Naziv
Židovi i arhitektura
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
118647
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Ovaj kolegij pridonosi usvajanju znanja iz oblasti židovske arhitekture od doba staroga vijeka pa sve do danas.
Obuhvaća teoretska razmatranja, arhitekturu sinagoga, funeralnu umjetnost i problematiku židovskog doprinosa modernoj i postmodernoj arhitekturi,
Nastava se izvodi ex cathedra i u obliku konzultacija.
Studenti se ocjenjuju na temelju seminarskih radova, koji su mala istraživanja vezana za teme kolegija: židovskog graditeljskog naslijeđa Hrvatske i okolnih zemalja, odnosno Europe.
Teme biraju studenti uz suglasnost nastavnika.
Rad zahtijeva istraživanje na terenu (obilazak, fotografiranje), istraživanje u arhivima, uz korištenje literature.
Sadržaj
 1. Teorijski uvod (definicija pojmova, utjecaj druge zapovijedi, povijest tematike i pregled bibliografije)
 2. Solomonov hram i sinagoge (realni hram te reference u židovskoj i kršćanskoj predaji; antičke, sefardske, aškenaske sinagoge, prije i poslije emancipacije u 20. stoljeću; židovski kulturni centri)
 3. Praktična nastava
 4. Židovska groblja (antička, srednjovjekovna, rana moderna, groblja u 19. i 20. stoljeću, spomenici holokausta, primjer Berlin-Weißensee, Budapest-Salgótarjáni i Kozma ulica, Mirogoj)
 5. Židovska groblja (antička, srednjovjekovna, rana moderna, groblja u 19. i 20. stoljeću, spomenici holokausta, primjer Berlin-Weißensee, Budapest-Salgótarjáni i Kozma ulica, Mirogoj)
 6. Praktična nastava
 7. Židovske ulice i četvrti (Jeruzalem, geto, štetl, židovske ulice 19. stoljeća, moderne židovske četvrti, Tel Aviv kao Bijeli grad, Jeruzalem-Rehavija, kibuc i mošav)
 8. Židovske ulice i četvrti (Jeruzalem, geto, štetl, židovske ulice 19. stoljeća, moderne židovske četvrti, Tel Aviv kao Bijeli grad, Jeruzalem-Rehavija, kibuc i mošav)
 9. Praktična nastava
 10. Istaknuti židovski arhitekti i njihove teorije (B. Lajta, J. Frank, E. Mendelssohn, R. Neutra, M. Breuer, L. Kahn, M. Safdie, Z. Hecker, R. Meier, F. Gehry, P. Eisenman, D. Libeskind)
 11. Istaknuti židovski arhitekti i njihove teorije (B. Lajta, J. Frank, E. Mendelssohn, R. Neutra, M. Breuer, L. Kahn, M. Safdie, Z. Hecker, R. Meier, F. Gehry, P. Eisenman, D. Libeskind)
 12. Praktična nastava
 13. Doprinos judaizma i Židova arhitekturi moderne i suvremenom gradu (koncept prostor-vrijeme ‒ Maimonid-Einstein-Loos-Mendelssohn-Giedion, strukturalizam, dekonstruktivizam)
 14. Praktična nastava
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. usvojiti znanja iz oblasti židovske arhitekture od doba staroga vijeka pa sve do danas
 2. teoretski razmotriti arhitekturu sinagoga
 3. teoretski razmotriti židovsku funeralnu umjetnost
 4. teoretski razmotriti problematiku židovskog doprinosa modernoj i postmodernoj arhitekturi
Metode podučavanja
Nastava se izvodi u blokovima. Svaki od šest blokova se sastoje od po pet školska sata duljine 45 minuta i obilaska terena.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave. Seminarski rad. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Rachel Wischnitzer. The architecture of the European Synagogue. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 5723-1964
 2. Gabrielle Sed-Rajna / Ziva Amishai-Maisels / Domenique Jarraset / Rudolf Klein / Roni Reich. Jewish Art. Abrams, 1996.
 3. Rudolf Klein. Oriental-Style Synagogues in Austria-Hungary: Philosphy and Historical Significance. Ars Judaica, Volume 2, 2006, pp. 117-134.
 4. Rudolf Klein. Synagogues in Hungary 1782-1918 – Genealogy, Typology and Architectural Significance. Budapest: Terc Publishers, 2011.
 5. Fredrik Bedoire. Jewish Contribution to Modern Architecture 1830-1930. Jersey City: Ktav Publishing House,2004.
 6. Joachim Jacobs, Houses of Life ‒ Jewish Cemeteries of Europe: London: Francis Lincoln Ltd. Publishers, 2008.
Dopunska literatura
 1. Rudolf Klein. Judaism, Einstein and Modern Architecture. Prostor, 20[2012] 2[44], Zagreb, 220-235

Izborni predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar