Naziv
Odsjek za romanistiku
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv. prof.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Mirjana Polić-Bobić, red. prof.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Zamjenik pročelnika
dr.sc. Nenad Ivić, red. prof.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Nina Lanović, doc.
Zamjenik pročelnika
dr.sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Maja Zovko, izv. prof.
Tajnica
Patricia Joy-Stojanić
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Gordana Matić, doc.
ISVU koordinator
dr.sc. Marinko Koščec, doc.
ISVU koordinatorica
dr.sc. Daša Grković, v. lekt.
ISVU koordinatorica
dr.sc. Gordana Matić, doc.
ISVU koordinatorica
dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv. prof.
ISVU koordinator
dr.sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
ISVU koordinatorica
dr.sc. Daliborka Sarić, v. lekt.
Zamjenica ISVU koordinatora
dr.sc. Majda Bojić, doc.
Satničarka
Ana Gabrijela Blažević
Satničarka
dr.sc. Daliborka Sarić, v. lekt.
Satničarka
Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt.
Satničarka
dr.sc. Ivana Olujić, izv. prof.
Satničar
dr.sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
Satničar
Davor Gvozdić, lekt.
ECTS koordinatorica
dr.sc. Maja Zorica (rođena Vukušić), doc.
ECTS koordinatorica
Branka Oštrec, v. lekt.
ECTS koordinatorica
dr.sc. Nina Lanović, doc.
ECTS koordinatorica
dr.sc. Ivana Olujić, izv. prof.
Zamjenica ECTS koordinatora
dr.sc. Gordana Matić, doc.
Zamjenik ECTS koordinatora
dr.sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
Zamjenica ECTS koordinatora
dr.sc. Daliborka Sarić, v. lekt.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt. F-307 01/4092-344 vedrana.berlengi@ffzg.hr
dr.sc. Jean-Baptiste Bernard, lekt. F 324 01/4092-339 bernardjeanbat@yahoo.fr
dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc. F 326 01/4092317 gbcaric@ffzg.hr
Ana Gabrijela Blažević F-310 01/4092-328 agblazev@m.ffzg.hr
dr.sc. Majda Bojić, doc. F322 01/4092 340 mbojic@ffzg.hr
dr.sc. Tomislava Bošnjak Botica F 327 01/4092-316 tbosnjak@ihjj.hr
Delia Georgeta Ćupurdija, lekt. F-320 01/409-2342 dsarafie@ffzg.hr
dr.sc. Darja Damić Bohač, v. lekt. F325 01/4092 301 ddbohac@ffzg.hr
mr.sc. Marina Deur, v. lekt. F.323 01/4092-338 marina.deur@gmail.com
dr.sc. Ivana Franić, red. prof. F-328 01/4092-315 ifranic1@ffzg.hr
Dunja Frankol, lekt. F 321 01/4092-341 dunja.frankol@gmail.com
dr.sc. Daša Grković, v. lekt. F321 01/4092-341 dgrkovic@ffzg.hr
Davor Gvozdić, lekt. F 323 01/4092-338 dgvozdic@ffzg.hr
Nicolas Hanot F324 01/4092-339 n.hanot@alac-wbi.be
mr.sc. Maria José Homem F 323 01/409-2338 m.jose.homem@gmail.com
Ana Ille Horvat, v. lekt. F - 322 01/409-2340 aihorvat@ffzg.hr
dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. F 308 01/4092 331 nivic@ffzg.hr
dr.sc. Andrea-Beata Jelić, doc. F-310 01/4092-328 abjelic@ffzg.hr
dr.sc. Marinko Koščec, doc. F326 01/4092-317 mkoscec@ffzg.hr
dr.sc. August Kovačec, prof. F-305 01/4092-343 akovacec@ffzg.hr
Vanja Kulaš K5.8 01/409-2412 vkulas@ffzg.hr
dr.sc. Nina Lanović, doc. F-322 01/4092-340 nina.lanovic@ffzg.hr
dr.sc. Castilia Manea-Grgin, izv. prof. F 320 01/409-2342 cmgrgin@ffzg.hr, castilia.grgin@pilar.hr
dr.sc. Gordana Matić, doc. F-311 01/4092330 gmatic@ffzg.hr
dr.sc. Bojana Mikelenić F 310 01/4092-328 bmikelen@ffzg.hr
dr.sc. Maša Musulin, v. pred. F310 01/4092-328 mmusulin@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Olujić, izv. prof. F320 01/4092-342 iolujic@ffzg.hr
dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv. prof. F328 01/409-2315 lodvorsk@ffzg.hr
Branka Oštrec, v. lekt. F-321 01/409-2341 bostrec@ffzg.hr
dr.sc. Marija Paprašarovski, v. lekt. F 326 01/4092317 marija.paprasarovski@ffzg.hr
dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof. ZS: F325 LJS:F324 01/409-2337 bpavelin@ffzg.hr, bpavelinlesic@gmail.com
dr. sc. Marta Petrak F 328 01/4092-315 mpetrak@ffzg.hr
dr.sc. Mirjana Polić-Bobić, red. prof. F - 311 01/409-2330 mpbobic@ffzg.hr
dr.sc. Sandra Požar F 327 01/4092-316 sudec@stin.hr
dr.sc. Petar Radosavljević, izv. prof. F-327 01/4092-316 pradosav@ffzg.hr
mr.art. Almudena Santamaría Martín, lekt. F 320 01/4092-342 asantama@ffzg.hr
dr.sc. Daliborka Sarić, v. lekt. F323 01/4092-338 dsaric@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Šoštarić, v. lekt. F-307 01/409-2344 sanja.sostaric@ffzg.hr
dr.sc. Nikica Talan, red. prof. F 322 01/4092340 ntalan@ffzg.hr
Ana María Valencia Spoljaric, lekt. F321 01/4092-328 vale_spoljaric@hotmail.com
dr.sc. Dražen Varga, red. prof. F-327 01/4092-316 dvarga@ffzg.hr
dr.sc. Maja Zorica (rođena Vukušić), doc. F309 01/4092-304 mzorica@ffzg.hr
dr.sc. Maja Zovko, izv. prof. F311 01/4092-330 mzovko2@ffzg.hr

Naziv Šifra
Latinski jezik za romaniste 1 36887
Latinski jezik za romaniste 2 36888

Razdoblje Naziv Opis
2022 - 2022 Računalni korpus RomCro u romanističkim istraživanjima - opreka virtualnost/realnost u romanskim jezicima i hrvatskom Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Kajkavci i Šokcu u rumunjskom Banatu 2 Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Kajkavci i Šokci u rumunjskom Banatu 2 Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Kajkavci i Šokci u rumunjskom Banatu 1 – prikupljanje podataka Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2022 Razvoj kulturne svijesti i načini izražavanja kroz dramske prikaze na stranom jeziku Projekt Hrvatske verbotonalne udruge na natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u šk. g. 2021/2022. / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2020 - 2020 Vrste disfluentnosti i strategija prekidanja u javnome govoru
2019 - 2021 Računalni usporedni korpus tekstova na romanskim jezicima i hrvatskom (RomCro) Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - 2019 Punjači i disfluentnosti u surječju forenzične fonetike
2019 - 2023 GReC Hrvatska - Gramatika (francuskoga jezika) u kontekstualizaciji ili na francuskome jeziku GReC Croatie, hrvatski ogranak u sklopu međunarodnog projekta - Grammaire et contextualisations GReC (13 zemalja) Université Sorbonne Nouvelle - Paris III http://grec.methodal.net Znanstveni / potpore
2019 - 2019 Program ranog učenja engleskog jezika za djecu s umjetnom pužnicom
2018 - 2018 Forenzična fonetika – međujezični i idiosinkratični prozodijski parametri
2017 - 2019 COGITO Znanstveni / francusko-hrvatsko partnerstvo Hubert Curien, PHC - MZOS (RH), MEAE (FRA) i MESRI (FRA)
2017 - 2019 Le genre occidental Znanstveni
2017 - 2020 Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, lP-2016-06-5736
2017 - 2022 MultiDis - Višerazinski pristupgoornom diskursu u jezičnom razvoju Znanstveni
2017 - 2017 Kontrastivni doprinos opisu francuskoga jezika s motrišta kroatofonih govornika, potpora UNIZG 2017. Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2015 - 2016 Jezični identiteti hrvatske iseljeničke zajednice u Argentini
2015 - 2015 Strukturacija, jezična djelatnost, diskurs i dalje – kontrastivni pristup : potpora UNIZG 2015. Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2014 - 2014 Kontrastivni doprinos lingvističkom i pragmatičkom opisu francuskoga jezika u kontekstu hrvatske romanističke tradicije, potpora UNIZG 2014. Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2014 - 2015 Radionica francuske gramatike FRA-GRAC Programski ugovor Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, 2014/2015. Stručni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2014 - 2015 Priručnik za akademske namjene : Programski ugovor Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, 2014/2015. Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2013 - 2018 GRAC – Groupe de recherche "Grammaire et contextualisation" EA 2288, DILTEC, ED 268 Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, Hrvatski ogranak Znanstveni / potpore
2013 - 2013 Segmentalni i suprasegmentalni aspekti govorno-jezične djelatnosti francuskoga jezika : Potpora UNIZG 2013. Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2011 - Germanizmi u hrvatskome - zvučni dijalektološki atlas Znanstveni / hrvatsko-austrijski znanstvenoistraživački projekt

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Facebook Upoznajmo jezike - FFZG - O studiju rumunjskoga jezika Video o rumunjskom jeziku i mogućnostima koje studij rumunjskoga pruža https://www.facebook.com/rumunjski
Facebook 100 godina od rođenja Emila Ciorana Članak iz časopisa Verso o Emilu Cioranu https://www.facebook.com/rumunjski
Facebook Goran Filipi Obavijest o smrti akademika Filipija https://www.facebook.com/rumunjski
Facebook Nora Iuga Prijevodi pjesama Nore Iuge u časopisu Verso https://www.facebook.com/rumunjski
Facebook Intervju August Kovačec Intervju s prof. Kovačecom u časopisu Verso https://www.facebook.com/rumunjski
YouTube Upoznajmo jezike - FFZG - O studiju rumunjskoga jezika Video o rumunjskom jeziku i mogućnostima koje studij rumunjskoga pruža https://www.youtube.com/watch?v=qqMW44PbFeI
You tube kanal Upoznajmo jezike Upoznajmo jezike - FFZG - Katedra za francuski jezik Odsjeka za romanistiku predstavljanje studijskog programa Katedre za francuski jezik Odsjeka za romanistiku široj javnosti https://www.youtube.com/watch?v=QypCifbyIog&list=PLO9FL-38uZy6a0zKn4bvU_CDoWJ6Kz3IL&index=5
Blog La Croatie diverse - le CRU à l'Université de Zagreb predstavljanje suradnje Katedre za francuski jezik Odsjeka za romanistiku s Agence universitaire de la Francophonie http://dicocroate2.over-blog.com/2014/05/le-centre-de-reussite-universitaire-de-l-universite-de-zagreb.htm
Institut français en Croatie Séminaire en ligne : Nos idées pour le français en Croatie à l'université Naše ideje za francuski na fakultetima - Nos idées pour le français à l'Université Francuski na Odsjeku za romanistiku FFZG https://www.youtube.com/watch?v=0fXh2pLZkpA
Youtube Profesor francuskog, zašto ne Predstavljanje profesora francuskog jezika https://www.youtube.com/watch?v=vWh2otvhs50
Facebook Centar za portugalski jezik Instituta Camões – pri Odsjeku za romanistiku predstavljanje Centra i studija luzitanistike široj javnosti https://www.facebook.com/clp.camoes.zagreb
Instagram Centar za portugalski jezik Instituta Camões – pri Odsjeku za romanistiku predstavljanje aktivnosti Centra i studija luzitanistike studentima i široj javnosti @clp_zagreb
Facebook Dan rumunjskoga jezika Duhoviti slikovni prikaz rumunjskoga i drugih romanskih jezika. Podjsetnik da je jesenski upisni rok još otvoren. https://www.facebook.com/rumunjski
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2022 izložba fotografija Istrorumunji Katedra za rumunjski jeziki književnost, Veleposlanstvo Rumunjske, Udruga Rumunja u Republici Hrvatskoj
2021 predavanje (online) prof. Francisca Tope sa Sveučilišta u Portu: „Braga, Craveirinha, Pina e Lobo Antunes; do domingo como espelho“ povodom Svjetskog dana portugalskog jezika Odsjek za romanistiku i CLP Instituta Camoes
2019 Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Brošura o studiju rumunjskoga Filozofski fakultet
2019 Romanian Language Café Razgovor studenata, nastavnika i zainteresirane javnosti s izvornim govornicima rumunjskoga (piscima, prevoditeljima itd.) Katedra za rumunjski jezik i književnost - Delia Ćupurdija i Ivana Olujić
2019 posjet korisnika Knjižnice Gajnice CLP-u i predavanje/prezentacija o geografskoj rasprostranjenosti portugalskog jezika CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku
2019 izložba "Portugalski film" na Filozofskom fakultetu plakati i leci Odsjek za romanistiku i CLP Instituta Camoes
2019 izložba "Florbela Espanca" na Filozofskom fakultetu plakati i leci Odsjek za romanistiku i CLP Instituta Camoes
2019 izložba „José Saramago: 20 anos do Prémio Nobel“ u knjižnici "Bogdan Ogrizović" https://zagreb.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/a-embaixada/noticias/jose-saramago-20-anos-do-premio-nobel CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku i Veleposlanstvo Portugala u Zagrebu
2019 predstavljanje pjesnikinje Sophije de Mello Breyner Andresen u knjižnici "Vladimir Nazor" u Vrapču (s prevoditeljicom Meri Grubić) http://centenariodesophia.com/wp-content/uploads/2019/11/SOPHIA-na-Cro%C3%A1cia.pdf CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku
2019 gostovanje književnice Teolinde Gersão na Filozofskom fakultetu povodom Svjetskog dana portugalskog jezika plakati i leci CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku
2019 Izložba knjiga nastavnika Odsjeka za romanistiku povodom 100. godina romanistike u Zagrebu izložba Odsjek za romanistiku
2019 Skup povodom 100. godina zagrebačke romanistike Web stranica s informacijama o povijesti Odsjeka: https://romanistika100.ffzg.unizg.hr/ Odsjek za romanistiku
2019 Dani otvorenih vrata Informativni list o studiju španjolskog jezika i književnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za španjolski jezik i Katedra za hispanske književnosti)
2018 Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Brošura o studiju rumunjskoga Filozofski fakultet
2018 izložba "O Tempo da Lingua" na Filozofskom fakultetu plakati i leci Odsjek za romanistiku i CLP Instituta Camoes
2018 Predavanje „A representação da África na Literatura Europeia“ prof. Antónia Pinta Ribeira povodom Svjetskog dana portugalskog jezika Odsjek za romanistiku i CLP Instituta Camoes
2018 retrospektiva filmova Terese Villaverde u kinu "Tuškanac" plakati i leci CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku
2018 posjet Osnovnoj školi Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom - predavanje o eko-školama u Portugalu (Maria Jose Homem, port. lektorica) CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku
2018 Dani otvorenih vrata Predavanje o studiju španjolskog jezika i književnosti namijenjeno maturantima Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za španjolski jezik i Katedra za hispanske književnosti)
2018 Dani otvorenih vrata Informativni list o studiju španjolskog jezika i književnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za španjolski jezik i Katedra za hispanske književnosti)
2018 Dani otvorenih vrata ¿Cuánto sabes del mundo hispano? Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za španjolski jezik i Katedra za hispanske književnosti)
2017 promidžbene aktivnosti - kratkometražni portugalski film u kinu "Tuškanac" (11 filmova - izbor: NY Portuguese Short Film Festival 2017) plakati i leci CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku
2017 promidžbene aktivnosti - portugalski film u kinu "Tuškanac" (Tisuću i jedna noć -1,2,3 Miguela Gomesa) plakati i leci CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku i Veleposlanstvo Portugala u Zagrebu
2017 posjet Predsjednika Portugalske republike Nj. E. Marcela Rebela de Souse Filozofskom fakultetu u Zagrebu i susret/predavanje sa studentima portugalskog jezika https://www.clpcamoes-zagreb.com/visita-do-presidente-da-repuacuteblica-portuguesa-agrave-faculdade.html
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2021 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Druga, Sedma i Šesnaesta gimnazija, Zagreb (predavači bivši studenti luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Druga gimnazija , Sedma gimnazija, Šesnaesta gimnazija - Zagreb
2021 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Prva gimnazija, Zagreb (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Prva gimnazija, Zagreb
2021 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Treća gimnazija, Zagreb (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Treća gimnazija, Zagreb
2021 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Dvanesta gimnazija, Zagreb (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Dvanaesta gimnazija, Zagreb
2021 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik
2021 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
2021 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Prva gimnazija, Varaždin (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Prva gimnazija, Varaždin
2020 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Druga, Sedma i Šesnaesta gimnazija, Zagreb (predavači bivši studenti luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Druga gimnazija , Sedma gimnazija, Šesnaesta gimnazija - Zagreb
2020 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Prva gimnazija, Zagreb (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Prva gimnazija, Zagreb
2020 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Treća gimnazija, Zagreb (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Treća gimnazija, Zagreb
2020 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Dvanesta gimnazija, Zagreb (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Dvanaesta gimnazija, Zagreb
2020 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik
2020 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
2020 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Prva gimnazija, Varaždin (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Prva gimnazija, Varaždin
2019 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Druga, Sedma i Šesnaesta gimnazija, Zagreb (predavači bivši studenti luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Druga gimnazija , Sedma gimnazija, Šesnaesta gimnazija - Zagreb
2019 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Prva gimnazija, Zagreb (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Prva gimnazija, Zagreb
2019 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Treća gimnazija, Zagreb (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Treća gimnazija, Zagreb
2019 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Dvanesta gimnazija, Zagreb (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Dvanaesta gimnazija, Zagreb
2018 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Druga, Sedma i Šesnaesta gimnazija, Zagreb (predavači bivši studenti luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Druga gimnazija , Sedma gimnazija, Šesnaesta gimnazija - Zagreb
2018 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Prva gimnazija, Zagreb (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Prva gimnazija, Zagreb
2018 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Treća gimnazija, Zagreb (predavač bivši student luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Treća gimnazija, Zagreb
2017 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Druga, Sedma i Šesnaesta gimnazija, Zagreb (predavači bivši studenti luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Druga gimnazija , Sedma gimnazija, Šesnaesta gimnazija - Zagreb
2016 portugalski jezik kao izborni predmet CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku FFZg i Druga, Sedma i Šesnaesta gimnazija, Zagreb (predavači bivši studenti luzitanistike, uz stipendiju Instituta Camoes) Druga gimnazija , Sedma gimnazija, Šesnaesta gimnazija - Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2018 SUDJELOVANJE NA PROJEKTU "Određivanje pragova prolaznosti na osnovnim sastavnicama ispita državne mature iz stranih jezika" DARJA DAMIĆ BOHAČ NCVVO ZAGREB
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2022 Angažiranje studenata u prevođenju ražličitih književnih djela i izdavanje u dvojezičnom časopisu Verso https://verso-intercultural.com/ Atelier de traducere cu studenții / Prevoditeljska radionica sa studentima Delia Ćupurdija, Ivana Olujić Udruga Nomad, Katedra za rumunjski jezik i književnost Zagreb + online
2021 Angažiranje studenata u prevođenju ražličitih književnih djela i izdavanje u dvojezičnom časopisu Verso https://verso-intercultural.com/ Atelier de traducere cu studenții / Prevoditeljska radionica sa studentima Delia Ćupurdija, Ivana Olujić Udruga Nomad i Katedra za rumunjski jezik i književnost Zagreb
2021 izvođenje obrazovnih programa za različite društvene grupe večernji tečajevi portugalskog kao stranog jezika u Centru za portugalski jezik Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku (Katedri za luzitanistiku) bivši studenti portugalskog jezika i književnosti (kao predavači) CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku (Katedri za portugalski jezik i književnost) Zagreb
2020 Angažiranje studenata u prevođenju ražličitih književnih djela i izdavanje u dvojezičnom časopisu Verso https://verso-intercultural.com/ Atelier de traducere cu studenții / Prevoditeljska radionica sa studentima Delia Ćupurdija, Ivana Olujić Udruga Nomad i Katedra za rumunjski jezik i književnost Zagreb
2020 sadržajna recenzija ispita i popratnih materijala Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin NCVVO Zagreb
2020 recenzija ispitnog kataloga iz Francuskog jezika Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin NCVVO Zagreb
2020 esej o francuskoj prozi - Drieu La Rochelle Sanja Šoštarić Hrvatski radio Zagreb
2020 sadržajna recenzija ispita i popratnih materijala Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin NCVVO Zagreb
2020 recenzija ispitnog kataloga iz Francuskog jezika Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin NCVVO Zagreb
2020 popularizacija znanosti Književni petak "Smisao egzistencije : 60 godina od Sartrea na Petku"https://www.youtube.com/watch?v=-KRgY9ezEO0 Maja Zorica Vukušić, Nenad Ivić Odsjek za Romanistiku Zagreb
2020 popularizacija znanosti HRT 3 Što je klasik ? (Flaubert) https://www.youtube.com/watch?v=mKtC6w9RKTU&t=36s Maja Zorica Vukušić Odsjek za Romanistiku Zagreb
2020 izvođenje obrazovnih programa za različite društvene grupe večernji tečajevi portugalskog kao stranog jezika u Centru za portugalski jezik Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku (Katedri za luzitanistiku) bivši studenti portugalskog jezika i književnosti (kao predavači) CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku (Katedri za portugalski jezik i književnost) Zagreb
2020 popularizacija znanosti - projekt Odsjeka za fonetiku Vrste disfluentnosti i strategija prekidanja u javnome govoru Daša Grković Odsjek za fonetiku Zagreb
2019 sadržajna recenzija ispita i popratnih materijala Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin NCVVO Zagreb
2019 prijevod francuskog romana - Drieu La Rochelle: Nemirni plamen Sanja Šoštarić prevoditeljica i izdavač Zagreb
2019 esej o francuskoj prozi - Reza Sanja Šoštarić Hrvatski radio Zagreb
2019 esej o francuskoj prozi - Bourget Sanja Šoštarić Hrvatski radio Zagreb
2019 sadržajna recenzija ispita i popratnih materijala Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin NCVVO Zagreb
2019 popularizacija znanosti Hrvatski radio : Okrugli stol (100godišnjica Romanistike u Zagrebu) Maja Zorica Vukušić, Lidija Orešković Dvorski, Petar Radosavljević Odsjek za Romanistiku Zagreb
2019 popularizacija znanosti Art a la carte ( Romanistika 100) Maja Zorica Vukušić Odsjek za Romanistiku Zagreb
2019 popularizacija znanosti Festival svjetske književnisti: uloga katedrale danas i sutra Nenad Ivić Odsjek za Romanistiku Zagreb
2019 izvođenje obrazovnih programa za različite društvene grupe večernji tečajevi portugalskog kao stranog jezika u Centru za portugalski jezik Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku (Katedri za luzitanistiku) bivši studenti portugalskog jezika i književnosti (kao predavači) CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku (Katedri za portugalski jezik i književnost) Zagreb
2019 popularizacija znanosti - projekt Odsjeka za fonetiku Punjači i disfluentnosti u surječju forenzične fonetike Daša Grković Odsjek za fonetiku Zagreb
2018 Konferencija "Prakse koje pomiču granice" Bajaški rumunjski za djelatnike u obrazovanju Petar Radosavljević Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“ - Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska Marija Bistrica
2018 popularizacija francuske književnosti Noć knjige Marija Paprašarovski HFD, Disput Zagreb
2018 poluparizacija francuske književnosti Interliber Marija Paprašarovski HFD, Disput Zagreb
2018 predavanje i radionica na seminaru za nsatavnike-pripravnike Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin AZOO Zagreb
2018 sadržajna recenzija ispita i popratnih materijala Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin NCVVO Zagreb
2018 (Triolet, Loti, Makine) Mjesec frankofonije Sanja Šoštarić Francuska ambasada Zagreb
2018 prijevod francuskog romana - Reza: Blago sretnima Sanja Šoštarić prevoditeljica i izdavač Zagreb
2018 popularizacija francuske kulture esej o francuskoj prozi - Loti Sanja Šoštarić Hrvatski radio Zagreb
2018 predavanje i radionica na seminaru za nsatavnike-pripravnike Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin AZOO Zagreb
2018 sadržajna recenzija ispita i popratnih materijala Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin NCVVO Zagreb
2018 izvođenje obrazovnih programa za različite društvene grupe večernji tečajevi portugalskog kao stranog jezika u Centru za portugalski jezik Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku (Katedri za luzitanistiku) bivši studenti portugalskog jezika i književnosti (kao predavači) CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku (Katedri za portugalski jezik i književnost) Zagreb
2018 izvođenje obrazovnih programa za različite društvene grupe - mentoriranje ciklusa od 8 radionica kroz kojih su studenti nastavničkog smjera hispanistike upoznali učenike OŠ Tin Ujević sa španjolskim jezikom i kulturom Vlakićem kroz Europu Jelić, Andrea-Beata; Blažević, Ana Gabrijela OŠ Tina Ujevića Zagreb
2018 popularizacija znanosti - projekt Odsjeka za fonetiku Forenzična fonetika – međujezični i idiosinkratični prozodijski parametri Daša Grković Odsjek za fonetiku Zagreb
2017 Skup "Uloga pomagača u razvoju identiteta djece Roma" Bajaški rumunjski kao dio identiteta Petar Radosavljević Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska - Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“ Orehovica
2017 Edukacija za facilitatore "Osnove bajaškog rumunjskog jezika za odrasle" Bajaški rumunjski Petar Radosavljević Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“ i Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska Šumećani
2017 popularizacija francuske književnosti Noć knjige Marija Paprašarovski HFD, Disput Zagreb
2017 poluparizacija francuske književnosti Interliber Marija Paprašarovski HFD, Disput Zagreb
2017 sadržajna recenzija ispita i popratnih materijala Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin NCVVO Zagreb
2017 (Triolet, Loti, Makine) Mjesec frankofonije Sanja Šoštarić Francuska ambasada Zagreb
2017 prijevod francuskog romana - Makine: Zemlja i nebo Jacquesa Dormea Sanja Šoštarić prevoditeljica i izdavač Zagreb
2017 sadržajna recenzija ispita i popratnih materijala Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin NCVVO Zagreb
2017 Rad u povjerenstvu za provedbu drzavnoga strucnog ispita za nastavnike francuskog jezika Ivana Franić AZOO Zagreb
2017 Drzavni skup za osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita "Učenikova samostalnost" Ivana Franić AZOO Zagreb
2017 popularizacija znanosti HRT 3 Što je klasik ? (Balzac) https://www.facebook.com/stojeklasik/posts/764515440391474/ Maja Zorica Vukušić Odsjek za Romanistiku Zagreb
2017 popularizacija znanosti HRT 3 Što je klasik ? (Gide) https://www.youtube.com/watch?v=X908-VBt8BU&t=44s Maja Zorica Vukušić Odsjek za Romanistiku Zagreb
2017 izvođenje obrazovnih programa za različite društvene grupe večernji tečajevi portugalskog kao stranog jezika u Centru za portugalski jezik Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku (Katedri za luzitanistiku) bivši studenti portugalskog jezika i književnosti (kao predavači) CLP Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku (Katedri za portugalski jezik i književnost) Zagreb
2017 Radionica francuske šansone na Festivalu frankofonih studenata srednje i istočne Europe Francuska šansona Majda Bojić (voditeljica radionice) Svučilišna agencija za frankofoniju (AUF) i Sveučilište u Zagrebu Zagreb
2017 sudjelovanje u istraživačkom radu sa zainteresiranim grupama u zajednici Projekt Jezični identiteti hrvatske iseljeničke zajednice u Argentini Maša Musulin, Ana Gabriela Blažević Sveučilište u Zagrebu i Državni ured za Hrvate izvan Republik Hrvatske Zagreb
2017 sudjelovanje u istraživačkom radu sa zainteresiranim grupama u zajednici Baza hrvatskih morfoloških dubleta Maša Musulin Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb
2016 popularizacija francuske književnosti Noć knjige Marija Paprašarovski HFD, Disput Zagreb
2016 poluparizacija francuske književnosti Interliber Marija Paprašarovski HFD, Disput Zagreb
2016 predavanje na Županijskom stručnom vijeću nastavnika francuskog jezika Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin AZOO Zagreb
2016 sastavljanje testova za razinu B1 za školsko, županijsko i državno natjecanje Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin AZOO Zagreb
2016 sadržajna recenzija ispita i popratnih materijala Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin NCVVO Zagreb
2016 predstavljanje prijevoda fran. proze Noć knjige Sanja Šoštarić NSK, KGZ Zagreb
2016 popularizacija francuske kulture prijevod francuskog romana - Loti: Azijada Sanja Šoštarić prevoditeljica i izdavač Zagreb
2016 predavanje na Županijskom stručnom vijeću nastavnika francuskog jezika Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin AZOO Zagreb
2016 sastavljanje testova za razinu B1 za školsko, županijsko i državno natjecanje Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin AZOO Zagreb
2016 sadržajna recenzija ispita i popratnih materijala Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin NCVVO Zagreb
2016 Okrugli stol, 1. simpozij Odjela za rano učenje jezika: Materinski i strani jezik u vrtićkoj dobi u Hrvatskoj Francuski jezik u vrtićkoj dobi Ivana Franić Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
2016 Rad u povjerenstvu za provedbu drzavnoga strucnog ispita za nastavnike francuskog jezika Ivana Franić AZOO Zagreb
2016 Drzavni skup za osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita "Osvrt na komunikacijski pristup u svjetlu novih perspektiva u nastavi stranih jezika" Ivana Franić AZOO Zagreb
2016 popularizacija znanosti HRT Noćna kavana (Houellebecq) https://www.youtube.com/watch?v=kFFKgHmLOQ0 Maja Zorica Vukušić Odsjek za Romanistiku Zagreb
2016 popularizacija znanosti Hrvatski radio : Između redaka (Albert Camus) Maja Zorica Vukušić Odsjek za Romanistiku Zagreb
2016 popularizacija znanosti Hrvatski radio : Između redaka (U potrazi za izgubljenim vremenom Marcela Prousta) Maja Zorica Vukušić Odsjek za Romanistiku Zagreb
2016 popularizacija znanosti Hrvatski radio : Između redaka (Moliere I) Maja Zorica Vukušić Odsjek za Romanistiku Zagreb
2016 popularizacija znanosti Hrvatski radio : Između redaka (Moliere II) Maja Zorica Vukušić Odsjek za Romanistiku Zagreb
2016 sudjelovanje u istraživačkom radu sa zainteresiranim grupama u zajednici Projekt Jezični identiteti hrvatske iseljeničke zajednice u Argentini Maša Musulin, Ana Gabriela Blažević Sveučilište u Zagrebu i Državni ured za Hrvate izvan Republik Hrvatske Zagreb
0 recenzija ispitnog kataloga iz Francuskog jezika Državna matura Vedrana Berlengi Kapušin NCVVO Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2021 članica Upravnog odbora Francuske alijanse u Zagrebu Vedrana Berlengi Kapušin Francuska Alijansa Zagreb
2021 Državna tajnica, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ivana Franić
2020 članica Upravnog odbora Francuske alijanse u Zagrebu Vedrana Berlengi Kapušin Francuska Alijansa Zagreb
2020 Pomoćnica ministra znanosti i obrazovanja Ivana Franić
2020 Državna tajnica, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ivana Franić
2019 Rad na osnivanju i u uredništvu časopisa Verso Ivana Olujić, Delia Ćupurdija Udruga Nomad Udruga Nomad Zagreb
2019 članica Upravnog odbora Francuske alijanse u Zagrebu Vedrana Berlengi Kapušin Francuska Alijansa Zagreb
2019 Pomoćnica ministra znanosti i obrazovanja Ivana Franić
2018 Pomoćnica ministra znanosti i obrazovanja Ivana Franić
2017 Pomoćnica ministra znanosti i obrazovanja Ivana Franić
2017 Članica Povjerenstva za dodjelu Rektorove nagrade Ivana Franić Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
2017 Članica Radne skupine za studijske programe Ivana Franić Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
2016 Članica Povjerenstva za dodjelu Rektorove nagrade Ivana Franić Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
2016 Predsjednica Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Ivana Franić Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
2016 Članica Radne skupine za studijske programe Ivana Franić Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2022 pomaganje izbjeglicama iz Ukrajine pomoć u odjeći i potrepštinama Gorana Bikić-Carić Zagreb
2021 Pomaganje stradalima u potresu pogođenom području pomoć u hrani, odjeći i higijenskim potrepštinama Lidija Orešković Dvorski Petrinja, Sisak
2020 Pomaganje stradalima u potresu pogođenom području pomoć u odjeći i potrepštinama Darja Damić Bohač Petrinja, Sisak
2020 pomaganje stradalima u potresu pomoć u hrani i higijenskim potrepštinama Sanja Šoštarić Petrinja, Sisak, Zagreb
2020 Pomaganje stradalima u potresu pogođenom području pomoć u hrani, odjeći i higijenskim potrepštinama Lidija Orešković Dvorski Petrinja, Sisak

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2019 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, 15-17. 11. 2019. FFZG znanstveni (međunarodni) Odsjek za romanistiku (zajedno s Odsjekom za talijanistiku) Gorana Bikić-Carić, Majda Bojić, Nina Lanović, Bojana Mikelenić, Lidija Orešković Dvorski, Petar Radosavljević, Maja Vukušić Zorica, Maja Zovko Zagreb
2019 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive znanstveni (međunarodni) Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Gorana Bikić-Carić, Majda Bojić, Nina Lanović, Bojana Mikelenić, Lidija Orešković Dvorski, Petar Radosavljević, Maja Vukušić Zorica, Maja Zovko Zagreb
2019 Literatuas hispánicas hoy znanstveni (međunarodni) Katedra za hispanske književnosti Odsjeka za romanistiku Mirjana Polić Bobić, Gordana Matić, Maja Zovko Dubrovnik
2019 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive znanstveni (međunarodni) Odsjek za romanistiku Gorana Bikić-Carić, Majda Bojić, Nina Lanović, Bojana Mikelenić, Lidija Orešković Dvorski, Petar Radosavljević, Maja Vukušić Zorica, Maja Zovko, Nenad Ivić, Ivana Olujić, Bogdanka Pavelin Lešić, Mirjana Polić Bobić, Dražen Varga, Nikica Talan Zagreb
2018 « Pisanje koncepta : zapadni žanr » (« L’écriture du concept : le genre occidental ») na Sveučilištu Université de Poitiers 8.11.2018. s kolegama s Odsjeka za filozofiju istog sveučilišta, dr.sc. red.prof. Arnaud François i dr.sc. red.prof. Gilles Marmasse, voditelja laboratorija « Métaphysique allemande et philosophie pratique » (MAPP) znanstveni (međunarodni) Odsjek za Romanistiku Maja Vukušić Zorica, Nenad Ivić Zagreb
2018 Okrugli stol povodom stogodišnjice rumunjskog ujedinjenja znanstveno-stručni okrugli stol Odsjek za romanistiku, Katedra za rumunjski jezik i književnost Ivana Olujić, Petar Radosavljević Zagreb
2016 Francontraste : Strukturacija, jezična djelatnost, diskurs i dalje znanstveni (međunarodni) Odsjek za romanistiku Bogdanka Pavelin Lešić, Evaine Le Calve Ivičević, Ivana Franić, Vedrana Berlengi, Gorana Bikić-Carić, Lidija Orešković Dvorski, Marta Petrak, Maja Vukušić Zorica Zagreb
2016 « O djelu Leopolda von Sacher-Masocha » (« Autour de Leopold von Sacher-Masoch ») 25.11.2016. znanstveni (međunarodni) Odsjek za Romanistiku Maja Vukušić Zorica Zagreb
2016 V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste međunarodni znanstveni skup Odsjek za romanistiku Nikica Talan, Nina Lanović, Majda Bojić, Daliborka Sarić, Ana Ille Horvat, Želimir Brala, Marina Deur (vanjska suradnica), Davor Gvozdić (vanjski suradnik), Soraia Lourenço (strana lektorica i voditeljica Centra za portugalski jezik Instituta Camoes pri Odsjeku za romanistiku) Zagreb
2016 El mundo hispano y/en sus fronteras znanstveni (međunarodni) Katedra za hispanske književnosti Odsjeka za romanistiku Mirjana Polić Bobić, Antonio Huertas, Gordana Matić, Maja Zovko Dubrovnik
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2021 Sudjelovanje na Verbotonalnom seminaru: Osnova teorije VT sistema Poliklinika Suvag Zagreb Bogdanka Pavelin Lešić
2021 RAD U DRŽAVNOM POVJERENSTVU I PROVEDBA NATJECANJA IZ FRANCUSKOG JEZIKA ŠKOLSKO, ŽUPANIJSKO I DRŽAVNO NATJECANJE DARJA DAMIĆ BOHAČ
2021 sudjelovanje u ocjenjivačkoj komisiji pri izboru i izdavanju licenci turističkim vodičima za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, za portugalski jezik Veleučilište VERN Ana Ille Horvat
2020 Sudjelovanje na Verbotonalnom seminaru: Osnova teorije VT sistema Poliklinika Suvag Zagreb Bogdanka Pavelin Lešić
2020 RAD U DRŽAVNOM POVJERENSTVU I PROVEDBA NATJECANJA IZ FRANCUSKOG JEZIKA ŠKOLSKO, ŽUPANIJSKO I DRŽAVNO NATJECANJE DARJA DAMIĆ BOHAČ
2020 IZRADA RECENZIJE ISPITNOG KATALOGA ZA DRŽAVNU MATURU IZ FRANCUSKOG JEZIKA 2021./2022. NCVVO DARJA DAMIĆ BOHAČ
2020 RECENZIJA Udžbenika BRISE-GLACE 16 THÈMES Sciences politiques et économie, autorica Borke Lekaj Lubine i Drijenke Pandžić Kuliš EKONOMSKI FAKULTET SVEUUČILIŠTA U ZAGREBU DARJA DAMIĆ BOHAČ
2020 sudjelovanje u ocjenjivačkoj komisiji pri izboru i izdavanju licenci turističkim vodičima za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, za portugalski jezik Veleučilište VERN Ana Ille Horvat
2019 Sudjelovanje na Verbotonalnom seminaru: Osnova teorije VT sistema Poliklinika Suvag Zagreb Bogdanka Pavelin Lešić
2019 RAD U DRŽAVNOM POVJERENSTVU I PROVEDBA NATJECANJA IZ FRANCUSKOG JEZIKA ŠKOLSKO, ŽUPANIJSKO I DRŽAVNO NATJECANJE DARJA DAMIĆ BOHAČ
2019 sudjelovanje u ocjenjivačkoj komisiji pri izboru i izdavanju licenci turističkim vodičima za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, za portugalski jezik Veleučilište VERN Ana Ille Horvat
2018 Sudjelovanje na Verbotonalnom seminaru: Osnova teorije VT sistema Poliklinika Suvag Zagreb Bogdanka Pavelin Lešić
2018 RAD U DRŽAVNOM POVJERENSTVU I PROVEDBA NATJECANJA IZ FRANCUSKOG JEZIKA ŠKOLSKO, ŽUPANIJSKO I DRŽAVNO NATJECANJE DARJA DAMIĆ BOHAČ
2018 SUDJELOVANJE NA PROJEKTU "Određivanje pragova prolaznosti na osnovnim sastavnicama ispita državne mature iz stranih jezika" NCVVO DARJA DAMIĆ BOHAČ
2018 RECENZIJA Kurikuluma i nastavnih materijala pravnog francuskog za potrebe Pravosudne akademije i tečaja francuskog jezika pravne struke (2018.) PRAVOSUDNA AKADEMIJA DARJA DAMIĆ BOHAČ
2018 sudjelovanje u ocjenjivačkoj komisiji pri izboru i izdavanju licenci turističkim vodičima za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, za portugalski jezik Veleučilište VERN Ana Ille Horvat
2017 Sudjelovanje na Verbotonalnom seminaru: Osnova teorije VT sistema Poliklinika Suvag Zagreb Bogdanka Pavelin Lešić
2017 RAD U DRŽAVNOM POVJERENSTVU I PROVEDBA NATJECANJA IZ FRANCUSKOG JEZIKA ŠKOLSKO, ŽUPANIJSKO I DRŽAVNO NATJECANJE DARJA DAMIĆ BOHAČ
2017 Drzavni skup za osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita: "Samostalnost učenika" Agencija za odgoj i obrazovanje izv. prof. dr. sc. Ivana Franić
2017 sudjelovanje u ocjenjivačkoj komisiji pri izboru i izdavanju licenci turističkim vodičima za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, za portugalski jezik Veleučilište VERN Ana Ille Horvat
2016 Sudjelovanje na Verbotonalnom seminaru: Osnova teorije VT sistema Poliklinika Suvag Zagreb Bogdanka Pavelin Lešić
2016 Koordinacija studijske grupe Francuski jezik i književnost u projektu Usklađivanje studijskih programa iz područja humanističkih i društvenih znanosti s potrebama tržišta rada Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatski kvalifikacijski okvir Lidija Orešković Dvorski
2016 Drzavni skup za osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita: "Osvrt na komunikacijski pristup u svjetlu novih perspektiva u nastavi stranih jezika" Agencija za odgoj i obrazovanje izv. prof. dr. sc. Ivana Franić
2016 sudjelovanje u ocjenjivačkoj komisiji pri izboru i izdavanju licenci turističkim vodičima za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, za portugalski jezik Veleučilište VERN Ana Ille Horvat
2015 sudjelovanje u ocjenjivačkoj komisiji pri izboru i izdavanju licenci turističkim vodičima za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, za portugalski jezik Veleučilište VERN Ana Ille Horvat
2014 sudjelovanje u ocjenjivačkoj komisiji pri izboru i izdavanju licenci turističkim vodičima za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, za portugalski jezik Veleučilište VERN Ana Ille Horvat
2013 sudjelovanje u ocjenjivačkoj komisiji pri izboru i izdavanju licenci turističkim vodičima za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, za portugalski jezik Veleučilište VERN Ana Ille Horvat
2012 sudjelovanje u ocjenjivačkoj komisiji pri izboru i izdavanju licenci turističkim vodičima za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, za portugalski jezik Veleučilište VERN Ana Ille Horvat
2011 sudjelovanje u ocjenjivačkoj komisiji pri izboru i izdavanju licenci turističkim vodičima za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, za portugalski jezik Veleučilište VERN Ana Ille Horvat
2010 sudjelovanje u ocjenjivačkoj komisiji pri izboru i izdavanju licenci turističkim vodičima za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, za portugalski jezik Veleučilište VERN Ana Ille Horvat
2009 sudjelovanje u ocjenjivačkoj komisiji pri izboru i izdavanju licenci turističkim vodičima za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, za portugalski jezik Veleučilište VERN Ana Ille Horvat
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2020 Marinko Koščec, Jakob Filić, Mateja Kiseljak, Marija Paprašarovski, Luka Delić, Mirna Sindičić Sabljo Suvremena francuska književnost Artikulacije. Časopis, 9, 66-120
2020 Petar Radosavljević Română în Croaţia - Rumunjski u Hrvatskoj Verso (Dvojezični rumunjsko-hrvatski časopis za kulturu), 1, 1, 46-48,
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2022 Festival europske kratke priče Društvo hrvatskih pisaca "Strava naša svagdašnja - 4 razgovora sa španjolskom spisateljicom Patriciom Esteban Erlés" (Peti kupe, Sveučilište u Zadru, Kazalište lutaka Zadar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Doc. dr. sc. Gordana Matić
2022 obilježavanje Dana rumunjskoga jezika Udruga Rumunja u Republici Hrvatskoj Predstavljanje 5. broja časopisa Verso Ivana Olujić
2022 Obilježavanje Dana rumunjskog jezika Udruga Rumunja u Republici Hrvatskoj Predstavljanje 3. broja časopisa Verso dr. sc. izv. prof. Ivana Olujić
2022 sudjelovanje u emisiji "Ultraljubičasta katastrofa" Radio 808 predstavljanje romanskih jezika Gorana Bikić-Carić
2021 Okrugli stol o tehnologijama u nastavi Zagrebačka škola ekonomije i managementa Empowering Learning Through Technology, HEIC (Higher Education Institutions Conference), https://www.heic.hr/panels2021/ Gorana Bikić-Carić
2020 razgovor s voditeljicom Martinom Petrinjak Knjižara "Bookara" Antoine de Saint-Exupéry Doc. dr. sc. Gorana Bikić-Carić
2020 Do korica Hrvatski radio Pierre Drieu La Rochelle dr.sc. Sanja Šoštarić
2020 Okrugli stol (povodom tematskih brojeva Hrvatske revije) Filozofski fakultet Rijeka Kulturna povijest Rijeke, prijestolnice europske kulture Mirjana Polić Bobić
2020 Drugi znanstveno-stručni skup HDSL-a Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora Jezici i svjetovi Daša Grković, Branka Oštrec
2019 predavanja u knjižnici “Bogdana Ogrizovića” Knjižnica "Bogdana Ogrizovića" Pogled u romanske jezike Doc. dr. sc. Gorana Bikić-Carić
2019 Zagrebački lingvistički krug Hrvatsko filološko društvo Romanski jezici – kako i zašto? doc. dr. sc. Gorana Bikić-Carić
2019 Do korica Hrvatski radio Yasmina Reza dr.sc. Sanja Šoštarić
2019 Do korica Hrvatski radio Paul Bourget dr.sc. Sanja Šoštarić
2019 javno predavanje - pozivno predavanje u Centru za jezična istraživanja Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Jeziku je svejedno: hrvatski jezik između lingvistike i ideologije Daliborka Sarić (s Anđelom Starčevićem - anglistika, i Matom Kapovićem - lingvistika)
2019 javno predavanje - izlaganje na Zagrebačkom lingvističkom krugu Zagrebački lingvistički krug Knjiga "Jeziku je svejedno" (Sandorf, Zg 2019) - hrvatski jezik između znanosti i ideologije Daliborka Sarić (s Anđelom Starčevićem - anglistika, i Matom Kapovićem - lingvistika)
2019 okrugli stol - Croaticumov okrugli stol (COS): Teličnost Croaticum, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Teličnost u portugalskom i hrvatskom Daliborka Sarić
2019 Dani rumunske književnosti (književna večer, Beograd) Traduki Ženski glasovi u savremenoj rumunskoj prozi Ivana Olujić
2019 Filit (Iași, festival književnosti i prevođenja) Muzeul Literaturii Române Iași Întâlnire între traducători din limba română și profesori de liceu Ivana Olujić
2019 Filit (Iași, festival književnosti i prevođenja) Muzeul Literaturii Române Iași Cui îi pasă de literatura română? Un proiect de brand cultural: traducătorii și traducerile Ivana Olujić
2019 Okrugli stol Matica hrvatska Okrugli stol o romanistu Slavku Ježiću Mirjana Polić Bobić
2019 Tribine Hrvatsko-hispanskog društva Hrvatsko-hispansko društvo Ljubavna poezija u Al-Andalusu Gorana Bikić-Carić
2019 Festival europske kratke priče Filozofski fakultet u Zagrebu i Festival europske kratke priče Razgovor s piscima Andrésom Neumanom i Antoniom Ortuñom Gordana Matić, Maja Zovko
2018 Tribina HFDP Hrvatsko-francusko društvo prijateljstva Zvuk i pokret u razgovoru Red. prof. dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
2018 Zagrebački lingvistički krug Hrvatsko filološko društvo O neprevodivim riječima, pojmovnoj nejasnosti i strukovnom nazivlju. Marta Petrak, asist.
2018 Zagrebački lingvistički krug Hrvatsko filološko društvo Gramatički član, formalno sredstvo iskazivanja (enuncijacije) u francuskome jeziku dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. Prof.
2018 Noć knjige NSK, KGZ Andrei Makine dr.sc. Sanja Šoštarić
2018 Do korica Hrvatski radio Pierre Loti dr.sc. Sanja Šoštarić
2018 9. okrugli stol "Iskustva u radu s romskom djecom u dječjim vrtićima, školama i knjižnicama na koprivničkom području" Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica Bajaški rumunjski u Hrvatskoj - jezikoslovni, sociolingvistički i kulturološki aspekti Petar Radosavljević
2018 Festival europske kratke priče Filozofski fakultet u Zagrebu i Festival europske kratke priče Razgovor s piscem Carlosom Fonsecom Gordana Matić
2017 Mjesec frankofonije Francuska ambasada Pierre Loti dr.sc. Sanja Šoštarić
2017 radionica - radionica/tečaj portugalskog jezika za osnovnoškolce Dječja knjižnica Medveščak - M2 početni kratki tečaj portugalskog jezika za djecu osnovnoškolskog uzrasta Ana Ille Horvat
2017 Predavanja Centra za jezična istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Centar za jezična istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Bajaški rumunjski u Hrvatskoj Petar Radosavljević
2017 Okrugli stol (povodom tematskih brojeva Hrvatske revije) Filozofski fakultet Rijeka Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika Mirjana Polić Bobić
2017 Okrugli stol Hrvatski jezik u iseljeničkim zajednicama SVEUČILIŠTE U SPLITU, Filozofski fakultet, Centar za hrvatske studije u svijetu Maša Musulin
2017 Festival europske kratke priče Filozofski fakultet u Zagrebu i Festival europske kratke priče Razgovor s piscima Rosom Montero i Guillermom Martínezom de Pisónom Gordana Matić
2017 Festival europske kratke priče Festival europske kratke priče, Teatar Itd. Otkrivanje Europe: Rosa Montero, Guillermo Martíez de Pisón, Laura Niembro Gordana Matić
2016 Noć knjige NSK, KGZ Elsa Triolet dr.sc. Sanja Šoštarić
2016 Okrugli stol, 1. simpozij Odjela za rano učenje jezika: Materinski i strani jezik u vrtićkoj dobi u Hrvatskoj Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Francuski jezik u vrtićkoj dobi izv. prof. dr. sc. Ivana Franić
2016 tribine Hrvatsko-hispanskog društva Hrvatsko-hispansko društvo Putovanja Cervantesova i Don Quijoteova Gorana Bikić-Carić
2016 Festival europske kratke priče Filozofski fakultet u Zagrebu i Festival europske kratke priče Predstavljanje i razgovor s piscem Andrésom Neumanom Gordana Matić, Maja Zovko
2016 Festival europske kratke priče Festival europske kratke priče, Teatar Itd. Čitanje i dodjela nagrade FEKP-a za kratku priču Gordana Matić
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2021 https://www.youtube.com/watch?v=0fXh2pLZkpA U organizaciji Francuskog instituta u Hrvatskoj: Naše ideje za učenje francuskog na fakultetima Francuski jezik na Filozofskome fakultetu u Zagrebu: jezik stručnog usavršavanja, znanstvenog istraživanja i preferencije Red. prof. Bogdanka Pavelin Lešić
2021 https://www.youtube.com/watch?v=vWh2otvhs50 U organizaciji Hrvatske udruge profesora francuskog jezika: Profesor francuskog, zašto ne? Studirati francuski jezik i književnost, nastavnički smjer na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
2021 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2021 Z1 televizija Televizijska emisija: Sveučilišni Zagreb Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Mirjana Polić Bobić
2021 Knjižara Bookara (youtube-bookaravision) Cervantesov svakodenvni jezik Mirjana Polić Bobić
2020 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2020 Hrvatski radio - Treći program Okrugli stol ponedjeljkom 100 godina romanistike u Zagrebu Majda Bojić
2020 HRT 1. program Televizijska emisija: Magazin Monografija Sveučilišta u Zagrebu Mirjana Polić Bobić
2020 Z1 televizija Televizijska emisija: Sveučilišni Zagreb Monografija Sveučilišta u Zagrebu Mirjana Polić Bobić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Drag mi je Platon Stota obljetnica romanistike na zagrebačkom Filozofskom fakultetu doc. dr. sc. Gorana Bikić-Carić
2019 Hrvatski radio - Treći program Znanstveni koncentrat Stota obljetnica romanistike na zagrebačkom Filozofskom fakultetu doc. dr. sc. Gorana Bikić-Carić
2019 Hrvatski radio - Treći program Okrugli stol ponedjeljkom Stota obljetnica romanistike na zagrebačkom Filozofskom fakultetu doc. dr. sc. Gorana Bikić-Carić, red. prof. dr. sc. Nenad Ivić
2019 Hrvatska televizija - Treći program Bilješke o jeziku Stota obljetnica romanistike na zagrebačkom Filozofskom fakultetu doc. dr. sc. Gorana Bikić-Carić, doc. dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, doc. dr. sc. Maja Zorica
2019 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2019 HRT Jezik i predrasude Knjiga "Jeziku je svejedno" - o ideologiji standardnog jezika u Hrvatskoj Daliborka Sarić (s Anđelom Starčevićem - anglistika, i Matom Kapovićem - lingvistika)
2019 Hrvatska radiotelevizija - HR1 Drag mi je Platon O 100 godina romanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Petar Radosavljević
2019 Hrvatska radiotelevizija - HR3 Okrugli stol ponedjeljkom O 100 godina romanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Petar Radosavljević
2019 Radio România Cultural Timpul prezent Traducerile literale și promovarea literaturii române în străinătate Ivana Olujić
2019 HR 3. program Radijska emisija: Okrugli stol ponedjeljkom 100 godina zagrebačke romanistike Mirjana Polić Bobić
2019 HRT 1. program Televizijska emisija: Kultura s nogu 100 godina zagrebačke romanistike Mirjana Polić Bobić
2019 HR 3. program Radijska emisija: Kozmopolis In memoriam Fernando del Paso Mirjana Polić Bobić
2018 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2018 HRT3 Što je klasik? Luís Vaz de Camões Nikica Talan
2018 HRT 1. program Televizijska emisija: Što je klasik Miguel de Cervantes y Saavedra Mirjana Polić Bobić
2017 Hrvatska televizija - Prvi program Jezik za svakoga Izgovor francuskih riječi dr. sc. Darja Damić Bohač
2017 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2017 HRT3 Što je klasik? Fernando Pessoa Nikica Talan
2017 Hrvatski radio 1. program Između redaka Emisija o Rosi Montero i Guillermu Martínezu de Pisónu Gordana Matić
2017 HRT 1. program Emisija o jeziku Ortoepska prilagodba španjolskih imena u hrvatskom jeziku Daša Grković
2016 Hrvatski radio - Prvi program Na kraju tjedna Učenje francuskoga jezika u Hrvatskoj Red. prof. Bogdanka Pavelin Lešić
2016 Hrvatska televizija - Prvi program Jezik za svakoga Izgovor francuskih riječi dr. sc. Darja Damić Bohač
2016 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2016 Hrvatska radiotelevizija - HTV Prizma O bajaškom rumunjskom i nastavi bajaškog rumunjskog Petar Radosavljević
2016 Eco Radio Rosario Bar Croata Viernes con visitas croatas, La lengua, el reflejo de la identidad Maša Musulin, Anita Skelin Horvat
2016 Radio croata Buenos Aires Croacias Totales Jezični identiteti hrvatske iseljeničke zajednice u Argentini Maša Musulin, Anita Skelin Horvat, Ana Gabriela Blažević
2015 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2014 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2013 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2012 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2011 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2010 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2009 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2008 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2007 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2006 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2005 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2004 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2003 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2002 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2001 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
2000 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
1999 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
1998 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
1997 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
1996 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
1995 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
1994 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
1993 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
1992 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
1991 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan
1990 Hrvatski radio - Treći program Poezija naglas prepjevi poezije pisane na portugalskom jeziku (desetak emisija godišnje) Nikica Talan