Naziv
Završni ispit na studiju Rumunjskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
5
Šifra
69900
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
0
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju

Cilj
Provjera stečenih znanja o rumunjskoj književnosti odnosno morfologiji i sintaksi rumunjskog jezika. Provjera vladanja metajezikom te provjera izražavanja i strukturiranja teksta na rumunjskom jeziku.
Sadržaj
 1. Samostalno oblikovanje eseja na rumunjskom jeziku na predloženu lingvističku ili književnu temu (opseg je određen programom studija).
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Ishodi učenja
 1. samostalno oblikovati esej na rumunjskom jeziku na predloženu lingvističku ili književnu temu
 2. demonstrirati kompetencije izražavanja na rumunjskom jeziku
 3. demonstrirati aktivno operativno poznavanje rumunjske književnosti
 4. opisati i objasniti relevantne morfološke i sintaktičke kategorije rumunjskog jezika
 5. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak studija na višoj razini (diplomski studij)
 6. Ishodi učenja na razini studijskog programa: RN103 kreirati vlastiti pisani ili usmeni tekst na rumunjskom jeziku prema zadanim elementima RN113 u okviru suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom RN101 izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela rumunjske književnosti RN108 procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuca podrucja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Pisani rad.
Metode ocjenjivanja
Esej (ocjenjivanje sadržaja i izraza).

Obavezna literatura
 1. određena programom studija (ovisno o okvirnim temama)
Dopunska literatura
 1. određena programom studija (ovisno o okvirnim temama)

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar