Naziv
Odsjek za filozofiju
Lokacija
Pročelnik
dr.sc. Goran Sunajko, doc.
Zamjenik pročelnika
dr.sc. Ljudevit Fran Ježić, izv. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Ivana Zagorac, izv. prof.
Povjerenica za kvalitetu
Elvina Šehić
Satničarka
Elvina Šehić

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Luka Bogdanić, izv. prof. C-210 6120-174 lbogdani@ffzg.hr
dr.sc. Nadežda Čačinovič, red. prof. art. C-209 6120173 ncacinov@ffzg.hr
dr.sc. Ankica Čakardić, izv. prof. C 209 a 6120-271 acakardi@ffzg.hr
dr.sc. Ljiljana Filipović, izv. prof. c 209 ljifilipovic@gmail.com
Kristijan Gradečak c-209
dr.sc. Ljudevit Fran Ježić, izv. prof. C219 6120-182 ljfjezic@gmail.com
dr.sc. Hrvoje Jurić, red. prof. C-217 4092180 hjuric@ffzg.hr
Lidija Knorr, asist.
dr.sc. Marko Kos, v. asist. C-217 0981388427 markokos.mail@gmail.com
dr.sc. Davor Lauc, red. prof. c211 016120141 dlauc@ffzg.hr
dr.sc. Igor Mikecin, red. prof. C-219 6120-182 imikecin@ffzg.hr
dr.sc. Borislav Mikulić, red. prof. C214 4192177 bmikulic@ffzg.hr
dr.sc. Luka Perušić, doc. C217 lperusic@yahoo.com
dr.sc. Boško Pešić, izv. prof.
dr.sc. Raul Raunić, izv. prof. C212 016120139 rraunic@m.ffzg.hr
dr.sc. Marija Selak Raspudić, izv. prof. C-218 6120-081 marija.selak@gmail.com
dr.sc. Ines Skelac, doc. ines.skelac@ffrz.unizg.hr
dr.sc. Goran Sunajko, doc. C218 goransunajko@yahoo.com
dr.sc. Marko Tokić, izv. prof. C219 01/6120-182 mtokic@ffzg.hr
dr.sc. Lino Veljak, prof. C 218 6120175 lveljak@ffzg.hr
mr.sc. Matija Vigato, asist. C218 +38514092181 matijavigato@gmail.com
dr.sc. Ivana Zagorac, izv. prof. C-217 01 4092 180 izagorac@ffzg.hr
dr.sc. Boško Zenić, v. pred.
dr.sc. Mislav Žitko, doc. C-214 mislav.zitko@gmail.com

Naziv Šifra
Bioetika 69886
Diplomski rad na studiju Filozofije 127547
Diplomski rad na studiju Filozofije 127548
Diplomski rad na studiju Filozofije 127546
Estetika 51249
Estetika - opći predmet 58630
Estetika - Seminar: Umjetnost, umijeće razlikovanja i moda 102192
Etika - opći predmet 198937
Etika - seminar: Biocentrizam u etici 170890
Etika - seminar: Etika i budućnost 131760
Etika - seminar: Etika i tehnika 160800
Etika - seminar: Feministička bioetika 160801
Etika - seminar: Ja, Drugi, Mi (Etički i pravni aspekti Kantove "Metafizike ćudoređa") 117964
Etika 1 51250
Etika II 51251
Filozofija i psihoanaliza 51258
Filozofija jezika I 238445
Filozofija jezika II 51270
Filozofija kulture 58532
Filozofija odgoja 59513
Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta 160802
Filozofija politike - seminar: Privatna i javna moralnost 170900
Filozofija politike 1 51254
Filozofija politike II 51255
Filozofija politike-seminar: Hobbes 97218
Filozofija povijesti: Osnovni problemi 56138
Filozofija znanosti 51280
Filozofska antropologija 160767
Filozofska antropologija - opći predmet 78254
Filozofske teorije emocija 184194
Filozofske teorije emocija - seminar 250726
Grčka filozofija I 79579
Grčka filozofija II 81494
Indijska filozofija - seminar: Filozofija jezika 145597
Indijska filozofija I 37080
Indijska filozofija II 51271
Logika - seminar: Logika i programiranje 2023/24 250733
Logika - seminar: Odabrani problemi filozofske logike 2023/24 250734
Logika I - uvod u simboličku logiku 160768
Logika II 160769
Marx i marksističke filozofije 51267
Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa 56169
Mentorske konzultacije I 125877
Mentorske konzultacije I 125875
Mentorske konzultacije I 125880
Mentorske konzultacije II 125878
Mentorske konzultacije II 125876
Metodika nastave filozofije 117497
Metodologija znanstvenog rada 47422
Nastavna praksa filozofije I 117498
Nastavna praksa filozofije II 124274
Ontologija - seminar: Aristotel, Kategorije 250738
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I 140107
Ontologija - seminar: Odnos subjekt-objekt 250739
Ontologija - seminar: Ontologija percepcije 250740
Ontologija I 51246
Ontologija II 51247
Povijest filozofije - seminar: Grčka filozofija i rano kršćanstvo 250747
Povijest filozofije - seminar: Njemačka ranoromantičarska filozofija 250748
Povijest filozofije I 148128
Povijest filozofije II 148131
Povijest filozofije III 148129
Povijest filozofije IV 148132
Povijest filozofije V 148130
Povijest filozofije VI 148133
Selected Topics in Philosophy - seminar 170899
Seminar iz metodike nastave filozofije I 117499
Seminar iz metodike nastave filozofije II 124358
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818
Socijalna filozofija 51256
Suvremena filozofska terminologija I 184203
Suvremena filozofska terminologija II 184204
Teorija spoznaje 66427
Utilitarizam - seminar 97163
Uvod u filozofiju I 78283
Uvod u filozofiju I - opći predmet 198865
Uvod u filozofiju II 81496
Uvod u filozofiju II - opći predmet 198895

Prijediplomski studiji
  1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij
  2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis
2021 - 2024 Od različitosti tradicija prema zajedničkoj euromediteranskoj bioetičkoj platformi – konstrukcija alata za dijalog i djelovanje Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2021 - 2022 Problematika javnog zdravstva i izvanrednog stanja iz perspektive integrativne bioetike Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2020 - 2020 Emocije u novovjekovnoj i suvremenoj filozofiji Znanstveni
2020 - 2020 Zdravlje i znanje u perspektivi filozofije i informacijskih znanosti: primjer pandemije koronavirusa Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - 2019 Mogućnosti i granice odgoja za suosjećanje Znanstveni
2019 - 2019 Odnos prirode i kulture u perspektivi integrativne bioetike Znanstveni
2019 - 2020 Razvoj logike prepoznavanja i usporedbe nepreciznih prostorno-vremenskih koncepata u svrhu primjene u digitalnoj humanistici Znanstveni
2019 - Nuove questioni della lingua nel dibattito sul multiculturalismo: Prospettive storiche, teoriche, politiche Znanstveni
2017 - 2019 Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike Znanstveni
2017 - 2019 Big Data im Diskurs Znanstveni
2016 - 2018 Filozofski i odgojni aspekti suosjećanja
2016 - 2017 Jezik i mišljenje u staroj Grčkoj i Indiji Znanstveni
2016 - 2020 Racionalnost: između logičkog ideala i svakodnevnog zaključivanja Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, 2016-06-2408
2016 - Filozofska škola Matice hrvatske
2016 - Ljetna filozofska škola Grožnjan
2015 - 2016 Povijest kao tema suvremene umjetnosti Znanstveni
2014 - 2017 Korijeni bioetike: američki i europski prinosi u konstrukciji jedinstvene povijesti Znanstveni
2014 - 2024 Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2014 - 2016 Kako živi narod – izvještaj o pasivnosti Znanstveni
2012 - 2016 Disaster Bioethics: Addressing Ethical Issues Triggered by Disaster Znanstveni

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju pozvano predavanje Sandre Radenović Žene, sport, bioetika, mediji https://filoz.ffzg.unizg.hr/predavanje-zene-sport-bioetika-mediji-sandre-radenovic/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjak za filozofiju Gostujuće predavanje profesora Stephena Priesta (Sveučilište u Oxfordu) https://filoz.ffzg.unizg.hr/gostujuce-predavanje-profesora-stephena-priesta-sveuciliste-oxford/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Gostujuće predavanje Giorgija Cesaralea “Radical Thought after 1989: An Overview” https://filoz.ffzg.unizg.hr/predavanje-giorgija-cesaralea-radical-thought-after-1989-an-overview/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Predavanje profesora Branka Despota povodom Dana filozofije https://filoz.ffzg.unizg.hr/predavanje-profesora-branka-despota-povodom-dana-filozofije/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Predavanje dr. sc. Gala Kirna pod nazivom “100 godina filma – između revolucije i sjećanja na revoluciju”.
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Gostujuće predavanje dr. Antoninoa Spinellija, Sveučilište u Tübingenu https://filoz.ffzg.unizg.hr/obavijest-o-gostujucem-predavanju-dr-antonino-spinelli-sveuciliste-u-tubingenu/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjak za filozofiju Predavanje dr. sc. Ivana Glasera „Marxov ‘Kapital’ – pokušaj demitologizacije https://filoz.ffzg.unizg.hr/predavanje-dr-sc-ivana-glasera-marxov-kapital-pokusaj-demitologizacije-utorak-24-4-2018-16-15h/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Gostujuće predavanje “Car Ethics” dr Jakuba Synowieca https://filoz.ffzg.unizg.hr/gostujuce-predavanje-car-ethics-dr-jakuba-synowieca-ceepus/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Gostovanje dr. sc. Claudie Luchetti (Philosophisches Seminar, Sveučilište u Tübingenu)
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Gostovanje višega predavača dr. sc. Jaceka Dobrowolskoga https://filoz.ffzg.unizg.hr/gostovanje-visega-predavaca-dr-sc-jaceka-dobrowolskoga-na-odsjeku-za-filozofiju/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Gostovanje doc. dr. sc. Nevene Jevtić https://filoz.ffzg.unizg.hr/gostovanje-doc-dr-sc-nevene-jevtic-na-odsjeku-za-filozofiju/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Gostujuća predavanja prof. dr. sc. Slađane Ristić Gorgiev o bizantijskoj filozofiji https://filoz.ffzg.unizg.hr/gostujuca-predavanja-prof-dr-sc-sladane-ristic-gorgiev-o-bizantijskoj-filozofiji/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Održavanje seminara Jespera Lundsfryda Rasmussena »Philosophy of Nature in Classical German Philosophy«
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Predavanja filozofa Patricka Dalyja https://filoz.ffzg.unizg.hr/predavanje-i-seminar-patricka-dalyja-8-i-9-svibnja-2018-2/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Predavanje: Stephen Priest (Sveučilište u Oxfordu) https://filoz.ffzg.unizg.hr/gostujuce-predavanje-profesora-stephena-priesta-sveuciliste-oxford/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Predavanje: Sandra Radenović (Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sveučilišta u Beogradu) https://filoz.ffzg.unizg.hr/predavanje-zene-sport-bioetika-mediji-sandre-radenovic/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Predavanje: Gal Kirn (Institut za istraživanje kulture, Berlin https://filoz.ffzg.unizg.hr/gostujuce-predavanje-dr-sc-gala-kirna/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Predavanje: Ivan Glaser (Bielefeld) https://filoz.ffzg.unizg.hr/predavanje-dr-sc-ivana-glasera-marxov-kapital-pokusaj-demitologizacije-utorak-24-4-2018-16-15h/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Predavanje: Patrick Daly (Bostonski koledž, Chestnut Hill) https://filoz.ffzg.unizg.hr/predavanje-i-seminar-patricka-dalyja-8-i-9-svibnja-2018-2/
Web Odsjeka za filozofiju Odsjek za filozofiju Predavanje: Theodor Itten (St. Gallen https://filoz.ffzg.unizg.hr/predavanje-theodora-ittena-i-simpozij-bioetika-i-aporije-psihe/
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2020 prikaz dodjele odlikovanja „Awarding of Decorations The Order of the Croatian Morning Star with the Image of Ruđer Bošković to Professor Ante Čović / Dodjela odlikovanja Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića prof. dr. sc. Anti Čoviću“, Jahr, 11 (2020) 1, str. 289-308. Odsjek za filozofiju
2019 Dani otvorenih vrata brošure, majice, Odsjek za filozofiju, Udruženje studenata filozofije
2019 prikaz predavanja Mateja Lisak, „Javno predavanje Ljudevita Frana Ježića 'Promišljanja o odnosu jezika i mišljenja iz susreta (sraza) povijesti filozofije i kognitivne lingvistike'“, Filozofska istraživanja, 39 (2019) 4, str. 960-961. Odsjek za filozofiju
2019 prikaz radionice Štefanija Kožić, „Međunarodna radionica 'InterLogos Workshop: Image: Interdisciplinary Inquiry'“, Filozofska istraživanja, 39 (2019) 4, str. 962-963. Odsjek za filozofiju
2019 prikaz skupa Jan Defrančeski, Jakov Erdeljac, Matija Vigato, „18. Lošinjski dani bioetike“, Filozofska istraživanja, 39 (2019) 4, str. 966-972. Odsjek za filozofiju
2019 prikaz radionice Jan Defrančeski, Jakov Erdeljac, Matija Vigato, „15. Studentska bioetička radionica“, Filozofska istraživanja, 39 (2019) 4, str. 972-974. Odsjek za filozofiju
2019 prikaz skupa Lidija Knorr, Luka Perušić, „18th Lošinj Days of Bioethics“, Jahr, 10 (2019) 1, str. 247-251. Odsjek za filozofiju
2019 prikaz predavanja Štefanija Kožić, „Predavanje Branka Despota: 'Kako stvar stoji s filozofijom?'“, Čemu, 15 (2019), br. 26, str. 414-415. Odsjek za filozofiju
2019 prikaz predavanja Josip Majsec, „'Places of Mind, Occupied Lands', zagrebačka predavanja Keye Ganguly i Timothyja Brennana“, Filozofska istraživanja, 40 (2020) 2, str. 414-415. Odsjek za filozofiju
2018 Dani otvorenih vrata brošure, majice, Odsjek za filozofiju, Udruženje studenata filozofije
2018 prikaz skupa Laura Šebalj, Roni Rengel, „Simpozij 'Urbana kultura'“, Filozofska istraživanja, 38 (2018) 2, str. 446-448. Odsjek za filozofiju
2018 prikaz skupa Roni Rengel, „Godišnji simpozij Udruženja studenata filozofije 'Arhitektonika lučidbe'“, Filozofska istraživanja, 38 (2018) 2, str. 450-451. Odsjek za filozofiju
2018 prikaz skupa Lidija Knorr, „17. Lošinjski dani bioetike“, Filozofska istraživanja, 38 (2018) 4, str. 925-927. Odsjek za filozofiju
2018 prikaz skupa Lidija Knorr, „17th Lošinj Days of Bioethics“, Jahr, 9 (2018) 1, str. 103-106. Odsjek za filozofiju
2017 prikaz predavanja Kristian Peter, „Predavanje Stephena Priesta 'Is Physics Fundamental?' povodom obilježavanja Svjetskog dana filozofije“, Filozofska istraživanja, 37 (2017) 2, str. 397-398. Odsjek za filozofiju
2017 prikaz skupa Roni Rengel, „Godišnji simpozij Udruženja studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 'Filozofija za suvremeno društvo'“, Filozofska istraživanja, 37 (2017) 2, str. 399-401. Odsjek za filozofiju
2017 prikaz rasprave Magdalena Ričko, „Otvorena rasprava 'Izazov skepticizma' povodom predstavljanja knjige Izazov skepticizma: Utjecaj Humeove metafizike i moralne filozofije u Europi 18. stoljeća Matka Globačnika“, Filozofska istraživanja, 37 (2017) 2, str. 404-405. Odsjek za filozofiju
2017 prikaz skupa Lidija Knorr, „16. Lošinjski dani bioetike“, Filozofska istraživanja, 37 (2017) 4, str. 849-851. Odsjek za filozofiju
2017 prikaz skupa Lidija Knorr, „16th Lošinj Days of Bioethics“, Jahr, 8 (2017) 1, str. 109-112. Odsjek za filozofiju
2017 prikaz ljetne škole Josip Guć, „Ljetna škola 'Bioetika u kontekstu IV: Filozofija i znanosti o životu u dijalogu. Teorijska i praktična pitanja'“, Filozofska istraživanja, 37 (2017) 4, str. 861-863. Odsjek za filozofiju
2016 prikaz skupa Luka Perušić, „15. Lošinjski dani bioetike“, Filozofska istraživanja, 36 (2016) 2, str. 400-404. Odsjek za filozofiju
2016 prikaz skupa Luka Perušić, „15th Lošinj Days of Bioethics“, Jahr, 7 (2016) 1, str. 107-111. Odsjek za filozofiju
2016 prikaz radionice Ivana Kovačić, „12. Studentska bioetička radionica“, Filozofska istraživanja, 36 (2016) 2, str. 404-406. Odsjek za filozofiju
2016 prikaz projekta Marina Katinić, Serap Ergin Aslan, „Sommerschule 'Bioethik im Kontext III – Bioethik als wissenschaftliches und gesellschaftliches Projekt: Die Idee einer integrativen Bioethik'“, Synthesis philosophica, 31 (2016) 1, str. 203-206. Odsjek za filozofiju
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2020 predavanje za učenike Kritičko mišljenje je filozofija Ivana Zagorac (Odsjek za filozofiju) Gimnazija Čakovec
2020 natjecanje Natjecanje iz filozofije i logike za učenike/učenice srednjih škola (školsko i međužupanijsko natjecanje), 2020. (članovi Državnog povjerenstva za natjecanje iz filozofije: Hrvoje Jurić i Ivana Zagorac). Odsjek za filozofiju (Hrvoje Jurić i Ivana Zagorac)
2020 predavanje za nastavnike Elementi i kriteriji za ocjenjivanje izvedbe nastavnog sata u okviru stručnih ispita Gimnazija Lucijan Vranjanin i Odsjek za filozofiju (Raul Raunić) Gimnazija Lucijan Vranjanin
2019 državna matura recenziranje testova Igor Mikecin (Odsjek za filozofiju) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Zagreb
2019 natjecanje Natjecanje iz filozofije i logike za učenike/učenice srednjih škola (školsko, međužupanijsko i državno natjecanje u Zadru), 2019. (predsjednik Državnog povjerenstva za natjecanje iz filozofije: Hrvoje Jurić; članica Državnog povjerenstva za natjecanje iz filozofije: Ivana Zagorac). Odsjek za filozofiju (Hrvoje Jurić)
2019 predavanje za nastavnike Argumentacija u etici Međužupanijsko stručno vijeće nastavnika Etike Varaždinske i Međimurske županije Varaždin
2019 gostovanje srednjoškolskih učenika na studentskoj nastavi Suvremena filozofska terminologija Odsjek za filozofiju (Ankica Čakardić) Filozofski fakultet
2018 državna matura recenziranje testova Igor Mikecin (Odsjek za filozofiju) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Zagreb
2018 natjecanje Natjecanje iz filozofije i logike za učenike/učenice srednjih škola (školsko, međužupanijsko i državno natjecanje u Trogiru), 2018. (predsjednik Državnog povjerenstva za natjecanje iz filozofije: Hrvoje Jurić). Odsjek za filozofiju (Hrvoje Jurić)
2018 stručno usavršavanje za nastavnike Stručno usavršavanje nastavnika filozofije, logike i etike (seminar u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje), Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 3. 2. 2018. Odsjek za filozofiju (Hrvoje Jurić) i Agencija za odgoj i obrazovanje
2018 stručno usavršavanje za nastavnike Stručno usavršavanje nastavnika filozofije, logike i etike (seminar u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje), Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10. 3. 2018. Odsjek za filozofiju (Hrvoje Jurić) i Agencija za odgoj i obrazovanje
2018 stručno usavršavanje za nastavnike Stručno usavršavanje nastavnika filozofije, logike i etike (seminar u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje), Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 17. 3. 2018. Odsjek za filozofiju (Hrvoje Jurić) i Agencija za odgoj i obrazovanje
2018 stručno usavršavanje za nastavnike Stručno usavršavanje nastavnika filozofije, logike i etike (seminar u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje), Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 29.-30. 8. 2018. Odsjek za filozofiju (Hrvoje Jurić) i Agencija za odgoj i obrazovanje
2018 predavanje za nastavnike Privatna i javna moralnost Zagreb
2018 predavanje za nastavnike Logičko strukturiranje i metodička obrada u pripremanju i izvođenju nastavnih jedinica iz filozofije, logike i etike Gimnazija Lucijan Vranjanin i Odsjek za filozofiju (Raul Raunić) Gimnazija Lucijan Vranjanin
2018 gostovanje na nastavi Socijalna filozofija i filozofija roda I. gimnazija Zagreb i Odsjek za filozofiju (Ankica Čakardić) I. gimnazija Zagreb
2017 državna matura recenziranje testova Igor Mikecin (Odsjek za filozofiju) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Zagreb
2017 radionice za učenike Znanstveni inkubator Ivana Zagorac, suvoditeljica (Odsjek za filozofiju) Zagreb
2017 natjecanje Natjecanje iz filozofije i logike za učenike/učenice srednjih škola (školsko, međužupanijsko i državno natjecanje u Puli), 2017. (predsjednik Državnog povjerenstva za natjecanje iz filozofije: Hrvoje Jurić). Odsjek za filozofiju (Hrvoje Jurić)
2017 predavanje za učenike Predavanje: Hrvoje Jurić, „Počeci europske bioetike i odgovornost ljudi prema ne-ljudskim živim bićima“, Zagreb, XV. gimnazija, 15. 3. 2017. Odsjek za filozofiju (Hrvoje Jurić) i XV. gimnazija XV. gimnazija
2016 radionice za učenike Znanstveni inkubator Ivana Zagorac, suvoditeljica (Odsjek za filozofiju) Zagreb
2016 natjecanje Natjecanje iz filozofije i logike za učenike/učenice srednjih škola (školsko, međužupanijsko i državno natjecanje u Sinju), 2016. (predsjednik Državnog povjerenstva za natjecanje iz filozofije: Hrvoje Jurić). Odsjek za filozofiju (Hrvoje Jurić)
2016 predstavljanje Odsjeka Predstavljanje Odsjeka za filozofiju učenicima XV. gimnazije u Zagrebu, Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 18. 11. 2016. Odsjek za filozofiju (Hrvoje Jurić) i XV. gimnazija XV. gimnazija
2015 radionice za učenike Znanstveni inkubator Ivana Zagorac, suvoditeljica (Odsjek za filozofiju) Zagreb
2014 radionice za učenike Znanstveni inkubator Ivana Zagorac, suvoditeljica (Odsjek za filozofiju) Zagreb
2013 radionice za učenike Znanstveni inkubator Ivana Zagorac, suvoditeljica (Odsjek za filozofiju) Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2019 međuinstitucionalni istraživački projekt istraživački projekt Ortega y Gasset Lino Veljak Učiteljski fakultet u Zagrebu Zagreb
2018 međuinstitucionalni istraživački projekt istraživački projekt Ortega y Gasset Lino Veljak Učiteljski fakultet u Zagrebu Zagreb
2017 međuinstitucionalni istraživački projekt istraživački projekt Ortega y Gasset Lino Veljak Učiteljski fakultet u Zagrebu Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2022 javno predavanje Isus kao učitelj naroda i stvaranje predaja o njegovu rođenju Ljudevit Fran Ježić Hrvatska paneuropska unija HPEU, Jurišićeva 1a, Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2021 saborska zastupnica Marija Selak Zagreb
2020 saborska zastupnica Marija Selak Zagreb
2020 Marš za Osmi mart Ankica Čakardić više organizatora (Cesi, Ženska soba) Zagreb
2020 Povorka ponosa Ankica Čakardić Zagreb Pride Zagreb
2020 Politička škola Radničke fronte Ankica Čakardić - predavačica Radnička fronta Zagreb
2020 Javni protest: Nikada nećemo zaboraviti zločin u Sjeverinu Lino Veljak Žene u crnom Beograd
2020 Polaganje vijenca žrtvama genocida u Sjeverinu Lino Veljak Žene u crnom Mioče
2020 Javni protest: Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru Lino Veljak Žene u crnom Beograd
2020 Javni protest: Stop fašizmu! Lino Veljak Žene u crnom Beograd
2019 Marš za Osmi mart Ankica Čakardić više organizatora (Cesi, Ženska soba) Zagreb
2019 Povorka ponosa Ankica Čakardić Zagreb Pride Zagreb
2019 Politička škola Radničke fronte Ankica Čakardić - predavačica Radnička fronta Zagreb
2019 Gay Pride Lino Veljak Organizacije civilnog društva BiH Sarajevo
2018 Povorka ponosa Luka Bogdanić Zagreb Pride Zagreb
2018 Marš za Osmi mart Ankica Čakardić više organizatora (Cesi, Ženska soba) Zagreb
2018 Povorka ponosa Ankica Čakardić Zagreb Pride Zagreb
2018 Ženska sindikalna škola Ankica Čakardić - koordinatorica Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju Zagreb
2018 Politička škola Radničke fronte Ankica Čakardić - predavačica Radnička fronta Zagreb
2018 Javni protest: Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru Lino Veljak Žene u crnom Beograd
2018 Javni protest: Protiv desekularizacije Lino Veljak Protagora Zagreb
2018 1. međunarodni prosvjed za zabranu lova Ljudevit Fran Ježić, Hrvoje Jurić Oslobođenje životinja Zagreb
2017 Marš za Osmi mart Luka Bogdanić više organizatora (Cesi, Ženska soba) Zagreb
2017 Povorka ponosa Luka Bogdanić Zagreb Pride Zagreb
2017 Marš za Osmi mart Ankica Čakardić više organizatora (Cesi, Ženska soba) Zagreb
2017 Povorka ponosa Ankica Čakardić Zagreb Pride Zagreb
2017 Ženska sindikalna škola Ankica Čakardić - koordinatorica Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju Zagreb
2017 Polaganje vijenaca žrtvama agresije na Vukovar Lino Veljak Žene u crnom i lokalne organizacije Vukovar
2017 Međunarodni prosvjed za zatvaranje svih klaonica Ljudevit Fran Ježić, Hrvoje Jurić Oslobođenje životinja Zagreb
2016 Međunarodni dan djece žrtava nasilja (Okrugli stol) Ivana Zagorac Ministarstvo unutarnjih poslova Zagreb
2016 Marš za Osmi mart Luka Bogdanić više organizatora (Cesi, Ženska soba) Zagreb
2016 Marš za Osmi mart Ankica Čakardić više organizatora (Cesi, Ženska soba) Zagreb
2016 Povorka ponosa Ankica Čakardić Zagreb Pride Zagreb
2016 Ženska sindikalna škola Ankica Čakardić - koordinatorica Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju Zagreb
2016 Zelena akademija Ankica Čakardić - koordinatorica Zelena akademija Vis
2015 Ženska sindikalna škola Ankica Čakardić - koordinatorica Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2020 humanitarna pomoć Posjet obitelji Milivojević, humanitarna pomoć obitelji žrtve tragedije u vojnoj industriji Lino Veljak Lučani
2020 humanitarna pomoć Humanitarna pomoć izbjeglicama u BiH Lino Veljak Tuzla
2020 humanitarna pomoć Humanitarna pomoć izbjeglicama u Crnoj Gori Lino Veljak Pljevlja
2018 humanitarna pomoć Humanitarna pomoć izbjeglicama s Bliskog Istoka Lino Veljak Subotica
2017 humanitarna pomoć Humanitarna pomoć izbjeglicama s Bliskog Istoka Lino Veljak Subotica

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2023 Summery school "Interdisciplinarity within Philosophy, Philosophy behind Interdisciplinarity" stručni (međunarodni) Odsjek za filozofiju FFZG Odsjek za filozofiju FFOS Ljudevit Fran Ježić, Marko Kos Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
2021 Summer School: The Role of Philosophy in Interdisciplinary Research and the Encounter of European Societies stručni (međunarodni) Odsjek za filozofiju, FFZG Institut für Philosophie, Universität Graz Ljudevit Fran Ježić Institut für Philosophie, Universität Graz
2020 Psihoanaliza i njezine sudbine. Peti okrugli stol Odsjeka za filozofiju znanstveni (međunarodni) Filozofiju Borislav Mikulić, Mislav Žitko Zagreb
2020 Summer School „Bioethics in Context VII: Medicine Between Science and Art of Healing“ stručni (međunarodni) Odsjek za filozofiju i Sveučilište u Hagenu Hrvoje Jurić, Luka Perušić Berlin
2020 Povijest, revolucionarna dijalektika i filozofski sistem znanstveni Odsjek za filozofiju Luka Bogdanić, Ankica Čakardić Zagreb
2019 Metafilozofija i pitanja znanstvene metodologije. Peti okrugli stol Odsjeka za filozofiju znanstveni (međunarodni) Filozofiju Borislav Mikulić, Mislav Žitko, Luka Bogdanić Zagreb
2019 Međunarodna doktorandska radionica „Interlogos – Image: Interdisciplinary Inquiry“ stručni (međunarodni) Odsjek za filozofiju Hrvoje Jurić Zagreb
2019 15. Studentska bioetička radionica „Umjetnost i moral“ (u okviru 18. Lošinjskih dana bioetike) stručni (međunarodni) Odsjek za filozofiju Hrvoje Jurić, Luka Perušić Mali Lošinj
2019 3. znanstveno-stručni skup „Filozofija između znanosti i religije znanstveno-stručni Odsjek za filozofiju Hrvoje Jurić Jankovac
2019 Tribina „Places of Mind, Occupied Lands“ znanstveni (međunarodni) Odsjek za filozofiju Hrvoje Jurić Zagreb
2019 Summer School „Bioethics in Context VI: Human Beings – Non-human Beings – Nature“ stručni (međunarodni) Odsjek za filozofiju i Sveučilište u Hagenu Hrvoje Jurić, Luka Perušić Trogir
2019 Reforma ili revolucija: stogodišnjica ubojstva Rose Luxemburg znanstveni (međunarodni) Odsjek za filozofiju i Privrednik Luka Bogdanić, Ankica Čakardić Zagreb
2018 Izvannastavni seminar Mišljenje i osjećaj za studente filozofije FFZG i studente ADU stručni Filozofiju Igor Mikacin Grožnjan
2018 Kriza i kritike racionalnosti — Nasljeđe '68. Četvrti okrugli stol Odsjeka za filozofiju znanstveni (međunarodni) Filozofiju Borislav Mikulić, Mislav Žitko, Luka Bogdanić Zagreb
2018 Seminar o Bernardu Lonerganu: Ethics and the Human Good znanstveni (međunarodni) Odsjek za filozofiju Hrvoje Jurić, Goran Sunajko, Marko Kos Zagreb
2018 14. Studentska bioetička radionica „Bioetika i masovni mediji“ (u okviru 17. Lošinjskih dana bioetike) stručni (međunarodni) Odsjek za filozofiju Hrvoje Jurić, Luka Perušić Mali Lošinj
2018 Summer School „Bioethics in Context V: Life, Living Bodies, and the Genes – Bioethical Reflections on New Genetic Knowledge stručni (međunarodni) Odsjek za filozofiju i Sveučilište u Hagenu Hrvoje Jurić, Luka Perušić Tutzing
2017 Estetika, filozofija umjetnosti i kulture, feminizam. Simpozij u počast Nadeždi Čačinovič znanstveni (međunarodni) Filozofiju Borislav Mikulić, Mislav Žitko, Ankica Čakardić Zagreb
2017 Filozofije revolucija i ideje novih svjetova. Treći okrugli stol Odsjeka za filozofiju znanstveni (međunarodni) Filozofiju Borislav Mikulić, Mislav Žitko, Luka Bogdanić, Ankica Čakardić Zagreb
2017 13. Studentska bioetička radionica „Pobačaj: politička tema, bioetički problem“ (u okviru 16. Lošinjskih dana bioetike), stručni (međunarodni) Odsjek za filozofiju Hrvoje Jurić, Luka Perušić Mali Lošinj
2017 Summer School „Bioethics in Context IV: Philosophy and Life Sciences in Dialogue – Theoretical and Practical Questions stručni (međunarodni) Odsjek za filozofiju i Sveučilište u Hagenu Hrvoje Jurić, Luka Perušić Kiten
2017 Seminar o Bernardu Lonerganu znanstveni (međunarodni) Odsjek za filozofiju Hrvoje Jurić, Goran Sunajko, Marko Kos Zagreb
2017 Revolucija, vjera i budućnost: razgovor s Jürgenom Moltmannom stručni (međunarodni) Odsjek za filozofiju Hrvoje Jurić Zagreb
2016 Izvannastavni seminar Umjetnost i tehnika za studente filozofije FFZG i studente ADU stručni Filozofiju Igor Mikecin Grožnjan
2016 „Inačice materijalizma“. Drugi okrugli stol Odsjeka za filozofiju znanstveni (međunarodni) Filozofiju Borislav Mikulić, Mislav Žitko, Luka Bogdanić, Ankica Čakardić Zagreb
2016 Studentska bioetička radionica „Bioetika i religija“ (u okviru 15. Lošinjskih dana bioetike) stručni (međunarodni) Odsjek za filozofiju Hrvoje Jurić, Luka Perušić Mali Lošinj
2016 Summer School „Bioethics in Context III: Bioethics as a Scientific and Social Project – The Idea of Integrative Bioethics stručni (međunarodni) Odsjek za filozofiju i Sveučilište u Hagenu Hrvoje Jurić, Luka Perušić Tutzing
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2020 Hrvoje Jurić Nismo gubitnici i poraženi Ajfelov most (jergovic.com)
2020 Hrvoje Jurić Pandemija kao simptom: lektira u doba korone Ajfelov most (jergovic.com)
2020 Hrvoje Jurić Od Uskrsa do Vakrsa. Meditationes theologico-virologicae A. D. 2020 Ajfelov most (jergovic.com)
2020 Hrvoje Jurić Lajk za 1. maj, ili: Trostruka propast radničke borbe Ajfelov most (jergovic.com)
2020 Hrvoje Jurić Filozofija i pandemija Universitas, 127, 27
2020 Hrvoje Jurić Stari medij Ajfelov most (jergovic.com)
2020 Hrvoje Jurić Granice Ajfelov most (jergovic.com)
2020 Hrvoje Jurić Mjere Ajfelov most (jergovic.com)
2020 Hrvoje Jurić Stari papir Ajfelov most (jergovic.com)
2020 Hrvoje Jurić Koegzistencija Ajfelov most (jergovic.com)
2020 Hrvoje Jurić Obrazovanje i znanje Ajfelov most (jergovic.com)
2020 Goran Sunajko Simulakrum u hrvatskoj izvedbi H-alter
2020 Goran Sunajko Rođenje genija iz duha nogometa H-alter
2020 Borislav Mikulić Debakl filozofije u doba korone ili kako promašiti svoje vrijeme u mislima osobna web stranica https://filoz.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2021/01/mikulic_debakl-filozofije-web-rev4.pdf
2020 Borislav Mikulić Slavoj i Minervina sova 2020. Tri komentara o Žižekovoj upotrebi Hegela u godini korone osobna web stranica https://filoz.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2021/01/mikulic_slavoj-i-minervina-sova-2020.pdf
2020 Ankica Čakardić Rehabilitacija pojma revolucije Novosti (portal), 13. X. 2020
2020 Ankica Čakardić A New Extreme Center in Croatia Jacobin (portal), https://jacobinmag.com/2020/01/croatia-zoran-milanovic-social-democrat-president
2020 Mislav Žitko Strpljivošću protiv atraktivnosti Bilten, 13. X. 2020
2020 Mislav Žitko Strah od demokracije Bilten, 22. VII. 2020
2020 Mislav Žitko Pandemija zombi kompanija Bilten, 31. III. 2020
2020 Mislav Žitko Biopolitika kao kritika nove normalnosti Slobodni Filozofski, 27. XII. 2020
2019 Goran Sunajko Futurizam u zemlji bez futura H-alter
2019 Goran Sunajko Siguran put u totalitarizam H-alter
2019 Goran Sunajko Joker – fikcija koja to nije H-alter
2019 Marija Selak Dostojanstvo mrtvih i njegova zaštita Liječničke novine, CLXXVII, 3, 82-83
2019 Marija Selak Tko je odgovoran za uspjeh „nadriliječništva? Liječničke novine, CLXXVI, 2, 96-97
2019 Luka Bogdanić Presentazione della Intervista del 1991 di Gajo Petrovic Micromega, 6, 2011-2013
2019 Ankica Čakardić Rosa Luxemburg je ciljala u samu srž feminizma Novosti (portal), https://www.portalnovosti.com/ankica-cakardic-rosa-luxemburg-je-ciljala-u-samu-srz-feminizma
2019 Ankica Čakardić Roza Luxemburg VoxFeminae, https://voxfeminae.net/kultura/ankica-cakardic-rosa-luxemburg-je-bila-u-pravu-tvrdeci-da-muskarci-i-zene-iste-klase-imaju-vise-zajednickog-nego-zene-razlicitih-klasa/
2019 Mislav Žitko Muk o euru Bilten, 24. IX. 2019
2019 Mislav Žitko Život na platformama Bilten, 2. VIII. 2019
2019 Mislav Žitko Uvođenje eura nas lišava svake pravedne ekonomske politike Bilten, 1. III. 2019
2019 Mislav Žitko Foucault i revizija liberalizma Slobodni Filozofski, 31. XII. 2019
2018 Hrvoje Jurić Osamnaesta – godina samoskrivljene nepunoljetnosti Ajfelov most (jergovic.com)
2018 Hrvoje Jurić Šta znači 'univerzitetski grad'? Revizor, I, 1, 8-11
2018 Hrvoje Jurić Priznanje 'Krunoslav Sukić' Luki Omanu, predsjedniku udruge 'Prijatelji životinja' Kultura mira, XVIII, 12, 34-25
2018 Goran Sunajko Zašto ljevica ne može na vlast?! H-alter
2018 Goran Sunajko Demokracija je eksces: Što ostaje od pariške ‘68? H-alter
2018 Marija Selak Priziv savjesnih građana Liječničke novine, CLXXV, 12, 114-115
2018 Marija Selak Bezbolno i(li) bezosjećajno društvo Liječničke novine, CLXXIV, 11, 90-91
2018 Marija Selak Eutanazija kao trend?, Liječničke novine, CLXXIII, 10, 76-77
2018 Marija Selak Usamljenost i samoća Liječničke novine, 171, 7, 76-77
2018 Marija Selak Doba amnezije Liječničke novine, 170, 6, 80-81
2018 Marija Selak Jesam li ja robot? Liječničke novine, 169, 5, 82-83
2018 Marija Selak Smisao patnje Liječničke novine, 168, 4, 92-93
2018 Marija Selak Kloniranje – spas ili propast čovjeka?, Liječničke novine, 167, 3, 82-83
2018 Marija Selak Govor mržnje ili mržnja govora? Liječničke novine, 166, 2, 78
2018 Ankica Čakardić Social reproduction Krisis, http://krisis.eu/social-reproduction/.
2018 Ankica Čakardić We need to look for origins of fascism in capitalist crises Left East, http://www.criticatac.ro/lefteast/ankica-cakardic-origins-of-fascism-in-capitalist-crises/
2018 Ankica Čakardić Crítica de Rosa Luxemburgo del feminismo burgués y de la primera tentativa de teoría de la reproducción social https://marxismocritico.com/2018/09/18/critica-de-rosa-luxemburgo-del-feminismo-burgues/.
2018 Ankica Čakardić Luxemburg’s critique of bourgeois feminism and early social reproduction theory Historical Materialism, http://www.historicalmaterialism.org/blog/luxemburgs-critique-bourgeois-feminism-and-early-social-reproduction-theory
2018 Ankica Čakardić Feminizam i Alt-Right Voxfeminae, http://www.voxfeminae.net/cunterview/politika-drustvo/item/12693-teorijska-citanka-feminizam-i-alt-right
2018 Ankica Čakardić Rosa Luxemburg: Bijah, jesam, bit ću! Libela, https://www.libela.org/sa-stavom/9240-rosa-luxemburg-bijah-jesam-bit-cu/.
2018 Mislav Žitko Što je to lijevo od centra Bilten, 21. XII. 2018
2018 Mislav Žitko Ekonomski liberalizam u sukobu s principa demokracije Slobodni Filozofski, 31. XII. 2018
2017 Goran Sunajko Sekularna država je pleonazam H-alter
2017 Marija Selak Rupa u grudima Liječničke novine, 165, 12, 98
2017 Marija Selak Tko muti vodu? Liječničke novine, 164, 11, 82
2017 Marija Selak Ljudi su zli? Liječničke novine, 163, 10, 87
2017 Marija Selak Digitalni (pre)odgoj Liječničke novine, 162, 9, 80
2017 Marija Selak Ne daj se Floki, ostani psina! Liječničke novine, 161, 7, 96
2017 Marija Selak Zašto političari daju obećanja za koja znaju da ih neće ispuniti? Liječničke novine, 160, 6, 102
2017 Marija Selak Jesu li djeca danas poželjan proizvod? Liječničke novine, 159, 5, 77
2017 Marija Selak Političke i etičke kontroverze oko pobačaja Liječničke novine, 158, 4, 78
2017 Marija Selak Zdravlje ili kultura? Liječničke novine, 157, 3, 94
2017 Marija Selak Ima li kraja (liječničkom) autoritetu? Liječničke novine, 156, 2, 93
2017 Ankica Čakardić Feminism and Social Reproduction Salvage (http://salvage.zone/online)
2017 Ankica Čakardić Feminist Organising and the Women’s Strike Salvage (http://salvage.zone/online)
2017 Ankica Čakardić Razgovor sa Sonjom Lokar YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Edj_k2VsAqw)
2017 Ankica Čakardić Kapital je društveni odnos Slobodni Filozofski, 14. IV. 2017
2017 Ankica Čakardić Prvi međunarodni dan žena i ženske revolucije Libela, 8. III. 2017
2016 Hrvoje Jurić Mrtvi kut politike H-alter
2016 Hrvoje Jurić Gadji beri bimba? Glandridi laula lonni cadori! H-alter
2016 Hrvoje Jurić Utjecaj klimatskih promjena na hrvatsku močvaru H-alter
2016 Hrvoje Jurić Mangup u njihovim redovima H-alter
2016 Hrvoje Jurić Neka zna ljevica što čini desnica H-alter
2016 Hrvoje Jurić U očekivanju Europe: tragikomedija u tri čina H-alter
2016 Marija Selak Kupujmo hrvatsko? Liječničke novine, 155, 12, 86
2016 Marija Selak Siromaštvo kao duhovni problem Liječničke novine, 154, 11, 82
2016 Marija Selak Potraga za moralnom vertikalom Liječničke novine, 153, 10, 84
2016 Marija Selak Vječna mladost, zašto ne? Liječničke novine, 151, 7, 74
2016 Marija Selak Genska krivnja i genetička odgovornost Liječničke novine, 150, 6, 78
2016 Marija Selak Quo vadis, domine? Liječničke novine, 149, 5, 86
2016 Ankica Čakardić Pravo na pobačaj: pet feminističko-marksističkih bilješki Libela, 23. XI. 2016
2016 Ankica Čakardić Pitanje abortusa je i radničko pitanje Novosti, 7. XI. 2016
2016 Lino Veljak O takozvanoj propasti socijalizma Republika, 28, 16-17
2016 Mislav Žitko Fiskalna konsolidacija u uvjetima nezgrapne koalicije Bilten, 19. II. 2016
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2023 Tribina Matica hrvatska. Voditelji tribine: Ida Raffaelli, Daniela Katunar Lingvistika s povodom: Jezik u filozofskom ruhu Ljudevit Fran Ježić
2022 Tribina Hrvatska paneuropska unija „Isus kao učitelj naroda i stvaranje predaja o njegovu rođenju“ Ljudevit Fran Ježić
2021 Književni petak Knjižnice grada Zagreba urednik voditelj Književnog petka Goran Sunajko
2020 predavanje Šibenik Freudova kritika kulture i morala Hrvoje Jurić
2020 predstavljanje časopisa Zagreb Predstavljanje novog broja časopisa Čemu Hrvoje Jurić, Marko Kos
2020 tribina Varaždin Kritičko mišljenje je filozofija Hrvoje Jurić, Ivana Zagorac
2020 predavanje Koprivnica Kultura življenja Hrvoje Jurić
2020 Neformalno obrazovanje filozofskom praksom Udruženje za filozofsku praksu, Antikvarijat Jesenski i Turk Filozofski café Goran Sunajko, Ljudevit Fran Ježić, Lino Veljak
2020 predstavljanje knjige Klub Batina i portal ideje.hr Ljudska prava nakon Babela Raul Raunić
2020 Okrugli stol Novinarski dom Zagreb Potres: prilika za preobrazbu grada? Marija Selak
2020 Književni petak Knjižnice grada Zagreba urednik voditelj Književnog petka Goran Sunajko
2020 Književni petak Knjižnice grada Zagreba Smisao egzistencije: 60 godina Sartrea na Petku Goran Sunajko
2020 tribina KIC Vita activa. Duh Hannah Arendt Goran Sunajko, Nadežda Čačinovič
2020 niz predavanja Filozofski fakultet u Novom Sadu Post-istina i druge obmane Lino Veljak
2020 tribina Ženske studije i istraživanja, Novi Sad Feministički diskusioni kružok Lino Veljak
2020 predstavljanje knjige Žene u crnom Istraživanje o reproduktivnim i radnim pravima žena u Srbiji Lino Veljak
2020 predstavljanje knjige Žene u crnom Borbena žalost“ Athene Athanasiou Lino Veljak
2020 okrugli stol Anima – Kotor, Žene u crnom- Beograd, Akademska inicijativa 10 – Novi Pazar Što da se radi? Lino Veljak
2020 predstavljanje knjige Žene u crnom Uspon i pad demokratije u Srbiji“ autora Nebojše Vladisavljevića Lino Veljak
2020 tribina Žene u crnom Crna Gora na raskršću Lino Veljak
2020 predstavljanje knjige Žene u crnom predstavljanje knjige Fahrudina Kladničanina „Peča“ Lino Veljak
2019 javno predavanje Matica hrvatska Klaus Vieweg: Zur Denkfigur der „Umkehrung“ in Hegels Phänomenologie des Geistes Igor Mikecin
2019 predstavljanje knjige Matica hrvatska Igor Mikecin, Parmenid Igor Mikecin
2019 javno predavanje Gradski muzej Varaždin; Društvo povjesničara Grada Varaždina i Varaždinske županije; Varaždinski filozofski krug Povijest bioetike Ivana Zagorac
2019 pozvano predavanje Hrvatsko rodoslovno društvo Napredne tehnologije u rodoslovlju Davor Lauc
2019 tribina Varaždin Povijest bioetike Hrvoje Jurić, Ivana Zagorac
2019 predstavljanje biltena Osijek Predstavljanje Biltena studentskih radova iz filozofije Hrvoje Jurić
2019 predstavljanje knjige Knjižnica i čitaonica Bogdan Ogrizović, Zagreb Predstavljanje knjige Uvod u ontologiju Lina Veljaka (povodom 40. obljetnice nastavničkoga rada Lina Veljaka na Odsjeku za filozofiju Hrvoje Jurić, Goran Sunajko, Lino Veljak
2019 predstavljanje knjige Gradska knjižnica, Križevci Predstavljanje knjige Uvod u ontologiju Lina Veljaka (povodom 40. obljetnice nastavničkoga rada Lina Veljaka na Odsjeku za filozofiju Hrvoje Jurić, Goran Sunajko, Lino Veljak
2019 predstavljanje knjige Filozofski fakultet, Split Predstavljanje knjige Uvod u ontologiju Lina Veljaka (povodom 40. obljetnice nastavničkoga rada Lina Veljaka na Odsjeku za filozofiju Lino Veljak
2019 Okrugli stol Zagreb Predrasude i mržnja – izazovi društvu i vjerskim zajednicama Hrvoje Jurić
2019 predavanje Zagreb Kako stvar stoji s filozofijom Branko Despot
2019 okrugli stol Zagreb Savjest u prizivu savjesti Hrvoje Jurić
2019 predstavljanje knjige Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije Predstavljanje knjige Druga svježa voda u marksizmu – prolegomena za svako buduće povijesno mišljenje Zvonka Šundova Hrvoje Jurić, Goran Sunajko, Lino Veljak
2019 predstavljanje knjige Zagreb Predstavljanje knjige Povijest filozofije Branka Despota Hrvoje Jurić, Goran Sunajko, Lino Veljak
2019 tribina Zagreb U osvit novog doba Hrvoje Jurić, Goran Sunajko
2019 predavanje Društva sveučilišnih nastavnika, Zagreb Promišljanja o odnosu jezika i mišljenja iz susreta (sraza) povijesti filozofije i kognitivne lingvistike Ljudevit Fran Ježić
2019 izlaganje Bookara, Zagreb Popularizacija filozofije Immanuela Kanta i lingvistike u filozofiji Ljudevit Fran Ježić
2019 predavanje Filozofska kuća-Udruženje za filozofsku praksu Kako stoji stvar s filozofijom danas? Branko Despot
2019 Neformalno obrazovanje filozofskom praksom Udruženje za filozofsku praksu, Antikvarijat Jesenski i Turk Filozofski café Goran Sunajko, Ljudevit Fran Ježić, Lino Veljak
2019 Okrugli stol Ratna škola Ban Josip Jelačić Geostrategijski kontekst demografskih procesa i odnosa Marija Selak
2019 tribina Filozofski fakultet Polemika između Lenjina i Rose Luxemburg o nacionalnom pitanju Luka Bogdanić
2019 predstavljanje knjige Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Zagreb Predstavljanje knjige Što se sviđa svima Predraga Fincija Goran Sunajko
2019 predstavljanje knjige Hrvatsko filozofsko društvo Predstavljanje knjige Što se sviđa svima Predraga Fincija Goran Sunajko
2019 predavanje Univerzitet Donja Gorica u Podgorici Zastarjelost istine Lino Veljak
2019 predavanje Filozofski fakultet, Osijek O slobodi Lino Veljak
2019 predavanje Filozofski fakultet, Osijek Diskurs religije i diskurs znanosti Lino Veljak
2018 Javno predavanje Filozofska kuća-Udruženje za filozofsku praksu Filozofijsko razumijevanje suosjećanja Ivana Zagorac
2018 pozvano predavanje AMAC Kako pronaći i privući bivše studente u alumni organizacije Davor Lauc
2018 tribina Zagreb Animalnost i moralnost Hrvoje Jurić
2018 predavanje Bihać Moral i politika Hrvoje Jurić
2018 predstavljanje knjige Varaždin Predstavljanje knjiga Rat i mir urednika Gorana Sunajka te Filozofija je djelo urednika Tomislava Krznara Ivana Zagorac, Hrvoje Jurić, Goran Sunajko
2018 tribina Zagreb Načelo solidarnosti u sustavu zdravstvene skrbi Hrvoje Jurić, Ante Čović
2018 tribina Zagreb Paralelni svjetovi: O tiraniji Hrvoje Jurić
2018 predavanje Filozofski fakultet, Sarajevo Tehnika, priroda, odgovornost Hrvoje Jurić
2018 tribina: Književni petak Knjižnice grada Zagreba Camus vs. Sartre – ljevica i nasilje Goran Sunajko, Marija Selak, Hrvoje Jurić
2018 Neformalno obrazovanje filozofskom praksom Udruženje za filozofsku praksu, Antikvarijat Jesenski i Turk Filozofski café Goran Sunajko, Ljudevit Fran Ježić, Lino Veljak
2018 Književni petak Knjižnice grada Zagreba Satira. Umjetnost i/ili politika Marija Selak
2018 Književni petak Knjižnice grada Zagreba Štulić i(li) Marulić Marija Selak
2018 Tribina Subversive Festival Komunistički manifest – tribina povodom 170. obljetnice Luka Bogdanić
2018 Tribine grada Zagreba Samoupravljanje – iskustva i perspektive Luka Bogdanić
2018 predstavljanje knjige Kuća ljudskih prava, Zagreb Promocija knjige J'accuse Lino Veljak
2018 tribina Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd J'accuse Lino Veljak
2017 predstavljanje knjige Školska knjiga Mislav Ježić, Hellada i Indija Igor Mikecin
2017 predstavljanje knjige Knjižnica filozofskog fakulteta Berislav Podrug, Platonov Simpozij Igor Mikecin
2017 predstavljanje knjige Knjižnica filozofskog fakulteta Damir, Barbarić, Platonov Timej Igor Mikecin
2017 Tribina Klub studenata FF-a Kritičko mišljenje i bioetika Ivana Zagorac
2017 pozvano predavanje Hrvatsko rodoslovno društvo Mogućnosti izvedbe otvorenog obiteljskog stabla semantičkim tehnologijama Davor Lauc
2017 predavanje Pravni fakultet, Niš Moć, politika i javna dobra Hrvoje Jurić
2017 predavanje Ekonomski fakultet, Zagreb Deontološke i konzekvencijalističke etike Marko Kos
2017 predavanje Filozofski fakultet, Klub studenata Dan planeta Zemlje Hrvoje Jurić, Marko Kos, Ivana Zagorac, Luka Perušić
2017 tribina Zg Book Fest Alternativna prisutnost Hrvoje Jurić, Marija Selak
2017 tribina Zagreb Bioetika iz ženske perspektive Hrvoje Jurić, Marija Selak
2017 tribina Zagreb Prenatalna dijagnostika i pobačaj Hrvoje Jurić
2017 predavanje Filozofski fakultet, Osijek Ontologija i etika Hrvoje Jurić
2017 tribina Zagreb Ljudska prava žena i njihov reproduktivni status u hrvatskom društvu (platforma za pripremu novog zakona o pobačaju RH) Hrvoje Jurić
2017 okrugli stol Zagreb Demokracija i odgovornost Goran Sunajko, Marija Selak, Hrvoje Jurić
2017 predavanje Etnografski muzej, Zagreb Ne-ljudske životinje u bioetičkoj perspektivi Hrvoje Jurić
2017 tribina Zagreb Zaštita i dobrobit nasuprot prava i oslobođenja životinja Hrvoje Jurić
2017 predavanje Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Zagreb Odnos prema životinjama u antičkoj filozofiji Ljudevit Fran Ježić
2017 predstavljanje knjige Filozofska kuća-Udruženje za filozofsku praksu razgovor povodom knjige Ljudevit Fran Ježić
2017 Neformalno obrazovanje filozofskom praksom Udruženje za filozofsku praksu, Antikvarijat Jesenski i Turk Filozofski café Goran Sunajko, Ljudevit Fran Ježić, Lino Veljak
2017 Tribine grada Zagreba Problem revolucionarnog subjekta Luka Bogdanić
2017 Književni petak Knjižnice grada Zagreba Marx je bio u pravu? Luka Bogdanić
2017 izlaganje Logos Festival Rim Lenin: l'autodeterminazione dei popoli e la Rivoluzione del 1917 Luka Bogdanić
2017 Okrugli stol Festival Campo Sud Sul conetto dell'uomo e sul concetto di Praxis in Gramsci Luka Bogdanić
2017 okrugli stol Inicijativa za feministički Filozofski Oktobarska revolucija iz rodne perspektive Ankica Čakardić
2017 predavanje Pedagoški fakultet u Somboru Zadaća filozofije Lino Veljak
2017 predavanje Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 150 godina od Marxovog Kapitala Lino Veljak
2016 Okrugli stol Klub Kavez Globalno prihvaćanje tehničkog poimanja svijeta Igor Mikecin
2016 predstavljanje knjige Knjižnica filozofskog fakulteta Ljudevit Fran Ježić, Razvoj Fichteova jenskog sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava Igor Mikecin, Ljudevit Fran Ježić
2016 predstavljanje knjige Matica hrvatska Ozren Žunec, Iskonska narav (Aristofanov govor u Platonovu 'Simpoziju' i Parmenidova dva puta) Igor Mikecin
2016 Tribina: Bioetički utorak Hrvatsko bioetičko društvo U magli obrazovanja Ivana Zagorac
2016 tribina Zagreb Ta jedina zemlja – budućnost nakon enciklike Pape Franje i pariške konferencije o klimatskim promjenama Hrvoje Jurić
2016 tribina Hrvatsko katoličko sveučilište Milosrđe – pogled teologa i filozofa Hrvoje Jurić
2016 tribina Zagreb Psihofarmaci u psihijatriji: potreba ili nasilje? Luka Janeš, Luka Perušić
2016 tribina Zagreb Poboljšano ljudsko biće i njegovo okruženje Ante Čović, Marija Selak
2016 predavanje Muzička akademija, Zagreb Kultura kao kontrola kaosa Hrvoje Jurić
2016 kulturno-umjetnička večer Zagreb Bubnjevi kulture: Umjetnost i sloboda Hrvoje Jurić, Luka Perušić
2016 tribina Zagreb U magli obrazovanja Luka Perušić, Ivana Zagorac
2016 tribina Pravni fakultet, Niš Nagovor na bioetiku Hrvoje Jurić
2016 tribina Zagreb Obespravljanje osoba s duševnim smetnjama Luka Perušić, Marko Kos
2016 tribina Zagreb Ciljana ubojstva Luka Perušić
2016 okrugli stol Zagreb Bioethical Issues and European Policies Ante Čović, Hrvoje Jurić
2016 tribina Zagreb Treba li nam cjepivo protiv vakcinacije Luka Perušić
2016 tribina Zagreb Prevladavanje diskriminacije – izazovi humanizmu Hrvoje Jurić, Luka Perušić
2016 tribina Zagreb Kronoplja – live Hrvoje Jurić
2016 tribina Zagreb Kakav nam obiteljski zakon treba? Hrvoje Jurić
2016 tribina Rijeka Petsto godina od Utopije Hrvoje Jurić
2016 predavanje Centar za mirovne studije, Zagreb Politike straha i politike nade Hrvoje Jurić
2016 predavanje Filozofski fakultet u Ljubljani Od pojma etike do etike života Hrvoje Jurić
2016 konferencija za medije Zagreb Konferencija za medije povodom proglašenja Dana sigurnog liječenja Luka Perušić
2016 tribina Zagreb Otvoreni dijalog Luka Perušić, Luka Janeš
2016 tribina Zagreb Diskriminacija građana: potrošač vs. trgovac Luka Perušić, Luka Janeš
2016 konferencija za medije Zagreb Konferencija za medije povodom sporazuma CETA Hrvoje Jurić
2016 Okrugli stol Multimedijalni institut u Zagrebu Gramscijeva intelektualna biografija Luka Bogdanić
2016 tribina Gradska knjižica Ivan Goran Kovačić, Karlovac Svijet na raskrižju Lino Veljak
2016 tribina Gradska biblioteka Karlo Bijelicki, Sombor Egoizam Lino Veljak
2016 Radionica za učenike srednjih škola, Cres Hrvatsko filozofsko društvo Kako jezici mogu biti srodni? Ljudevit Fran Ježić
0 tribina Ivanić-Grad Ekonomija iz odgovornosti Hrvoje Jurić
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2022 Radio Kozmos i etos Farizejska i Isusova etika Ljudevit Fran Ježić
2016 Radio Drag mi je Platon Jezik i mišljenje Ljudevit Fran Ježić