Naziv
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova IV
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
30
Šifra
52153
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Upoznati studente sa specifičnim vokabularom književnih, esejističkih, tehničkih i stručnih tekstova kako bi obogatili poznavanje španjolskog leksika te poboljšali sposobnost razumijevanja takvih tekstova te izražavanja u formalnim jezičnim registrima.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s programom
 2. Društvene teme kroz gastronomiju
 3. Meteorologija
 4. Sport i fizičke aktivnosti
 5. Arturo Pérez-Reverte, Kolumne
 6. Dnevne novine (El mundo, El país, El diario)
 7. Provjera znanja
 8. Carlos Fuentes, Aura.
 9. Kinematografija
 10. Prijevozna sredstva
 11. Putovanja
 12. Novinski tekst- Tehnički tekstovi. Informatika. Ekonomija.
 13. Neologizmi i tuđice. Rijetko korišteni leksik.
 14. Rekapitulacija gradiva.
 15. Provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. samostalno razumjeti i analizirati književne, esejističke, stručne i tehničke tekstove napisane na španjolskom jeziku.
 2. samostalno koristiti novousvojeni leksik u usmenom i pisanom izričaju, prepoznati sinonime i antonime te oblikovati izvedenice i složenice.
 3. samostalno prepoznati španjolske neologizme i tuđice.
 4. upoznati elemente hispanske civilizacije i kulture
 5. razlikovati izričaje različitih jezičnih registara te različitih zemalja hispanskog govornog područja.
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izrađivati tjedne zadatke te položiti pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Izbor tekstova iz antologija hispanskih književnosti, periodike te iz stručnih djela
Dopunska literatura
 1. Rječnici : jednojezični, dvojezični, rječnici sinonina i antonima
 2. Buitrago, Alberto: Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid: Ed. Espasa, 2002

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar