Naziv
Vježbe iz prevođenja I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
3
Šifra
52184
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar