Naziv
Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Barbara Kerovec, izv. prof.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Barbara Kerovec, izv. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Orsolya Žagar Szentesi, izv. prof.
Satničarka
dr.sc. Naida-Mihal Brandl, izv. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Jelena Vuković

Naziv Šifra

Razdoblje Naziv Opis
2020 - 2020 Jezici kroz govor i pokret Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - 2021 Historijsko oblikovanje savremenih bosanskohercegovačkih granica kroz međunarodne mirovne ugovore, I. faza - Svištovski mirovni ugovor Znanstveni
2019 - 2019 Međujezični utjecaj na percepciju i produkciju govora i jezika na primjeru hrvatskog kao većinskog i manjinskog jezika Znanstveni
2019 - 2023 Dalmatinski gradovi u srednjem vijeku: forma i funkcija Znanstveni
2019 - 2023 Formalni, teorijski i društveni aspekti proširenog pojma arhitektonske i umjetničke baštine u drugoj polovini 20. stoljeća Znanstveni
2019 - 2023 Fortifikacije grada Trogira: Vizualizacija mijena od 220. pr. Kr. do 1900. godine Znanstveni
2019 - 2023 Hrvatska skulptura od 19. do 21. stoljeća – nastanak, funkcija, reprezentacija Znanstveni
2019 - 2022 Umjetnička topografija Dubrovačko-neretvanske županije Znanstveni
2018 - 2018 Načela leksičkoga ustroja: međujezične varijacije
2018 - 2018 Međujezični utjecaj na percepciju i produkciju govora i jezika na primjeru hrvatskog kao materinskog i stranog/inog jezika Znanstveni
2018 - 2019 Construction of the Other from the Central European Perspective Znanstveni
2014 - 2017 Evliya Chelebi and Croats. New Perspectives Znanstveni
2014 - 2018 Urbanizam naslijeđa (HERU) – urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa Znanstveni
2013 - 2016 Mađarski jezik u Hrvatskoj Znanstveni

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Facebook Katedra za hungarologiju (Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku) Predstavljanje katedre i studija široj javnosti https://www.facebook.com/Hungarologija-ZagrebZ%C3%A1gr%C3%A1bi-Hungarol%C3%B3gia-102697238554553
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2021 Izlaganje lektorice Gabrielle Kiss o studiju hungarologije na okruglom stolu lektora za mađarski jezik u sklopu priredbi Szegedi Hungarológiai Műhely https://drive.google.com/file/d/1X6qOKQmnngZNAhGT4P76mX-mZxzxsBxv/view?ts=6081da85 Sveučilište u Szegedu
2021 Gostovanje u emisiji Prizma Ane Sekso Milković HRT
2020 Okrugli stol Hungarološka radionica književnog prevođenja: spona prostorā i vremenā i predstavljanje knjige prijevoda Rijeka i okolica u mađarskim putopisima XIX. stoljeća https://culture.hu/hr/zagreb/blog/prostori-i-vremena:-rijeka-i-okolica-u-ma%C4%91arskim-putopisima-xix-stoljeca Katedra za hungarologiju i Mađarski kulturni institut
2020 Okrugli stol Hungarološka radionica književnog prevođenja: spona prostorā i vremenā i predstavljanje knjige prijevoda Rijeka i okolica u mađarskim putopisima XIX. stoljeća plakat Katedra za hungarologiju i Mađarski kulturni institut
2019 Susret studeneta i nastavnika studija hungarologije sa studentima i nastavnicima Odsjeka za mađarsko jezikoslovlje Sveučilišta ELTE, Budimpešta Katedra za hungarologiju
2019 Reportaža s nastavnicima Katedre za hung. i studentima na "Radiju Kossuth" Mađarskog državnog radia Magyar Rádió - Katedra za hungarologiju
2018 Izložba: Fejtővo sentimentalno putovanje po Hrvatskoj plakat Katedra za hungarologiju
2018 promoviranje djelatnosti Katedre za hungarologiju Smotra Sveučilišta Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 Susret studeneta i nastavnika studija hungarologije sa studentima i nastavnicima Centra za izvrsnosti Eotvos Kollegium (Sveučilište ELTE, Budimpešta) Katedra za hungarologiju
2018 Izložba: Fejtővo sentimentalno putovanje po Hrvatskoj plakat Katedra za hungarologiju
2017 Intervju s Anom Sekso Milković Mađarski radio - Program Kossuth
2017 Gabriella Kiss - popularizacija stručno-nastavnog rada na studiju hungarsologije i primjene medija u nastavi: iskustva titlovanja jednog mađarskog filma na hrvatski predavanje Sveučilište u Debrecenu
2016 predstavljanje posebnog broja časopisa "Književna smotra" pod nazivom „Mađarska nevjesta" - organiziranje posjeta mađarskih pisaca Jánosa Téreya i Istvána Keménya u Zagrebu Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Institut Balassi
2016 Predavanje Gabrielle Kiss o nastavničkom-lektorskom radu na Katedri za haungarologiju predavanje Sveučilište međunarodnih studija u Pekingu
0 obavijest o studentskim aktivnostima na odsjeku poveznica na mrežne stranice Kluba studenata turkologije Odsjek za HTJ
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2021 izvođenje nastave mađarskog jezika i književnosti IB-program, priprema za državnu maturu XV. Gimnazija, Zagreb XV. Gimnazija, Zagreb
2020 izvođenje nastave mađarskog jezika i književnosti IB-program, priprema za državnu maturu XV. Gimnazija, Zagreb XV. Gimnazija, Zagreb
2019 izvođenje nastave mađarskog jezika i književnosti IB-program, priprema za državnu maturu XV. Gimnazija, Zagreb XV. Gimnazija, Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2021 Organiziranje i koordinacija međunarodnog hungarološkog istraživanja, promoviranje prisutnosti hrvatskih istraživaća na međunarodnim forumima mađarskih studija Prisustvovanje na visokoj razini u upravljanju međunarodne hungarološke organizacije Sándor Bene (glavni tajnik), Orsolya Žagar Szentesi (član izvrsnog odbora) https://hungarologia.net/about-iahs/vezetoseg/ International Association of Hungarian Studies (Međunarodno društvo za hungarološke studije) Budimpešta
2020 Organiziranje i koordinacija međunarodnog hungarološkog istraživanja, promoviranje prisutnosti hrvatskih istraživaća na međunarodnim forumima mađarskih studija Prisustvovanje na visokoj razini u upravljanju međunarodne hungarološke organizacije Sándor Bene (glavni tajnik), Orsolya Žagar Szentesi (član izvrsnog odbora) https://hungarologia.net/about-iahs/vezetoseg/ International Association of Hungarian Studies (Međunarodno društvo za hungarološke studije) Budimpešta
2019 Organiziranje i koordinacija međunarodnog hungarološkog istraživanja, promoviranje prisutnosti hrvatskih istraživaća na međunarodnim forumima mađarskih studija Prisustvovanje na visokoj razini u upravljanju međunarodne hungarološke organizacije Sándor Bene (glavni tajnik), Orsolya Žagar Szentesi (član izvrsnog odbora) https://hungarologia.net/about-iahs/vezetoseg/ International Association of Hungarian Studies (Međunarodno društvo za hungarološke studije) Budimpešta
2019 Integracije mladih znanstvenika u međunarodnu hungarološku akademsku zajednicu Continuity and discontinuity in Hungarian culture: International conference for young researchers, http://hungarologia.net/wp-content/uploads/2019/01/Call_for_papers.pdf ; sažeci na mađarskom i na engleskom: https://drive.google.com/file/d/1M_uPupPUuvGzi_ojk7hdUyFBVzsajZR9/view Sandor Bene Međunarodno društvo za hungarološke studije (IAHS) Beč
2018 Organiziranje i koordinacija međunarodnog hungarološkog istraživanja, promoviranje prisutnosti hrvatskih istraživaća na međunarodnim forumima mađarskih studija Prisustvovanje na visokoj razini u upravljanju međunarodne hungarološke organizacije Sándor Bene (glavni tajnik), Orsolya Žagar Szentesi (član izvrsnog odbora) https://hungarologia.net/about-iahs/vezetoseg/ International Association of Hungarian Studies (Međunarodno društvo za hungarološke studije) Budimpešta
2017 Organiziranje i koordinacija međunarodnog hungarološkog istraživanja, promoviranje prisutnosti hrvatskih istraživaća na međunarodnim forumima mađarskih studija Prisustvovanje na visokoj razini u upravljanju međunarodne hungarološke organizacije Sándor Bene (glavni tajnik), Orsolya Žagar Szentesi (član izvrsnog odbora) https://hungarologia.net/about-iahs/vezetoseg/ International Association of Hungarian Studies (Međunarodno društvo za hungarološke studije) Budimpešta
2017 Obilježavanje 40-e obljetnice utemeljenja Međunarodnog društva za hungarološke studije Komparatistika i hungarologija - predavanje na sjednici održanoj na Mađarskoj akademiji znanosti Sandor Bene Međunarodno društvo za hungarološke studije (IAHS) Budimpešta
2016 Organiziranje i koordinacija međunarodnog hungarološkog istraživanja, promoviranje prisutnosti hrvatskih istraživaća na međunarodnim forumima mađarskih studija Prisustvovanje na visokoj razini u upravljanju međunarodne hungarološke organizacije Sándor Bene (glavni tajnik), Orsolya Žagar Szentesi (član izvrsnog odbora) https://hungarologia.net/about-iahs/vezetoseg/ International Association of Hungarian Studies (Međunarodno društvo za hungarološke studije) Budimpešta
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2021 Vođenje tečaja mađarskoga jezika za građanstvo "Magyar Nyelvműhely" Ana Sekso-Milković Mađarsko kulturno društvo "Ady Endre" Mađarsko kulturno društvo "Ady Endre"
2020 Izvođenje konverzacijskih vježbi uz širenje mađarske kulture za građanstvo "Babylon-café" Gabriella Kiss, ugov. lektorica www.udrugaos.hr Zagreb
2020 Vođenje tečaja mađarskoga jezika za građanstvo "Magyar Nyelvműhely" Ana Sekso-Milković Mađarsko kulturno društvo "Ady Endre" Mađarsko kulturno društvo "Ady Endre"
2020 javno predavanje Avari i Slaveni, Arheološki muzej u Zagrebu Hrvoje Gračanin Arheološki muzej u Zagrebu Zagreb
2019 ogledni sati iz madjarskog kao stranog jezika Dan europskih jezika Ana Sekso Milković EU-projekt Kino Europa
2019 Izvođenje konverzacijskih vježbi uz širenje mađarske kulture za građanstvo "Babylon-café" Gabriella Kiss, ugov. lektorica www.udrugaos.hr Zagreb
2019 Vođenje tečaja mađarskoga jezika za građanstvo "Magyar Nyelvműhely" Ana Sekso-Milković Mađarsko kulturno društvo "Ady Endre" Mađarsko kulturno društvo "Ady Endre"
2018 ogledni sati iz madjarskog kao stranog jezika Dan europskih jezika Ana Sekso Milković EU-projekt Kino Europa
2018 Izvođenje konverzacijskih vježbi uz širenje mađarske kulture za građanstvo "Babylon-café" Gabriella Kiss, ugov. lektorica www.udrugaos.hr Zagreb
2018 Vođenje tečaja mađarskoga jezika za građanstvo "Magyar Nyelvműhely" Ana Sekso-Milković Mađarsko kulturno društvo "Ady Endre" Mađarsko kulturno društvo "Ady Endre"
2018 javnoi predavanje Voda – izvor znanja povodom Svjetskog dana voda Hrvoje Gračanin Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu Zagreb
2018 javno predavanje Vjera i znanost: relikvija 'Nevinog djeteta' iz Riznice Zagrebačke katedrale Hrvoje Gračanin Riznica Zagrebačke katedrale i Matica hrvatska Zagreb
2017 ogledni sati iz madjarskog kao stranog jezika Dan europskih jezika Ana Sekso Milković EU-projekt Kino Europa
2017 Izvođenje konverzacijskih vježbi uz širenje mađarske kulture za građanstvo "Babylon-café" Gabriella Kiss, ugov. lektorica www.udrugaos.hr Zagreb
2017 javno predavanje na mađarskom jeziku na temu mađarske umjetnosti i književnosti Životno djelo i likovno-književno stvaralaštvo Lajosa Kassaka Ana Sekso Milković Društvo mađarskih znantsvenika i umjetnika u Hrvatskoj, Mađarsko kulturno društvo "Ady Endre" Mađarsko kulturno društvo "Ady Endre"
2017 javno predavanje Prvi simpozijum o arheologiji u Sirmijumu Hrvoje Gračanin Muzej Srema, Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica
2017 Javno predavanje za građane treće životne dobi Hrvatsko-osmanski odnosi u ranom novom vijeku Vjeran Kursar Pučko otvoreno učilište Zagreb
2016 javno predavanje Društvo i gospodarstvo Dalmacije i Panonije u 6. stoljeću u svjetlu Kasiodorovih Variae Hrvoje Gračanin Institut za povijest umjetnosti - Centar Cvito Fisković u Splitu Split
2016 javno predavanje Istočna obala Jadrana i južna Panonija pod ostrogotskom vlašću prema Kasiodorovim Variae Hrvoje Gračanin Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Pula
2016 javno predavanje Južna Panonija u Justinijanovo doba (6. stoljeće) Hrvoje Gračanin Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
2016 javno predavanje Dalmatien und Südpannonien im Zeitalter Justinians im Lichte der schriftlichen und archäologischen Quellen Hrvoje Gračanin Philosophische Fakultät, Eberhard Karls Universität Tübingen Tübingen
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2021 Predsjednik Školskog odbora Kotel Dadon O.Š. Hugo Kon, Zagreb Zagreb
2020 Predsjednik Školskog odbora Kotel Dadon O.Š. Hugo Kon, Zagreb Zagreb
2019 Predsjednik Školskog odbora Kotel Dadon O.Š. Hugo Kon, Zagreb Zagreb
2019 Popularizacija mađarske kulture prema javnoj sferi povodom 100-te obljetnice smrti mađarskog pjesnika Endrea Adyja, s gostujućim muzičarima i prigodnim izdanjem (knjižica odabranih pjesama E. Adyja na mađarskom i u hrvatskom prijevodu) - odg. Osoba: Gabriella Kiss, ug. lekt. Mađarski kulturni institut, Katedra za hungarologiju FFZG Mađarski kulturni institut u Zagrebu, Mađarski kulturni i obrazovni centar u Osijeku, Suza - Dom kulture
2019 populariziranje mađarske kulture prema javnoj sferi - organizacija gostovanja izvođača Petera Lorantha - predavanje o mađarskom kralju Matiji Korvinu za osnovnoškolce mađarskog nastavnog programa u Zagrebu O.Š. Ivan Gundulić, Zagreb O.Š. Ivan Gundulić, Zagreb
2018 Predsjednik Školskog odbora Kotel Dadon O.Š. Hugo Kon, Zagreb Zagreb
2017 Predsjednik Školskog odbora Kotel Dadon O.Š. Hugo Kon, Zagreb Zagreb
2016 Predsjednik Školskog odbora Kotel Dadon O.Š. Hugo Kon, Zagreb Zagreb
2015 Predsjednik Školskog odbora Kotel Dadon O.Š. Hugo Kon, Zagreb Zagreb
2014 Predsjednik Školskog odbora Kotel Dadon O.Š. Hugo Kon, Zagreb Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2018 Zagrebe, ti si moj rodni grad... Simpozij u spomen na Ferenca Fejtőa znanstveni (međunarodni) Katedra za hungarologiju (HTJ) Franciska Ćurković-Major, Kristina Katalinić, Jolán Mann, Orsolya Žagar Szentesi Zagreb
2018 Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network znanstveni međunarodni Odsjek za povijest, Hrvatski institut za povijest Galović, Tomislav; Gračanin, Hrvoje; Nikolić Jakus, Zrinka; Špoljarić, Luka; Vedriš, Trpimir Zagreb
2018 Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy, and Law. 8th International Balkan Annual Conference (IBAC) znanstveni (međunarodni) Katedra za turkologiju, Odsjek za povijest Barbara Kerovec, Vjeran Kursar, Azra Abadžić Navaey, Marta Andrić, Ekrem Čaušević Zagreb
2017 Bizantski studiji u Hrvatskoj - retrospektiva i perspektive znanstveni domaći Odsjek za povijest, Hrvatsko društvo za bizantske studije Gračanin, Hrvoje; Vedriš, Trpimir Zagreb
2016 The latest edition of Evliya Çelebi's Seyahatname: the Account of New Insights znanstveni (međunarodni) Katedra za turkologiju, Odsjek za povijest Vjeran Kursar Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2021 Izrada testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Sekso Milković
2021 Sadržajna recenzija testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Orsolya Žagar Szentesi
2021 Jezična lektura testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Orsolya Žagar Szentesi
2021 ocjenjivanje eseja na državnoj maturi iz mađarskog kao materinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Sekso Milković
2021 sadržajna recenzija ispitnog kataloga za državnu maturu iz mađarskog kao materinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Sekso Milković
2021 predtestiranje i validacija ispitnih materijal za provedbu ispita iz mađarskog kao stranog jezika Ispitni centar ECL - Pečuh, Mađarska Gabriella Kiss, ug. lekt.
2020 Izrada testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Sekso Milković
2020 ocjenjivanje eseja na državnoj maturi iz mađarskog kao materinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Sekso Milković
2020 Stručna pomoć pri prevođenju ilustrirane knjige bajki za polaznike mađarskog odjeljka vrtića "Potočnica" Vrtić "Potočnica", Zagreb Gabriella Kiss, ug. lekt.
2020 provođenje ispita iz mađarskog kao stranog jezika Centar za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu Gabriella Kiss, ug. lekt.
2020 predtestiranje i validacija ispitnih materijal za provedbu ispita iz mađarskog kao stranog jezika Ispitni centar ECL - Pečuh, Mađarska Gabriella Kiss, ug. lekt.
2019 Izrada testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Sekso Milković
2019 Sadržajna recenzija testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Orsolya Žagar Szentesi
2019 Jezična lektura testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Orsolya Žagar Szentesi
2019 ocjenjivanje eseja na državnoj maturi iz mađarskog kao materinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Sekso Milković
2019 predtestiranje i validacija ispitnih materijal za provedbu ispita iz mađarskog kao stranog jezika Ispitni centar ECL - Pečuh, Mađarska Gabriella Kiss, ug. lekt.
2018 Izrada testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Sekso Milković
2018 Sadržajna recenzija testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Orsolya Žagar Szentesi
2018 Jezična lektura testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Orsolya Žagar Szentesi
2018 ocjenjivanje eseja na državnoj maturi iz mađarskog kao materinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Sekso Milković
2018 predtestiranje i validacija ispitnih materijal za provedbu ispita iz mađarskog kao stranog jezika Ispitni centar ECL - Pečuh, Mađarska Gabriella Kiss, ug. lekt.
2017 Izrada testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Sekso Milković
2017 Sadržajna recenzija testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Orsolya Žagar Szentesi
2017 Jezična lektura testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Orsolya Žagar Szentesi
2017 ocjenjivanje eseja na državnoj maturi iz mađarskog kao materinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Sekso Milković
2017 predtestiranje i validacija ispitnih materijal za provedbu ispita iz mađarskog kao stranog jezika Ispitni centar ECL - Pečuh, Mađarska Gabriella Kiss, ug. lekt.
2016 Izrada testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Sekso Milković
2016 Sadržajna recenzija testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Orsolya Žagar Szentesi
2016 Jezična lektura testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Orsolya Žagar Szentesi
2016 ocjenjivanje eseja na državnoj maturi iz mađarskog kao materinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Sekso Milković
2016 stručno surađivanje u realizaciji filma HRT-a za obilježanaje 450. obljetnice opsade Sigeta i pogibije Nikole Zrinskoga Hrvatska radiotelevizija - "U boj!" - dokumentarni film, redatelj Aldo Tardozzi, urednik Vladimir Brnardić, 8. rujna ; https://www.youtube.com/watch?v=Js5SH7loAfQ ; http://historiografija.hr/?p=2390 Sandor Bene
2016 Predavanja: Prehrambena industrija i košer standard Podravka dd, Koprivnica
2015 Predavanja: "Zdravlje i sigurnost hrane: KOSHER STANDARD - JUČER, DANAS, SUTRA" Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” Kotel Dadon
0 Jezična lektura testova za državnu maturu iz mađarskog kao manjinskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Orsolya Žagar Szentesi
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2020 Sandor Bene Zrínyi Miklós : Csáktornya, 1620. május 3.-Zrínyifalva, 1664. november 18: Költő, horvát bán, hadvezér, politikus Nemzeti évfordulóink 2020, ur. Istvan Gazda, Budimpešta, Petőfi Irodalmi Múzeum, str. 6-9.
2019 Hrvoje Gračanin Teuta - ilirska kraljica VoxFeminae - Women Media Independence, https://voxfeminae.net/strasne-zene/teuta-ilirska-kraljica/
2018 Hrvoje Gračanin Maria Mitchell - svestrana astronomkinja i zagovornica obrazovanja žena VoxFeminae - Women Media Independence, https://voxfeminae.net/strasne-zene/maria-mitchell-svestrana-astronomkinja-i-zagovornica-obrazovanja-zena/
2018 Hrvoje Gračanin Hipatija iz Aleksandrije - filozofkinja u žrvnju vjersko-političkih sukoba VoxFeminae - Women Media Independence, https://voxfeminae.net/strasne-zene/hipatija-iz-aleksandrije-filozofkinja-u-zrvnju-vjersko-politickih-sukoba/
2017 Ana Sekso Milković Konferencija o mađarskom jeziku Bilten Mađara Zagreba, Zagreb, 2017. ožujak 76. broj
2017 Hrvoje Gračanin Je li hrvatska granica na Drini povijest ili ustaški mit? Rušimo hrvatske mitove, Index.hr, https://www.index.hr/vijesti/clanak/rusimo-hrvatske-mitove-je-li-hrvatska-granica-na-drini-povijest-ili-ustaski-mit/1000809.aspx
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2020 Mađarska znanstvena tribina Mađarsko kulturno društvo Ady Endre Nikola Zrinski kao turist Sandor Bene
2020 Intermaedievalis – ugodni razgovori o srednjovjekovlju udruge „Gromovnik“ i Hrvatsko kraljevsko vijeće Franci u Panoniji i ustanak kneza Ljudevita Hrvoje Gračanin
2020 Županijski aktiv učitelja i nastavnika Povijesti u OŠ i SŠ Krapinsko-zagorske županije Županijski aktiv učitelja i nastavnika Povijesti u OŠ i SŠ Krapinsko-zagorske županije Avari i Slaveni u srednjem Podunavlju – pogled jednog povjesničara Hrvoje Gračanin
2019 Dani otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu O programu studija hungarologije i mogućnostima nakon diplomiranja Sandor Bene, Kristina Katalinić, Ana Sekso Milković, Orsolya Žagar Szentesi
2019 Poseban program Filozofski fakultet u Osijeku Promocija Somatskog frazeološkog rječnika "Dušom i tijelom" (izrađenog u okviru studentskog projekta) Gabriella Kiss
2019 Eppur si muove Knjižnice grada Zagreba Pedeset tisućljeća migracija Hrvoje Gračanin
2019 tribina Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac Kralj Petar Krešimir IV. u središtu Hrvoje Gračanin
2019 Intermaedievalis – ugodni razgovori o srednjovjekovlju udruge „Gromovnik“ i Hrvatsko kraljevsko vijeće Odnosi Hrvatskoga Kraljevstva i Bizantskoga Carstva u 10. i 11. stoljecu Hrvoje Gračanin
2019 25. Sa(n)jam knjige u Istri Udruga Sa(n)jam knjige u Istri “Orhan Pamuk i njegovi prevoditelji” Ekrem Čaušević, Azra Abadžić Navaey, Marta Andrić
2019 Projekcija dokumentarnog filma Duh vremena Kliofesr, Kino "Tuškanac" Razgovor s autoricom Natašom Mišković i redateljem Lordanom Zafranovićem nakon projekcije filma "Duh vremena" - Gradovi u pokretu – postosmansko nasljeđe: Ankara, Istanbul, Beograd i Sarajevo u međuraću Vjeran Kursar
2019 Okrugli stol "Gradovi u pokretu" Kliofest, NSK Gradovi u pokretu – postosmansko nasljeđe: Ankara, Istanbul, Beograd i Sarajevo u međuraću Vjeran Kursar
2019 Predstavljanje knjige "Sefernama iz Irana" Hajrudina Somuna HKD Napredak "Sefernama iz Irana" Azra Abadžić Navaey
2018 Dani otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu O programu studija hungarologije i mogućnostima nakon diplomiranja Sandor Bene, Kristina Katalinić, Ana Sekso Milković, Orsolya Žagar Szentesi
2018 Poseban program Croatica - centar z ahrvatsku kulturu, Budimpešta Promocija Somatskog frazeološkog rječnika "Dušom i tijelom" (izrađenog u okviru studentskog projekta) Gabriella Kiss
2018 Poseban program Mađarski kulturni institut u Zagrebu Promocija Somatskog frazeološkog rječnika "Dušom i tijelom" (izrađenog u okviru studentskog projekta) Gabriella Kiss
2018 Dani s Kopernikom Poljska kulturna udruga „Mikołaj Kopernik“ Nikola Kopernik – znamen znanstvenog zaokreta Hrvoje Gračanin
2018 Tribina „Bliski istok i izazovi modernog svijeta: politika, društvo, kultura“ Katedra za turkologiju „Bliski istok i izazovi modernog svijeta: politika, društvo, kultura“, pet predavanja Vjeran Kursar
2018 Lingvistika s povodom Matica hrvatska Jezik kao kaleidoskop kulture i povijesti Ekrem Čaušević
2018 Pozvano predavanje na Sveučilištu Duzce (Turska) Sveučilište Düzce - Republika Turska Predodžbe o "bosanskim Turcima" u pismima bosanskih franjevaca 1850-1870 Ekrem Čaušević
2018 Dodjela nagrada Društva povjesničara Republike Turske za izučavanje kulturne povijesti Balkana Sveučilište Balikesir - Republika Turska, OMAD - UBTAS "Biti povjesničar na Balkanu" - pozvano predavanje Ekrem Čaušević
2017 Mađarska znanstvena tribina Mađarsko kulturno društvo Ady Endre Jezična uporaba Mađara u Hrvatskoj Orsolya Žagar Szentesi
2017 Mađarska znanstvena tribina Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj i Mađarsko kulutrno društvo Ady Endre Životno djelo, književno i likovno stvaralaštvo Lajosa Kassaka Ana Sekso Milković
2017 Mađarska znanstvena tribina Mađarsko kulturno društvo Ady Endre Fantastične genealogije: O porijeklu Zrinskih Sandor Bene
2017 Poseban program Mađarski kulturni institut u Zagrebu Promocija knjige "Mađarski jezik u Hrvatskoj" Orsolya Žagar Szentesi
2017 Javno predavanje Center for Jewish history Jewish Life in Croatia 1945-1952. Naida-Mihal Brandl
2017 tribina Povijesnog društva Varaždin Povijesno društvo Varaždin Kasna antika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (5.-6. stoljeće) Hrvoje Gračanin
2016 Godina Nikole Šubića Zrinskog: 450. obljetnica sigetske bitke Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti „Veselo se pokrivam prahom doma moga...“ (Grijeh i martirstvo u mađarskoj Zrinijadi) Sandor Bene
2016 Juraj Rattkay (1613-1666) i njegova doba Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji Successio banalis: Juraj Rattkay i Nikola Zrinski Sandor Bene
2016 Obilježavanje 352. obljetnice smrti Nikole Zrinskog Balassi Institut, Zagreb Grijeh, smrt i mučeništvo u mađarskoj i u hrvatskoj Sireni Sandor Bene
2016 Županijsko stručno vijeće nastavnika povijesti V. gimnazija Društvo i gospodarstvo Dalmacije i Panonije u 6. stoljeću u svjetlu Kasiodorovih Variae Hrvoje Gračanin
2016 22. Sa(n)jam knjige u Istri Udruga Sa(n)jam knjige u Istri "Istočno pitanje" - razgovor s kurdskom pjesnikinjom i aktivisticom Bejan Matur Azra Abadžić Navaey, Marta Andrić
2016 Međunarodni festival slikovnice "Ovca u kutiji" Udruga Knjiga u centru "Crna ribica" - razgovor i predstavljanje perzijske književnosti za djecu Azra Abadžić Navaey
2016 Noć knjige DHKP "Stihom na stih" - čitanje i predstavljanje turske i perzijske poezije Ekrem Čaušević, Azra Abadžić Navaey
2011 Okrugli stol: Nacionalne manjine u doba globalizacije – Hrvatska i Europa IMIN Židovska nacionalna manjina između asimilacije i globalizacije Naida-Mihal Brandl
0 Mađarska znanstvena tribina Mađarsko kulturno društvo Ady Endre Hungarizmi u starim hrvatskim rječnicima Kristina Katalinić
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2021 HRT Prizma O učenju manjinskih jezika Ana Sekso Milković
2021 HRT - HTV 1 Romano Bolković, 1 na 1 Intervju - rabin dr. Kotel Dadon Kotel Dadon
2021 HRT - HTV 2 Ekumenizam i religije 25.godina državnog odnosa Izraela i Svete Stolice Kotel Dadon
2021 radijska emisija Povijest četvrtkom Hrvatska radiotelevizija ukupno u razdoblju od 2016. do 2021. 21 emisija Hrvoje Gračanin
2021 radijska emisija "Kozmos i etos" Hrvatska radiotelevizija emisija "Život i djelo dr. Milana pl. Šufflaya" Hrvoje Gračanin
2020 Yad Vashem online platforma za učenje Sudbina židovskih zajednica u razdoblju Šoa Šoa u Jugoslaviji Naida-Mihal Brandl
2020 HRT - HTV 1 Stepinac: kardinal i njegova savjest Židovi u Jugoslaviji i NDH Naida-Mihal Brandl
2020 HRT - HR 3 OKRUGLI STOL PONEDJELJKOM ZAŠTO JE ZAGREBU I HRVATSKOJ POTREBAN STOLPERSTEIN – KAMEN SPOTICANJA Kotel Dadon
2020 radijska emisija Putnici kroz vrijeme Hrvatska radiotelevizija ukupno u razdoblju od siječnja 2016. do veljače 2020. 168 emisija Hrvoje Gračanin
2020 radijska emisija Povijest četvrtkom Hrvatska radiotelevizija ukupno u razdoblju od 2016. do 2021. 21 emisija Hrvoje Gračanin
2019 HRT Prizma kratki prilog O mađarskom piscu Mór Jókai Sándor Bene
2019 HRT - HR 3 Povijesne kontroverze Hrvati i Židovi (Drugi dio) Naida-Mihal Brandl
2019 HRT - HR 3 Povijesne kontroverze Hrvati i Židovi (Prvi dio) Naida-Mihal Brandl
2019 HRT - HTV 1 Romano Bolković, 1 na 1 Razgovor o Židovima u Hrvatskoj Naida-Mihal Brandl
2019 HRT – HR 3 NA KRAJU TJEDNA O 25. obljetnici uspostave diplomatskih odnosa između Vatikana i Izraela Kotel Dadon
2019 HRT - HTV 1 Zajedno u duhu O rabinu Freibergeru Kotel Dadon
2019 HRT - HTV 1 SUSRET U DIJALOGU 25 godina diplomatskih odnosa Svete Stolice i Države Izrael Kotel Dadon
2019 radijska emisija Putnici kroz vrijeme Hrvatska radiotelevizija ukupno u razdoblju od siječnja 2016. do veljače 2020. 168 emisija Hrvoje Gračanin
2019 radijska emisija Povijest četvrtkom Hrvatska radiotelevizija ukupno u razdoblju od 2016. do 2021. 21 emisija Hrvoje Gračanin
2019 dokumentarni film "Vatroslav Lisinski" Hrvatska radiotelevizija dokumentarni film "Vatroslav Lisinski" Hrvoje Gračanin
2019 radijska emisija "Iz svijeta znanosti" Hrvatska radiotelevizija emisija "Leonardo da Vinci" Hrvoje Gračanin
2019 Turkish Radio and Television - TRT 2 Evliya Çelebi'nin Dünya Şehirleri (Svjetski gradovi Evlije Čelebija) Zagreb Vjeran Kursar
2018 Kossuth Rádió (Mađarska) A hely (Mjesto) Emisija o zagrebačkoj hungarologiji Gabriella Kiss, Ana Sekso Milković, Orsolya Žagar Szentesi, Kristina Katalinić
2018 Yammat.FM kratki prilog O mađarskom jeziku i hungarizmima u hrvatskom Kristina Katalinić
2018 Prvi program HRT Jezik i predrasude O studiju hungarologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Orsolya Žagar Szentesi, Kristina Katalinić
2018 radijska emisija Putnici kroz vrijeme Hrvatska radiotelevizija ukupno u razdoblju od siječnja 2016. do veljače 2020. 168 emisija Hrvoje Gračanin
2018 radijska emisija Povijest četvrtkom Hrvatska radiotelevizija ukupno u razdoblju od 2016. do 2021. 21 emisija Hrvoje Gračanin
2018 radijska emisija "Povijesne kontroverze" Hrvatska radiotelevizija emisije "Bizantski car Heraklije i hrvatska povijest", "Donja Panonija", "Kletva kralja Zvonimira" Hrvoje Gračanin
2018 Hrvatska televizija - Treći program Art a la carte Orijentalizam Azra Abadžić Navaey
2018 Hrvatski radio - Treći program Kozmos i etos Turcizmi u hrvatskom jeziku Ekrem Čaušević
2017 Jabuka TV kratki prilog O jeziku Mađara u Hrvatskoj Orsolya Žagar Szentesi
2017 Jabuka TV interju O mađarskom jeziku Ana Sekso Milković
2017 HRT - HTV 1 SUSRET U DIJALOGU HRANA I RELIGIJA Kotel Dadon
2017 radijska emisija Putnici kroz vrijeme Hrvatska radiotelevizija ukupno u razdoblju od siječnja 2016. do veljače 2020. 168 emisija Hrvoje Gračanin
2017 radijska emisija Povijest četvrtkom Hrvatska radiotelevizija ukupno u razdoblju od 2016. do 2021. 21 emisija Hrvoje Gračanin
2017 televizijska emisija "Pogled u prošlost" Hrvatska radiotelevizija televizijska emisija "Pogled u prošlost" Hrvoje Gračanin
2017 radijska emisija "Povijesne kontroverze" Hrvatska radiotelevizija emisije "Bizantski car Heraklije i hrvatska povijest", "Donja Panonija", "Kletva kralja Zvonimira" Hrvoje Gračanin
2017 Hrvatska televizija Pogled u prošlost Hrvati i Osmanlije: drugačiji pogled Vjeran Kursar
2017 Hrvatski radio - Prvi program Jezik i predrasude Povijest perzijskog jezika Azra Abadžić Navaey
2016 radijska emisija Putnici kroz vrijeme Hrvatska radiotelevizija ukupno u razdoblju od siječnja 2016. do veljače 2020. 168 emisija Hrvoje Gračanin
2016 radijska emisija Povijest četvrtkom Hrvatska radiotelevizija ukupno u razdoblju od 2016. do 2021. 21 emisija Hrvoje Gračanin
2016 televizijska emisija Treća povijest Hrvatska radiotelevizija emisija "Shakespearovi povijesni likovi" Hrvoje Gračanin
2016 televizijska emisija "Društvena mreža" Hrvatska radiotelevizija televizijska emisija "Društvena mreža" Hrvoje Gračanin
2016 Hrvatska televizija Treća povijest Sedmogodišnji rat Vjeran Kursar
2016 Hrvatska televizija Treća povijest Opsada Sigeta Vjeran Kursar