Naziv
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
Lokacija
Satničar
Teo Radić, v. lekt.

Nastavnik Soba Telefon E-mail

Naziv Šifra
Diplomski rad na studiju Latinskog jezika i književnosti 124363
Gramatika latinskog jezika 1 265532
Gramatika latinskog jezika 2 265558
Hrvatska novolatinska književnost 81421
Klasična filologija i antička kultura 265572
Latinska lektira 1 265561
Latinska lektira 2 265562
Latinska sintaksa 1 51423
Latinska sintaksa 2 51426
Latinska stilistika 51435
Latinski jezik 1 265936
Latinski jezik 2 265937
Najstariji spomenici latinskoga jezika 51424
Praktikum iz obrade arhivskog gradiva pisanog latinskim jezikom 184930
Prevođenje s latinskoga 51430
Rimska književnost: Rimska komedija A 78991
Rimska književnost: Rimska ljubavna elegija 86360
Rimska književnost: Rimsko govorništvo 66132
Srednjovjekovni latinitet 51433
Tečaj latinskoga jezika 1 132034
Tečaj latinskoga jezika 2 132035
Uvod u novolatinsku književnost 51434
Vulgarni latinitet 51432

Prijediplomski studiji
Stari studiji
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
Stari studiji
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis
2020 - 2025 AdriArchCult: Architectural Culture of the Early Modern Eastern Adriatic Znanstveni / Europska unija
2019 - 2022 Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima (CNIDHZ) Infrastrukturni / Europska unija

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2022 Sudjelovanje na Smotri Sveučilišta u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici