Naziv
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Lokacija
Pročelnik
dr.sc. Goran-Pavel Šantek, red. prof.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Tihana Petrović Leš, red. prof.
Tajnica
Jasmina Rudić
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Sanja Lončar, doc.
ISVU koordinator
dr.sc. Hrvoje Čargonja, doc.
Satničar
Andrej Ivan Nuredinović
ECTS koordinatorica
dr.sc. Ivona Grgurinović, doc.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Lidija Bajuk lidija@ief.hr
dr.sc. Marijana Belaj, red. prof. C-005 +385 (0)1 4092 253 mbelaj@ffzg.hr
dr.sc. Krunoslav Brčić-Kostić, doc.
dr.sc. Tanja Bukovčan, doc. C-007 6120-131 tbukovcan@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Čargonja, doc. C003 6120–126 hcargonja@ffzg.hr
Tatjana Enderić C-009 +38514092276 tenderic@ffzg.hr
dr.sc. Ivona Grgurinović, doc. C006 +385 1 4092-131 igrgurin@ffzg.hr
Ivan Grkeš C-003 +385 1 4092 128 ivgrkes@ffzg.hr
Iva Grubiša, asist. C-007 iva.grubisa@ffzg.hr
dr.sc. Valentina Gulin Zrnić, izv. prof. gulin@ief.hr
dr.sc. Emil Heršak, izv. prof. C-009 098 1777-880 ehersak@ffzg.hr
dr.sc. Petra Kelemen, izv. prof. C002 +385 1 4092127 pkelemen@ffzg.hr
dr.sc. Tibor Komar, doc. C-008 01/4092-134 tibor.komar@ffzg.hr
dr.sc. Tomislav Lauc, izv. prof. tomislav.lauc@gmail.com
dr.sc. Sanja Lončar, doc. C004 00 385 1 4092 129 sloncar@ffzg.hr
dr.sc. Jelena Marković, doc. IEF 4596713 jelena@ief.hr
Ana Mikulka, asist.
dr.sc. Petar Tomev Mitrikeski, doc. C-009 ptomevmi@ffzg.hr
Andrej Ivan Nuredinović C-008 anuredin@ffzg.hr
dr.sc. Zdravko Petanjek, red. prof.
dr.sc. Duško Petrović, doc. C-003 dupetrov@ffzg.hr
dr.sc. Tihana Petrović Leš, red. prof. C-004 01/ 4092-129 tples@ffzg.hr
dr.sc. Tomislav Pletenac, red. prof. C-001 4092126 tpletena@ffzg.hr
dr.sc. Martina Podnar Lešić, doc. C-009 01 4851 700 mpodnar@hpm.hr
dr.sc. Darko Polšek, red. prof. c-009 dpolsek@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Potkonjak, izv. prof. C-007 + 385 1 4092 133 spotkonjak@ffzg.hr
dr.sc. Davorka Radovčić, doc. C-007 davorka.radovcic@hpm.hr
dr.sc. Marijeta Rajković Iveta, izv. prof. C002 + 385 1 4092 127 mrajkovi@ffzg.hr
dr.sc. Tihana Rubić, doc. C-002 01/4092-127 trubic@ffzg.hr
dr.sc. Goran-Pavel Šantek, red. prof. C-008 01/4092-134 gpsantek@ffzg.hr
dr.sc. Nevena Škrbić Alempijević, red. prof. C005, D23 +38514092253 nskrbic@ffzg.hr
Kristina Vugdelija, asist. C-006 kvugdeli@ffzg.hr

Naziv Šifra
Antropologija djetinjstva 86776
Antropologija društvenog sjećanja 51753
Antropologija hinduizma 225460
Antropologija i putovanje 132081
Antropologija nasilja i sukoba 184182
Antropologija obitelji i srodstva 64114
Antropologija religije 69743
Antropologija sporta 117953
Antropologija tekstila 51734
Antropologija turizma 51751
Diplomski rad na studiju Etnologije i kulturne antropologije 124268
Etnografija jugoistočne Europe 51731
Etnokulturna slika svijeta 69512
Etnološki i kulturnoantropološki pristupi zaštiti i očuvanju baštine 131564
Globalizacija i lokalne kulturne prakse 117956
Hrvatsko čipkarstvo 125400
Komparativna mitologija 131563
Kulturnoantropološki problemi Sredozemlja 51732
Ljudska bihevioralna ekologija 215526
Metodologija etnologije i kulturne antropologije 51726
Nematerijalna kulturna baština 184184
Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima 125402
Osnove folkloristike 51702
Povijest hrvatske etnologije 35995
Prakse terenskog istraživanja 51752
Ruralno graditeljstvo i stanovanje 51749
Šamanizam 131565
Temeljni pojmovi hrvatske etnologije 35998
Teorije kulturne antropologije 51728
Urbana antropologija 225461
Uvod u antropologiju 66523
Uvod u etnologiju 66524
Uvod u kulturnu antropologiju 36000
Uvod u vizualnu antropologiju 51736

Prijediplomski studiji
  1. Antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
  2. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis
2022 - 2022 Neprimjereni spomenici Stručni / Zaklada Kultura nova
2022 - 2024 Civic engagement of cultural and historical heritage in urban and sub-urban environment – EU context, perspectives & good practices Stručni / Europska unija, Erasmus+
2022 - 2022 Granice, migracije, baština Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2023 Rediscovering "NewEurope" – On-Wheels summer school for Balkan/Central and Eastern Europe trans-border history and politics Stručni / Europska unija, Erasmus+
2021 - 2021 Postindustrijski subjektivitet: aktivizam i agensnost u postindustrijskim gradovima Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Arhitektura i urbanizam u Hrvatskoj: kritička povijest Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Granice, migracije, baština Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2020 Postindustrijski grad: etnografija transformacije urbanih industrijskih prostora Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2020 Baština, identitet, granice Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2023 Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe (GLocalEAst) Znanstveni / Europska unija
2020 - 2021 IDEAS Stručni / Erasmus+
2020 - 2023 Urbane budućnosti: zamišljanje i aktiviranje mogućnosti u nemirnim vremenima Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2024 Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika – ERIM Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2024 Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih Znanstveni
2020 - Znanstveni program IEF-a Kulturni izazovi „doba korone“ Znanstveni
2020 - 2023 Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, IP-2019-04-5621
2020 - 2023 Razvoj i naslijeđe viteških redova u Hrvatskoj Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2022 Usporedba nacionalnih i vjerskih identiteta učenika srednjih škola u Hrvatskoj i Sloveniji Znanstveni / International Social Survey Programme
2019 - 2019 Značenja i korištenja javnog prostora – primjer zagrebačkih trgova Znanstveni
2019 - 2018 CreArt - REVITALIZACIJA ZATVORSKOG PROSTORA UMJETNOŠĆU
2019 - 2018 CreArt - REVITALIZACIJA ZATVORSKOG PROSTORA UMJETNOŠĆU
2019 - 2019 Komemorativne prakse i kulturno sjećanje na devedesete godine u današnjoj Hrvatskoj
2019 - 2020 Neotporni gradovi - održive zajednice: etnografije postindustrijskih gradova i praksi solidarnosti Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - 2022 Sport, diskriminacija i integracija. Sport kao medij društvene inkluzije i participacije (INTEGRA) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2019 - 2019 Sport, diskriminacija, integracija. Sport kao medij društvene inkluzije Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - Baština odozdo - Drežnica: Tragovi i sjećanja 1941.-1945.
2019 - 2023 Ekspozicija: Teme i aspekti hrvatske etnografije od 19. stoljeća do danas Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2019 - 2021 UniCulture. Development of innovative approach for training for university professors to work in the modern diverse and intercultural environment Stručni / Erasmus+, Europska unija
2019 - 2021 Monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture Institucionalni / Rijeka2020
2019 - 2019 Urbani procesi i identiteti Znanstveni / -
2019 - Vode i mlinovi Zrinske gore u kontekstu razvoja i revitalizacije kulturno-povijesnog nasljeđa Banovine Znanstveni
2019 - 2020 Investigation of the neuropathology of autism spectrum disorder and schizophrenia Znanstveni
2019 - 2023 Moždani izvanstanični matriks u razvitku i perinatalnoj hipoksiji Znanstveni
2019 - 2021 Development of innovative approach for training for university professors to work in the modern diverse and intercultural environment
2018 - 2020 Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2018 - 2018 Suvremene transformacije grada
2018 - 2019 Drugi dom i migracije životnog stila u Hrvatskoj i Sloveniji Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2018 - 2018 Migracije, kultura, identitet i transformacije hrvatskih zajednica u Republici Srbiji i Republici Austriji Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2018 - 2020 Crisis of Democracy Through The Prism of Cultural Trauma Znanstveni
2018 - Znanstveno-popularni program Hrvatska mitska baština u (ranome) srednjem vijeku
2018 - 2019 DNA barkodiranje bioindikatorskih vrsta slatkovodnih ekosustava - povezivanje ABOL- CROBOL inicijativa
2017 - 2021 Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj Znanstveni
2017 - 2017 Migracije, baština i identiteti Hrvata u Vojvodini Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2017 - 2021 Naracije straha: od starih zapisa do nove usmenosti (2017. – 2021.) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2017 - 2021 COST Association European Network on Brain Malformations Znanstveni / COST Action CA16118
2017 - BruxApp Research protocols Znanstveni
2017 - 2017 DNA barcoding: ABOL meets CROBOL (SYNTHESYS)
2017 - 2021 DNA barkodiranje bioraznolikosti hrvatske faune Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, šifra: 9988
2017 - 2021 Klimatske promjene i invazivne vrste - utvrđivanje utjecaja na bioraznolikost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, šifra: 2563
2016 - 2019 Međureligijski odnosi u hodočasničkim središtima Znanstveni
2016 - 2017 Priče i strukture mitskog prostora / Zgodbe in strukture mitične pokrajine Znanstveni
2016 - 2017 Centar za posjetitelje "Kuća Velebita", javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit
2016 - 2017 Spaces Between (Living) Places
2016 - 2020 Etnokoreološke teme: ishodišta, koncepcije i složenost plesa Znanstveni
2016 - 2020 Nematerijalna kultura i digitalna humanistika Znanstveni
2016 - 2018 Petar Klepac: Junak s dvije domovine, projekt znanstveno - tehnološke suradnje sa Slovenijom, 2016. - 2018. Znanstveni
2016 - Znanstveni program IEF-a Od starih zapisa do nove usmenosti Znanstveni
2016 - 2017 Strengthening Radiation Protection of Patients and Medical Exposure Control, International Atomic Energy Agency Znanstveni / IAEA TC Project RER/9/135
2016 - 2016 Terensko istraživanje škorpiona i pauka Brijunskog otočja (Nacionalni park Brijuni)
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Infrastrukturni / Europska unija
2015 - 2017 Istraživanje herpetofaune Nacionalnog parka Plitvička jezera (Nacionalni park Plitvička jezera)
2014 - 2016 Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada
2014 - 2018 Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2014 - 2018 Microcircuitry of higher cognitive functions. Znanstveni

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Facebook stranica OEKA Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Novosti o trenutačnim aktivnostima odsjeka https://www.facebook.com/etno.ffzg/
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2021 Suradnja s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika u okviru EU projekta CreArt, Mreže gradova za umjetničko stvaranje od 2015. Svake godine nastavnici i studentima Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju u suradnji s HDLU-om osmišljavaju tematske izložbe, organiziraju popularno-znanstvene aktivnosti (npr. obilaske mjesta umjetničkih intervencija uz stručno vodstvo) i znanstveno-stručne skupove te promidžbene aktivnosti koje se odnose na navedene projektne segmente. Svake se godine objavljuje katalog izložbe ili zbornik radova vezan uz odabranu temu projekta. Dvojezična brošura (na hrvatskom i engleskom jeziku) kojim se predstavlja Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, objavljen povodom održavanja kongresa Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) 2015. godine. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU), Međunarodno udruženje etnologa i folklorista (SIEF)
2020 Suradnja s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika u okviru EU projekta CreArt, Mreže gradova za umjetničko stvaranje od 2015. Svake godine nastavnici i studentima Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju u suradnji s HDLU-om osmišljavaju tematske izložbe, organiziraju popularno-znanstvene aktivnosti (npr. obilaske mjesta umjetničkih intervencija uz stručno vodstvo) i znanstveno-stručne skupove te promidžbene aktivnosti koje se odnose na navedene projektne segmente. Svake se godine objavljuje katalog izložbe ili zbornik radova vezan uz odabranu temu projekta. Dvojezična brošura (na hrvatskom i engleskom jeziku) kojim se predstavlja Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, objavljen povodom održavanja kongresa Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) 2015. godine. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU), Međunarodno udruženje etnologa i folklorista (SIEF)
2020 Dani otvorenih vrata Sveučilišta u Zagrebu Promotivna brošura Odsjeka Sveučilište u Zagrebu
2019 Suradnja s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika u okviru EU projekta CreArt, Mreže gradova za umjetničko stvaranje od 2015. Svake godine nastavnici i studentima Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju u suradnji s HDLU-om osmišljavaju tematske izložbe, organiziraju popularno-znanstvene aktivnosti (npr. obilaske mjesta umjetničkih intervencija uz stručno vodstvo) i znanstveno-stručne skupove te promidžbene aktivnosti koje se odnose na navedene projektne segmente. Svake se godine objavljuje katalog izložbe ili zbornik radova vezan uz odabranu temu projekta. Dvojezična brošura (na hrvatskom i engleskom jeziku) kojim se predstavlja Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, objavljen povodom održavanja kongresa Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) 2015. godine. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU), Međunarodno udruženje etnologa i folklorista (SIEF)
2018 Suradnja s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika u okviru EU projekta CreArt, Mreže gradova za umjetničko stvaranje od 2015. Svake godine nastavnici i studentima Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju u suradnji s HDLU-om osmišljavaju tematske izložbe, organiziraju popularno-znanstvene aktivnosti (npr. obilaske mjesta umjetničkih intervencija uz stručno vodstvo) i znanstveno-stručne skupove te promidžbene aktivnosti koje se odnose na navedene projektne segmente. Svake se godine objavljuje katalog izložbe ili zbornik radova vezan uz odabranu temu projekta. Dvojezična brošura (na hrvatskom i engleskom jeziku) kojim se predstavlja Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, objavljen povodom održavanja kongresa Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) 2015. godine. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU), Međunarodno udruženje etnologa i folklorista (SIEF)
2017 Suradnja s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika u okviru EU projekta CreArt, Mreže gradova za umjetničko stvaranje od 2015. Svake godine nastavnici i studentima Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju u suradnji s HDLU-om osmišljavaju tematske izložbe, organiziraju popularno-znanstvene aktivnosti (npr. obilaske mjesta umjetničkih intervencija uz stručno vodstvo) i znanstveno-stručne skupove te promidžbene aktivnosti koje se odnose na navedene projektne segmente. Svake se godine objavljuje katalog izložbe ili zbornik radova vezan uz odabranu temu projekta. Dvojezična brošura (na hrvatskom i engleskom jeziku) kojim se predstavlja Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, objavljen povodom održavanja kongresa Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) 2015. godine. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU), Međunarodno udruženje etnologa i folklorista (SIEF)
2016 Suradnja s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika u okviru EU projekta CreArt, Mreže gradova za umjetničko stvaranje od 2015. Svake godine nastavnici i studentima Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju u suradnji s HDLU-om osmišljavaju tematske izložbe, organiziraju popularno-znanstvene aktivnosti (npr. obilaske mjesta umjetničkih intervencija uz stručno vodstvo) i znanstveno-stručne skupove te promidžbene aktivnosti koje se odnose na navedene projektne segmente. Svake se godine objavljuje katalog izložbe ili zbornik radova vezan uz odabranu temu projekta. Dvojezična brošura (na hrvatskom i engleskom jeziku) kojim se predstavlja Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, objavljen povodom održavanja kongresa Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) 2015. godine. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU), Međunarodno udruženje etnologa i folklorista (SIEF)
2015 Suradnja s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika u okviru EU projekta CreArt, Mreže gradova za umjetničko stvaranje od 2015. Svake godine nastavnici i studentima Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju u suradnji s HDLU-om osmišljavaju tematske izložbe, organiziraju popularno-znanstvene aktivnosti (npr. obilaske mjesta umjetničkih intervencija uz stručno vodstvo) i znanstveno-stručne skupove te promidžbene aktivnosti koje se odnose na navedene projektne segmente. Svake se godine objavljuje katalog izložbe ili zbornik radova vezan uz odabranu temu projekta. Dvojezična brošura (na hrvatskom i engleskom jeziku) kojim se predstavlja Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, objavljen povodom održavanja kongresa Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) 2015. godine. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU), Međunarodno udruženje etnologa i folklorista (SIEF)
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2020 Radionica za učenike srednje škole Izrada prikaza dijela toka rijeke Kupe na temelju povijesnih zemljovida u sklopu projekta Vode i mlinovi Zrinske gore Društvo "Terra banalis" i Srednja škola Glina Glina
2019 Predavanje Lokalna kulturna baština u europskom kontekstu Društvo "Terra banalis" i Srednja škola Topusko Glina, Topusko
2018 Predavanje i radionica Vode i mlinovi Zrinske gore Društvo "Terra banalis", Srednja škola Glina, Srednja škola Topusko, Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica Glina, Topusko, Hrvatska Kostajnica
2018 Stručna ekskurzija za nastavnike i učenike srednjih škola Vode i mlinovi Zrinske gore Društvo "Terra banalis", Srednja škola Glina, Srednja škola Topusko, Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica Glina, Topusko, Hrvatska Kostajnica
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2021 Popularno znanstveno predavanje Društveno sjećanje: odnos individualnog i kolektivnog sjećanja; politike sjećanja Nevena Škrbić Alempijević Inicijativa mladih za ljudska prava - Hrvatska i Inicijativa mladih za ljudska prava - Srbija Zagreb
2020 Organizacija i provedba studentskih etnografskih istraživanja u suradnji s lokalnom zajednicom i objava rezultata istraživanja Mošćenički zbornik br. 7 Nevena Škrbić Alempijević, Marijana Belaj, Petra Kelemen, studenti Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Katedra Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga, Općina Mošćenička Draga Mošćenička Draga
2019 Organizacija i provedba studentskih etnografskih istraživanja u suradnji s lokalnom zajednicom i objava rezultata istraživanja Mošćenički zbornik br. 7 Nevena Škrbić Alempijević, Marijana Belaj, Petra Kelemen, studenti Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Katedra Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga, Općina Mošćenička Draga Mošćenička Draga
2019 Predavanje Drvena arhitektura Turopolja i Pokuplja Sanja Lončar Pučko otvoreno učilište Zagreb, Sveučilište za treću životnu dob Zagreb
2019 Stručna ekskurzija Drvena arhitektura Turopolja i Pokuplja Sanja Lončar Pučko otvoreno učilište Zagreb, Sveučilište za treću životnu dob Turopolje, Pokuplje
2018 Organizacija i provedba studentskih etnografskih istraživanja u suradnji s lokalnom zajednicom i objava rezultata istraživanja Mošćenički zbornik br. 7 Nevena Škrbić Alempijević, Marijana Belaj, Petra Kelemen, studenti Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Katedra Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga, Općina Mošćenička Draga Mošćenička Draga
2018 Razgovor Polkaview Petra Kelemen Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac "Polka", platforma KAoperativa i Hrvatsko etnološko društvo Karlovac
2018 Popularno znanstveno predavanje Vampiri od lokalnih priča do popularne kulture Marijeta Rajković Iveta Knjižnica Medveščak Zagreb
2018 Okrugli stol Mesopusni običaji u mošćeničkom kraju Nevena Škrbić Alempijević Katedra Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga Mošćenička Draga
2017 Predavanje za urednike znanstvenih časopisa SCOPUS seminar za uredništva hrvatskih znanstvenih časopisa Marijana Belaj, Tihana Rubić Knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
2017 Organizacija i provedba studentskih etnografskih istraživanja u suradnji s lokalnom zajednicom i objava rezultata istraživanja Mošćenički zbornik br. 7 Nevena Škrbić Alempijević, Marijana Belaj, Petra Kelemen, studenti Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Katedra Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga, Općina Mošćenička Draga Mošćenička Draga
2017 Javno predavanje "Festivali – uloge, izazovi i potencijali", javno predavanje održano u sklopu Kestenijade Petra Kelemen Turistička zajednica Grada Hrvatska Kostajnica i Društvo "Terra banalis" Hrvatska Kostajnica
2017 Popularno znanstveno predavanje Politike i kulture prostora: primjer Europskog trga u Zagrebu Nevena Škrbić Alempijević International ethnographic film festival Zagreb
2016 Popularno znanstveno predavanje Bogatstvo kulturne raznolikosti grada Siska i okolice Marijeta Rajković Iveta Gradski muzej Sisak Sisak
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2021 Revizija etnografske zbirke stradale u potresu (stručni i konzultantski rad) Marijana Belaj Konzervatorski odjel u Sisku Sisak
2021 Aktivan rad u lokalnoj zajednici - aktivnosti Društva Terra banalis Sanja Lončar Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Glina, Topusko, Petrinja, Hrvatska Kostajnica
2021 Apel za sveobuhvatan, uključiv i znanstveno utemeljen pristup obnovi potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke županije Hrvatska sekcija ECOVAST-a online
2020 Korištenje opreme za uključivanje zajednice u rad street-art umjetnika Andrej Ivan Nuredinović Andrej Ivan Nuredinović Zagreb
2020 Aktivan rad u lokalnoj zajednici - aktivnosti Društva Terra banalis Sanja Lončar Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Glina, Topusko, Petrinja, Hrvatska Kostajnica
2019 Aktivan rad u lokalnoj zajednici - aktivnosti Društva Terra banalis Sanja Lončar Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Glina, Topusko, Petrinja, Hrvatska Kostajnica
2018 Aktivan rad u lokalnoj zajednici - aktivnosti Društva Terra banalis Sanja Lončar Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Glina, Topusko, Petrinja, Hrvatska Kostajnica
2017 Aktivan rad u lokalnoj zajednici - aktivnosti Društva Terra banalis Sanja Lončar Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Glina, Topusko, Petrinja, Hrvatska Kostajnica
2016 Aktivan rad u lokalnoj zajednici - aktivnosti Društva Terra banalis Sanja Lončar Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Glina, Topusko, Petrinja, Hrvatska Kostajnica
2015 Aktivan rad u lokalnoj zajednici - aktivnosti Društva Terra banalis Sanja Lončar Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Društvo Terra banalis, Srednje škole Glina, Topusko, H. Kostajnica, Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave Glina, Topusko, Petrinja, Hrvatska Kostajnica
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2021 Volontiranje na potresom pogođenim područjima Materijalna, fizička i druga pomoć pogođenima potresom na području Zagreba i Banije. Nabava materijala za saniranje kuća, nabava lijekova, pokretanje akcije materijalne pomoći, volontiranje na licu mjesta u obliku saniranja krovova kroz period od 14 dana Andrej Ivan Nuredinović Zagreb, Petrinja, Sisak, Glina, Cepeliš, Sibić, Strašnik, Luščani i druga mjesta
2021 Aktivnosti u društvu Terra Banalis Organiziranje javnih događanja (Noć muzeja, Dani europske baštine, javne serije predavanja, javna predavanja, radionice, stručne ekskurzije i dr.) Sanja Lončar, nastavnici i učenici srednjih škola, lokalni stanovnici, djelatnici kulturnih ustanova i turističkih zajednica Glina, Petrinja, Topusko, Hrvatska Kostajnica
2020 Aktivnosti u društvu Terra Banalis Organiziranje javnih događanja (Noć muzeja, Dani europske baštine, javne serije predavanja, javna predavanja, radionice, stručne ekskurzije i dr.) Sanja Lončar, nastavnici i učenici srednjih škola, lokalni stanovnici, djelatnici kulturnih ustanova i turističkih zajednica Glina, Petrinja, Topusko, Hrvatska Kostajnica
2019 Prikupljanje donacija za Udrugu "Duga" Vukovar Prikupljanje donacija za socijalnu samoposlugu u Vukovaru koju vodi Udruga Duga, a koju su članovi Odsjeka i studenti posjetili tijekom ekskurzije u listopadu 2019. godine Tihana Petrović Leš, Tihana Rubić, Tibor Komar, Iva Grubiša Vukovar
2019 Aktivnosti u društvu Terra Banalis Organiziranje javnih događanja (Noć muzeja, Dani europske baštine, javne serije predavanja, javna predavanja, radionice, stručne ekskurzije i dr.) Sanja Lončar, nastavnici i učenici srednjih škola, lokalni stanovnici, djelatnici kulturnih ustanova i turističkih zajednica Glina, Petrinja, Topusko, Hrvatska Kostajnica
2018 Aktivnosti u društvu Terra Banalis Organiziranje javnih događanja (Noć muzeja, Dani europske baštine, javne serije predavanja, javna predavanja, radionice, stručne ekskurzije i dr.) Sanja Lončar, nastavnici i učenici srednjih škola, lokalni stanovnici, djelatnici kulturnih ustanova i turističkih zajednica Glina, Petrinja, Topusko, Hrvatska Kostajnica
2017 Aktivnosti u društvu Terra Banalis Organiziranje javnih događanja (Noć muzeja, Dani europske baštine, javne serije predavanja, javna predavanja, radionice, stručne ekskurzije i dr.) Sanja Lončar, nastavnici i učenici srednjih škola, lokalni stanovnici, djelatnici kulturnih ustanova i turističkih zajednica Glina, Petrinja, Topusko, Hrvatska Kostajnica
2016 Volontiranje Podjela humanitarne pomoći Duško Petrović Slavonski Brod
2016 Aktivnosti u društvu Terra Banalis Organiziranje javnih događanja (Noć muzeja, Dani europske baštine, javne serije predavanja, javna predavanja, radionice, stručne ekskurzije i dr.) Sanja Lončar, nastavnici i učenici srednjih škola, lokalni stanovnici, djelatnici kulturnih ustanova i turističkih zajednica Glina, Petrinja, Topusko, Hrvatska Kostajnica
2015 Aktivnosti u društvu Terra Banalis Organiziranje javnih događanja (Noć muzeja, Dani europske baštine, javne serije predavanja, javna predavanja, radionice, stručne ekskurzije i dr.) Sanja Lončar, nastavnici i učenici srednjih škola, lokalni stanovnici, djelatnici kulturnih ustanova i turističkih zajednica Glina, Petrinja, Topusko, Hrvatska Kostajnica

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2020 Ideš dalje. Skup diplomiranih etnologa i kulturnih antropologa studentski skup Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju i Sveučilište u Zadru Tibor Komar, Marijana Belaj, Tihana Rubić Zadar
2020 Godišnji skup HED-a 2020: Etnografska istraživanja na tržištu znanstveni (međunarodni) Hrvatsko etnološko društvo i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju FFZG Marijana Belaj, Sanja Potkonjak, Tihana Rubić, Nevena Škrbić Alempijević Zagreb (online)
2020 Umjetnost u zajednici: redefiniranje nasljeđa grupe 'Zemlja' znanstveno-stručni skup Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Akademija likovnih umjetnosti, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Nevena Škrbić Alempijević Zagreb
2019 Revitalizacija zatvorskog prostora umjetnošću znanstveno-stručni skup Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Nevena Škrbić Alempijević, Sanja Potkonjak Zagreb
2018 „50/68. Slike utopije“. Znanstveno-stručni skup u suradnji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika znastveno-stručni skup Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju i HDLU Sanja Potkonjak, Nevena Škrbić Alempijević Zagreb
2018 International PhD Spring School Transformations in European Societies. Transform Zagreb 2018. skup doktorskih studenata Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Sanja Potkonjak, Nevena Škrbić Alempijević Zagreb
2018 Ideš dalje. Skup diplomiranih etnologa i kulturnih antropologa studentski skup Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju i Sveučilište u Zadru Sanja Potkonjak, Marijana Belaj Zadar
2017 Međunarodni znanstveni skup povodom 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i 80. rođendana prof. dr. Vitomira Belaja, Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija: iskustva, dodiri, prožimanja znanstveni (međunarodni) Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Sanja Potkonjak, Marijana Belaj, Marijeta Rajković Iveta, Tihana Petrović Leš Zagreb
2017 Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija: iskustva, dodiri, prožžimanja bilateralni znanstveni skup Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Tihana Petrović Leš, Nevena Škrbić Alempijević Zagreb
2017 Estetizacija i rehumanizacija javnog prostora: umjetnost kao terapija znanstveno-stručni skup Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Institut za etnologiju i folkloristiku Nevena Škrbić Alempijević Zagreb
2016 Ethnographies of(un)certainty, (in)equality and hope(lessness): Challenges and possibilities for anthropology today studentska konferencija Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Border Crossings Network Marijeta Rajković Iveta Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2020 Sudjelovanje na skupu i dogovor o suradnji Apsolon d.o.o. Marijana Belaj, Tihana Rubić
2016 Suradnja na testiranju mobilne aplikacije za potrebe studentskih istraživanja Repsly Tibor Komar
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2021 Serija stručnih tribina o obnovi i oporavku potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije Hrvatsko etnološko društvo, Hrvatska sekcija ECOVAST-a, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Društvo "Terra banalis" Obnova povijesnih građevina i kulturno-povijesnih cjelina nakon katastrofa; Mali povijesni gradovi Banovine/Banije; Izazovi opstanka i razvoja ruralnog prostora; Interdisciplinarna metodologija rada na regeneraciji prostora i zajednica Sanja Lončar, Marijana Belaj
2021 Škola tranzicijske pravde (popularno-znanstveno predavanje) Inicijativa mladih za ljudska prava - Hrvatska i Inicijativa mladih za ljudska prava - Srbija Društveno sjećanje: odnos individualnog i kolektivnog sjećanja; politike sjećanja Nevena Škrbić Alempijević
2020 Tribina HRZZ projekt 4. izmjene zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - pro et contra Goran Pavel Šantek, Andrej Ivan Nuredinović
2020 Tribina dr. sc. Anita Ruso Street art - muralisti u (re)akciji Andrej Ivan Nuredinović
2020 Sedmi festival povijesti Kliofest 2020 Kliofest, udruga za promicanje kulture povijesti Predstavljanje novih izdanja HED-a Marijana Belaj, Sanja Potkonjak, Tihana Rubić
2019 Tribina HRZZ projekt Dinamo to smo mi Goran Pavel Šantek, Andrej Ivan Nuredinović, Tibor Komar
2019 Ciklus tribina Eppur si muove Gradske Knjižnice Zagreb Pedeset tisućljeća migracija Marijeta Rajković Iveta
2019 Okrugli stol Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Iskustva studentskih terenskih istraživanja manjinskih zajednica u Republici Srbiji i Republici Austriji Marijeta Rajković Iveta
2019 On Pilgrimage – a Landart Project in the Seckau Mountains Austrijsko društvo likovnih umjetnika i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Creating a Mountain Route: Pilgrimage and Art in the Surroundings of Seckau Nevena Škrbić Alempijević
2018 Javno predavanje povodom Dana Europe Zagrebačka županija/Grad Jastrebarsko Kulturna baština zagrebačke županije Tibor Komar
2018 Pozvano popularno znanstveno predavanje Knjižnica Medveščak Vampiri od lokalnih priča do popularne kulture Marijeta Rajković Iveta
2018 Okrugli stol 52. Međunarodna smotra folklora Baština i migracije Marijeta Rajković Iveta
2018 Radionica Odsjek za etnologiju i kultrunu antropologiju i Institut za etnologiju i folkloristiku (Ženski) rad, kriza, posttranzicija: interpretativna radionica Sanja Potkonjak
2018 Radionica Center of Advanced Studies South East Europe, University of Rijeka, Sveučilište u Zagrebu. Round Table with Judith Butler 'In Tribute to Saba Mahmood' Sanja Potkonjak
2018 Tribina Filozofski fakultet i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Razgovor s filmskim redateljem Nenadom Puhovskim, autorom filma Generacija ’68. Sanja Potkonjak
2018 Kandalora (okrugli stol) Katedra Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga Mesopusni običaji u mošćeničkom kraju Nevena Škrbić Alempijević
2017 SEF festival (popularno-znanstveno predavanje) International ethnographic film festival Politike i kulture prostora: primjer Europskog trga u Zagrebu Nevena Škrbić Alempijević
2016 Javno predavanje 51. ZAGREBAČKI SALON VIZUALNIH UMJETNOSTI, Izazovi humanizmu Humanitarne granice ili granice humanitarizma - ekspanzija vidljivih i nevidljivih granica Duško Petrović
2016 Pozvano popularno znanstveno predavanje Gradski muzej Sisak Bogatstvo kulturne raznolikosti grada Siska i okolice Marijeta Rajković Iveta
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2021 Dnevne novine - Glas Slavonije Intervju: Tomislav Pletenac Ispod društvene haube krije se sve ono što ne bismo željeli biti, a zapravo jesmo Tomislav Pletenac
2020 Hrvatski radio - Prvi program Hrvati izvan domovine Predstavljanje projekta INTEGRA Marijeta Rajković Iveta
2020 Hrvatski radio Poveznice Grad kao susret - Trgovi i njihova lica Nevena Škrbić Alempijević
2020 Nova TV Provjereno Običaj perjana/sipanje/štrajanje – proslava rođenja djeteta Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
2020 Radio - Yammat FM Gradske minute Stanje na Filozofskom fakultetu i Sveučilištu u Zagrebu Tibor Komar
2019 Dokumentarni serijal “Opstanak" Hrvati u Irskoj Marijeta Rajković Iveta
2019 Hrvatska radio-televizija Globalna Hrvatska Hrvati u Argentini Marijeta Rajković Iveta
2019 Hrvatski radio - Treći program Kozmos i etos Hrvati u Boki kotorskoj Marijeta Rajković Iveta
2019 Jutarnji list Intervju Grad kao susret Nevena Škrbić Alempijević
2019 Treći program Hrvatskoga radija Kozmos i etos 60 godina Hrvatskog etnološkog društva Tihana Rubić
2019 HRT Globalna Hrvatska Terenska istraživanja Bunjavaca Milana Černelić
2018 Hrvatski radio Buenos Aires Croacia Totales Etnološka istraživanja migracija na relaciji Hrvatska – Južna Amerika Marijeta Rajković Iveta
2018 Hrvatska radio-televizija Glas domovine Hrvatsko iseljeništvo Marijeta Rajković Iveta
2018 Hrvatska radio-televizija Dobro jutro Hrvatska Marijeta Rajković Iveta
2018 Laudato Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske Marijeta Rajković Iveta
2018 Hrvatski radio - Treći program U vizualnom kodu Sanja Potkonjak
2017 Hrvatska radio-televizija Znanstveni krugovi Koja je danas pozicija etnologije i čime se suvremeni etnolozi bave? Sanja Potkonjak
2017 Hrvatska radio-televizija Dobro jutro Hrvatska Marijeta Rajković Iveta
2017 Laudato Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske Marijeta Rajković Iveta
2017 Treći program Hrvatskoga radija Okrugli stol Predstavljanje platforme “Estetizacija i rehumanizacija javnih prostora: umjetnost kao terapija” Nevena Škrbić Alempijević
2017 Treći program Hrvatskoga radija Kozmos i etos Metode i pristupi etnologije i kulturne antropologije u prostornim studijama Nevena Škrbić Alempijević
2016 SIEF portal Promotivni video materijal Ethnological sensations Sanja Potkonjak
2016 Hrvatska radio-televizija Glas domovine Promocija časopisa Hrvatski iseljenički zbornik Marijeta Rajković Iveta
2016 Hrvatska radio-televizija Društvena mreža Organizacija znanstvene konferencije Marijeta Rajković Iveta
2016 Dnevne novine - Jutarnji list https://www.jutarnji.hr/vijesti/obrazovanje/ne-postoji-idealni-tip-obitelji-znanstvenici-iz-hrvatske-i-svijeta-reagirali-na-ideolosku-poruku-biskupa/6867336/ Ne postoji idealni tip obitelji Sanja Potkonjak