Naziv
Katedra za hungarologiju
Lokacija
Satničarka
Ana Sekso Milković, lekt.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Sándor Bene, doc. B 001 +385 1 6120 011; 00385917559504 sbene@ffzg.hr
Boris Dundović B001 boris.dundovic@gmail.com
dr.sc. Kristina Katalinić, doc. B002 +385 1 4092 045 kkatalin@ffzg.hr
mr.sc. Gabriella Kiss, v. lekt. B001 0998453962 gkiss@ffzg.hr; gabriella.kiss007@gmail.com
Jolán Mann B001 mann.jolan@gmail.com
dr.sc. Mladen Obad-Šćitaroci, red. prof. mscitaroci@arhitekt.hr
Ana Sekso Milković, lekt. B001 +3856120011 asekso@ffzg.hr
mr.sc. Martin Sukalić, asist. B-001 msukalic@ffzg.hr, sukalicmartin@gmail.com
dr.sc. Orsolya Žagar Szentesi, izv. prof. B 002 6120 045 ozagar@ffzg.hr

Naziv Šifra
Diplomski ispit na studiju Hungarologije 127505
Diplomski rad na studiju Hungarologije 124611
Fonologija mađarskog jezika 36018
Hrvatsko-mađarske književne veze 131813
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika I. 117570
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika II. 124320
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika III. 117571
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika IV. 124321
Jezične i prevoditeljske vježbe V 52199
Jezične i prevoditeljske vježbe VI 52202
Jezične vježbe iz mađarskog jezika I. 36013
Jezične vježbe iz mađarskog jezika II. 36016
Jezične vježbe iz mađarskog jezika III. 51192
Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV. 51198
Kontrastivni morfosintaktički opis mađarskog jezika 117572
Mađarska arhitektura i urbanizam 19. stoljeća 170370
Mađarska književnost I. - romantizam 51196
Mađarska književnost II. ((proto)realizam) 69920
Mađarska književnost III - moderna i avangarda 52200
Mađarska književnost IV - postmodernizam 52203
Prevođenje književnih tekstova 2 125419
Stara mađarska književnost 124324
Suvremeni mađarski jezik I. - Uvod u opću i glagolsku morfologiju 51197
Suvremeni mađarski jezik II. - Imenske riječi i relacijske riječi 51200
Suvremeni mađarski jezik III - sintagmatika 52201
Suvremeni mađarski jezik IV. - sintaksa 52204
Tokovi i autorske poetike 19. stoljeća u mađarskoj književnosti 117877
Tokovi i autorske poetike 20. stoljeća u mađarskoj književnosti 124325
Tvorba riječi u mađarskom jeziku 117573
Uvod u mađarsko jezikoslovlje 36014
Uvod u mađarsku civilizaciju 36015
Uvod u mađarsku književnost 36017
Završni ispit na studiju Hungarologije 70023

Preddiplomski studiji
  1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis
2020 - 2020 Jezici kroz govor i pokret Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2022 Književno predstavljanje Časopis Jelenkor i Katedra za hungarologiju Predstavljanje dvojezične mađarsko-hrvatske književne antologije Ami összeköt/Ono što povezuje Kristina Katalinić
2022 gostovanje Katedra za hungarologiju Razgovor sa pjesnikinjom i prevoditeljicom Szabó T. Annom Kristina Katalinić, Kiss Gabriella
2022 Književno predstavljanje Časopis Jelenkor i Katedra za hungarologiju Predstavljanje dvojezične mađarsko-hrvatske književne antologije Ami összeköt/Ono što povezuje Kristina Katalinić
2022 Književno predstavljanje Časopis Jelenkor i Katedra za hungarologiju Predstavljanje dvojezične mađarsko-hrvatske književne antologije Ami összeköt/Ono što povezuje Kristina Katalinić
2021 Književni program temeljen na zborniku mađarskih putopisnih crtica o Rijeci i okolici od kraja 18. do početka 19. stoljeća „Rijeka i okolica u mađarskim putopisima XIX. stoljeća“ Srednja Europa i Katedra za hungarologiju Književno-kulturno događanje „Rijeka – grad dolazaka i odlazaka kroz oči Mađara“ Kristina Katalinić, Kiss Gabriella, Martin Sukalić, Boris Dundović
2021 Književno predstavljanje Srednja Europa Predstavljanje knjige Hrvatski motivi u mađarskoj književnosti Franciske Ćurković-Major Kristina Katalinić
2019 tribina Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj O pitanjima jezične upotrebe kod zagrebačkih Mađara Kristina Katalinić
2018 predstavljanje rječnika Katedra za hungarologiju predstavljanje mađarsko-hrvatskog frazeološkog rječnika Szívvel-lélekkel / Dušom i srcem Kiss Gabriella i studenti
2018 tribina Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva Usporedba mađarskog i hrvatskog fonološkog sustava iz perspektive mađarskog kao L2 Kristina Katalinić
2017 promocija knjige Izdavačka kuća Disput i Mađarski institut u Zagrebu Predstavljanje prijevoda romana Crvena poštanska kočija Gyule Krúdyja Kristina Katalinić
2014 tribina Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj Mađarske posuđenice u hrvatskom vs. hrvatske (slavenske) posuđenice u mađarskom Kristina Katalinić
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici