Naziv
Završni rad na studiju Judaistike
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
181518
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar