Naziv
Katedra za poljski jezik i književnost
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Suzana Kos, doc.
Pročelnik
dr.sc. Filip Kozina, doc.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Suzana Kos, doc.
Satničarka
Ivana Maslač, v. lekt.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
mr.sc. Sandra Banas, asist. B221 01/ 4092 119 banas.sandra@gmail.com
dr.sc. Đurđica Čilić, izv. prof. B 221 dcskeljo@ffzg.hr
dr.sc. Miroslav Hrdlička B222 01 6120 120 mhrdlick@ffzg.hr; miroslavhrdlicka@yahoo.com
dr.sc. Filip Kozina, doc. B221 01/ 4092 119 fkozina@ffzg.hr
Kamila Kwiatkowska, lekt.
Ivana Maslač, v. lekt. B-207 6120 107 imaslac@ffzg.hr
dr.sc. Neda Pintarić, red. prof. B222 120 npintari@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Vidović Bolt, prof. B-222 4092120 ividovic@ffzg.hr
Małgorzata Vražić, lekt.

Naziv Šifra
Adam Mickiewicz 117878
Diplomski ispit na studiju Poljskog jezika i književnosti 127951
Diplomski rad na studiju Poljskog jezika i književnosti 124395
Etnolingvistika 118147
Fleksija i semantika vrsta riječi 69714
Fonologija i povijest poljskih glasova + Fonolaboratorijske vježbe i transkripcija 35895
Hrvatski jezik 78086
Intermedijalnost poljske književnosti i kulture 160795
Izrada poljsko-hrvatskog pragmatikona 118148
Jezični svijet osjeta u poljskom i hrvatskom jeziku 125607
Metodologija jezikoslovnoga znanstvenog rada 117649
Opisna tvorba riječi s elementima povijesti 66249
Osnova staroslavenskog za poloniste 87084
Poljska drama i kazalište 117650
Poljska književna kritika i znanost o književnosti (metodologija) 117651
Poljska književnost do modernizma 51444
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma 52585
Poljska kultura i civilizacija 35894
Poljska leksikologija i frazeologija 69720
Poljska poezija 20. stoljeća 118150
Poljske jezične vježbe I 184263
Poljske jezične vježbe I 188707
Poljske jezične vježbe II 124392
Poljske jezične vježbe II 35896
Poljske jezične vježbe III 184264
Poljske jezične vježbe III i prevođenje poljskih književnih tekstova 184265
Poljske jezične vježbe IV 51443
Poljske jezične vježbe IV i prevođenje poljskih književnih tekstova 225509
Poljske jezične vježbe V 184266
Poljske jezične vježbe VI 52591
Poljski jezik za ne-poloniste 225508
Poljsko-hrvatske translatološke teme 118151
Povijest poljskoga književnog jezika 51441
Pragmatika poljskog jezika i obrada pragmatičkih tekstova 124394
Sintaksa poljskog jezika 51445
Sociolingvistika 118152
Suprasintaksa 117654
Suvremeni poljski roman 125614
Uvod u studij poljske književnosti 35897

Prijediplomski studiji
  1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis
2022 - 2022 Jezik - Tekst - Kultura (hrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja) Institucionalni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2025 Rječnik hrvatsko-poljskih lažnih prijatelja u slobodno vrijeme / vlastiti i obiteljski prihodi
2021 - 2021 Jezik - Tekst - Kultura (hrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja Institucionalni / Institucijski (Sveučilišne potpore)

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici