Naziv
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Marijana Bijelić, doc.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Virna Karlić, izv. prof.
Tajnica
Zrinka Bakić
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Ivana Latković, izv. prof.
Satničarka
dr.sc. Jelena Tušek, v. asist.
ECTS koordinator
Franko Burolo, asist.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Ivica Baković, doc. B-210 014092110 ibakovic@unizg.ffzg.hr
dr.sc. Marijana Bijelić, doc. B210 01/4092-25 mbijelic@ffzg.hr
dr.sc. Dubravka Bogutovac, doc. B 219 6120 117 dbogutov@ffzg.hr
Franko Burolo, asist. B-209 01/4092-109 fburolo@ffzg.hr
Simona Gotal, lekt. B-218 01 4092 275 sgotal@ffzg.hr
dr.sc. Evelina Grozdanova, lekt. C-020 0957268670 egrozdan@ffzg.hr
dr.sc. Virna Karlić, izv. prof. B-219 01/6120-117 vkarlic@ffzg.hr, virnakarlic@gmail.com
dr.sc. Ivana Latković, izv. prof. B-209 01/4092-109 ilatkovi@ffzg.hr
dr.sc. Anita Peti Stantić, red. prof. B-218 01 4092 275 anita.peti-stantic@ffzg.hr
dr.sc. Borjana Prošev-Oliver, v. lekt. B-210 01/ 6120110 bpoliver@ffzg.hr
dr.sc. Jelena Tušek, v. asist. B218 01 6120 275 jtusek@ffzg.hr
dr.sc. Ana Vasung, doc. C 020 01/4092-253 avasung@ffzg.hr

Naziv Šifra
Bugarska književnost 19. stoljeća 77966
Bugarska književnost 1945-1989 81420
Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945. 81418
Čitanjem do sporazumijevanja 266038
Dijalektologija srpskog jezika 37517
Diplomski ispit na studiju Južnoslavenskih jezika i književnosti 140103
Diplomski rad na studiju Južnoslavenskih jezika i književnosti 124612
Fantastika u južnoslavenskim književnostima 266336
Frazeologija južnoslavenskih jezika 118081
Historija srpskog jezika 52497
Jezične vježbe iz bugarskog jezika 3 52494
Jezične vježbe iz bugarskog jezika 4 52498
Jezične vježbe iz bugarskog jezika V 52504
Jezične vježbe iz bugarskog jezika VI 52510
Jezične vježbe iz makedonskog jezika 3 52567
Jezične vježbe iz makedonskog jezika 4 52569
Jezične vježbe iz makedonskog jezika V 52571
Jezične vježbe iz makedonskog jezika VI 52573
Jezične vježbe iz slovenskog jezika 3 52546
Jezične vježbe iz slovenskog jezika 4 52549
Jezične vježbe iz slovenskog jezika V 52555
Jezične vježbe iz slovenskog jezika VI 52575
Južnoslavenske književnosti 1: opća i poredbena povijest 265928
Južnoslavenske književnosti na filmu 266337
Južnoslavenski jezici u usporedbi 265929
Književnost bugarskog modernizma 77967
Korpusna pragmatika 255305
Leksikologija srpskog jezika 60069
Makedonska književnost: Makedonska drama 52568
Makedonska književnost: Makedonska novelistika 131700
Makedonska književnost: Makedonska poezija 52566
Makedonska književnost: Makedonski roman 131702
Moderne teorije povijesti književnosti 69670
Morfosintaksa srpskog jezika 146851
Osnove poredbenog slavenskog jezikoslovlja 66740
Poetika Ive Andrića 118085
Poredbene analize 118556
Pragmatika južnoslavenskih jezika 125446
Prevođenje s bugarskoga na hrvatski 125447
Prevođenje s makedonskoga na hrvatski 125448
Prevođenje sa slovenskoga na hrvatski jezik 125449
Razdoblja i vrste slovenske književnosti 77970
Semantika južnoslavenskih jezika 131715
Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost 131704
Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost - čitanja i analize 52547
Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman 131701
Slovenski povijesni roman u južnoslavenskom kontekstu 125451
Srpska književnost: Poetika srpske moderne i avangarde 132033
Srpska književnost: Srpska drama 131698
Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka 52496
Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka 52500
Srpski jezik: jezik-kultura-društvo 118089
Suvremeni bugarski jezik - morfosintaksa 118090
Suvremeni bugarski jezik 1 265923
Suvremeni bugarski jezik 2 265924
Suvremeni makedonski jezik - morfosintaksa 118091
Suvremeni makedonski jezik 1 265925
Suvremeni makedonski jezik 2 265926
Suvremeni slovenski jezik - morfosintaksa 118092
Suvremeni slovenski jezik 1 265962
Suvremeni slovenski jezik 2 265963
Tečaj bugarskog jezika 1 37559
Tečaj bugarskog jezika 2 37564
Tečaj makedonskog jezika 1 37558
Tečaj makedonskog jezika 2 37566
Tečaj slovenskog jezika 1 37563
Tečaj slovenskog jezika 2 37569
Uvod u južnoslavenske studije 265927

Diplomski studiji
Stari studiji

Razdoblje Naziv Opis
2024 - 2024 Suvremeni južnoslavenski jezici: (socio)pragmatičke analize Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2023 - 2023 Južnoslavenski jezici u upotrebi: pragmatičke analize 2 Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Metafora i metonimija u jeziku i mišljenju Znanstveni / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
2022 - 2022 Spremnost na akciju i emocionalne reakcije na metaforički i doslovni diskurs o klimatskim promjenama Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2020 Ispitivanje ograničenja intelektualnog vokabulara u hrvatskom jeziku Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - 2019 Primjena suvremenih lingvističkih pristupa u slavenskoj leksikografiji Znanstveni / Interni/fakultetski projekt, Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - 2020 Rod u hrvatskom i bugarskom jeziku, književnosti i kulturi
2019 - 2019 Ograničenja informacijske strukture u hrvatskome: istraživanje semantičko-sintaktičkoga suodnosa apstraktnih leksema Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2018 - 2018 Slavenska kultura kao prijevod: jezični prijenosi, kulturni transferi i književne adaptacije tuđega
2018 - 2018 Ograničenja informacijske strukture u hrvatskome: istraživanje konkretnosti, predočivosti, relativne čestoće i dobi usvajanja leksema Znanstveni
2018 - 2022 Agreement Mismatches in Experimental Syntax: from Slavic to Bantu Znanstveni / Leverhulme Trust
2017 - 2021 Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture (MEGAHR) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, IP-2016-06-1210
2017 - 2017 Ograničenja informacijske strukture rečenice u hrvatskome: na sučelju semantike i gramatike Znanstveni
2016 - 2016 Ograničenja informacijske strukture rečenice u hrvatskome: dativna segmentacija Znanstveni
2014 - Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme - KOMPAS Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2014 - 2018 Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages Znanstveni
2013 - 2016 Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji / regionalnom kontekstu (Aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga) Znanstveni / (09.01/323, HRZZ)

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Facebook Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti predstavljanje Odsjeka široj javnosti https://www.facebook.com/JSLFilozofski
Facebook MEGAHR - Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga predstavljanje projekta HRZZ široj javnosti https://www.facebook.com/projektMEGAHR
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2020 Izložba povodom 100. godišnjice rođenja i 20. godišnjice smrti makedonskog književnika Slavka Janevskog izložbeni materijal Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
2019 Predstavljanje Odsjeka u sklopu Dana otvorenih vrata Filozofskoga fakulteta plakat i brošura Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
2019 Izložba povodom 50. obljetnice osnivanja Katedre za makedonski jezik i književnost izložbeni materijal Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
2018 Izložba povodom 100. godišnjice smrti velikog slovenskog književnika Ivana Cankara izložbeni materijal Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
2018 Predstavljanje Odsjeka u sklopu Dana otvorenih vrata Filozofskoga fakulteta plakat i brošura Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2018 radionica za profesore kemije Barbaroša Šikić, Peti-Stantić, Martinis: Kemionica: razumijem što govore kemičari 4. hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju Split, Hrvatska
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2020 javno predavanje Logička veza čitanja i mišljenja: intelektualni vokabular i njegova operacionalizacija Anita Peti-Stantić Odjel za srednje školstvo Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske Zagreb
2020 popularizacija znanosti, Youtube video predavanje povodom Europskog dana jezika Upoznajmo jezike: Južnoslavenski jezici Ivica Baković, Virna Karlić, Ana Vasung Europska komisija Zagreb
2019 javno predavanje Čitanjem do (spo)razumijevanja – Strukture vokabulara kao vodič za strukturu mišljenja Anita Peti-Stantić Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika i školskih knjižničara Bjelovarsko-bilogorske županije Bjelovar
2019 javno predavanje Čitanjem do (spo)razumijevanja – od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti Anita Peti-Stantić Skup Županijskog stručnog vijeća knjižničara srednjih škola i učeničkih domova I., II. i XXI. županije. Zagreb
2018 javno predavanje Kemionica: razumijem što govore kemičari Anita Peti-Stantić 4. hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju Split
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2020 Neformalni obrazovni programi Marijana Bijelić Nada Peratović Centar za građansku hrabrost Zagreb
2019 Neformalni obrazovni programi Marijana Bijelić Nada Peratović Centar za građansku hrabrost Zagreb
2018 Neformalni obrazovni programi Marijana Bijelić Nada Peratović Centar za građansku hrabrost Zagreb
2017 Javno predavanje Marijana Bijelić Alan Sorić Društvo za promociju znanosti i kritičkog mišljenja Zagreb
2017 Neformalni obrazovni programi Marijana Bijelić Nada Peratović Centar za građansku hrabrost Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2019 Pola stoljeća Katedre za makedonski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu znanstveni (međunarodni) Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti Ivica Baković, Borislav Pavlovski, Borjana Prošev Oliver Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2019 Zvonko Kovač Hibridna obiteljska kronika – Jergovićeva obiteljska priča, i još ponešto (uvod u Rod, nadopuna ili epilog?) Republika, Zagreb, LCCV/7-8, 176-180
2019 Zvonko Kovač Hrvatski mir i srpski rat Republika, Zagreb, LCCV/7-8, 173-176
2019 Zvonko Kovač Ubojstvo iz ljubavi (Muharem Bazdulj: Mali prozor, Fraktura, Zagreb, 2016. Novi Izraz 73-74, 175-177
2019 Zvonko Kovač Premoreni poviješću Zbornik Drage Roksandića, Zagreb: FF press, 921-933.
2019 Zvonko Kovač Riječ na otvorenju izložbe 'Vladan Desnica i Desničini susreti Pro Tempore 14, 287-289
2018 Karlić, Virna Što ljudi rade kada koriste jezik? (prikaz knjige) Prosvjeta, 142, 63-64
2018 Zvonko Kovač Semantika ljubavi. Pjesme s naslovom Ljubav u južnoslavenskom pjesništvu Novi izraz 69-70, 65-77
2017 Karlić, Virna Iskušenja manjinskih jezika (prikaz knjige) Prosvjeta, 136, 70-71
2017 Karlić, Virna Rodna ideologija između redaka (prikaz knjige) Prosvjeta, 138/139, 84-85
2016 Karlić, Virna Jezik - ta čudesna pojava (prikaz knjige) Prosvjeta, 131, 61-63
2016 Karlić, Virna Jezik - politika - (ne)sloboda (prikaz knjige) Prosvjeta, 134, 66-68
2016 Karlić, Virna Jezik kao prozor u ljudski um (prikaz knjige) Prosvjeta, 135, 56-57
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2023 Filmska večer KIC Zagreb, Kulturno-informativni centar Republike Sjeverne Makedonije, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Grad solidarnosti” – Skopje 1963. - Projekcije filmova "Katastrofa, stradanja, nade" i "Memento" Ivica Baković
2021 Književna tribina "Odjek NIN-ove nagrade" Ustanova kulture Parobrod Roman Kontraendorfin Svetislava Basare – disertacija o biohazardu Dubravka Bogutovac
2020 Književni petak Knjižnice grada Zagreba Tradicija i baština Ivan Ivić, Ana Anić
2020 Književna gostoprimnica Narodna čitaonica "Dr. Petar Beron" i Društvo hrvatskih književnika Predstavljanje pjesnikinje Anelije Geševe Marijana Bijelić
2020 Okrugli stol Lirikonfesta Velenje Lirikofest Velenje: 19. festival liričnega in potopisnega občutja Lirikonfestovo debatno književno omizje Zvonko Kovač
2020 Tribina Literarum translatio Tribina Društva hrvatskih književnih prevodilaca Litterarum translatio: Borislav Pavlovski i Ivica Baković Ivica Baković, Borislav Pavlovski
2020 Predstavljanje knjige Na molu suvremenosti ili o književnosti i romanu Alozije Zupan Sosič Naklada Lara i Knjižnice grada Zagreba Suvremeni slovenski roman Ivana Latković
2019 Predstavljanje književnika Književna tribina Bookse Predstavljanje slovenskog romanopisca Lojze Kovačiča Zvonko Kovač
2019 Javno predavanje Informativni utorak Knjižnica grada Zagreba Mladi i odrasli: od čitača do čitatelja Anita Peti-Stantić
2019 Javno predavanje Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar Kako čitači rastu do čitatelja Anita Peti-Stantić
2019 Humboldt-Kolleg: Science and Education Challenges Facing Europe in the Next Decade Klub hrvatskih humboldtovaca Slavic Studies Today: Local and Global Perspectives Ivana Latković
2019 Dva romana dobitnika Europske nagrade za književnost Knjižnice grada Zagreba, Sandorf Predstavljanje knjige Uzvišenje Milena Ruskova Ana Vasung
2019 Predstavljanje knjige Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, bar Botaničar Predstavljanje zbornika Što sanjamo - knjiga radova povodom 70. rođendana profesora Dušana Marinkovića (ur. Dubravka Bogutovac, Virna Karlić i Sanja Šakić) Virna Karlić, Dubravka Bogutovac
2019 Obilježavanje Europskog dana jezika Europska komisija, Studentski centar Kratki tečaj bugarskog jezika (radionica) Ana Vasung
2019 Književna tribina Matice hrvatske Književna tribina Matice hrvatske Sisak Dodjela nagrade za ukupan prinos hrvatskom pjesništvu; stručni razgovor o suvremenoj poeziji Zvonko Kovač
2019 Književna tribina Kajkavskog spravišča Tribina Kajkavskog spravišča Razgovor s Borisom Beckom o knjizi Međujezična razlaganja Zvonko Kovač
2019 Predstavljanje knjige Hrvatska sveučilišna naklada i Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Predstavljanje knjige M. Czerwinskog, Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi (1945-2015) Zvonko Kovač
2019 Književni razgovor, Prešernov dan Slovenski dom Zagreb Razgovor s dr. Marijanom Dovićem o njegovoj monografiji Prešeren po Prešernu Zvonko Kovač
2018 Susreti u DHK Društvo hrvatskih književnika Predstavljanje bugarskih književnica Svetle Georgieve i Valentine Radinske Ana Vasung, Marijana Bijelić
2018 Predstavljanje knjige Knjižnice grada Zagreba - Knjižnica Novi Zagreb Predstavljanje knjige "Velika voda" Živka Činga Ivica Baković, Borislav Pavlovski
2018 Javno predavanje SKD Prosvjeta 200 godina od prvog izdanja Srpskog rječnika Virna Karlić
2018 Književna gostoprimnica Narodna čitaonica "Dr. Petar Beron" i Društvo hrvatskih književnika Predstavljanje pjesnikinje Valentine Radinske Marijana Bijelić
2018 Predstavljanje knjige Tribina Slovenskog doma Predstavljanje romana Pridošlice L. Kovačiča Zvonko Kovač
2018 Predstavljanje knjige Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba Predstavljanje knjige "Makedonske narodne priče" Ivica Baković
2018 Predstavljanje knjige Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, Europski dom Predstavljanje knjige "Zlatousno slovo" Vasila Tocinovskog Ivica Baković
2018 Projekt popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu: 365 zašto, 365 zato - društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec Naše slavensko okruženje Ivica Baković
2017 Duh Makedonije u Hrvatskoj Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba O “Tri Ane” i/li o hrvatsko-makedonskim filmskim vezama Ivica Baković
2017 Okrugli stol - slovenska književnost za djecu i mlade Knjižnice grada Zagreba, Osnovna škola Stenjevec Od Kekeca do Pink Ivana Latković
2017 Interliber Školska knjiga Predstavljanje Rječnika hrvatskih animalističkih frazema Ana Vasung
2017 Tjedan bugarske kulture Gradska knjižnica u Samoboru O Plovdivu Ana Vasung, Evelina Grozdanova
2017 Predstavljanje knjige Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, Triniba Grada Zagreba Predstavljanje knjige “Makedonske legende i predaje”
2017 Predstavljanje knjige Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Predstavljanje zbornika Tranzicija i kulturno pamćenje (ur. Virna Karlić, Sanja Šakić, Dušan Marinković) Dušan Marinković, Anita Peti-Stantić, Virna Karlić
2016 Susreti u DHK Društvo hrvatskih književnika Predstavljanje bugarskih književnika Nikolaja Stojanova i Georgja Konstantinova Ana Vasung, Marijana Bijelić
2016 Predstavljanje knjige V.B.Z, Cafe bar U dvorištu Predstavljanje knjige "Moj muž" Rumene Bužarovske Ivica Baković
2016 Intervju za Delo Delo Netipični slovenisti iz Zagreba Zvonko Kovač
2016 Okrugli stol Lirikonfesta Velenje Drugo Lirikonfestovo književno omizje 2016 Postmoderna, pobeg v posnemanje Zvonko Kovač
2016 Intervju za Lirikonfest Velenje XV. Mednarodni Lirikonfest Velenje Pogovor z Zvonko Kovačem Zvonko Kovač
2016 Intervju za Primorske novice Primorske novice, Koper "Zakaj bi morale biti samostojne države ovira?" Zvonko Kovač
2016 Predstavljanje antologije Ovdje i sada: panorama novijeg slovenskog pjesništva 2000. - 2015. Božidara Brezinščaka Bagole Veleposlanstvo Republike Slovenije, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti, Klub Booksa Suvremena slovenska poezija u antologijama na hrvatskom jeziku Ivana Latković, Meta Klinar
2016 Književna gostoprimnica Narodna čitaonica "Dr. Petar Beron" i Društvo hrvatskih književnika Predstavljanje pjesnika Georgija Konstantinova Marijana Bijelić
2016 Predstavljanje knjige Tribina Hrvatskog društva književnika Predstavljanje knjige Zvon u kiši Zvonko Kovač
2016 Predstavljanje knjige Tribina Hrvatskog društva književnika Predstavljanje knjige Ledina Božice Brkan Zvonko Kovač
2016 Predstavljanje knjige Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, Triniba Grada Zagreba Predstavljanje knjige "Силјан Штркот / Siljan Roda" Marka Cepenkova Ivica Baković
0 javno predavanje Forum Zagrebačkog knjižničarskog društva Jezik u umu, na jeziku i u slikovnicama i knjigama za mlade
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2020 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Peti dan Teme se izmjenjuju tjedno Marijana Bijelić
2020 Treći program HRT-a Navrh jezika O animalističkim frazemima u hrvatskom jeziku Ana Vasung
2019 Hrvatski radio - Treći program Moj izbor O prijevodima bugarske književnosti Ana Vasung
2019 Radio Beograd 2 Oko Balkana: regionalna književnost Razgovor o Živku Čingu i romanu "Velika voda" Ivica Baković
2019 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Peti dan Teme se izmjenjuju tjedno Marijana Bijelić
2018 HRT Manjinski mozaik 24.5. - Dan bugarske prosvjete i kulture i slavenske pismenosti Ana Vasung, Evelina Grozdanova
2017 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis – književnost u kontekstu Magijski realizam i makedonska književnost Ivica Baković
2017 Treći program Hrvatskoga radija Kozmopolis - književnost u kontekstu Intimistički tretmani stvarnosti (u nekoliko suvremenih slovenskih romana) Ivana Latković
2016 Hrvatski radio - Treći program Jutro na trećem Razgovor o suvremenoj makedonskoj književnosti i prevođenju Ivica Baković
2016 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Knjiga ili život Predstavljanje knjige 18% sivo Zaharija Karabašlieva Marijana Bijelić