Naziv
Egejska arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
117450
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Brončanodobna je Egeida bila kolijevkom europskih civilizacija pa je njeno poznavanje ključno za razumijevanje mnogih kasnijih tekovina, pogotovo grčke civilizacije koja je na diplomskome studiju zastupljena brojnim kolegijima. Studenti trećega semestra dodiplomskoga studija slušali su kolegij Osnove egejske arheologije u kojemu su predstavljene osnovne spoznaje o trima egejskim brončanodobnim civilizacijama: kikladskoj, minojskoj i mikenskoj. U kolegiju Egejska arheologija pojedini su aspekti ovih civilizacija podrobnije obrađeni, a zatim su one stavljene u kontekst ostalih brončanodobnih zbivanja na području srednjega i istočnoga Mediterana. Poseban je naglasak stavljen na pomorsku trgovinu Mediteranom, pa onda i na dokaze povezanosti Egeide sa susjednim područjima.
Sadržaj
 1. Pregled glavnih karakteristika triju egejskih brončanodobnih civilizacija: kikladska civilizacija.
 2. Pregled glavnih karakteristika triju egejskih brončanodobnih civilizacija: minojska
 3. Pregled glavnih karakteristika triju egejskih brončanodobnih civilizacija: mikenska civilizacija.
 4. Najprepoznatljivije odlike materijalne kulture triju egejskih civilizacija.
 5. Povodi i ritam brončanodobne trgovine Sredozemljem.
 6. Odnos Egeide s Malom Azijom i Trojom.
 7. Odnos Egeide sa Ciprom.
 8. Odnos Egeide s Levantom.
 9. Odnos Egeide s Egiptom.
 10. Odnos Egeide sa Sicilijom, Sardinijom i Iberskim poluotokom.
 11. Odnos Egeide s Apeninskim poluotokom.
 12. Odnos Egeide sa Sardinijom i Iberskim poluotokom.
 13. Odnos Egeide s Balkanskim poluotokom, srednjom i sjevernom Europom.
 14. Odnos Egeide s istočnom jadranskom obalom i njenim zaleđem.
 15. Zaključna razmatranja o brončanodobnim zbivanjima u srednjem i istočnom Sredozemlju

Ishodi učenja
 1. Objasniti moguće uzroke i mehanizme kulturnih i civilizacijskih promjena.
 2. Objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice na određenom području kroz sva arheološka razdoblja.
 3. Koristiti se stranim jezikom u izradi znanstvenog i stručnog rada
 4. Moći prezentirati stručne podatke znanstvenoj zajednici i široj javnosti.
 5. Moći napisati i objaviti znanstveno i stručno djelo.
 6. Smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst, te prepoznavati različite tragove ljudske aktivnosti.
 7. Kritički se osvrnuti na kronološki i tipološki položaj određene građe unutar postojećih kronologija i tipologija.
 8. Argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja.
Metode podučavanja
Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima. Kako se radi o seminaru, većinu tema obradit će studenti sami.

Metode ocjenjivanja
Seminari i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. E. Cline (ur.), The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean (ca. 3000–1000 BC), Oxford, 2010.
 2. Robert Laffineur & Emanuele Greco: EMPORIA. Aegeans in the Central and Eastern Mediterranean. Proceedings of the 10th International Aegean Conference / 10e Rencontre égéenne internationale, Italian School of Archaeology in Athens, 14-18 April 2004, Liège, 2005.
 3. Robert Laffineur & Lucien Basch (ur.): THALASSA. L'Egée préhistorique et la mer. Actes de la 3e Rencontre égéenne internationale de l'Université de Liège, Station de recherches sous-marines et océanographiques, Calvi, Corse, 23-25 avril 1990, Liège, 1991.
 4. H. Tomas, Prapovijesni Kikladi. Kulture ranoga brončanog doba na kikladskome otočju u Grčkoj, Zagreb, 2016.
Dopunska literatura
 1. Ioanna Galanaki, Helena Tomas, Yannis Galanakis & Robert Laffineur (ur.): BETWEEN THE AEGEAN AND BALTIC SEAS. PREHISTORY ACROSS BORDERS. Proceedings of the International Conference, Bronze and Early Iron Age Interconnections and Contemporary Developments between the Aegean and the Regions of the Balkan Peninsula, Central and Northern Europe, University of Zagreb, 11-14 April 2005, Liège, 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij