Naziv
Vježbe pismenog prevođenja III
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
3
Šifra
117561
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
razvijanje kriterija i vještina smislenoga pismenog prevođenja različitih tekstnih tipova s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački jezik
Sadržaj
 1. objašnjavanje različitih faza procesa prevođenja od recepcije ishodišnog do produkcije ciljnog teksta
 2. komentiranje studentskih prijevoda zahtjevnoga teksta s područja društva na hrvatski
 3. komentiranje studentskih prijevoda zahtjevnoga teksta s područja društva na njemački
 4. komentiranje studentskih prijevoda zahtjevnoga teksta s područja politike na hrvatski
 5. komentiranje studentskih prijevoda zahtjevnoga teksta s područja politike na njemački
 6. konsekutivno prevođenje kratkih usmenih tekstova na hrvatski
 7. konsekutivno prevođenje kratkih usmenih tekstova na njemački
 8. komentiranje studentskih prijevoda teksta s područja ekonomije na hrvatski
 9. komentiranje studentskih prijevoda teksta s područja ekonomije na njemački
 10. komentiranje studentskih prijevoda poslovnog ugovora na hrvatski
 11. komentiranje studentskih prijevoda poslovnog ugovora na njemački
 12. komentiranje studentskih prijevoda zahtjevnoga teksta s područja turizma na hrvatski
 13. komentiranje studentskih prijevoda zahtjevnoga teksta s područja turizma na hrvatski
 14. kratke usmene prezentacije na aktualne teme
 15. kratke usmene prezentacije na aktualne teme

Ishodi učenja
 1. razumjeti različite vrste tekstova sa što više sadržajnih implikacija
 2. prepoznati specifičan tip teksta kao i intencije autora
 3. izraziti različite nijanse značenja na hrvatskom i njemačkom
 4. primijeniti osnovne tehnike prevođenja i prevodilačke postupke (transformacije, transpozicije, permutacije, ekspanzije, adaptacije, interkategorijalne promjene itd.)
 5. odrediti različite faze procesa prevođenja od recepcije ishodišnog do produkcije ciljnog teksta
 6. primijeniti relevantno znanje o kulturi i povijesti
 7. koristiti se izvorima znanja poput referentne literature i interneta
 8. razviti jezične kompetencije u hrvatskom i njemačkom jeziku
 9. prepoznati interkulturalne razlike
 10. prepoznati kriterije za dobar prijevod
Metode podučavanja
individualni rad, grupni rad, frontalna nastava, rad u praksi
Metode ocjenjivanja
ocjenjivanje dvaju ovećih prijevoda (oko 6000 znakova), redovito pohađanje i aktivno sudjelovanja u nastavi, pismeni ispitObavezna literatura
 1. jednojezični i dvojezični rječnici
 2. pravopisi
 3. različiti priručnici
 4. autentični njemački i hrvatski tekstovi
Dopunska literatura
 1. Marija Lütze-Miculinić, Njemački toponimi i njihove izvedenice u hrvatskome književnom jeziku na primjeru imena njemačkih saveznih zemalja i njihovih glavnih gradova, Suvremena lingvistika 57/58.
 2. Vesna Ivančević Ježek, Osposobljavanje prevoditelja na primjeru njemačkih prijevodnih vježbi, Strani jezici 4/2006.
 3. Sonja Strmečki Marković, Inja Skender Libhard, Übersetzung im DaF-Unterricht - eine neu zu definierende Unterrichtsmethode?, KDV Info 48/49, 2016

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij