Naziv
Diplomski rad na studiju Ukrajinskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS
15
Šifra
124543
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Cilj je predmeta da student pokaže poznavanje teme, sposobnost samostalnog istraživanja, korištenja literature i primjenu znanstvene i stručne metodologije.
Sadržaj
 1. Rasprava o temi, definiranje istraživačkih problema, planiranje rada, odabir metoda istraživanja.
 2. Izrada diplomskog rada.
 3. Izrada diplomskog rada. Konzultacije s mentorom.
 4. Izrada diplomskog rada.
 5. Izrada diplomskog rada.
 6. Izrada diplomskog rada. Konzultacije s mentorom.
 7. Izrada diplomskog rada.
 8. Izrada diplomskog rada.
 9. Izrada diplomskog rada. Konzultacije s mentorom.
 10. Izrada diplomskog rada.
 11. Izrada diplomskog rada.
 12. Izrada diplomskog rada. Konzultacije s mentorom.
 13. Izrada diplomskog rada.
 14. Izrada diplomskog rada.
 15. Izrada diplomskog rada. Konzultacije s mentorom.

Ishodi učenja
 1. Formalno i logički oblikovati znanstvene i stručne radove na ukrajinskom jeziku, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti.
 2. Prezentirati stručne i znanstvene sadržaje o ukrajinskom jeziku, književnosti, kulturi i sl. pred stručnom javnošću i laicima.
 3. izraziti kriticko razumijevanje relevantne strucne literature na ukrajinskome jeziku i opisati sadržaj drugima
 4. analizirati relevantnu znanstvenu i strucnu literaturu i kriticki je prosuðivati
 5. Usporediti i analizirati znanstvene činjenice.
 6. Argumentirano obraniti i pojasniti osnovne postavke rada.
Metode podučavanja
Konzultacije s mentorom.
Metode ocjenjivanja
Procjena javnog nastupa pri obrani diplomskog rada pred komisijom, procjena sposobnosti kandidata da odgovori na pitanja članova komisije.

Obavezna literatura
 1. Odabir prema temi diplomskog rada
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij