Naziv
Uvod u studij njemačke književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
4
Šifra
36028
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje temeljnih spoznaja i pojmova znanosti o književnosti kao priprema za studij njemačke književnosti; razumijevanje književnosti kao estetskog fenomena i fenomena kulture te njenog položaja u društvu.
Sadržaj
 1. Opis kolegija i nastave na katedri za njemačku književnost Odsjeka za germanistiku
 2. Čitanje (i) književnost(i)
 3. Čitanje (i) književnost(i) - Što je književnost (O pojmu književnosti)
 4. Što je književnost (O pojmu književnosti)
 5. Književnost kao umjetnost (O osobitostima književne komunikacije)
 6. Književnost kao umjetnost (O osobitostima književne komunikacije)
 7. Književnost kao umjetnost (O osobitostima književne komunikacije)
 8. Književnost kao proizvod (O književnoj produkciji)
 9. Književnost kao predmet 1: Znanost o medijima
 10. Književnost kao predmet 2.1: Znanost o književnosti: O teoriji i povijesti književnosti
 11. Književnost kao predmet 2.1: Znanost o književnosti: O teoriji i povijesti književnosti
 12. Književnost kao predmet 2.1: Znanost o književnosti: O teoriji i povijesti književnosti
 13. Književnost kao predmet 2.2: Znanost o književnosti: Pregled metoda znanosti o književnosti
 14. Književnost kao predmet 2.2: Znanost o književnosti: Pregled metoda znanosti o književnosti
 15. Sažetak i završna riječ

Ishodi učenja
 1. Kada položi kolegij, student će moći sažeti i protumačiti tekstove na njemačkome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa.
 2. Kada položi kolegij, student će moći samostalno istražiti, usporediti i komentirati elemente kulturnoga, društvenog i povijesnog transfera u zemljama njemačkoga govornog područja
 3. Kada položi kolegij, student će moći prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 4. Kada položi kolegij, student će moći nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na njemačkom jeziku
 5. Kada položi kolegij, student će moći primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 6. Kada položi kolegij, student će moći kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavama iz njemačkoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 7. Kada položi kolegij, student će moći interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju jednog studijskog programa s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području
 8. Kada položi kolegij, student će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Predavanje, prezentacija u formatu powerpoint i analiza tekstova, nastavni materijali na mrežnom sustavu Omega.
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze i kontrola uspjeha: Obvezna prisutnost na nastavi. Pismeni ispit u ispitnim rokovima preduvjet za pristupanje usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Svjetlan Lacko Vidulić: Literatur studieren. Einführung in die germanistische Literaturwissenschaft. Zagreb: Leykam international 2016.
Dopunska literatura
 1. Alo Allkemper/Norbert Otto Eke: Literaturwissenschaft, Paderborn: Wilhelm Fink 2004
 2. Benedikt Jeßing/Ralph Köhnen: Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Stuttgart/Weimar: Metzler 2003
 3. Jochen Vogt: Einladung zur Literaturwissenschaft, München: Fink 1999
 4. Ralf Schnell: Geschichte der deutschen Literatur seit 1945. 2. Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler 2003
 5. Terry Eagleton: Einführung in die Literaturtheorie. 4. Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler 1997
 6. Wolgang Iser: Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar