Naziv
Katedra za češki jezik i književnost
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Suzana Kos, doc.
Pročelnik
dr.sc. Filip Kozina, doc.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Suzana Kos, doc.
Satničarka
Ivana Maslač, v. lekt.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Matija Ivačić, doc. B206 4092-106 mivacic@ffzg.hr
dr.sc. Katica Ivanković, red. prof. B 205 0915786360 kivankovic@ffzg.hr
dr.sc. Suzana Kos, doc. B 205 6120 105 skos@ffzg.hr
Alen Novosad, v. lekt. B-206 anovosad@ffzg.hr
Slavomira Ribarova, v. lekt. B206 01/4092-206 sribarova@ffzg.hr
Tena Šinjori, asist. B205 014092105 tsinjori@ffzg.hr
dr.sc. Petar Vuković, red. prof. B-205 4092-105 petar.vukovic@ffzg.hr

Naziv Šifra
Bohumil Hrabal 64105
Božena Němcova - geneza simbola nacionalne kulture 185383
Češka književnost 20. stoljeća 126190
Češka književnost do kraja 19. stoljeća 126191
Češka proza na prijelazu u 21. stoljeće 198938
Češka stilistika 185382
Češke jezične vježbe I 184173
Češke jezične vježbe I 69551
Češke jezične vježbe II 36059
Češke jezične vježbe II 184174
Češke jezične vježbe III 184175
Češke jezične vježbe III. 51868
Češke jezične vježbe IV 184176
Češke jezične vježbe IV. 51870
Češke jezične vježbe V. 51872
Češke jezične vježbe VI 51874
Češki jezik (za nebohemiste) 125808
Češki prijevodni seminar I 184177
Češki prijevodni seminar II 184178
Češki prijevodni seminar III 184179
Češki prijevodni seminar IV 184180
Diplomski rad na studiju Češkog jezika i književnosti 184181
Diplomski rad na studiju Češkog jezika i književnosti 124607
Fonologija i morfologija češkog jezika 135471
Frazeologija i idiomatika češkog jezika 215570
Karel Čapek - tip malog velikoga čovjeka u češkoj književnosti 77971
Moderno češko društvo 185385
Povijest češkog jezika i dijalektologija 77887
Sintaksa češkog jezika 51869
Uvod u češku književnost 125807
Uvod u češku kulturu 132042
Završni rad na studiju Češkog jezika i književnosti 69897

Prijediplomski studiji
  1. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji

Razdoblje Naziv Opis
2022 - 2022 Suvremena češka proza I (1990.-2000.) Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2018 - 2020 A Game-Changing Year. Czechoslovakia and Europe in 1968 Stručni / Europska unija

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici