Naziv
Etika i antropologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS
3
Šifra
125371
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
„Nikada dosad u ljudskoj povijesti, čovječanstvo nije bilo tako nepripremljeno za nove tehnološke i ekonomske mogućnosti, izazove i rizike koji su pred nama na horizontu. Naš život u sljedećih nekoliko desetljeća promijenit će se više negoli u prethodnih tisuću godina. Do godine 2025. mi i naša djeca možda ćemo živjeti u posve drukčijemu svijetu od onoga kojega smo poznavali dosad." Tim dramatičnim riječima Jeremy Rifkin započinje knjigu Biotehnološko stoljeće. Dio tog proročanstva je istinit: većina je nepripremljena za velike društvene promjene pod utjecajem genske tehnologije. Studij antropologije morao bi pružiti takvu pripremu: podukom - upoznavanjem dosadašnjih načelnih koncepcija i sporova između biologističke (naturalističke) i deontološke (moralne) paradigme; poznavanjem konkretnih postupaka mogućnosti izmjene genoma (genske terapije), medicinski potpomognute oplodnje i genetskih intervencija u ljudsko nasljeđe; poznavanjem konkretnih pravnih i socijalnih slučajeva koji su nastali kao posljedica nepoznavanja ili nepostojanja pravnih, moralnih i socijalnih normi za rješavanje (bio)etički spornih situacija.

Ovaj kolegij na taj bi način morao imati trostruku funkciju: funkciju informiranja o bioetičkim načelima i slučajevima, funkciju predviđanja spornih bioetičkih situacija u medicinskoj i genetičkoj praksi, i mogućnost rješavanja (ili barem izrađenu koncepciju o načinima rješavanja) konfliktnih situacija pomoću bioetičkih i pravnih normi.

U godini Darwinove obljetnice, vrijedi podsjetiti kako je sukob moralnih koncepcija u odnosu na evoluciju i problematiku potomstva, odnosno „vjere i razuma", kao i veće ili manje dopustivosti intervencije društva u sferu autonomnog pojedinačnog odlučivanja vrlo starog datuma (od nastanka teorije evolucije i još mnogo ranije), ali danas, zbog sve naglijeg, i ljudima sve manje dostupnog znanja o razmjerima i mogućnostima genskih, i drugih medicinskih tehnologija, oni mogu prerasti etičke sukobe i postati pravi politički problemi (slučajevi Schiavo (u SAD) i Englaro (Italija) uzdrmali su povjerenje javnosti u pravne procedure, autonomiju pravnoga sustava, i delegiranja slobodnog odlučivanja o sebi i najbližima.
Sadržaj
 1. Osnovni problemi bioetike (socijalne/medicinske etike) u antropologiji. Pregled tematike Što je Medicinska etika? Definiranje medicinske etike Što je etika? Četiri načela medicinske etike Razlike između etike i zakona Usklađivanje medicinske etike i medicinske njege Obraćanje etičkim vodičima i načelima Briga za privatnost i povjerljivost Reprodukcija i teme početka života Teme kraja života Dostupnost medicinske njege Pogled u budućnost: Etika istraživanja
 2. Razlikovanje etike, morala i zakona Hipokratova zakletva i njezini moderni potomci Zašto je zakletva ažurirana? Nova zakletva prilikom diplomiranja Razumijevanje humanitarnih ciljeva: Ženevska konvencija Pravila struke: Današnji kodeksi medicinske etike Etički kodeks Američke medicinske asocijacije Etički kodeks Američke udruge bolničkih sestara Manire uz krevet: Etika u bolnici Povelja sloboda pacijenata Etika hitne službe Bioetika kao područje proučavanja
 3. Odnos liječnika i pacijenta Zaštita privatnosti pacijenata Razumijevanje povjerljivosti Harmonija privatnosti i javnog dobra Povjerljivost u istraživanjima Jasno i etično komuniciranje Komunikacija s bolesnikom Informirani pristanak Razumijevanje potpune otvorenosti: Reći pacijentu ono što je važno Dešifriranje konflikta interesa Dešifriranje: tko ima pristup medicinskim informacijama Odluka da se pacijentu ne otkriju informacije Razumijevanje primjerenih uputa Razmišljanje o drugom liječničkom mišljenju Otkrivanje potrebe za specijalističkim pregledom Odluka komu treba pružiti medicinske usluge Odbijanje liječenje pacijenta Prekid odnosa liječnik-pacijent Davanje liječničkih savjeta ne-bolesnicima Prava i obveze pacijenata Pacijentova autonomija: Pacijent kao donositelj odluka Poticanje iskrenosti Harmonizacija liječenja i troškova
 4. Etika u praksi Ispravnost vođenja papirologije: Medicinski Podaci Usklađivanje sa Zakonom o Zdravstvenom osiguranju Obuka osoblja za rukovanje zapisa Prevencija krađe identiteta Davanje pristupa medicinskim dokumentima Zaštita anonimnosti Moderno liječenje i ordinacijska praksa Etički problemi liječenja Rad s liječnicima-posrednicima Propisivanje dobre njege, pa ipak biti plaćen Problemi trećih lica Suočavanje s osiguravajućim društvima i hmos Perks i freebies Ciljano oglašavanje i etika
 5. Učenje iz pogrešaka: Razotkrivanje medicinske pogreške Vrste medicinskih pogrešaka i načini kako ih spriječiti Razumijevanje dijagnostičke pogreške Razumijevanje pogrešaka u tretmanu Pogreške u davanju lijekova Komunikacijske pogreške Administrativne pogreške Laboratorijske pogreške Kvarovi opreme Priznati svoje pogreške Razumijevanje važnosti govora istine Razotkrivanje pogrešku pacijentu Balansiranje etike i pravne zaštite Reći nadređenome da ste napravili pogrešku Kad kolege ne otkrivaju: Vaši etičke obveze Onesposobljenje liječnika Prepoznavanje znakova onesposobljenja Obraćanje pažnje na liječničko onesposobljenje Svjedočenje pred medicinskom komisijom Kako izvješćivanje o pogrešci pomaže medicini u cjelini Stvaranje sustava bez optužbi prilikom izvješća o greškama Kako smanjiti pogreške
 6. Pacijentovo pravo da traži, dobije i odbije liječničku njegu Etički izazovi u distribuciji zdravstvene zaštite Etika zdravstvene distribucije Istraživanje racionalizacije u zdravstvu Kako se usluge ograničavaju Etika racionalizacije Postojeći sustav i njegovi etički izazovi Reformirani sustav i moguće etičke teškoće zbog isuviše brzih promjena Razmatrajući univerzalno zdravstvo
 7. Kada duhovnost i kulturna vjerovanja utječu na njegu Prilagođavanje vjerskim uvjerenjima Religije koje ograničuju ili zabranjuju medicinsku njegu Raspravljati o religiji i razumijevanje primjedbi Ponuda alternativa za medicinsku njegu Poštivanje kulturne raznolikosti Stavovi i vjerovanja koje utječu na skrb Komuniciranje s pacijentima koji ne poznaju jezik liječnika Rasprava o kulturnim uvjerenjima Što kada pacijent odbija liječenje Utvrđivanje kompetencije Osiguranje da pacijent razumije što mu se kaže Opravdana zabrinutost i amelioracija straha Prihvaćanje odbijanja
 8. Roditeljska odgovornost i utjecaj Priznati roditeljsko pravo na izbor i odbijanje njege Odgovornost roditelja Procjena roditeljskog izbora i najboljeg interesa za dijete Briga za dijete kada se roditelji ne slažu s vama Znati kada i kako se postupa s djecom s poteškoćama i poremećajima Cijepljenje: Dokazi i etika Razumijevanje cijepljenja kao javno zdravstvenog problema Razmatranje koristi i šteta cijepljenja Razumijevanje objavljivanja informacija Kako se ponašati kada se roditelj protivi cijepljenju Ugroženost djeteta: Uloga liječnika Otkrivanje znakova zlostavljanja i zanemarivanja Prijavljivanje zlostavljanja i rad sa socijalnim službama Povjerljivost i liječenje pacijenata u adolescenciji Razumijevanje prava pacijenata adolescenata Balansiranje privatnosti i prava pacijenata Razgovor s adolescentima o informiranom suglasju Zreli i emancipirani maloljetnici
 9. Etika na početku i na kraju života Dva života, jedan pacijent: Prava trudnica i problemi Medicinska intervencija: Prava majke u odnosu na prava fetusa Utvrđivanje prava prema četrnaestom amandmanu Razumijevanje samoodređenja Balansirajući tretman žena i fetusa Uloga tehnologije Razmatranje prava očeva Kontracepcija Obrazovanje vašeg pacijenta o kontroli rađanja Balansiranje vlastitih uvjerenja o kontracepciji s pacijentovim pravima Razumijevanje religijske etike i kontrole rađanja Zloupotrebe fetusa Nemar i narkomanija majki: zločini protiv fetusa Otkrivanje zloupotrebe fetusa: Etičke i pravne dužnosti Ograničavanje slobode majke u ime blagostanja fetusa Gledanje u budućnost: prenatalno i genetičko testiranje Razumijevanje etičkog korištenja prenatalnog testiranja Razumijevanje testova i problematika njihove preciznosti Genetičko savjetovanje i dijeljenje rezultata s roditeljima
 10. Kad znanost nadilazi spolnost. Reproduktivna tehnologija i surogatno majčinstvo. Oplodnja in vitro Razumijevanje prihvatljivosti i neprihvatljive štete Predimplantacija genetska dijagnoza: koje embrije implantirati Redukcija višeplodne trudnoća: Kada IVF funkcionira isuviše dobro Skladištenje i uništavanje embrija Umjetno osjemenjivanje Razumijevanje sigurne, anonimne i konsenzualne donacije sjemena Odabir spola: Je li to ikada etično? Surogatno majčinstvo: Nošenje tuđeg djeteta Plaćanje za trudnoću: Etika komercijalne surogatnosti Rasprava o emocionalnom i fizičkom zdravlju surogata Rasprava o ugovorima i odgovornostima surogata Razumijevanje prava djeteta Odgovornost liječnika Sterilizacija: Spriječavanje reprodukcije Dobrovoljna sterilizacija kao kontrola rađanja Etika prisilne kontracepcije Razumijevanje eugenike: Socijalni inženjering
 11. Hod po opasnoj crti: ispitivanje etike pobačaja Kada započinje osobnost Što i tko je osoba? Primjena etičkih načela na osobe Razmatranje obaju strana Razumijevanje stava pro-life Razumijevanje stava pro-choice Pobačaj iz zdravstvenih razloga: kako bi zaštitili zdravlje i život majke Razlozi za pobačaj iz zdravstvenih razloga Informiranje pacijenta Savjetovanje za obitelji Kada pacijent odbije savjet liječnika Pobačaj zbog fetalnog poremećaja Razlozi za pobačaj zbog defekta fetusa Procjena etičnosti selektivnog pobačaja Dobrovoljni pobačaj Pravne definicije i ograničenja Manje invazivna opcija: RU-486 Roe v. Wade: Pravni status pobačaja i etičke implikacije Razmatranje promjena na državnoj razini Precizno medicinsko savjetovanje Vjerske podjele Prema zajedničkimim temeljima
 12. Određivanje smrti: to nije događaj, nego proces Definiranje smrti Korištenje funkcije srca i pluća prilikom definiranja smrti Dodavanje moždanih funkcija definiciji smrti Ispitivanje moždane smrti Pregled funkcioniranja mozga Razmatranje vrsta moždane smrti Trenutni standardi moždane smrti Objava moždane smrti pacijenta Razumijevanje slučajeva koji su definirali moždanu smrt Karen Ann Quinlan Nancy Cruzan Sustezanje tretmana za održanje života Vaganje koristi daljnjeg liječenja Savjetovanje obitelji Ispitivanje eutanazije i liječnički potpomognutog samoubojstva Olakšavanja patnje milosrdnim ubojstvom Razumijevanje povijesti liječnički potpomognutog samoubojstva Kada liječnik pomaže usmrćivanju
 13. Dostojanstvena smrt: Pravo na primjerenu brigu pri kraju života Karta kraja života Razumijevanje pacijentovih direktiva u slučaju nesposobnosti Rasprava o oporukama živih Rasprava o ulozi odvjetnika pri odlukama o smrti Upute o ne oživljavanju i neintubiranju Nalog liječnika za održanje života Od zdravome umu: utvrđivanje mentalne sposobnosti Razumijevanje informiranog pristanka i pacijentove sposobnosti da ga pruži Procjena pacijentove sposobnosti odlučivanja Supstitutni donositelji odluka: kada se odlučuje da je pacijent onesposobljen Olakšanje bolova i patnje Razumijevanje palijativne skrbi Hod po rubu: Pravilo dvostrukog efekta Olakšavanje boli smrtonosnim sedativima Doniranje organa i alokacija transplantata Zakonitost doniranja organa Održavanje života zbog dobivanja organa Rasprava o donacijama organa živih Financijske nejednakosti prilikom dostupnosti transplantanata Naknada za donacije: Etička izazovi Ksenotransplantacija ili transplantacija s životinja na ljude
 14. Napredak medicinskih spoznaja uz etična klinička ispitivanja Prema pokušajima bez pogrešaka: Evolucija etike kliničkih ispitivanja Uvod u medicinska istraživanja Od laboratorijskih eksperimenata do ispitivanja na ljudima Razumijevanje važnosti informiranog suglasja u kliničkim ispitivanjima Raskrižja medicinskog ispitivanja u Americi Tuskegee studija sifilisa: etika odbijanja liječenja Uspostava Ureda za zaštitu od eksprerimentiranja na ljudima i IRBs (etičke komisije) Vodeća načela etičnosti ispitivanja Nürnbergški zakon: Novi istraživački standardi nakon Drugog svjetskog rata Helsinška deklaracija: globalna mapa etičnosti kliničkih ispitivanja Smjernice dobre kliničke prakse: Zamjena Helsinške deklaracije Izvješće Belmont: Najbolje etičke prakse u američkim istraživanjima S unu stranu zamoraca: anatomija jednog etičnog kliničkog ispitivanja Elementi valjanog ispitivanja: izravnavanje terena pomoću etike Kolektivni klinička ravnoteža: Pitati je li ispitivanje potrebno Razumijevanje osnovnih nacrta ispitivanja Odabir etičkih kontrolnih mehanizama Sprečavanje pristranosti randomizacijom i „slijepim studijama“ Minimalizacija rizika i šteta Institucionalne etičke komisije: portiri etičnog kliničkog ispitivanja Rasprava o ulozi IEK Procjena i dopuštenja za kliničko ispitivanje Regrutiranje ispitanika Odluka o molbi da pacijenti sudjeluju Izlaganje svih rizika i koristi uz informirano suglasje Potpunoa otvorenost: Objašnjenje financijskih i institucijskih konflikata interesa Prekid ispitivanja prije kraja studije Prisjetiti se obveze prema pacijentima Rasprava o implikacijama za istraživanje Objavljivanja preliminarnih rezultata
 15. Istraživanje posebnih populacija Istraživanja na životinjama Zašto se koriste životinje? Etički postupci na pokusnim životinjama Psihijatrijska istraživanja i pristanak Procjena sposobnosti donošenja odluka u psihijatrijskih bolesnika Zaštita pacijenta: koristi i štete Trudnoća i Pedijatrija Razumijevanje istraživanja na trudnicama Zašto rizik može prevagnuti nad koristima Istraživanja na djeci: surogatna suglasnost Sve je u genima: Etika matičnih stanica i genetskih istraživanja Razumijevanje istraživanje matičnih Tko će se okoristiti? Argumenti u prilog istraživanje matičnih stanica Etička rasprava o embrioničkim matičnim stanicama Fokus na odrasle matične stanice Genetičko testiranje: Rasprava o problemima s DNK Znati što možemo i ne možemo promijeniti Vaganje rizika i koristi Emocionalno savjetovanje za pacijente Sekvencioniranje genoma: mapiranje DNK Patentiranje gena: Odluka o tome tko je vlasnik čega Rasprava o etičkim problemima s patentima Odlučivanje: tko smije koristiti ljudski genom Genska terapija: Promjena koda Rizici i koristi genske terapije Dizajnirani geni: S onu stranu terapije Kloniranje: Izrada kopija Kloniranje kao reproduktivna opcija

Ishodi učenja
 1. Birati manje obrađena, nepoznata i originalna područja istraživanja i primjene svojeg znanja
 2. Analizirati i objasniti biološke i sociokulturne procese koji utječu na razvoj pojedinih (etičkih) aspekata čovjeka i ljudskih zajednica
 3. Biti/postati sposoban donositi generalnije zaključke na područjima koja se tiču njegove struke i specijalizacije
 4. Kreirati učinkovita etička rješenja u provedbi istraživanja
Metode podučavanja
Predavanja, seminari.
Metode ocjenjivanja
Pismeni, usmeni ispit. Rad studenata će se kontinuirano pratiti tijekom cijelog semestra, a ocjena na kraju će biti kumulativna. Od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju u raspravama na predavanjima i seminarima, što će iznositi 10% njihove ukupne ocjene. Uspješno završavanje seminarskih zadataka će iznositi slijedećih 40%. Završni ispit studenti pišu na kraju semestra i ocjena iz tog ispita će se računati kao 50% završne ocjene.

Obavezna literatura
 1. Gregory Pence: Klasični slučajevi medicinske etike Beauchamp / Childress: Principles of Biomedical Ethics (izabrani dijelovi na Omegi) Peter Singer: Praktična etika
Dopunska literatura
 1. Polšek/Pavelić (ur.): Društveni značaj genske tehnologije Jeremy Rifkin: Biotehnološko stoljeće Darko Polšek: Sudbina odabranih. Eugeničko nasljeđe u vrijeme genske tehnologije

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar