Naziv
Katedra za judaistiku
Lokacija
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Naida-Michal Brandl, izv. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Naida-Michal Brandl, izv. prof. C-012 4092-395 (lokalni 2395) mbrandl@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Kotel Dadon, izv. prof. C-012 4092-395 (lokalni 2395) kdadon@ffzg.unizg.hr
mr.sc. Einat Lilian Dotan, lekt. C-012 4092-395 (lokalni 2395) ehason@ffzg.hr
mr.sc. Anita Fiket, asist. C-012 4092-395 (lokalni 2395) afiket@ffzg.unizg.hr
mr.sc. Igor Hofman vanjski suradnik igor.hofman777@gmail.com
dr.sc. Igor Kusin vanjski suradnik ikusin@zg.t-com.hr

Naziv Šifra
Between the Empires: Jewish history in Croat Lands until the 20th century 225477
Diplomski rad na studiju Judaistike 147585
Elementi gramatike hebrejskog jezika 215564
Fonetika i fonologija hebrejskog jezika 215528
Hebrejski za judaiste I. 265438
Hebrejski za judaiste II. 265439
Hebrejski za judaiste V. 265443
Hebrejski za judaiste VI. 265444
Jewish history in Croatia in the 20th century 184231
Jezične vježbe III. 94687
Jezične vježbe IV. 94689
Jezične vježbe V.: sintaksa i leksikologija 225478
Jezične vježbe VI.: sintaksa i leksikologija 94704
Jidiš I. 183712
Jidiš II. 183716
Judeo-španjolski I 183717
Judeo-španjolski II. 183718
Književnost na hebrejskom 225479
Metodologija istraživačkog rada u judaistici 147581
Morfologija hebrejskog jezika 215529
Odabrane teme iz judaistike: Moderni židovski identiteti 225483
Odabrane teme iz područja židovske misli: Suvremena židovska misao 147583
Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima 147579
Odabrane teme iz židovske srednjovjekovne povijesti: Židovi na istočnom Mediteranu 184929
Osnove arapskog jezika 1 147580
Osnove arapskog jezika 2 147589
Povijest hebrejskog jezika 147578
Selected Topics in Jewish Modern and Contemporary History: History of Israel 185539
Teaching about the Shoah 170917
Uvod u biblijsku i rabinsku literaturu 266326
Uvod u judaizam 266303
Uvod u studij judaistike 265436
Završni rad na studiju Judaistike 181518
Židovska baština i arhitektura 265445
Židovska filozofija I. 265437
Židovska književnost 225482
Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (8. st.) 235613
Židovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelssohna 235614
Židovska povijest u antici i srednjem vijeku 266323
Židovska povijest u Hrvatskoj u 20. stoljeću 266327
Židovska povijest u modernom i suvremenom razdoblju 266324
Židovski misticizam 94710

Prijediplomski studiji
Stari studiji
  1. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
  1. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
Stari studiji
  1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis
2024 - 2025 EHRI IMPLEMENTATION PHASE (EHRI-IP) – Horizon Europe Znanstveni / Europska unija
2023 - 2025 Prošlošću prema budućnosti. Višeslojna interpretacija hrvatskog dvadesetog stoljeća: sučeljavanje, naobrazba, ovladavanje, vrjednovanje, identitet Popularizacija znanosti / Privatno financiranje
2019 - 2022 Poraće: Židovi u Hrvatskoj od 1944/5. do 1952. Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Vlastita sredstva
2017 - 2021 Oduzimanje židovske imovine u Hrvatskoj: Zagreb kao studija slučaja Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja, World Jewish Restitution Organization, vlastita sredstva

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2023 Prošlošću prema budućnosti. Višeslojna interpretacija hrvatskog dvadesetog stoljeća: sučeljavanje, naobrazba, ovladavanje, vrjednovanje, identitet (SNOVI) projekt je popularizacije znanosti u kojem su partneri Filozfski fakultet i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, a cjelokupnu izvedbu trogodišnjega projekta (2023-2025) financira Orbico grupa. Orbico grupa Naida-Mihal Brandl
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2023 Popularizacija znanosti Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet Leksikografski zavod Miroslav Krleža Orbico grupa Prošlošću prema budućnosti. Višeslojna interpretacija hrvatskog dvadesetog stoljeća: sučeljavanje, naobrazba, ovladavanje, vrjednovanje, identitet Naida-Mihal Brandl
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2016 HTV1 TV emisija "Stambeno pitanje: Tri države protiv jednog Paula" autorice Silvane Menđušić (konzultantica o pitanjima problematike oduzimanja židovske imovine za vrijeme i nakon Drugoga svjetskog rata) Naida-Mihal Brandl
2016 HTV1 TV emisija "Stambeno pitanje: Tri države protiv jednog Paula" autorice Silvane Menđušić (konzultantica o pitanjima problematike oduzimanja židovske imovine za vrijeme i nakon Drugoga svjetskog rata) Naida-Mihal Brandl