Naziv
Vježbe iz prevođenja II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
3
Šifra
52189
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Analizirati izvorni tekst, prepoznati prevodilačke probleme i primijeniti odgovarajuću prijevodnu strategiju i postupke s obzirom na zahtjeve komunikacijske situacije i potrebe krajnjega korisnika prijevoda. Služiti se najvažnijim pomagalima i resursima potrebnim za prevođenje te usvojiti vještinu redakture vlastitog i tuđeg prijevoda
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom kolegija, literaturom, te vrstom tekstova koji će se prevoditi. Definicija, glavne vrste i oblici prevođenja. Pomagala i resursi prevoditelja.
 2. Prijevod teksta iz područja edukacije - prijevod diplome te kratkog novinskog članka uz temu diploma.
 3. Prevođenje vozačke dozvole i kratkog novinskog članka vezanog uz temu vozačkih dozvola.
 4. Prevođenje rodnog lista i odgovarajućeg kratkog novinskog članka.
 5. Prijevod teksta iz područja medicine - medicinski nalaz i medicinski stručni tekst.
 6. Prevođenje preporuke i kratkog teksta vezanog uz sastavljanje preporuke.
 7. Ponavljanje obrađenog gradiva. Prva provjera znanja.
 8. Prijevod teksta iz područja edukacije - prijepis ocjena i reklama za upis na privatni fakultet.
 9. Prijevod audiovizualnog materijala - dio hrvatskog filma.
 10. Prijevod kratkog teksta iz područja klasične književnosti.
 11. Usmeno prevođenje kratkih političkih govora – simultano i konsekutivno.
 12. Prijevod teksta iz područja moderne književnosti - sažetak knjige.
 13. Tumačenje i prevođenje u kaznenom postupku. Prevođenje kratkog ulomka iz različitih rješenja.
 14. Ponavljanje obrađenog gradiva. Druga provjera znanja.
 15. Ponavljanje i priprema za pismeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Svladavanje temeljnih tehnika prevođenja na primjerima hrvatskih tekstova.
 2. Aktiviranje stečenog znanja i poboljšavanje razumijevanja suvremenog jezika
 3. Razjašnjavanje jezičnih i drugih poteškoća u cilju pronalaženja ekvivalenata i izražavanja na jeziku B.
 4. Stjecanje određenih automatizama koji služe u prevođenju
Metode podučavanja
Frontalni, grupni i individualni rad; rasprave o prevedenim tekstovima. Studenti prevode razlicite tekstove s hrvatskog na rumunjski kako na vježbama tako i kod kuće. Od nastavnika primaju savjete i smjernice za rad te povratne informacije o (ne)prihvatljivosti pojedinih rješenja uz objašnjenja o razlozima takve prosudbe. Tekstove za prijevod studenti dobivaju od nastavnika u tiskanom obliku ili pak u elektroničkom obliku na internetskim stranicama kolegija. Povratne informacije o svojim prijevodima dobivaju u usmenom obliku, na vježbama, u pisanom obliku ili pak u elektroničkom obliku na internetskim stranicama kolegija.
Metode ocjenjivanja
Studenti se ocjenjuju kontinuiranom evaluacijom i pismenom ispitu koji se sastoji od prijevoda par kratkih teksta s hrvatskog na rumunjski.

Obavezna literatura
 1. – jednojezični rječnik rumunjskog jezika – DEX, (uz on-line verziju http://dexonline.ro/ i računalni program MaestroDex koji će se dati na raspolaganje studentima)
 2. – dvojezični rječnici rumunjskog jezika (ovisno o znanjima pojedinih studenata)
 3. – gramatike rumunjskog jezika (npr. D. Irimia, Gramatica limbii române, Iaşi, 2004.,http://seelrc.org:8080/grammar/pdf/stand_alone_romanian.pdf)
 4. – pravopisni priručnici i gramatike hrvatskog jezika
Dopunska literatura
 1. – rječnici sinonima i antonima (različita rumunjska izdanja)
 2. – specijalizirani rječnici i priručnici rumunjskog jezika (pravo, ekonomija)

Izborni predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar