Naziv
Epistemologija informacijske znanosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
5
Šifra
124338
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je da studenti usvoje znanja o epistemološkim osnovama znanosti i teorijama znanja u informacijskim znanostima; da spoznaju utjecaj društvene organizacije znanosti na istraživački rad i procese produkcije znanstvenog znanja; da se upoznaju sa ulogom socio-kulturnog obrata u razvoju suvremenih informacijskih znanosti; da razlikuju različite vrste obavijesti s obzirom na istinitost sadržaja koji prenose; te da razlikuju i kritički vrednuju izvore epistemičkog povjerenja u kontekstu weba i drugih digitalnih tehnologija. Studenti će svoja saznanja proširivati i kroz seminarske radove koji će biti usmjereni na pojedina epistemološki relevantna pitanja suvremenog društva kao što su post-istina, pristup i gubitak znanja u digitalnom kontekstu, algoritmizacija znanja, informacijsko ratovanje, i dr.
Sadržaj
 1. Uvod u problemska pitanja i konceptualni opseg kolegija
 2. Epistemološke osnove znanosti
 3. Teorije znanja u informacijskim znanostima
 4. Algoritmizacija znanja
 5. Informacije, pogrešne informacije i dezinformacije
 6. Dokumentarni film o trajnosti znanja u digitalnom kontekstu
 7. Sociologija znanja, društvena organizacija znanosti i socijalna epistemologija
 8. Thomas Khun i koncept paradigme
 9. Ratovi u znanosti
 10. Relativizam i znanstvena istina
 11. Sociološki obrat u informacijskim znanostima
 12. Filozofija informacije
 13. Post-istina i post-činjenično društvo
 14. Informacijska etika
 15. Dokumentarni film o informacijskoj etici i pristupu javnom znanju

Ishodi učenja
 1. Opisati utjecaj društvene organizacije znanosti na istraživački rad i procese produkcije znanstvenog znanja.
 2. Objasniti ulogu autora Jessea Shere i Margaret Egan za poticanje socio-kulturnog obrata u informacijskim znanostima.
 3. Navesti razlike u definicijama između informacije, pogrešne informacije i dezinformacije.
 4. Definirati koncept paradigme.
 5. Usmeno i pismeno oblikovati i izreći kritički stav prema podacima, informacijama, predmetima i problemskim pitanjima informacijskih znanosti.
 6. Raspraviti, procijeniti i kritički vrednovati radove drugih studenata na zadanu temu.
 7. Samostalno organizirati grupnu izradu pisanog seminarskog rada i seminarskog izlaganja.
 8. Sudjelovati i osmišljavati koncepciju i vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
 9. Vrednovati programe, valorizirati njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu
 10. Sudjelovati i osmišljavati koncepciju u vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
 11. Preispitivati uvjetovanost pojedinih formi znanja u socijalnim, tehnološkim i komunikacijskim obrascima
 12. Preporučiti metode za razlikovanje prirode obavijesti, dezinformacija i izvjesnica
 13. Kritički prosuđivati u području poslovnih izvjesnica
 14. Analizirati potrebe korisnika, organizacije i kvalitete
 15. Kritički procjenjivati sustave menadžmenta znanja i implementaciju takvih sustava
Metode podučavanja
Predavanja, seminarski radovi, radionica, gledanje i izrada dokumentarnih filmova, diskusija, e-učenje
Metode ocjenjivanja
Seminarski radovi (50%), Pismeni ispit (50%)

Obavezna literatura
 1. Budd, J. M. Jesse Shera, social epistemology and praxis. // Social epistemology. 16, 1(2002), str. 93-98.
 2. Budd, J. M. (2002). Jesse Shera, sociologist of knowledge. // The library quarterly. 72, 4(2002), str. 423-440.
 3. Cronin, B. The sociological turn in information science. // Journal of information science. 34, 4(2008), str. 465-475.
 4. Fallis, D. Social epistemology and LIS : how to clarify our epistemic objectives. // Proceedings of the Annual conference of CAIS. 2001. Str. 175-183.
 5. Schiltz, M. Cutting the trees of knowledge : social software, information architecture and their epistemic consequences. // Thesis eleven. 89, 1(2007), str. 94-114.
 6. Fyffe, R. The value of information : normativity, epistemology and LIS in Luciano Floridi. // portal : libraries and the academy. 15, 2(2015), str. 267-287.
 7. Floridi, L. On defining library and information science as applied philosophy of information. // Social epistemology. 16, 1(2002), str. 37-49.
 8. Fallis, D. Epistemic value theory and social epistemology // Episteme. 2, 3(2006), str. 177-188.
 9. Fallis, D. Social epistemology and LIS : how to clarify our epistemic objectives. // Proceedings of the Annual conference of CAIS. 2001. Str. 175-183.
 10. Cronin, B. The sociological turn in information science. // Journal of information science. 34, 4(2008), str. 465-475.
 11. Budd, J. M. (2002). Jesse Shera, sociologist of knowledge. // The library quarterly. 72, 4(2002), str. 423-440.
 12. Budd, J. M. Jesse Shera, social epistemology and praxis. // Social epistemology. 16, 1(2002), str. 93-98.
 13. Kuhn, T. Struktura znanstvenih revolucija. Zagreb: Naklada Jesenski Turk, 2002.
 14. Ferlindeš, J., & Špiranec, S. (2018). Teorijsko-filozofsko utemeljenje knjižnične i informacijske znanosti u filozofiji informacije. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 61(1), 37-56.
Dopunska literatura
 1. McDowell, A. Trust and information: The role of trust in the social epistemology of information science. // Social Epistemology. 16, 1(2002), str. 51-63.
 2. Atkinson, R. Library functions, scholarly communication, and the foundation of the digital library: laying claim to the control zone. // Library Quarterly. 66 (1996), str. 239-65.
 3. Bloor, D. The strong programme in the sociology of knowledge. / Knowledge and Social Imagery. London: Routledge & Kegan Paul, 1976. Str. 1-19.
 4. Smith Pfister, D. Networked expertise in the era of many-to-many communication: on wikipedia and invention. // Social Epistemology. 25, 3(2011). Str. 217-231.
 5. de Laat, P. B. Open source production of encyclopedias: Editorial policies at the intersection of organizational and epistemological trust. // Social Epistemology. 26, 1(2012), str. 71-103.
 6. Dick, A.L. Epistemological positions and library and information science. // Library quarterly. 69, 3(1999), str. 305-323.
 7. Epistemology, theory, and methodology in knowledge organization: Toward a classification, metatheory, and research framework. // Knowledge Organization. 35, 2/3(2008), str. 102-112.
 8. Fallis, D. Toward an epistemology of Wikipedia. // Journal of the American Society for Information Science and Technology. 59, 10(2008), str. 1662-1674.
 9. Fallis, Don. Epistemic Value Theory and Information Ethics. // Minds and Machines. 14(2004), str. 101-17.
 10. Frické, M.; Fallis, D. Verifiable health information on the internet. Dostupno na: http://ausweb.scu.edu.au/aw02/papers/refereed/fallis/
 11. Furner, J. Shera's Social Epistemology Recast As Psychological Bibliology. // Social Epistemology. 16(2002), str. 5-22.
 12. Goldman, A. Reply to Fallis. // Social Epistemology. 14(2000), str. 331-32.
 13. Harding, S. After the Neutrality Ideal: Science, Politics, and "Strong Objectivity". // Social research. 59(1992), str. 567-87.
 14. Lievrouw, L. A. Social Media and the Production of Knowledge: A Return to Little Science? // Social Epistemology. 24, 3(2010), str. 219-237.
 15. Špiranec, S., Zorica, M. B., & Kos, D. Information Literacy in participatory environments: the turn towards a critical literacy perspective. // Journal of documentation. 72, 2(2016), str. 247-264.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar