Naziv
Katedra za grčki jezik i književnost
Lokacija
Satničar
Teo Radić, v. lekt.

Nastavnik Soba Telefon E-mail

Naziv Šifra
Diplomski rad na studiju Grčkog jezika i književnosti 124318
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 51439
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 35875
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 35877
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 54655
Grčka književnost: Grčka komedija 51414
Grčka književnost: Grčka tragedija 51412
Grčka morfologija 1 35874
Grčka morfologija 2 35876
Grčka sintaksa 1 51405
Grčka sintaksa 2 51409
Grčki prijevodni seminar 51411
Grčki tečaj I 36738
Grčki tečaj II 36740
Kolegij iz grčke književnosti 118030
Metodika nastave klasičnih jezika 117569
Novogrčki jezik 1 36739
Novogrčki jezik 2 70268
Novogrčki jezik 3 56714
Novogrčki jezik 4 56715
Novogrčki jezik 5 77921
Novogrčki jezik 6 77923
Novogrčki jezik 7 118557
Novogrčki jezik 8 125596
Novogrčki jezik I 51415
Novogrčki jezik II 51416
Novogrčki u nastavi 1 184227
Novogrčki u nastavi 2 184226
Povijest grčkog jezika: Homer i homerski dijalekt 51410
Povijest grčkog jezika: Veze među grčkim rečenicama - parataksa i hipotaksa 51419
Povijest grčkoga jezika: Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja 51413
Povijest grčkoga jezika: Helenistički grčki 51406

Prijediplomski studiji
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici