Naziv
Centar za obrazovanje nastavnika
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Diana Tomić, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Mirjana Šagud, red. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Diana Tomić, doc.
Satničarka
Tina Horvat

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Marina Đuranović, doc.
dr.sc. Irena Klasnić, doc. irena.klasnic@ufzg.hr
Marta Klemenčić, pred. A310 014092004 czonklemencic@gmail.com
dr.sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić, v. pred. A310 +385914466888 amindolj@ffzg.hr
Nikolina Stanković
dr.sc. Mirjana Šagud, red. prof. A 310 01 409 2004 msagud@ffzg.hr
Antonija Vrdoljak

Naziv Šifra
Didaktika 132349
Didaktika (NM) 120083
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105
Filozofija odgoja - opći predmet 198896
Fonetska korekcija (NM) 225407
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101
Hrvatski jezik za nastavnike 225408
Komunikacija u odgoju i obrazovanju 168281
Pedagogija 132342
Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja 171112
Proizvodnja govora (NM) 120104
Psihologija 171111
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Rad s nadarenim učenicima (NM) 120103
Sociologija obrazovanja (NM) 225409
Sustavna pedagogija (NM) 120085
Upravljanje razredom 171113

Razdoblje Naziv Opis
2021 - 2022 Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu" Znanstveni / Europska unija
2017 - 2018 Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti Znanstveni
2017 - 2019 Interkulturalni kurikulum i europske vrijednosti, Hrvatska-Crna Gora Znanstveni

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2019 Aleksandra Mindoljević Drakulić Ima li života prije smrti Liječnički vjesnik, 5-6
2018 Mirjana Šagud,Arjana Prce Barijere uspostavljanja partnerskih odnosa između odgojitelja i roditelja u dječjem vrtiću. Zajedno rastemo– redefiniranje prakse i teorije ranog i predškolskog odgoja, U: Višnjić Jevtić, A. (ur.) Čakovec: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Dječji vrtić Čakovec, 2018., 285-326.
2018 Mirjana Šagud,Marina Brnić Odgojitelj i pravo djeteta na sudjelovanje u dječjem vrtiću. Zajedno rastemo– redefiniranje prakse i teorije ranog i predškolskog odgoja, U: Višnjić Jevtić, A. (ur.) Čakovec: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Dječji vrtić Čakovec, 2018., 275-284.
2016 Aleksandra Mindoljević Drakulić Boundaries and boundary violations in psychoanalysis Socijalna psihijatrija, 44 (3)
2016 Aleksandra Mindoljević Drakulić Internatski sindrom Socijalna psihijatrija, 44 (4)
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2020 Javno predavanje Agencija za odgoj i obrazovanje Kvalitativne metode istraživanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju Mirjana Šagud
2020 Javno predavanje Agencija za odgoj i obrazovanje Uloga ispitnih povjerenstva za stažiranje Mirjana Šagud
2019 Javno predavanje Sekcija pedagoga Kvalitativne metode istraživanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju Mirjana Šagud
2019 Javno predavanje Agencija za odgoj i obrazovanje Implementacijom suvremenih spoznaja do optimalnog učenje i razvoja djece rane i predškolske dobi Mirjana Šagud
2019 Javno predavanje Agencija za odgoj i obrazovanje Interkulturalna osjetljivost i europske vrijednosti Mirjana Šagud
2019 Stručno znanstveni skup za nastavnike Ogranak HPKZ Bjelovar Strah od škole Aleksandra Mindoljević Drakulić
2019 Radionica Međugeneracijski dijalog Centar Lj. Bastaić Međugeneracijski dijalog Aleksandra Mindoljević Drakulić
2018 Javno predavanje Agencija za odgoj i obrazovanje Izrada profesionalnih radnih mapa Mirjana Šagud
2017 Javno predavanje Agencija za odgoj i obrazovanje Refleksija i samorefleksija u odgojno-obrazovnom procesu Mirjana Šagud
2017 Javno predavanje Agencija za odgoj i obrazovanje Implicitna pedagogija i refleksiva praksa Mirjana Šagud
2017 Zagreb Book festival Knjižara Ljevak Fragilnost djetinjstva Aleksandra Mindoljević Drakulić
2017 Radionica "Open your mind" Zagrebački institut za kulturu zdravlja Međugeneracijska radionica Aleksandra Mindoljević Drakulić
2016 Javno predavanje Agencija za odgoj i obrazovanje Uloga ispitnih povjerenstva za stažiranje Mirjana Šagud
0 Javno predavanje Agencija za odgoj i obrazovanje Dokumentiranje profesioalog ravoa Mirjana Šagud
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici