Naziv
Odsjek za arheologiju
Lokacija
Pročelnik
dr.sc. Nikola Vukosavljević, izv. prof.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Ana Pavlović, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Vinka Matijević, doc.
Satničarka
dr.sc. Ana Pavlović, doc.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Ana Azinović Bebek, doc. 091 4683570 aazinovic@hrz.hr
dr.sc. Jacqueline Balen, doc. 098359103 jacqueline.balen@gmail.com; jbalen@amz.hr
dr.sc. Marcel Burić, izv. prof. Fond 8 01 6060 778 mburic@ffzg.hr
mr.sc. Domagoj Bužanić F20 dbuzanic@ffzg.hr
dr.sc. Mirna Cvetko F-6 +385 1 6060 785 mvukov@ffzg.hr
dr.sc. Dino Demicheli, izv. prof. F07 00385 1 6060781 ddemiche@ffzg.hr
mr.sc. Luka Drahotusky Bruketa F-21 +385955071001 lukadbruketa@gmail.com
mr.sc. Anita Dugonjić adugonjic@amz.hr
mr.sc. Julia Katarina Fileš Kramberger F-103 jkkrambe@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Filipec, red. prof. F-2 01 6060 788 kfilipec@ffzg.hr ; kresimir.filipec@ffzg.hr
dr.sc. Zdravka Hincak, izv. prof. Fond 003 +385 1 6060 787 zhincak@ffzg.hr
dr.sc. Mirja Jarak, red. prof. F 4 01 6060 786 mjarak@ffzg.hr
Petra Jeršek, asist. F-4 pjersek@ffzg.hr
dr.sc. Iva Kaić, doc. F-20 01/6060 785 ikaic@ffzg.hr
dr.sc. Ivor Karavanić, red. prof. Fond 9 6060782 ikaravan@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Lolić, doc. 098471997 tatjana.lolic@min-kulture.hr
dr.sc. Daria Ložnjak Dizdar, doc. dldizdar@iarh.hr
dr.sc. Vinka Matijević, doc. F-20, zgrada Fonda +385 1 6060 785 vibubic@ffzg.hr
dr.sc. Janja Mavrović Mokos, doc. 103 01/6060-773 jmavrovi@ffzg.hr
dr.sc. Damir Mihelić, red. prof. +385 1 2390-247 mihelic.damir@gmail.com
dr.sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. Fond 7 01-6060-781 mmilicev@ffzg.hr
dr.sc. Ina Miloglav, izv. prof. F-105 6060-775 imiloglav@ffzg.hr
Petra Nikšić, asist. F-17 01/6060-788 pniksic@ffzg.hr
Franka Ovčarić, asist.
dr.sc. Ana Pavlović, doc. Fond 5 01 6060 783 apavlovi3@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Potrebica, red. prof. 103 01/6060-773 hpotrebi@ffzg.hr
dr.sc. Danijela Roksandić Vukadin, doc. Fond 10 +3851 6060 776 daroksan@ffzg.hr
mr.sc. Martina Rončević 105 -1. kat FOND 6060775 mroncevi@ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Šimić-Kanaet, doc. 6 01/6060784 zsimic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Škiljan 095 527 63 54 ivanaskiljan@yahoo.com
mr.sc. Jana Škrgulja Fond 2, 17 6060788 jana.skrgulja@gmail.com jskrgulj@ffzg.hr
dr.sc. Mario Šlaus, prof.
dr.sc. Rajna Šošić Klindžić, izv. prof. F-105 +385 1 6060 775 rsosic@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Tkalčec, doc. Institut za arheologiju, Jurjevska 15, Zagreb 01 6151-905 ttkalcec@iarh.hr
dr.sc. Helena Tomas, red. prof. Fond 1 6060789 htomas@ffzg.hr
dr.sc. Domagoj Tončinić, izv. prof. F-20 +38516060785 dtoncinic@ffzg.hr
Jurica Triplat 1 jura.triplat@gmail.com
dr.sc. Nikola Vukosavljević, izv. prof. Fond 19 6060 780 nvukosav@ffzg.hr
mr.sc. Miroslav Vuković F-105 6060-775 mivukovic@ffzg.hr

Naziv Šifra
Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 117927
Antička numizmatika 170489
Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st. 124234
Arheologija bioloških ostataka 51096
Arheologija eneolitika 117436
Arheologija i mediji 118627
Arheologija i povijest srednjeg vijeka 51097
Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka 170491
Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije 170492
Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi 184170
Arheologija neolitika 117444
Arheologija novog vijeka i suvremenog doba 170493
Arheološki praktikum 170507
Arheološki praktikum - kvantitativna obrada podataka 186313
Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala 170509
Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske 170511
Avarska groblja i naselja u Karpatskoj kotlini 124241
Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I 64238
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 95289
Crtanje pokretnih arheoloških nalaza 51098
Das römische Heer in Kroatien 103229
Diplomski rad na studiju Arheologije 127526
Diplomski rad na studiju Arheologije 198748
Diplomski rad na studiju Arheologije 198747
Dokumentiranje arheoloških nalazišta 35811
Egejska arheologija 117450
Eksperimentalna arheologija 184172
Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske 64239
Epigrafika 51123
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 117453
Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi 125380
Geologija i mineralogija za arheologe 35819
Germani u Panoniji 117454
Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka 117458
Grčka uporabna keramika 124242
Grčki jezik za arheologe I 51111
Grčki jezik za arheologe II 124243
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119
Informatika za arheologe 35821
Istočni halštatski krug 170494
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1 142609
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 142549
Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu 117471
Kroatien in der Antike 103228
Kultura polja sa žarama 170495
Latenska kultura u Hrvatskoj 170496
Latinski jezik za arheologe I 69904
Latinski jezik za arheologe II 186357
Litička analiza 117477
Materijali i tehnologije u arheologiji 170512
Metode prirodnih znanosti u arheologiji 35818
Metodologija arheoloških istraživanja 170513
Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe 102232
Mikenska epigrafija 51116
Načela arheoloških istraživanja 35810
Nekropole, grobovi i pogrebni običaji na području antičkog Ilirika 215580
Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske 64240
O rimskoj hrani i piću u svjetlu keramičkih nalaza s hrvatskog kopna i jadranskog podmorja 198943
Od Rima do Italije 170514
Opća srednjovjekovna arheologija 51126
Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza 132059
Osnove egejske arheologije 51093
Osnove klasične arheologije 1 51092
Osnove klasične arheologije 2 51105
Osnove muzejskog rada 51132
Osnove ranokršćanske arheologije 170497
Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske 64241
Počeci simbolike i umjetnosti 235565
Položaj naselja i graditeljske tehnologije 170498
Povijesni pregled razvoja arheologije 132063
Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe 124253
Predromanička i ranoromanička arhitektura 117479
Pregled europskog mezolitika 170515
Proseminar iz klasične arheologije 51100
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 170499
Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 132061
Ranokršćanska arheologija 142622
Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj 170516
Ranosrednjovjekovna plastika 124357
Religioznost u prapovijesti 125384
Rim i njegove provincije 142626
Rimska klasična arheologija 117483
Rimska provincijska arheologija 1 235567
Rimska provincijska arheologija 2 235570
Rimska provincijska keramika 235571
Rimski pokretni nalazi antičkog Ilirika 215581
Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja 117485
Seminar iz kasnoantičke arheologije 142663
Seminar iz rimske provincijske arheologije 1 235572
Seminar iz srednjovjekovne arhitekture 117932
Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku 170517
Srednjovjekovna keramika 117490
Srednjovjekovni bestijarij 170518
Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. 117491
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062
Svakodnevni život u rimskim provincijama 51124
Svakodnevni život u rimskim provincijama 2 184927
Svakodnevni život u srednjem vijeku 51117
Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji 117492
Teorijska arheologija 117934
Terenska nastava 124259
Terenski rad - terenska nastava 1 51118
Terenski rad - terenska nastava 2 56181
Terenski rad - terenska nastava 3 56182
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 118626
Umjetnički obrt klasičnog razdoblja 124261
Uporabna grčka i rimska keramika 51112
Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije 64243
Uvod u GIS sustav kartiranja 215583
Uvod u litičku analizu 64093
Uvod u prapovijesnu arheologiju 64095
Uvod u rimsku provincijsku arheologiju 235574
Uvod u slavensku arheologiju 64094
Uvod u srednjovjekovnu arheologiju 51106
Velika seoba naroda 51121
Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta 51131
Zooarheologija 64129
Zooarheologija: osnove animalne osteologije 64111
Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I 64242

Prijediplomski studiji
  1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij
  2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis
2022 - 2022 Multidisciplinarna istraživanja kompleksnih krajolika u Slavoniji i Dalmaciji Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Fotogrametrija u epigrafiji i arheologiji Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2027 Our first steps to Europe: Pleistocene Homo sapiens dispersals, adaptations and interactions in South-Eastern Europe (FIRSTSTEPS) Znanstveni / Europska unija
2022 - 2022 Utvrđivanje precizne kronologije i obrada materijala s arheoloških nalazišta iz paleolitika, brončanog doba, kasne antike i ranoga srednjega vijeka istočnog Jadrana i zaleđa Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2026 Transferno područje od Sutle preko srednjeg toka Save tijekom brončanog i željeznog doba Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2021 - 2021 365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu Stručni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2021 - 2021 Istraživanje rimskih obrambenih sustava u Hrvatskoj (limes) Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Multidisciplinarna istraživanja kompleksnih krajolika u Slavoniji i Dalmaciji Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2024 Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji (MOPRENS) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2020 Nedestruktivne metode i interdisciplinarne analize arheoloških lokaliteta u Slavoniji, Dalmaciji i Prigorju
2020 - 2024 Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present COST Action / Europska unija
2020 - 2024 Posljednji neandertalci na razmeđu srednje Europe i Mediterana Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2024 Prapovijesni lovci i sakupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog pleistocena Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2020 Utvrđivanje precizne kronologije arheoloških nalazišta iz srednjega paleolitika, kasne antike i ranoga srednjega vijeka na istočnom Jadranu Znanstveni
2020 - 2024 Djetinjstvo u protopovijesti na jugu Karpatske kotline Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2023 Novi životi antičkih natpisa: epigrafski spoliji na području srednje Dalmacije Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2022 Virtualni arheološki krajolici Podunavlja
2020 - 2022 Virtual archaeological landscapes of the Danube region
2019 - 2019 Interdisciplinarne analize lokaliteta Gorjani, Kaptol, Kagovac i Muć
2019 - 2022 STEM in Heritage Sciences (HERISTEM) Znanstveni
2019 - 2021 Defining cultural boundaries in the European Upper Palaeolithic: archaeology and rock art in Eastern Europe Znanstveni / British Academy
2019 - 2019 Arheološka istraživanja u zaleđu Šibenika - od prapovijesti do srednjega vijeka Znanstveni
2019 - 2023 Porijeklo i taloženje sedimenata u vrijeme kasno kvartarnih promjena morske razine: sustav rijeke Krke i Srednjojadranske kotline Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2019 - 2024 Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, istraživački projekt
2019 - 2022 Strategic Partnership HERISTEM
2019 - 2019 Sustavna istraživanja na lokalitetu Prisunjača Znanstveni
2019 - 2020 Sustavna istraživanja na lokalitetu Salona Znanstveni
2019 - 2022 Sustavna istraživanja na lokalitetu Sveti Križ Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2018 - 2018 Nedestruktivne metode u ravničarskim i krškim krajolicima
2018 - 2022 Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2018 - 2018 Istraživanja i interpretacije arheoloških lokaliteta na području Prokljanskog jezera Znanstveni
2018 - 2019 365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu
2018 - 2019 European Researcher’s Night 2018-2019
2018 - 2016 Gorjani - prapovijest okolice Gorjana
2018 - 2016 Gorjani - prapovijest okolice Gorjana
2018 - 2016 Gorjani - prapovijest okolice Gorjana
2018 - 2018 Nedestruktivne arheološke metode u ravničarskim i krškim krajolicima
2018 - 2022 On the move – prehistoric mobility and the spread of agriculture in Eurasia, Columbia University New York & Universita di Roma. Znanstveni / Universita di Roma, Italija; Columbia University, New York, SAD
2017 - 2016 Interdisciplinarna istraživanja prapovijesnih naselja u Slavoniji
2017 - 2018 Prapovijesno lončarstvo- interdisciplinarnost i eksperiment
2017 - 2020 Između istoka i zapada – dolina rijeke Cetine kao komunikacijska poveznica tijekom prapovijesti i antike Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, projekt br. 1478
2017 - 2017 Triljski kraj = arheološki raj! Upoznajmo arheološku baštinu svoga kraja
2017 - 2021 CeVaS Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2017 - 2020 Sustavna istraživanja na lokalitetu Koludrt, Lumbarda Znanstveni
2017 - 2017 Područje Prokljanskog jezera od prapovijesti do srednjega vijeka Znanstveni
2017 - 2021 Željeznodobni ženski identiteti na jugu Karpatske kotline / FEMINE Znanstveni
2017 - 2019 Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube River Basin (Iron-Age-Danube)
2017 - 2021 Rekonstrukcija prapovijesnog (od neolitika do brončanog doba) načina života na području Hrvatske – multidisciplinarni pristup Znanstveni
2017 - 2021 Iron Age Female Identities in the Southern Carpathian Basin (FEMINE) Znanstveni
2016 - 2017 Nedestruktivna istraživanja prapovijesnih naselja u Slavoniji
2016 - 2018 Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja – POANTA
2016 - 2017 Spomenici VII. legije u Dalmaciji i Meziji Znanstveni / Ministarstvo, znanosti, obrazovanja i sporta Rrepublike Hrvatske i Ministarstvo prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije
2016 - 2020 ARKWORK Archaeological practices and knowledge work in the digital environment
2016 - 2025 Arheološka i bioarheološka škola u Loboru Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2016 - 2021 Lobor - ranosrednjovjekovno središte moći (LearlyCoP) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2016 - 2019 Bilice, starokršćanska crkva, 6. st.
2016 - 2021 Lobor - ranosrednjovjekovno središte moći Znanstveni
2016 - 2021 Lobor - ranosrednjovjekovno središte moći Znanstveni
2015 - 2019 Pogrebni običaji starijeg željeznog doba u južnoj Panoniji - raskrižja identiteta (BC-CrossId) Znanstveni
2015 - 2019 Sustavna istraživanja na lokalitetu Gardun Znanstveni
2015 - 2018 Sustavna istraživanja na lokalitetu Kaptol Znanstveni
2015 - 2018 Sustavna istraživanja na lokalitetu Vetovo Znanstveni
2014 - 2018 Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (RoMiCRO) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, no. 6505
2014 - 2016 Pottery production in prehistoric cultures, with emphasis on Halstadt culture, of Croatian and Austrian Danube Region Znanstveni
2014 - 2016 Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada
2013 - 2016 Kasni musterijen na istočnom Jadranu – temelj za razumijevnje identiteta kasnih neandertalaca i njihovog nestanka Znanstveni
2013 - 2016 Encounters and Transformations in Iron Age Europe (ENTRANS) Znanstveni
2012 - 2016 Eurofarm Znanstveni
2009 - 2022 Sustavna istraživanja na lokalitetu Alilovci Lipje Znanstveni / Ministarstvo kulture
2007 - 2019 Bapska - višeslojno neolitičko naselje Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti, Ministarstvo kulture
1998 - 2022 Zaštitna arheološka istraživanja u Loboru, Majka Božja Gorska Znanstveni / Ministarstvo kulture
1998 - 2022 Znanstvena istraživanja na lokalitetu Lobor, Majka Božja Gorska Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti, Ministarstvo kulture

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
web stranica Zavod za arheologiju predstavljanje aktivnosti Zavoda za arheologiju široj javnosti http://wp.ffzg.unizg.hr/azoza/
Facebook Zavod za arheologiju predstavljanje aktivnosti Zavoda za arheologiju široj javnosti https://www.facebook.com/Arheolo%C5%A1ki-zavod-Filozofskog-fakulteta-u-Zagrebu-266562083684919
web stranica Odsjek za arheologiju predstavljanje aktivnosti Odsjeka široj javnosti https://arheo.ffzg.unizg.hr/
web stranica Odsjek za arheologiju web stranica međunarodnog znanstvenog skupa Methodology and Archaeometry http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/
Facebook Odsjek za arheologiju stranica međunarodnog znanstvenog skupa Methodology and Archaeometry https://www.facebook.com/metarh.conference/
Facebook Odsjek za arheologiju predstavljanje aktivnosti ERASUMS projekta HERISTEM https://www.facebook.com/Heristem-111147276999248
Twitter Odsjek za arheologiju predstavljanje aktivnosti ERASUMS projekta HERISTEM https://twitter.com/heristem
Facebook Odsjek za arheologiju predstavljanje i obavijesti arheoloških istraživanja na lokalitetu Prisunjača https://www.facebook.com/Arheolo%C5%A1ki-lokalitet-Prisunja%C4%8Da-Ciganica-103361074408122
Facebook Odsjek za arheologiju obavijesti o istraživanjima lokaliteta Gorjani Kremenjača https://www.facebook.com/gorjanikremenjaca
Facebook Odsjek za arheologiju predstavljanje i obavijesti arheoloških istraživanja na lokalitetu Lobor (ranosrednovjekovno središte moći) https://www.facebook.com/lobor.ffzg.hr
Facebook Odsjek za arheologiju predstavljanje i obavijesti arheoloških istraživanja na lokalitetu Tilurij-Gardun https://www.facebook.com/Arheolo%C5%A1ki-lokalitet-Tilurij-Gardun-593932817428261
web stranica Odsjek za arheologiju predstavljanje projekta Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana široj javnosti (HRZZ) https://adriarom.ffzg.unizg.hr/
web stranica Odsjek za arheologiju predstavljanje projekta Posljednji neandertalci na razmeđu srednje Europe i Mediterana široj javnosti (HRZZ) https://necem.ffzg.unizg.hr
web stranica Zavod za arheologiju web stranica znanstvenog skupa Arheološkog zavoda Odsjeka za arheologiju Skup hrvatske ranokršćanske arheologije https://hrrana.ffzg.unizg.hr/
web stranica Odsjek za arheologiju web stranica znanstvenog skupa Odsjeka za arheologiju 4th International Conference on the Roman Danubian Provinces. Traian and the Danubian Provinces https://arheo.ffzg.unizg.hr/provincijalna/?page_id=1873
web stranica Zavod za arheologiju web stranica znanstvenog skupa Arheološkog zavoda Odsjeka za arheologiju International Doctoral Student Conference on Archaeology (IDSCA) http://idsca.ffzg.hr/
web stranica Odsjek za arheologiju predstavljanje projekta Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era široj javnosti (HRZZ) http://www.ffzg.unizg.hr/romicro/
Instagram Odsjek za arheologiju predstavljanje istraživanja i terenske nastave na lokalitetu Vučedol široj javnosti https://www.instagram.com/vucedol_archaeological_team/
Instagram Odsjek za arheologiju Predstavljanje istraživanja i terenske nastave, radionice i škola https://www.instagram.com/lobor_ifr_bioarchaeology/?hl=hr
Instagram Odsjek za arheologiju obavijesti o istraživanjima na arheološkom lokalitetu u Bapskoj i različitim temama prapovijesne arheologije https://www.instagram.com/bapska_archaeological_project/
Facebook Odsje za arheologiju stranica projekta IronFoodTexMet https://www.facebook.com/search/top?q=ironfoodtexmet
web stranica Odsjek za arheologiju stranica projekta IronFoodTexMet https://foodtexmet.wordpress.com/
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2021 9. međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry društvene mreže, web stranica https://metarh.ffzg.unizg.hr/ Odsjek za arheologiju
2020 međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry Plakati, društvene mreže, web stranica: http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/ Odsjek za arheologiju
2020 Izložba Religije kamenog doba u Arheološkom muzeju u Zagrebu plakati, poveznica na mrežnu stranicu, društvene mreže Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zadru
2019 međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry Plakati, društvene mreže, web stranica: http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/ Odsjek za arheologiju
2019 izložba Recikliraj, ideje iz prošlosti u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Arheološkom muzeju Istre u Puli i Muzeju grada Trogira plakati, brošure, poveznica na mrežnu stranicu, poveznica na QR code za skidanje kataloga izložbe Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu, Institut za arheologiju
2019 predavanje studenata uključenih u radionicu popularizacije znanosti (MZO) Prapovijesno lončarstvo- interdisciplinarnost i eksperiment plakat, društvene mreže, mrežne stranice Odsjek za arheologiju
2019 predstavljanje studentskih projekata web stranica, društvene mreže Odsjek za arheologiju
2019 izložba Braća po oružju - Elite Željeznog doba plakati, web stranica, društvene mreže Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu, Dolenjski muzej Novo Mesto
2019 Tetris Challenge Archaeology https://www.telegram.hr/fotogalerije/zivot/tetris-challenge-je-bas-uzeo-maha-dali-smo-si-truda-pa-smo-izvukli-najbolje-primjere-iz-hrvatske/?fbclid=IwAR3CrgOqbVCpMm5hSR3qKBXSyb_jwtaZlg3s3k2MkQGERy6_PMJ7zKsIvtA Odsjek za arheologiju
2019 Izložba Arheologija iz zraka u Arheološkom muzeju u Zagrebu i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu plakati, poveznica na mrežnu stranicu, društvene mreže Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu
2019 izložba Arheološka istraživanja u Tiluriju 1996.–2018. godine plakati, brošure, poveznica na mrežnu stranicu, društvene mreže Odsjek za arheologiju i Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu
2019 izložba studentskog projekta Terenski pregled odabranih područja u Općini Marčana u Istri (TepreMar) plakati, brošure, poveznica na mrežnu stranicu, društvene mreže Odsjek za arheologiju
2019 arheološke radionice ArheoLab – Kako arheolozi obrađuju ulomke keramike koje nađu tijekom arheoloških istraživanja? i Arheolozi na velikom platnu i van njega – Kakvu sliku imate o arheolozima temeljem filma? u sklopu Europske noći istraživača plakati, brošure, poveznica na mrežnu stranicu, društvene mreže Odsjek za arheologiju
2019 izložba Ulazeći u dom... Kultura stanovanja u vučedolskoj kulturi katalog izložbe, https://vucedol.hr/hr/ulazeci-u-dom-izlozba/ Muzej vučedolske kulture i Odsjek za arheologiju
2018 međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry Plakati, društvene mreže, web stranica: http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/ Odsjek za arheologiju
2018 izložba Recikliraj, ideje iz prošlosti u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Arheološkom muzeju Istre u Puli i Muzeju grada Trogira plakati, brošure, poveznica na mrežnu stranicu, poveznica na QR code za skidanje kataloga izložbe Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu, Institut za arheologiju
2018 izložba Povratak u prošlost. Bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj u Arheološkom muzeju u Zagrebu plakati, brošure, poveznica na mrežnu stranicu, društvene mreže Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki muzej Osijek
2018 izložba Arheološka istraživanja na nalazištu Banjače u Narodnoj knjižnici u Dugopolju plakati, brošure, poveznica na mrežnu stranicu, društvene mreže Odsjek za arheologiju, Institut za arheologiju
2018 predstavljanje studentskih projekata web stranica, društvene mreže Odsjek za arheologiju
2018 arheološke radionice Skokni u prošlost s Tilurijanom Krektom i Dinosauri ili tanjuri? Kopaj s arheolozima i saznaj u sklopu Europske noći istraživača plakati, brošure, poveznica na mrežnu stranicu, društvene mreže Odsjek za arheologiju
2018 radionice eksperimentalne arheologije i javno predavanje aktivnost u sklopu projekta Misterion-iskustvo tajne voda/doživi skrivnosti voda, INTERREG Slovenija Hrvatska 2014-2020 Odsjek za arheologiju, Općina Kamanje, Občina Semič, Občina Metlika, LAG-m Vallis Colapis i Kompas Novo mesto
2017 međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry Plakati, društvene mreže, web stranica: http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/ Odsjek za arheologiju
2017 izložba Recikliraj, ideje iz prošlosti u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Arheološkom muzeju Istre u Puli i Muzeju grada Trogira plakati, brošure, poveznica na mrežnu stranicu, poveznica na QR code za skidanje kataloga izložbe Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu, Institut za arheologiju
2017 izložba Astralni simbolizam vučedolske kutlure plakat, društvene mreže, mrežne stranice Odsjek za arheologiju, Muzej vučedolske kulture
2017 predstavljanje studentskih projekata web stranica, društvene mreže Odsjek za arheologiju
2017 Izložba U potrazi za dalmatinskim neandertalcimau Arheološkom muzeju u Zagrebu plakat, deplijan, poveznica na mrežnu stranicu, društvene mreže Arheološki muzej Zadar, Arheološki muzej Zagreb, Odsjek za arheologiju Filozofskof fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Muzej Brodskog Posavlja
2017 prezentacija arheoloških istraživanja u Bilicama ppt prezentacija Nacionalni park Krka, Muzej grada Šibenika, Odsjek za arheologiju
2016 međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry Plakati, društvene mreže, web stranica: http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/ Odsjek za arheologiju
2016 predstavljanje studentskih projekata web stranica, društvene mreže Odsjek za arheologiju
2016 Izložba U potrazi za dalmatinskim neandertalcimau Arheološkom muzeju u Zagrebu plakat, deplijan, poveznica na mrežnu stranicu, društvene mreže Arheološki muzej Zadar, Arheološki muzej Zagreb, Odsjek za arheologiju Filozofskof fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Muzej Brodskog Posavlja
2016 izložba Dva desetljeća (1997.-2016.) arheoloških istraživanja rimskog legijskog logora Tilurija plakati, brošure, poveznica na mrežnu stranicu, društvene mreže Odsjek za arheologiju i Muzej triljskog kraja u Trilju
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2020 Zimska škola arheologije u Požegi (srednjoškolci) Svake godine druga tema: Pokopavanje, Životinje u arheologiji, Biljke u arheologiji, Znanstvene metode u arheologiji, Dokumentiranje... Povijesno društvo Požega, Centar za prapovijesna istraživanja, Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu Katolička gimnazija, Požega
2019 Zimska škola arheologije u Požegi (srednjoškolci) Svake godine druga tema: Pokopavanje, Životinje u arheologiji, Biljke u arheologiji, Znanstvene metode u arheologiji, Dokumentiranje... Povijesno društvo Požega, Centar za prapovijesna istraživanja, Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu Katolička gimnazija, Požega
2019 predavanja za učenike Klasične gimnazije u Zagrebu Projekt popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu "365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke Klasična gimnazija u Zagrebu
2019 predavanje za učenike Klasične gimnazije Posjet Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Projekt popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu "365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu" Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb
2019 radionice za učenike srednjih škola Javno predavanje i radionice Odsjek za arheologiju, Muzej vučedolske kulture i Klasična gimanzija Zagreb Lokalitet Vučedol
2019 Dani otvorenih vrata Predavanje, plakat i konzultacije u svrhu promidžbe upisa na Odsjek za arheologiju Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike 4. razreda gimnazije Novac - izvor informacija u antici I. klasična gimnazija, Split; Institut Latina & Graeca I.klasična gimnazija, Split
2018 predavanje za učenike OŠ Mače predavanje Odsjek za arheologiju i Institut za arhelogogiju OŠ Mače
2018 predavanje za učenike opće gimnazije u Zlataru predavanje Odsjek za arheologiju i Institut za arhelogogiju srednja škola Zlatar
2018 Zimska škola arheologije u Požegi (srednjoškolci) Svake godine druga tema: Pokopavanje, Životinje u arheologiji, Biljke u arheologiji, Znanstvene metode u arheologiji, Dokumentiranje... Povijesno društvo Požega, Centar za prapovijesna istraživanja, Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu Katolička gimnazija, Požega
2018 arheološka učionica za učenike 4. razreda gimnazije Arheologija u virtualnom svijetu Projekt popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu "365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu" XI. gimnazija, Zagreb
2018 arheološka učionica za učenike 4. razreda gimnazije Rimski vojnici u Tiluriju Projekt popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu "365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu" Prva gimnazija Varaždin, Varaždin
2018 arheološka učionica za učenike 4. razreda gimnazije Arheologija u virtualnom svijetu Projekt popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu "365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu" Klasična gimnazija, Zagreb
2018 radionice za učenike srednjih škola Javno predavanje i radionice Odsjek za arheologiju, Muzej vučedolske kulture i Klasična gimanzija Zagreb Lokalitet Vučedol
2018 OŠ dr. Franjo Tuđman, Šarengrad područna škola Bapska Nova otkrića na nalazištu u Bapskoj Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet OŠ "dr. Franjo Tuđman, Šarengrad područna škola Bapska
2017 Zimska škola arheologije u Požegi (srednjoškolci) Svake godine druga tema: Pokopavanje, Životinje u arheologiji, Biljke u arheologiji, Znanstvene metode u arheologiji, Dokumentiranje... Povijesno društvo Požega, Centar za prapovijesna istraživanja, Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu Katolička gimnazija, Požega
2017 radionice za učenike srednjih škola Javno predavanje i radionice Odsjek za arheologiju, Muzej vučedolske kulture i Klasična gimanzija Zagreb Lokalitet Vučedol
2017 OŠ dr. Franjo Tuđman, Šarengrad područna škola Bapska Život u Bapskoj prije 7000 godina Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet OŠ dr. Franjo Tuđman, Šarengrad područna škola Bapska
2016 Zimska škola arheologije u Požegi (srednjoškolci) Svake godine druga tema: Pokopavanje, Životinje u arheologiji, Biljke u arheologiji, Znanstvene metode u arheologiji, Dokumentiranje... Povijesno društvo Požega, Centar za prapovijesna istraživanja, Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu Katolička gimnazija, Požega
2016 radionice za učenike srednjih škola Javno predavanje i radionice Odsjek za arheologiju, Muzej vučedolske kulture i Klasična gimanzija Zagreb Lokalitet Vučedol
2016 predavanje za učenike 2. i 3. razreda gimnazije i konzultacije javni govor, Međunarodni dan muzeja, predavanje "Ambijenti i naselja u prapovijesti" Muzej vučedolske kulture i Odsjek za arheologiju, Gimnazija Vukovar Muzej vučedolske kulture
2016 radionica za učenike 2. i 3. razreda gimnazije i konzultacije radionice, Međunarodni dan muzeja, Genijalnim tehnološkim klikom kroz vučedolski krajolik Muzej vučedolske kulture i Odsjek za arheologiju, Gimnazija Vukovar Muzej vučedolske kulture
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2020 Suradnja arheologije i turizma Istraživanje Salone s inozemnim turistima u sklopu terenske nastave za studente arheologije Dino Demicheli Odsjek za arheologiju FFZg; Arheološki muzej u Splitu; Ventula Travel d.o.o. Solin, arheološki lokalitet Salona
2020 Suradnja s Javnom ustanovom u kulturi Zvonimir Sporazum o suradnji između Katedre za klasičnu arheologiju Odsjeka za arheologiju FFZg i Javne ustanove u kulturi Zvonimir Dino Demicheli Odsjek za arheologiju FFZg; Javna ustanova u kulturi Zvonimir Solin, arheološki lokalitet Salona
2019 okrugli stol o arheologiji u kulturnom turizmu Međunarodna konferencija o arheologiji i turizmu - Sense and Sustainability Hrvoje Potrebica Arheološki muzej u Zagrebu, European Association of Archaeologists, Projekt Iron-Age-Danube Zagreb
2019 Suradnja arheologije i turizma Istraživanje Salone s inozemnim turistima u sklopu terenske nastave za studente arheologije Dino Demicheli Odsjek za arheologiju FFZg; Arheološki muzej u Splitu; Ventula Travel d.o.o. Solin, arheološki lokalitet Salona
2018 suradnja s lokalnom samoupravom podaci o istraživačkom projektu Mirja Jarak Turistička zajednica Bilice Bilice
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2020 popularizacija znanosti Europska noć istraživača Rajna Šošić-Klindžić, Goran Tomac, Ina Miloglav, Iva Kaić Univerza v Ljubljani online
2020 javno predavanje Rimski vojni logori Domagoj Tončinić Odsjek za arheologiju i Javna ustanova Nacionalni park Krka Šibenik
2020 popularizacija znanosti 25. edukativno-muzejska akcija (EMA) Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević Odsjek za arheologiju i Muzej triljskog kraja u Trilju Trilj i okolica
2020 popularizacija znanosti noć istraživaća Krešimir Filipec Odsjek za arheologiju i općina Lobor Lobor
2020 izdavački rad / tiskanje udžbenika Praishodište i/ili situacija. Slaveni i Hrvati do zauzimanja nove domovine Krešimir Filipec Centar za ranosrednjovjekovno istraživanje Zagreb - Lobor Zagreb
2020 Ljetna arheološka i bioarheološka škola u Loboru- znanstveno-istraživačka radionica s ciklusom javnih predavanja predavanja i ranosrednjovjekvne arheologije, krajobrazne arheologije, zaštite spomenika, antropologije i forenzike Krešimir Filipec Odsjek za arheologiju, Centar za ranosrednjovjekovno istraživanje Lobor
2020 popularizacija znanosti, javno predavanje "Nastambe, naselja i stanovanje Slavonije i Srijema u arheološkom kontekstu" Noć muzeja Danijela Roksandić Muzej vučedolske kulture i Odsjek za arheologiju Vukovar
2019 javno predavanje Kako se živjelo u 5. st. pr. Kr. u Svetom Križu? Janja Mavrović Mokos Muzej Brdovec Brdovec
2019 javno predavanje Kako se živjelo u 5. st. pr. Kr. u Svetom Križu? Janja Mavrović Mokos Općinska knjižnica Ante Kovačića Marija Gorica
2019 javno predavanje Komunikacije u prapovijesti - od Prigorja do Podunavlja i natrag! Janja Mavrović Mokos OŠ Ivane Brlić Mažuranić Prigorje Brdovečko
2019 javno predavanje Refleksije Trojanskog rata u popularnoj kulturi – odabrane teme Marina Milićević Bradač Sodalitas Gimnasii Classici Zagrabiensis Zagreb
2019 Javno predavanje Pogled u svijetlu prošlost: Gorjani prije 7000 godina Rajna Šošić Klindžić Općina Gorjani Gorjani
2019 popularizacija znanosti 24. edukativna muzejska akcija (EMA) Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević Muzej triljskog kraja u Trilju Trilj
2019 javno predavanje 3D - 3LJ - Muzej triljskog kraja i Tilurij Iva Kaić Odsjek za arheologiju i Muzej triljskog kraja u Trilju Trilj
2019 popularizacija znanosti Europska noć istraživača Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević, Mirna Vukov, Domagoj Bužanić, Daniel Rafaelić Odsjek za arheologiju Zagreb
2019 popularizacija znanosti Međunarodni dan muzeja Zrinka Šimić-Kanaet Muzej Sinjske alke Sinj
2019 popularizacija znanosti Međunarodni dan muzeja Vinka Matijević Muzej Triljskog kraja u Trilju Trilj
2019 popularizacija znanosti Projekt popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu "365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević, Mirna Vukov,Domagoj Bužanić, Miroslav Vuković Odsjek za arheologiju Zagreb, Trilj, Ivanić Grad, Varaždin
2019 javno predavanje 9. festival hrvatskih digitalizacijskih projekata Iva Kaić Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
2019 popularizacija znanosti Noć muzeja Domagoj Tončinić Muzej triljskog kraja u Trilju Trilj
2019 promocija knjige - u sklopu Festivala arheološke knjige predstavljanje knjige urednica J. Balen, I. Miloglav, & D. Rajković Povratak u prošlost. Bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj Ina Miloglav, Tihomila Težak-Gregl Arheološki muzej u Zagrebu Zagreb
2019 Ljetna arheološka škola u Kninu - znanstveno-istraživačka radionica s ciklusom javnih predavanja predavanje: Predromanička arhitektura na području starohrvatske Kninske županije Mirja Jarak Grad Knin, Muzej HAS, Odsjek za arheologiju FFZG, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru Knin
2019 popularizacija znanosti noć istraživaća Krešimir Filipec Odsjek za arheologiju i Arheološki muzej u Zadru Zadar
2019 javno predavanje Lobor - ranosrednjovjekovno središte moći Krešimir Filipec 268. Obljetnica hrašćanskog meteorita Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Hraščina
2019 javno predavanje predavanje Rani Slaveni - seobe i zauzimanje nove domovine Krešimir Filipec Arheološki muzej u Zagrebu Zagreb
2019 Ljetna arheološka i bioarheološka škola u Loboru- znanstveno-istraživačka radionica s ciklusom javnih predavanja predavanja i ranosrednjovjekvne arheologije, krajobrazne arheologije, zaštite spomenika, antropologije i forenzike Krešimir Filipec Odsjek za arheologiju, Centar za ranosrednjovjekovno istraživanje Lobor
2019 popularizacija znanosti, predstavljanje knjige javnosti Noć muzeja Danijela Roksandić, Aleksandar Durman Gradski muzej Vinkovci i Odsjek za arheologiju Vinkovci
2019 popularizacija znanosti, predavanje "Vučedolska pila" Noć muzeja Danijela Roksandić Muzej vučedolske kulture i Odsjek za arheologiju Vukovar
2019 popularizacija znanosti, radionice eksperimentalne arheologije, javno predavanje Eksperimentalna izgradnja vučedolske peći, Izgradnja arheološkog kampa, Rekonstrukcija prehrane u Vučedolskoj kulturi, Dnevni standard Vučedolaca Danijela Roksandić, Aleksandar Durman i studenti arheologije Odsjek za arheologiju Muzej vučedolske kulture
2019 javno predavanje Odsjek za arheologiju, Prometej iz Bapske Marcel Burić Odsjek za arheologiju Mjesni ured Bapska, Bapska
2019 javno predavanje Odsjek za arheologiju, Schmidtovi dani u Bapskoj Marcel Burić Odsjek za arheologiju Bapska
2018 popularizacija znanosti Manifestacija Proljeće u Andautoniji i IV festival eksperimentalne arheologije- radionica u sklopu projekta popularizacije znanosti Prapovijesno lončarstvo- interdisciplinarnost i eksperiment Ina Miloglav Odsjek za arheologiju, Institut za arheologiju i Centar za eksperimentalnu arheologiju Zagreb
2018 javno predavanje Međunarodni dan muzeja - predavanje: Rijeke poveznice u prapovijesti Janja Mavrović Mokos Muzej Brdovec Brdovec
2018 javno predavanje Ciklus predavanja: Najvažnija svjetska arheološka nalazišta: Tema: Palmira - nestanak, pronalazak, uništenje Marina Milićević Bradač, Miroslav Vuković Arheološki muzej u Zagrebu Zagreb
2018 javno predavanje Ciklus predavanja Godina Troje: Refleksije Trojanskog rata u popularnoj kulturi – odabrane teme Marina Milićević Bradač Arheološki muzej u Zagrebu Zagreb
2018 radionice za djecu viših i nižih razreda OŠ arheološke radionice koje za cilj imaju upoznavanje djece zaprešićkog kraja s lokalitetom Sveti Križ Janja Mavrović Mokos Općinska knjižnica Ante Kovačića Marija Gorica
2018 radionice za djecu viših razreda OŠ arheološke radionice koje za cilj imaju upoznavanje djece zaprešićkog kraja s lokalitetom Sveti Križ Janja Mavrović Mokos OŠ Jakovlje Jakovlje
2018 radionice za djecu viših razreda OŠ arheološke radionice koje za cilj imaju upoznavanje djece zaprešićkog kraja s lokalitetom Sveti Križ Janja Mavrović Mokos OŠ Pušća Pušća
2018 radionice za djecu viših razreda OŠ arheološke radionice koje za cilj imaju upoznavanje djece zaprešićkog kraja s lokalitetom Sveti Križ Janja Mavrović Mokos OŠ Ivane Brlić Mažuranić Prigorje Brdovečko
2018 popularizacija znanosti Europska noć istraživača Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević, Mirna Vukov Odsjek za arheologiju Zagreb
2018 popularizacija znanosti Projekt popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu "365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević, Mirna Vukov, Miroslav Vuković Odsjek za arheologiju Zagreb, Trilj, Varaždin
2018 popularizacija znanosti Međunarodni dan muzeja Zrinka Šimić-Kanaet Muzej triljskog kraja u Trilju Trilj
2018 popularizacija znanosti 23. Edukativno-muzejska akcija (EMA) Zrinka Šimić-Kanaet Muzej triljskog kraja u Trilju Trilj
2018 javno predavanje XVIII. Kolokvij u organizaciji HAZU i HRZZ Mirjana Sanader Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatska zaklada za znanost Zagreb
2018 predstavljanje monografije M. Sanader, D. Tončinić, Z. Šimić Kanaet, S. Ivčević, Z. Buljević, T. Šeparović i I. Miloglav, Tilurium IV. Arheološka istraživanja 2007. - 2010. godine Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić Odsjek za arheologiju i Muzej triljskog kraja u Trilju Trilj
2018 promocija kataloga izložbe predstavljanje kataloga izložbe Arheološka istraživanja na nalazištu Banjače Ina Miloglav Narodna knjižnica Dugopolje Dugopolje
2018 javno predavanje u sklopu Branimirove godine Kristijanizacija Hrvata u 9. st. u svjetlu grobnih nalaza i crkvene arhitekture Mirja Jarak Arheološki muzej u Zagrebu Zagreb
2018 Ljetna arheološka i bioarheološka škola u Loboru- znanstveno-istraživačka radionica s ciklusom javnih predavanja predavanja i ranosrednjovjekvne arheologije, krajobrazne arheologije, zaštite spomenika, antropologije i forenzike Krešimir Filipec Odsjek za arheologiju, Centar za ranosrednjovjekovno istraživanje Lobor
2018 popularizacija znanosti, radionice eksperimentalne arheologije, javno predavanje Eksperimentalna izgradnja vučedolske peći, Izgradnja arheološkog kampa, Rekonstrukcija prehrane u Vučedolskoj kulturi, Dnevni standard Vučedolaca Danijela Roksandić, Aleksandar Durman i studenti arheologije Odsjek za arheologiju Muzej vučedolske kulture
2018 javno predavanje Odsjek za arheologiju, Schmidtovi dani u Bapskoj Marcel Burić Odsjek za arheologiju Bapska
2017 javno predavanje Dolina Cetine i mediteranski svijet tijekom brončanoga doba Helena Tomas Muzej Cetinske krajine u Sinju Sinj
2017 javno predavanje Vučedolsko piktografsko pismo – Najstariji dan u svjetskoj prapovijesti Aleksandar Durman Arheološki muzej u Zagrebu Zagreb
2017 javno predavanje predavanje Indoeuropska tradicija u vučedolskoj kulturi za profesore povijesti srednjih škola Varaždinske i Međimurske županije Aleksandar Durman Odsjek za arheologiju Varaždin
2017 javno predavanje Drugi život antičkih epigrafskih spomenika Dino Demicheli Arheološki muzej u Zagrebu Zagreb
2017 popularizacija znanosti Dani Sv. Mihovila 2017. Vinka Matijević Muzej triljskog kraja Trilj
2017 popularizacija znanosti Međunarodni dan muzeja Zrinka Šimić-Kanaet Muzej triljskog kraja Trilj
2017 4. okrugli stol bilateralni hrvatsko-srpski znanstvenoistraživački projekt Spomenici VII. legije u Dalmaciji i Meziji Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Vinka Matijević, Mirna Vukov Odsjek za arheologiju i Arheološki institut, Beograd Viminacij, Srbija
2017 program popularizacije znanosti u 2017. godini Triljski kraj = arheološki raj! Upoznajmo arheološku baštinu svoga kraja Iva Kaić, Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević Odsjek za arheologiju i Muzej triljskog kraja u Trilju Trilj i okolica
2017 3. okrugli stol bilateralni hrvatsko-srpski znanstvenoistraživački projekt Spomenici VII. legije u Dalmaciji i Meziji Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Vinka Matijević, Mirna Vukov Odsjek za arheologiju i Arheološki muzej u Splitu Split
2017 popularizacija znanosti Međunarodni dan muzeja Zrinka Šimić-Kanaet Muzej triljskog kraja u Trilju Trilj
2017 okrugli stol Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja – POANTA Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević Odsjek za arheologiju Zagreb
2017 promocija knjige predstavljanje knjige T. Težak Gregl Hrvatske zemlje od starijega kamenog do bakrenog doba Tihomila Težak-Gregl Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
2017 promocija knjige predstavljanje knjige autora H. Potrebice i D. Ložnjak Dizdar Brončano doba Hrvatske u okviru srednje i jugoistočne Europe Tihomila Težak-Gregl, Hrvoje Potrebica Meridijani Zagreb
2017 Ljetna arheološka i bioarheološka škola u Loboru- znanstveno-istraživačka radionica s ciklusom javnih predavanja predavanja i ranosrednjovjekvne arheologije, krajobrazne arheologije, zaštite spomenika, antropologije i forenzike Krešimir Filipec Odsjek za arheologiju, Centar za ranosrednjovjekovno istraživanje Lobor
2017 popularizacija znanosti, radionice eksperimentalne arheologije, javno predavanje Eksperimentalna izgradnja vučedolske peći, Izgradnja arheološkog kampa, Rekonstrukcija prehrane u Vučedolskoj kulturi, Dnevni standard Vučedolaca Danijela Roksandić, Aleksandar Durman i studenti arheologije Odsjek za arheologiju Muzej vučedolske kulture
2017 popularizacija znanosti, javno predavanje. Prezentacija studenstskih projekata studenata arheologije FFZG: Umjetnost Vatre i Zemlje-eksperimentalna arheologija, Arheološka topografija između Dunava i Bosuta-terenski arheološki pregled Noć muzeja Danijela Roksandić i studenti arheologije Muzej vučedolske kulture i Odsjek za arheologiju Muzej vučedolske kulture
2017 popularizacija znanosti Bioarheološka radionica za građanstvo Zdravka Hincak Odsjek za arheologiju Lobor
2017 javno predavanje Odsjek za arheologiju, Schmidtovi dani u Bapskoj Marcel Burić Odsjek za arheologiju Bapska
2017 javno predavanje Muzej grada Iloka, Bapska - od početaka do danas Marcel Burić Odsjek za arheologiju i Muzej grada Iloka Ilok
2016 2. okrugli stol bilateralni hrvatsko-srpski znanstvenoistraživački projekt Spomenici VII. legije u Dalmaciji i Meziji Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Vinka Matijević, Mirna Vukov Odsjek za arheologiju i Arheološki institut, Beograd Viminacij, Srbija
2016 1. okrugli stol bilateralni hrvatsko-srpski znanstvenoistraživački projekt Spomenici VII. legije u Dalmaciji i Meziji Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević, Mirna Vukov Odsjek za arheologiju i Arheološki muzej u Splitu Split
2016 popularizacija znanosti Međunarodni dan muzeja Zrinka Šimić-Kanaet Muzej triljskog kraja u Trilju Trilj
2016 okrugli stol Amfore kao izvor za rekonstrukciju gospodarskoga razvoja jadranske regije u antici: lokalna proizvodnja Zrinka Šimić-Kanaet Institut za arheologiju u Zagrebu Zagreb
2016 okrugli stol Tragovi osvajanja: izazovi interpretacije ranorimskih nalaza Mirjana Sanader Institut za arheologiju u Zagrebu Zagreb
2016 okrugli stol Jadranska/Mediteranska radionica Mirjana Sanader Poslijediplomski doktorski studij Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku Zagreb
2016 pozvano predavanje Das Projekt Tilurium Domagoj Tončinić Archäologisches Institut, Philosophische Fakultät, Universität zu Köln Köln
2016 promocija knjige u sklopu 39. međunarodnog sajma knjiga i učila Interliber predstavljanje knjige M. Sanader, Ranokršćanska arheologija. Od početaka do konstantinskog obrata Mirjana Sanader, Marina Milićević-Bradač Školska knjiga Zagreb
2016 promocija knjige predstavljanje knjige I. Miloglav Keramika u arheologiji. Lončarstvo vučedolske kulture na vinkovačkom području Ina Miloglav, Tihomila Težak-Gregl Gradski muzej Vinkovci Vinkovci
2016 promocija knjige u sklopu 39. međunarodnog sajma knjiga i učila Interliber predstavljanje knjige H. Tomas Prapovijesni Kikladi Helena Tomas, Marina Milićević Bradač, Marcel Burić Školska knjiga Zagreb
2016 promocija knjige u skopu Noći knjige promocija knjige R. Šošić Klindžić Uvod u teorijsku arheologiju Rajna Šošić Klindžić Arheološki muzej u Zagrebu Zagreb
2016 Ljetna arheološka i bioarheološka škola u Loboru- znanstveno-istraživačka radionica s ciklusom javnih predavanja predavanja i ranosrednjovjekvne arheologije, krajobrazne arheologije, zaštite spomenika, antropologije i forenzike Krešimir Filipec Odsjek za arheologiju, Centar za ranosrednjovjekovno istraživanje Lobor
2016 popularizacija znanosti, radionice eksperimentalne arheologije, javno predavanje Eksperimentalna izgradnja vučedolske peći, Izgradnja arheološkog kampa, Rekonstrukcija prehrane u Vučedolskoj kulturi, Dnevni standard Vučedolaca Danijela Roksandić, Aleksandar Durman i studenti arheologije Odsjek za arheologiju Muzej vučedolske kulture
2016 popularizacija znanosti, radionica i konzultacije Međunarodni dan muzeja, Genijalnim tehnološkim klikom kroz vučedolski krajolik Danijela Roksandić Muzej vučedolske kulture i Odsjek za arheologiju, Dječji vrtić 1 Vukovar, OŠ D. Tadijanovića Vukovar Muzej vučedolske kulture
2016 javno predavanje Odsjek za arheologiju, Schmidtovi dani u Bapskoj Marcel Burić Odsjek za arheologiju Bapska
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2020 konzultantski rad Danijela Roksandić, Aleksandar Durman Astronomsko društvo Oton Kučera Astronomsko društvo Oton Kučera Vinkovci
2020 Potpisivanje peticije za spriječavanje kulturne devastacije Pločastog mosta na Cetini Odsjek za arheologiju, Institut za arheologiju putem medija i društvenih mreža, https://www.peticijeonline.com/stop_nepotrebnoj_sanaciji_sanaciji_kamenog_pjeakog_ploastog_mosta_na_cetini?fbclid=IwAR2kqsaLmfI4OM4ITbVeJhrd2tFBW2bCKDaZzbBXujJyEku_lQ8NjjKJqJ0
2018 konzultantski rad (lokalitet Obrežje- Bunker), rad na posmrtnim ostatcima žrtava Drugog svjetskog rata Zdravka Hincak, Danijela Roksandić ARHOS Ministarstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Brežice, Slovenija
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2020 pomaganje stradalima u potresu pogođenom području dostava materijalne pomoći, razvoženje ekipa GSSa i Crvenog križa terenskim vozilom, doprema građevinskog materijala i sanacija krovišta Hrvoje Potrebica Petrinja, Pecki, Cepeliš, zaseoci iza Donje Bačuge

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2021 Ranosrednjovjekovna središta moći znanstveni / međunarodni Odsjek za arheologiju FFZG Arheološki zavod FFZG Centar za ranosrednjovjekovna istraživanja Zagreb-Lobor prof. dr. sc. Krešimir Filipec Zdravka Hincak, izv. prof. Jana Škrgulja Petra Nikšić Zagreb
2021 9th scientific conference Methodology and Archaeometry znanstveni (međunarodni) Odsjek za arheologiju Ina Miloglav Zagreb
2020 8th scientific conference Methodology and Archaeometry znanstveni (međunarodni) Odsjek za arheologiju Ina Miloglav, Miroslav Vuković Zagreb
2019 7th scientific conference Methodology and Archaeometry znanstveni (međunarodni) Odsjek za arheologiju Ina Miloglav, Miroslav Vuković Zagreb
2018 6th scientific conference Methodology and Archaeometry znanstveni (međunarodni) Odsjek za arheologiju Ina Miloglav, Miroslav Vuković Zagreb
2018 Lost Centuries or Age of Transformation? Rethinking the Late Hallstatt/Early La Tène Transition znanstveni (međunarodni) Odsjek za arheologiju, Centar za prapovijesna istraživanja, Institut za arheologiju, University of Edinburgh, Arheološki muzej u Zagrebu Hrvoje Potrebica, Janja Mavrović Mokos Požega
2018 The 5th Geoarchaeological Conference - Late Antiquity and Migration Period in the light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions znanstveni (međunarodni) Institut za arheologiju sveučilišta Stefan Wyszynski Varšava, Institut za arheologiju u Zagrebu, Geološki fakultet Sveučilišta u Varšavi i Odsjek za arheologiju FFZG Danijela Roksandić, Marcel Burić,Tihomila Težak Gregl Nikola Vukosavljević i Mirja Jarak Zagreb
2018 2nd International Doctoral Student Conference on Archeology (IDSCA) doktorski (međunarodni) Odsjek za arheologiju Iva Kaić, Vinka Matijević Zagreb
2018 I. skup hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA) znanstveni (domaći) Odsjek za arheologiju Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Vinka Matijević Zagreb
2017 5th scientific conference Methodology and Archaeometry znanstveni (međunarodni) Odsjek za arheologiju Ina Miloglav Zagreb
2017 4th International Conference on the Roman Danubian Provinces. Traian and the Danubian Provinces. The political, economic and religious life in the Danubian Provinces znanstveni (međunarodni) Odsjek za arheologiju Domagoj Tončinić Zagreb
2017 Masovne katastrofe, zone sukoba i terorizam: Dan poslije znanstveni (međunarodni) Ured za forenzične znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za forenzična istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić, Odsjek za arheologiju Zdravka Hincak Zagreb
2016 4th scientific conference Methodology and Archaeometry znanstveni (međunarodni) Odsjek za arheologiju Ina Miloglav Zagreb
2016 Zdenko Vinski - život i znanstveni rad znanstveni (međunarodni) Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu Mirja Jarak Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2020 formiranje edukativne staze na kompleksu nalazišta oko Kaptola Općina Kaptol; Park prirode Papuk, Turistička zajednica Županije Požeško-Slavonske Hrvoje Potrebica
2020 izrada arheološkog postava info centra Geoparka Papuk Park prirode Papuk, Geopark Papuk Hrvoje Potrebica
2020 vodstvo po arheološkom terenu Koludrt Udruga turističkih vodiča Korčule Hrvoje Potrebica
2020 vodstvo po arheološkom terenu Koludrt Djelatnici Hrvatskih šuma, Općine Kaptol, TZ Županije Požeško-Slavonske Hrvoje Potrebica
2020 predavanje o gčkoj kolonizaciji otoka Korčule Udruga turističkih vodiča Korčule Hrvoje Potrebica
2020 Sudjelovanje u projektu arheološke rekonstrukcije dijela rimske vojne spavaonice u legijskom logoru Tiluriju (d. Gardun kod Trilja) te izgradnje interpretativnog centra arheološkog nalazišta Tilurij Grad Trilj, Splitsko-dalmatinska županija, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Muzej triljskog kraja Domagoj Tončinić
2020 sudjelovanje na projektu ArhonTur - Arheološko konceptualno turističko vođenje za mlade i seniore Sveučilište Libertas Iva Kaić
2019 formiranje edukativne staze na kompleksu nalazišta oko Kaptola Općina Kaptol; Park prirode Papuk, Turistička zajednica Županije Požeško-Slavonske Hrvoje Potrebica
2019 izrada arheološkog postava info centra Geoparka Papuk Park prirode Papuk, Geopark Papuk Hrvoje Potrebica
2018 formiranje edukativne staze na kompleksu nalazišta oko Kaptola Općina Kaptol; Park prirode Papuk, Turistička zajednica Županije Požeško-Slavonske Hrvoje Potrebica
2016 okrugli stol o kulturnom turizmu i brendiranju Gospodarski forum Požega Hrvoje Potrebica
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2020 Dino Demicheli O projektu »Novi životi antičkih natpisa: epigrafski spoliji na području srednje Dalmacije« – Glasovi antike iz tradicijske arhitekture Solinska kronika 316
2019 Dino Demicheli Tema broja: Povratak salonitanskom istraživačkom centru Solinska kronika 302, 16-20
2016 Marcel Burić Lokalitet Goebekli Tepe Meridijani 191, 2016
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2020 Festival arheologije Arheološki muzej u Zagrebu, European Association of Archaeologists Festival arheologije Europske unije Hrvoje Potrebica
2020 Prehistory Adventure - iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu Arheološki muzej u Zagrebu Oživljavanje paleolitika - životni stil, prehrana i simbolika lovaca skupljača na jugu srednje Europe Ivor Karavanić
2020 25. edukativna muzejska akcija (EMA) Muzej triljskog kraja u Trilj "Ljubav prema baštini. U početku bijaše nit" Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević
2020 Dani Sv. Mihovila 2020. Muzej triljskog kraja u Trilju "Reupotreba rimskih kamenih spomenika na području triljskog kraja" Domagoj Tončinić, Mirna Vukov
2019 radionica za studente arheologije u sklopu projekta popularizacije znanosti Prapovijesno lončarstvo- interdisciplinarnost i eksperiment Odsjek za arheologiju, Institut za arheologiju i Centar za eksperimentalnu arheologiju Izrada prapovijesne lončarije te serija eksperimenata o metodama pečenja keramike Ina Miloglav
2019 radionica, tribina, okrugli stol i druga javna događanja: Noć muzeja Gradski muzej Križevci Zoofiti – ljudi-biljke od antike do suvremene popularne kulture, pozvano predavanje Marina Milićević Bradač
2019 Prehistory Adventure - iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu Arheološki muzej u Zagrebu Špilja Vindija Ivor Karavanić
2019 Projekt popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu "365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu" Odsjek za arheologiju predavanje za učenike Klasične gimnazije Iva Kaić, Mirna Vukov, Miroslav Vuković
2019 Europska noć istraživača, 27.09.2019. Odsjek za arheologiju “ArheoLab” i “Arheolozi na velikom platnu i van njega” Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević, Mirna Vukov, Domagoj Bužanić
2019 predstavljanje mobilne aplikacije Muzej triljskog kraja u Trilju i Odsjek za Arheologiju "3D - 3LJ - Muzej triljskog kraja i Tilurij" Iva Kaić
2019 Međunarodni dan muzeja Muzej triljskog kraja u Trilju radionice za djecu nižih razreda OŠ Trilj i PŠ Vojnić, PŠ Bisko, PŠ Čaporice i PŠ Ugljane Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević
2019 24. edukativno-muzejska akcija (EMA) Muzej triljskog kraja u Trilju predavanje „Panis militaris u Tiluriju“ Vinka Matijević
2019 Međunarodni dan muzeja Muzej Sinjske alke u Sinju predavanje „Od radnika do senatora – uloga konja u antici“ Zrinka Šimić-Kanaet
2019 6. festival inovacija “3IG” Elektronički i računalni klub Ivanić Grad Kako istražuju arheolozi Iva Kaić, Mirna Vukov, Domagoj Bužanić
2019 9. festival hrvatskih digitalizacijskih projekataNacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb “Mobilna aplikacija za prezentaciju arheološkog lokaliteta Tilurij i Muzeja triljskog kraja” Iva Kaić
2019 Noć muzeja Muzej triljskog kraja u Trilju Suvremene tehnologije u istraživanju rimskog legijskog logora Tilurija Domagoj Tončinić
2019 javno predavanje (Youtube) ideacity On The Air - podcast It’s All Linear B to Me Helena Tomas
2018 radionica za studente arheologije u sklopu projekta popularizacije znanosti Prapovijesno lončarstvo- interdisciplinarnost i eksperiment Odsjek za arheologiju, Institut za arheologiju i Centar za eksperimentalnu arheologiju Izrada prapovijesne lončarije te serija eksperimenata o metodama pečenja keramike Ina Miloglav
2018 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Mercourios Georgiadis, Zagreb, siječanj 2018. The role of obsidian in Aegean Archaeology Helena Tomas
2018 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Thomas Palaima, Zagreb, travanj 2018. Bob Dylan – Our Homer Helena Tomas
2018 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Rebecca Seifried, Zagreb, prosinac 2018. Living in the Shadow of a Minoan Palace in the 21st Century: The Case of Kato Zakros, Crete Helena Tomas
2018 Cjelogodišnje obilježavanje 130.obljetnice postojanja i rada Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu Naslov predavanja: Posljednji ledenodobni lovci-ribari-skupljači na istočnom Jadranu i u njegovom zaleđu Nikola Vukosavljević
2018 Radionica u sklopu manifestacije: Proljeće u Andautoniji i III. Festival eksperimentalne arheologije Arheološki muzej u Zagrebu Radionica izrade kamenog oruđa iz kamenog doba Ivor Karavanić
2018 Radionica u sklopu manifestacije: Proljeće u Andautoniji i III. Festival eksperimentalne arheologije Arheološki muzej u Zagrebu Europa u ledenom dobu Ivor Karavanić
2018 Projekt popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu "365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu" Odsjek za arheologiju i Muzej Triljskog kraja u Trilju „Tilurianus Crectus ide na ručak“ Iva Kaić, Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević
2018 Projekt popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu "365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu" Odsjek za arheologiju “Rimski vojnici u Tiluriju” Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Zrinka Šimić-Kanaet, Mirna Vukov
2018 Projekt popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu "365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu" Odsjek za arheologiju “Arheologija u virtualnom svijetu” Iva Kaić, Vinka Matijević, Miroslav Vuković
2018 Europska noć istraživača, 28.09.2018. Odsjek za arheologiju "Skokni u prošlost s Tilurijanom Krektom" i "Dinosauri ili tanjuri? Kopaj s arheolozima i saznaj" Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević, Mirna Vukov
2018 23. Muzejska edukativna akcija (EMA) Muzej triljskog kraja u Trilju predavanja i radionice učenikenižih razreda OŠ Trilj, PŠ Bisko, PŠ Jabuka, PŠ Vedrine, PŠ Velić, PŠ Ugljane i PŠ Čaporice Zrinka Šimić-Kanaet
2018 Međunarodni dan muzeja Muzej triljskog kraja u Trilju "Idemo u Muzej na pivo! Mlijeko, pivo i druge tekućine" Zrinka Šimić-Kanaet
2017 Ciklus numizmatičkih predavanja: Rimska carska kovnica u Sisciji 1755 godina kasnije Gradski muzej Sisak Siscijska kovnica u razdoblju kasne tetrarhije Ana Pavlović
2017 3. okrugli stol: Spomenici VII. legije u Dalmaciji i Meziji Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Arheološki institut u Beogradu i Arheološki muzej u Splitu Kasnoantički novac u salonitanskom zaleđu - Banjače i Gardun Ana Pavlović
2017 Okrugli stol: Xenakis – Znanstvena misao i umjetnička kreacija Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb Zašto Plejade u Xenakisovu djelu Aleksandar Durman
2017 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Giulia Recchia, Zagreb, siječanj 2017. Adriatic and Ionian Argonauts? The spread of the Cetina Culture features out of the Balkans Helena Tomas
2017 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Maja Gori, Zagreb, siječanj 2017. Early Bronze Age in the south-western Balkans and the Aegean. Old interpretative frameworks and new research perspective Helena Tomas
2017 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Celine Murphy, Zagreb, ožujak 2017. Breakable objects designed to last: the case of Minoan peak sanctuary anthropomorphic figurines Helena Tomas
2017 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Ruth Palmer, Zagreb, ožujak 2017. Deer, Wild Goats and Hornworking in the Linear B Tablets Helena Tomas
2017 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Ruth Palmer, Zagreb, ožujak 2017. Evidence for Wine and Fermented Beverages in the Bronze Age Aegean Helena Tomas
2017 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Floyd McCoy, Zagreb, svibanj 2017.The Bronze Age Eruption of Santorini The Bronze Age Eruption of Santorini Helena Tomas
2017 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Floyd McCoy, Zagreb, svibanj 2017.Post-eruption Tsunami of Thera Helena Tomas
2017 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Susan Allen, Zagreb, listopad 2017. Harvesting Power: Mycenaean Agriculture in Review Helena Tomas
2017 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Silvia Amicone , Zagreb, studeni 2017. Pottery Making Recipes at the Dawn of the Metal Age: Insights into the Selection and Processing of Raw Materials in Prehistoric Balkans Helena Tomas
2017 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Michael Boyd, Zagreb, prosinac 2017. The sanctuary at Keros in the Early Bronze Age: from centre of congregation to centre of power Helena Tomas
2017 Međunarodni dan muzeja Arheološki muzej Zadar Tajne neandertalaca Ivor Karavanić
2017 Rapska noć istraživača, GEO-ARHEO-ORNITO HAZU ZPGK, Pro-GEO Hrvatska, Pučko otvoreno učilište Rab, Centar za kulturu Lopar O kamenom oruđu i kako se izrađuje Ivor Karavanić
2017 Rapska noć istraživača, GEO-ARHEO-ORNITO HAZU ZPGK, Pro-GEO Hrvatska, Pučko otvoreno učilište Rab, Centar za kulturu Lopar Priča o artefaktima Ivor Karavanić
2017 Radionica u sklopu manifestacije: Proljeće u Andautoniji Arheološki muzej u Zagrebu Radionica izrade kamenog oruđa iz kamenog doba Ivor Karavanić
2017 Palaeolithic Seminar National and Kapodistrian University of Athens Late Middle and early Upper Paleolithic of Croatia in the context of Centrač and South Eastern Europe Ivor Karavanić
2017 Programa popularizacije znanosti MZO Odsjek za arheologiju “Hrabri žabac Tilurijanus Krektus vodi vas u rimski logor Tilurij”, „Arheološka baština pod mikroskopom“ i „Što je nosio rimski vojnik?“ Iva Kaić, Zrinka Šimić-Kanaet, Vinka Matijević, Mirna Vukov
2017 Program popularizacije znanosti MZO Odsjek za arheologiju "Pogrebni običaji u rimskom svijetu" Vinka Matijević
2017 Međunarodni dan muzeja Muzej triljskog kraja u Trilju “Tko te šiša – povijest muške i ženske frizure u antici” Zrinka Šimić-Kanaet
2017 22. edukativna muzejska akcija (EMA) Muzej triljskog kraja u Trilju radionice za djecu nižih razreda OŠ Trilj i pripadajućih područnih škola Zrinka Šimić-Kanaet
2017 Okrugli stol o recentnim arheološkim istraživanjima u Vukovarsko-srijemskoj županiji; Gradski muzej Vinkovci, Institut za arheologiju u Zagrebu Zanat i umjetnost Vatre i Zemlje 1: rekonstrukcija prehrane vučedolske kulture metodama eksperimentalne arheologije Danijela Roksandić i studenti arheologije
2017 Okrugli stol o recentnim arheološkim istraživanjima u Vukovarsko-srijemskoj županiji; Gradski muzej Vinkovci, Institut za arheologiju u Zagrebu Arheološka topografija Vukovarsko-srijemske županije: terenski pregled arheoloških lokaliteta na području između Dunava i Bosuta Danijela Roksandić i studenti arheologije
2016 Okrugli stol: DNK lokalne/regionalne keramičarske proizvodnje: mogućnosti i perspektive Institut za arheologiju, Zagreb Interpretacija arheometrijskih analiza - tehnološki izbor lončara Ina Miloglav
2016 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Barbara Montecchi, Zagreb, siječanj 2016. A fresh look at Linear A administrative practices: counting, sealing and writing in Neopalatial Crete Helena Tomas
2016 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Willemijn Waal, Zagreb, siječanj 2016. Sealed secrets and cryptic signs: The origins of writing in the Aegean from an Anatolian perspective Helena Tomas
2016 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Sarah Finlayson, Zagreb, ožujak 2016. Seals and Sealings of the Bronze Age Aegean: Practicalities and Problems Helena Tomas
2016 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Dimitris Nakassis, Zagreb, travanj 2016. Vorsprung durch Technik: digital technologies, archaeology, and the future of Aegean scripts Helena Tomas
2016 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Dimitris Nakassis, Zagreb, travanj 2016. Unthinking the Mycenaeans: towards a new history of the Late Bronze Age Aegean Helena Tomas
2016 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Julie Hruby, Zagreb, studeni 2016. Poseidon’s impact on the Mycenaean Palace of Nestor Helena Tomas
2016 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Danielle Riebe, Zagreb, prosinac 2016. From the Aegean to the Carpathian Basin: The Exploitation and Exchange of Obsidian in Prehistory Helena Tomas
2016 Egejski seminar Odsjek za arheologiju Attila Gyucha, Zagreb, prosinac 2016. From the Aegean to the Carpathian Basin: Patterns of Sedentism in the Neolithic Helena Tomas
2016 Radionica u sklopu manifestacije: Proljeće u Andautoniji Arheološki muzej u Zagrebu Radionica izrade kamenog oruđa iz kamenog doba Ivor Karavanić
2016 Predavanje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Katedra za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Neandertalci Ivor Karavanić
2016 Noć muzeja '16 Muzej grada Benkovca Velika pećina u Kličevici, Raštević kod Benkovca Ivor Karavanić
2016 Nova otkrića iz špilje Vindija. 42. Škola biološke antropologije "Dr. Hubert Maver" Institut za antropologiju, Hrvatsko antropološko društvo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Lithic Technology of Vindija Neandertals and their Toolkit Ivor Karavanić
2016 Međunarodni dan muzeja Muzej triljskog kraja u Trilju "Pouka iz Rima – Ceste u Rimskom carstvu i EU" Zrinka Šimić-Kanaet
2016 Okrugli stol o recentnim arheološkim istraživanjima u Vukovarsko-srijemskoj županiji; Gradski muzej Vinkovci, Institut za arheologiju u Zagrebu Rezultati sustavnih arheoloških istraživanja lokaliteta Vučedol-Kukuruzište Streim 2015. Aleksandar Durman, Danijela Roksandić
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2022 Hrvatska televizija - Četvrti program Studio 4 Baraćeve pećine Nikola Vukosavljević
2021 Hrvatski radio - Prvi program Minijature za radoznale Serija izlaganja o željeznom dobu (do sada 10) Hrvoje Potrebica
2021 Hrvatski radio - Prvi program Minijature za radoznale Rano korištenje vatre Nikola Vukosavljević
2021 Hrvatski radio - Prvi program Minijature za radoznale Upotreba keramike kod lovačko-skupljačkih zajednica Nikola Vukosavljević
2021 Hrvatski radio - Prvi program Minijature za radoznale Vela spila na Korčuli Nikola Vukosavljević
2021 Hrvatski radio - Prvi program Minijature za radoznale Osobni ukrasi u kasnom gornjem paleolitiku i mezolitiku istočnog Jadrana Nikola Vukosavljević
2021 Hrvatski radio - Prvi program Minijature za radoznale Lovačko-skupljačka plovidba na Mediteranu tijekom starijeg i srednjeg kamenog doba Nikola Vukosavljević
2021 Hrvatski radio - Prvi program Minijature za radoznale Lov u gornjem paleolitiku i mezolitiku Nikola Vukosavljević
2020 Hrvatska televizija - Prvi program More Arheološko otkriće na Pelješcu i Helenistička cisterna Hrvoje Potrebica
2020 Hrvatska televizija - Prvi program Dnevnik HRT1 Arheološko otkriće na Pelješcu i Helenistička cisterna Hrvoje Potrebica
2020 Hrvatski radio - Prvi program Arheološko otkriće na Pelješcu i Helenistička cisterna Hrvoje Potrebica
2020 Radio Korčula Vijesti Arheološko otkriće na Pelješcu i Helenistička cisterna Hrvoje Potrebica
2020 Hrvatski radio - Prvi program Vijesti EU festival arheologije Hrvoje Potrebica
2020 Radio Korčula Vijesti Otkriće Lumbarajske psefizme Hrvoje Potrebica
2020 Hrvatska televizija - Prvi program Dnevnik Istraživanje u Saloni - Gradina Dino Demicheli
2020 Hrvatska televizija - Prvi program Dobro jutro, Hrvatska Istraživanje u Saloni - Gradina Dino Demicheli
2020 Televizija Jadran Kronika grada Solina Promicija Knjige - Špiro Vrgoč, Pogled s Privije Dino Demicheli
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Što je arheologija Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Arheološka istraživanja i analiza Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Kamena oruđa Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Starije kameno doba unutar prapovijesne arheologije Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Krapina - 1. dio Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Krapina - 2. dio Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Arheološko nalazište Vindija Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Mujina pećina Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Podvodni arheološki lokalitet Resnik Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Šandalja I Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Špilja Šandalja II Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Špilja Zala Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Neandertalci i rani moderni ljusi Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Velika pećina u Kličevici Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Paleolitička umjetnost u Europi Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Paleolitička umjetnost u Hrvatskoj Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Anatomija neandertalaca Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Prijevara iz Piltdowna Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Velika pećina u Hrvatskom zagorju Ivor Karavanić
2020 Hrvatski radio - prvi program Minijature za radoznale Nestanak neandertalaca Ivor Karavanić
2020 Dokumentarni film Serija dokumentaraca: Vučedol secrets Vučedol partridge Danijela Roksandić, Aleksandar Durman, Marina Milićević Bradač
2019 Hrvatska televizija - Prvi program Kulturni kolokvij Intervju Hrvoje Potrebica
2019 Radio Valis Aurea Istraživanja na Kaptolu i Kagovcu Hrvoje Potrebica
2019 Radio Požega Intervju Hrvoje Potrebica
2019 Hrvatska televizija - Prvi program Županijska panorama Istraživanja na Kaptolu i Kagovcu Hrvoje Potrebica
2019 Novi Radio Đakovo Vijesti Gorjani prije 7000 godina Rajna Šošić Klindžić
2019 Radio Đakovo Vijesti Naša slika o načinu života ljudi u mlađem kamenom dobu bila je previše pojednostavljena Rajna Šošić Klindžić
2019 Cropix Youtube kanal Započela druga kampanja arheoloških istraživanja građevine s apsidom Dino Demicheli
2019 Hrvatska radiotelevizija - prvi program Prometej Istarska Romualdova pećina Ivor Karavanić
2019 Hrvatski radio - Treći program Znanstveni koncentrat Romualdova pećina Ivor Karavanić
2019 Hrvatski radio - Treći program Znanstveni koncentrat Špilja Vindija Ivor Karavanić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Oko znanosti Europska noć istraživača Iva Kaić
2019 Hrvatski radio Osijek Turizam Slavonije i Baranje Promocija knjige: "Vinkovci u kasnorimskom razdoblju" Danijela Roksandić
2019 Dokumentarni film Serija dokumentaraca: Vučedol secrets The prehistoric night of Venus and Mars Danijela Roksandić, Aleksandar Durman, Marina Milićević Bradač
2019 Hrvatska radio televizija Dnevnik Javljanje sa iskopavanja Marcel Burić
2019 RTL Televizija Dnevnik Javljanje sa iskopavanja Marcel Burić
2019 Nova TV Dnevnik Javljanje sa iskopavanja Marcel Burić
2018 Hrvatski radio, prvi program Povijest četvrtkom Zima i proljeće u starom vijeku, 1. dio Marina Milićević Bradač
2018 Hrvatski radio, prvi program Povijest četvrtkom Zima i proljeće u starom vijeku, 2. dio Marina Milićević Bradač
2018 Hrvatski radio, prvi program Povijest četvrtkom Zima i proljeće u starom vijeku, 3. dio Marina Milićević Bradač
2018 Hrvatski radio, prvi program Povijest četvrtkom Zabava u starom vijeku, 1. dio Marina Milićević Bradač
2018 Hrvatski radio, prvi program Povijest četvrtkom Zabava u starom vijeku, 2. dio Marina Milićević Bradač
2018 Hrvatski radio, prvi program Povijest četvrtkom Zabava u starom vijeku, 3. dio Marina Milićević Bradač
2018 Hrvatska televizija - Prvi program Dnevnik HRT1 Otkriće Lumbarajske psefizme Hrvoje Potrebica
2018 RTL Vijesti Otkriće Lumbarajske psefizme Hrvoje Potrebica
2018 NOVA Vijesti Otkriće Lumbarajske psefizme Hrvoje Potrebica
2018 Hrvatska televizija - Prvi program More Otkriće Lumbarajske psefizme Hrvoje Potrebica, Miroslav Vuković
2018 Dubrovačka TV Otkriće Lumbarajske psefizme Hrvoje Potrebica
2018 Hrvatski radio - Prvi program Vijesti Otkriće Lumbarajske psefizme Hrvoje Potrebica
2018 Radio Valis Aurea Intervju Hrvoje Potrebica
2018 Hrvatska televizija - Prvi program Županijska panorama Istraživanja na Kaptolu i Kagovcu Hrvoje Potrebica
2018 Ideacity On The Air - podcast, youtube Ideacity On The Air It’s All Linear B to Me Helena Tomas
2018 Televizija Jadran Kronika grada Solina Istraživanje u Saloni - Episkopalni centar Dino Demicheli
2018 Hrvatski radio - Treći program (YouTube kanal "Dokumentarne emisije") Povijest četvrtkom Sedma legija (1. dio) Domagoj Tončinić
2018 Hrvatski radio - Treći program (YouTube kanal "Dokumentarne emisije") Povijest četvrtkom Sedma legija (2. dio) Domagoj Tončinić
2018 Hrvatski radio - Treći program (YouTube kanal "Dokumentarne emisije") Povijest četvrtkom Granica između Rimskog carstva i barbara (1/2) Domagoj Tončinić
2018 Hrvatski radio - Treći program (YouTube kanal "Dokumentarne emisije") Povijest četvrtkom Granica između Rimskog carstva i barbara (2/2) Domagoj Tončinić
2018 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Donja Panonija Krešimir Filipec
2018 Hrvatska radio televizija Dnevnik Javljanje sa iskopavanja Marcel Burić
2017 Hrvatski radio, prvi program Povijest četvrtkom Izbori u starom vijeku Marina Milićević Bradač
2017 Hrvatska televizija - Prvi program Školski sat Putovanje rimskim provincijama Helena Tomas
2017 Hrvatska televizija - Prvi program Vijesti iz kulture razgovor o izložbi Reciliraj, ideje iz prošlosti Ina Miloglav
2017 Hrvatska televizija - Prvi program Dobar dan Hrvatska razgovor o izložbi Reciliraj, ideje iz prošlosti Ina Miloglav
2017 Hrvatska televizija - Prvi program Prometej razgovor o izložbi Reciliraj, ideje iz prošlosti Ina Miloglav
2017 Hrvatski radio - Prvi program Slobodni stil razgovor o izložbi Reciliraj, ideje iz prošlosti Ina Miloglav
2017 Hrvatska televizija - Prvi program Županijeksa panorama razgovor o izložbi Reciliraj, ideje iz prošlosti Ina Miloglav
2017 Hrvatska televizija - Prvi program Prometej Intervju Hrvoje Potrebica
2017 Hrvatska televizija - Prvi program Županijska panorama Arheološki kamp u Požeškoj kotlini Hrvoje Potrebica
2017 Hrvatska televizija - Prvi program Županijska panorama Istraživanja na Kaptolu Hrvoje Potrebica
2017 Hrvatski radio - Prvi program Vijesti Arheološki kamp u Požeškoj kotlini Hrvoje Potrebica
2017 Radio Valis Aurea Arheološki kamp u Požeškoj kotlini Hrvoje Potrebica
2017 Radio Požega Arheološki kamp u Požeškoj kotlini Hrvoje Potrebica
2017 Hrvatska televizija - Prvi program Treća povijest Putevima sv. Petra i Pavla Dino Demicheli
2017 Hrvatski radio Vukovar Emisija iz kulture Figura žene sa nalazišta Bapska kod Iloka Marcel Burić
2017 Hrvatska radio televizija Dnevnik Javljanje sa iskopavanja Marcel Burić
2016 Hrvatski radio, prvi program Povijest četvrtkom Eleuzinske misterije, 1. dio Marina Milićević Bradač
2016 Hrvatski radio, prvi program Povijest četvrtkom Eleuzinske misterije, 2. dio Marina Milićević Bradač
2016 Hrvatska televizija - Prvi program Društvena mreža Podvodna arheologija Helena Tomas
2016 Hrvatska televizija - Prvi program Društvena mreža Blago iz Antikitere Helena Tomas
2016 Hrvatska televizija - Prvi program Dnevnik HRT1 Arheološko otkriće na Pelješcu i Helenistička cisterna Hrvoje Potrebica
2016 Hrvatska televizija - Prvi program Županijska panorama Istraživanja na Kaptolu i Kagovcu Hrvoje Potrebica
2016 Hrvatski radio - Prvi program Vijesti Istraživanja na Kaptolu i Kagovcu Hrvoje Potrebica
2016 Radio Valis Aurea Istraživanja na Kaptolu i Kagovcu Hrvoje Potrebica
2016 Radio Požega Istraživanja na Kaptolu i Kagovcu Hrvoje Potrebica
2016 Hrvatski radio - prvi program Divni novi svijet Neandertalac u Dalmaciji Ivor Karavanić
2016 Hrvatski radio - prvi program Divni novi svijet Zabune i zablude u arheologiji Ivor Karavanić
2016 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Treća povijest Rimljani i Germani Domagoj Tončinić
2016 Hrvatski radio Vukovar Emisija povodom Međunarodnog dana muzeja Ambijenti i naselja u prapovijesti Danijela Roksandić
0 Hrvatska televizija - Prvi program Vijesti iz kulture Istraživanje u Saloni - Gradina Dino Demicheli