Naziv
Združeni diplomski studij Digitalna lingvistika
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Petra Bago, izv. prof.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Virna Karlić, izv. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Helena Stublić, izv. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail

Naziv Šifra
Digitalizacija tekstualnoga gradiva 255253
Diplomski rad na studiju Digitalne lingvistike 266403
Jezični inženjering za digitalne lingviste 255304
Jezik, spoznaja i komunikacija 255256
Odabrana poglavlja e-leksikografije 255258
Osnove računalne folkloristike i stilistike 266178
Pretraživanje teksta 255306
Programiranje za društvene i humanističke znanosti 255260
Projekt iz digitalne lingvistike 266177
Projektni menadžment 255262
Računalna obrada dječjeg jezika 255307
Računalno potpomognuto prevođenje 255308
Strategije odnosa s javnošću 255309
Uvod u lingvistiku za digitalne lingviste 255264
Uvod u pravo informacijskih tehnologija 255265
Veliki podatci 255266

Diplomski studiji
Novi i reformirani studiji
  1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici