Naziv
Odsjek za povijest
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Zvjezdana Sikirić Assouline, doc.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Zrinka Nikolić Jakus, red. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Jelena Marohnić, doc.
Satničar
dr.sc. Luka Špoljarić

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Damir Agičić, red. prof. C-112 dagicic@ffzg.hr
dr.sc. Mirela Altić, prof. C-118 (01) 61 20 158 mirela.altic@gmail.com
dr.sc. Nikola Anušić, doc. nanusic@ffzg.hr
dr.sc. Robert Barić, doc.
dr.sc. Zrinka Blažević, red. prof. C-114 01/4092-219 zblazevi@ffzg.hr
Branimir Brgles
dr.sc. Neven Budak, red. prof. C-115 6120155 nbudak@ffzg.hr
Petar Bujas
dr.sc. Tomislav Galović, izv. prof. C - 116 6120-156 tgalovic@ffzg.hr
dr.sc. Ivo Goldstein, red. prof.
dr.sc. Hrvoje Gračanin, red. prof. A-200 hrvoje.gracanin@gmail.com
dr.sc. Borislav Grgin, red. prof. C-118 4092-158 bgrgin@ffzg.hr
dr.sc. Goran Hutinec, doc. C-108 ghutinec@ffzg.hr
dr.sc. Iskra Iveljić, red. prof. C-111 4092-151 iiveljic@ffzg.hr
dr.sc. Tvrtko Jakovina, red. prof. C-113 01/4092153 tvrtko.jakovina@ffzg.hr
dr.sc. Branimir Janković, doc. C-112 bjankovi@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Klasić, izv. prof.
dr.sc. Snježana Koren, v. pred. C 108 skoren@ffzg.hr
Željka Križe
dr.sc. Bruna Kuntić-Makvić, red. prof. C-015 4092191 bkm@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Lazanin, doc. A-111 +385-1-4092-151 sanja.lazanin@zg.t-com.hr
dr.sc. Domagoj Madunić
Dea Marić, pred.
dr.sc. Jelena Marohnić, doc. C-015 01/409-2191 jmarohnic@ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Nikolić Jakus, red. prof. C-115 01/4092-155 znikolic@ffzg.hr, zrinknik@gmail.com
dr.sc. Ida Ograjšek Gorenjak, doc. C 112 iograjse@ffzg.hr
dr.sc. Boris Olujić, red. prof. c-014 01 4092-237 bolujic@ffzg.hr
dr.sc. Jasmina Osterman, doc. C 014 01 4092 237 josterma@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Petrić, red. prof. C-108 6120-148 hrvoje.petric@ffzg.hr
dr.sc. Silvija Pisk, doc. Knjižnica, 2. kat Ured 01/6120-015 spisk@ffzg.hr
dr.sc. Martin Previšić, doc. C-119 martinprevisic@gmail.com
dr.sc. Ivica Prlender, doc.
Slaven Ružić
dr.sc. Mirko Sardelić
dr.sc. Zvjezdana Sikirić Assouline, doc. C-119 4092-159 zsikiric@ffzg.hr
Helena Strugar
dr.sc. Marko Šarić, doc. C-119 016120159 marko.saric2@zg.t-com.hr
Filip Šimetin Šegvić, asist. C-116 (01) 40 92 156 phillip.simetinsegvic@gmail.com
dr.sc. Luka Špoljarić C-118 +385 1 40 92 158 spoljaric.luka@gmail.com
dr.sc. Nataša Štefanec, red. prof. C-111 +385-1-4092-151 nstefane@ffzg.hr
dr.sc. Ivica Šute, doc.
Maja Tabak Demo
Nikola Tomašegović, asist. C-113 ntomaseg@ffzg.hr
dr.sc. Trpimir Vedriš, doc. C-115 4092-155 tvedris@ffzg.hr
dr.sc. Inga Vilogorac Brčić, doc. C 015 016120191 ivbrcic@ffzg.hr
Deniver Vukelić

Naziv Šifra
1968. - Uzroci i posljedice 118160
Čovjek i sport 81214
Čovjek i sport 81215
Didaktika povijesti I 163677
Didaktika povijesti I. 117690
Didaktika povijesti I. 199030
Didaktika povijesti II 163678
Didaktika povijesti II. 124442
Didaktika povijesti II. 215577
Diplomska radionica I - moderna i suvremena povijest (19.-20. stoljeće) 205265
Diplomska radionica I - Nastavnički 117677
Diplomska radionica I - ranonovovjekovna povijest 147042
Diplomska radionica I - srednjovjekovna povijest 117674
Diplomska radionica I - stara povijest 117661
Diplomska radionica I - stara povijest 199012
Diplomska radionica I (povijest) 164810
Diplomska radionica I. - moderna i suvremena povijest 218057
Diplomska radionica I. - nastavnički smjer 199033
Diplomska radionica I. - ranonovovjekovna povijest 199026
Diplomska radionica II - moderna i suvremena povijest 205274
Diplomska radionica II - Nastavnički 124443
Diplomska radionica II - ranonovovjekovna povijest 147043
Diplomska radionica II - srednjovjekovna povijest 124431
Diplomska radionica II - stara povijest 124413
Diplomska radionica II - stara povijest 199016
Diplomska radionica II (povijest) 164811
Diplomska radionica II. - moderna i suvremena povijest 218055
Diplomska radionica II. - nastavnički smjer 199036
Diplomska radionica II. - ranonovovjekovna povijest 199024
Diplomska radionica II. - srednjovjekovna povijest 218053
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. 199007
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. 124429
Ekohistorija 117678
Ekonomska historija 117679
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51051
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51048
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51262
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51263
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. 52638
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. 51072
Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine 51082
Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine 52635
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51238
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51239
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51043
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51045
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 36037
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 47166
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 36038
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51264
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51053
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51266
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51049
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51046
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51241
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51044
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51240
Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka 35872
Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka 47164
Grčki i rimski svijet 35868
Habsburška Monarhija: imperijalna baština 117680
Historijska antropologija 117681
Historijska antropologija staroga svijeta I. 124414
Historijska antropologija staroga svijeta I. 199006
Historijska demografija 117682
Historijska imagologija 124433
Historiografski praktikum 64091
Hrvatska historiografija 20. stoljeća 125485
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme 117683
Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 124434
Hrvatska povijest 19. stoljeća 51261
Hrvatska povijest 19. stoljeća 51047
Hrvatska povijest 1918. - 1945. 51075
Hrvatska povijest 1918. - 1945. 52639
Hrvatska povijest nakon 1945. godine 52636
Hrvatska povijest nakon 1945. godine 51086
Hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51242
Hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51042
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 36040
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 36039
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 47169
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869
Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.) 117684
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 124435
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije 118164
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. 117685
Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. 124436
Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. 117686
Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. 124437
Javna povijest 142479
Josip Broz Tito 170989
Kršćanstvo u srednjem vijeku I 124438
Kršćanstvo u srednjem vijeku II 117687
Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće 184272
Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata 184273
Kulturna povijest 117688
Latinska paleografija 124439
Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća 135991
Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća 135990
Mletačka Republika: imperijalna baština 124441
Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe 198930
Narodnooslobodilački pokret (1941.-1945.): borci za oslobođenje od okupatora ili borci za komunizam 215609
Nastavna praksa iz povijesti I. 184274
Nastavna praksa iz povijesti II. 184275
Nastavna praksa iz povijesti III. 184276
Nastavna praksa iz povijesti IV. 184277
Nastavna praksa iz povijesti u školi 199032
Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu 215610
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 199022
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 117696
Osmansko Carstvo: imperijalna baština 124597
Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti 125487
Poganski Ilirik 36791
Politička povijest 117697
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964
Poljska u 19. i 20. stoljeću 59717
Pomoćne povijesne znanosti I. 35873
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672
Pomoćne povijesne znanosti I. 199018
Pomoćne povijesne znanosti II. 199025
Pomoćne povijesne znanosti II. 199019
Pomoćne povijesne znanosti II. 163679
Pomoćne povijesne znanosti II. 51243
Pomoćne povijesne znanosti II. 124428
Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom 117698
Povijest Dubrovačke Republike 118168
Povijest Grčke i Rima I. 117665
Povijest Grčke i Rima I. 199003
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36035
Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću 184278
Povijest historiografije 52640
Povijest historiografije 51078
Povijest Holokausta 131798
Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. 170257
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta 119475
Povijest Osmanskog carstva 69567
Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja 131879
Povijest ranih civilizacija 36033
Povijest ranih civilizacija 36034
Povijest ranih civilizacija 35867
Povijest Republike Turske 69827
Povijest Starog istoka I. 117662
Povijest starog Istoka I. 199002
Praksa iz nastave povijesti u školi 184280
Praktikum stare povijesti I. 117659
Praktikum stare povijesti I. 199001
Praktikum stare povijesti II. 199005
Praktikum stare povijesti II. 124411
Radionica kreativne nastave povijesti 215576
Radionica kreativne nastave povijesti I. 185379
Radionica kreativne nastave povijesti II. 184281
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 117699
Renesansna Dalmacija i humanistički pokret 184282
Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1998. 198905
Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća 215551
Rođaci i bližnji - obiteljske strukture 117700
Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku 36753
Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama 142490
Socijalna historija: pravne ustanove i prakse 124447
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije 124448
Srednjovjekovna Venecija 36752
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 118171
Srednjovjekovni latinski jezik I 117701
Srednjovjekovni latinski jezik II 124449
Srednjovjekovno plemstvo 117702
Srednjovjekovno seljaštvo 124450
Stara povijest hrvatskih zemalja I. 117670
Stara povijest hrvatskih zemalja I. 199004
Sukob Tito Staljin i Goli otok 125810
Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine 118173
Suvremena historiografija - teorije i metode 52637
Suvremena historiografija - teorije i metode 51087
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. 117660
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. 199013
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II. 199017
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II. 124412
Terenska nastava 209436
Urbana povijest 124452
Uvod u čitanje starih karata 36754
Vjerska povijest 124453
Vojna i vojnokrajiška povijest 124454

Preddiplomski studiji
  1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Integrirani preddiplomski studiji
  1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij