Naziv
Dostoevskij
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
81414
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata sa stvaralaštvom F. M. Dostoevskog, određenje njegova mjesta u ruskoj književnosti 19. stoljeća, utjecaj na brojne pisce druge polovice 19. i cijelog 20. stoljeća, sve do danas. Studenti će se preko rada na tekstu upoznati s osnovnim elementima ranog stvaralaštva ovoga pisca (utjecaj „naturalne škole“, rani realizam, mali čovjek, „podzemni čovjek“, utjecaj Gogoljeva stvaralaštva), preko zrelog i kasnog (romani, tzv. „petoknjižje“), ali i s klasičnom teorijom (Šklovskij, Bahtin), pa sve do najnovijih čitanja teksta Dostoevskog (Saraskina, Aloe, Kibal‘nik i dr.). Na kolegiju će studenti sudjelovati u radu na izložbi povodom 200. obljetnice Dostoevskog.
Sadržaj
 1. 1. Nastavna jedinica Upoznavanje s primarnom i sekundarnom literaturom. Plan rada. Zaduženja i obveze studenata. Podjela u skupine za rad na izložbi.
 2. 2. Nastavna jedinica Ruska književnost 40-ih godina 19. stoljeća. Uvod u Dostoevskog.
 3. 3. Nastavna jedinica Dostoevskij – pisac ili mislilac. Dostoevskij kao crtač. Kratki studentski zadaci.
 4. 4. Nastavna jedinica Rano stvaralaštvo Dostoevskog. Naturalna škola. Izlaganje prve skupine o pripremi materijala za izložbu.
 5. 5. Nastavna jedinica Rano stvaralaštvo. Bednye ljudi. Analiza teksta.
 6. 6. Nastavna jedinica Gospodin Proharčin. Analiza teksta.
 7. 7. Nastavna jedinica Gospodin Proharčin. Analiza teksta. Neurotični junak. Pokreti i govor. Izlaganje druge skupine o pripremi materijala za izložbu.
 8. 8. Nastavna jedinica Krotkaja. Analiza junakinje. Poetika osmijeha.
 9. 9. Nastavna jedinica Uvod u „petoknjižje“. Roman i visoki ruski realizam. Izlaganje treće skupine o pripremi materijala za izložbu.
 10. 10. Nastavna jedinica Zločin i kazna. Analiza teksta. Studentska izlaganja na zadanu temu.
 11. 11. Nastavna jedinica Zločin i kazna. Analiza teksta. Pitanje krivnje, analiza junaka, preobražaj junaka. Studentska izlaganja na zadanu temu.
 12. 12. Nastavna jedinica Idiot. Analiza teksta. Izlaganje četvrte skupine o pripremi materijala za izložbu.
 13. 13. Nastavna jedinica Idiot. Analiza teksta. Unutarnji i vanjski monolog, neurotični junaci. Studentska izlaganja na zadanu temu.
 14. 14. Nastavna jedinica Dostoevskij danas. Rasprava o materijalima za izložbu.
 15. 15. Nastavna jedinica Priprema za usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst
 2. prezentirati vlastiti rad
 3. primijeniti zakonitosti vezane za interpretaciju književnog teksta
Metode podučavanja
Podučavanje, rasprava, priprema za samostalni rad studenta, rad u skupini, pismeno i usmeno izlaganje, multimedijalna nastava, analiza teksta.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, redovito praćenje, priprema zadaća, rad na izložbi, usmeni ispit po završetku kolegija

Obavezna literatura
 1. Primarni tekstovi: - Bednye ljudi - Gospodin Proharčin - Krotkaja - Prestuplenie i nakazanie - Idiot
 2. - Bahtin, M. 2015. Problemy poètiki Dostoevskogo. Moskva: Azbuka-klassika.
 3. - Fridlender, G. M. 1982. „F. M. Dostoevskij“, u: Bušmin, A. S.; Kuprejanova, E. N., Istorija russkoj literatury v četyreh tomah. Tom tretij. Rascvet realizma. Leningrad: Nauka, str. 695-761
 4. - Flaker, A. 1965. Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Roman „Zločin i kazna“, u: Ruski klasici XIX. stoljeća. Zagreb: Školska knjiga, str. 121-143.
Dopunska literatura
 1. - Aloe, S. (ur.) 2012. Dostoevskij: filosofskoe myšlenie vzgljad pisatelja. Sankt-Peterburg: Dostoevsky monographs
 2. - Bykov, D. 2019. „Fedor Dostoevskij“, v: Russkaja literatura. Strast' i vlast'. Moskva: Izdalte'stvo AST, s. 322-377.
 3. - Esaulov, I. 2017. „Novye kategorii russkoj filologii dlja ponimanija poètiki Dostoevskogo“, v: Russkaja klassika: novoe ponimanie, s. 159-194.
 4. - Louis Jackson, R. 1978. Dostoevsky's Quest for Form. A Study of His Philosophy of Art. Pittsburg: Physsardt.
 5. - Nabokov, V. 1981. „Fyodor Dostoevski“, u: Lectures on Russian Literature. San Diego, New York, London: A harvest book, Harcourt Brace & company, Bruccoli Clark Layman, str. 97-137.
 6. - Vojvodić, J. 2017. „Telesnyj kod Raskol'nikova v romane 'Prestuplenie i nakazanie', u: „Mundo Eslavo“ 16 (2017). (ur. E. Q. Gavrilla). Granada: Universidad de Granada, str. 309-320.
 7. - Zaharov, V. N. 2013. Imja avtora – Dostoevskij. Očerk tvorčestva. Moskva: Indrik.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar