Naziv
Odsjek za talijanistiku
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Sandra Mardešić, izv. prof.
Tajnica
dr.sc. Jagoda Poropat Darrer
Povjerenica za kvalitetu
Ana Badurina, v. lekt.
ISVU koordinator
dr.sc. Vinko Kovačić, doc.
Satničarka
dr.sc. Katja Radoš-Perković, izv. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Ana Badurina, v. lekt. F329 01/4092311 abadurina@ffzg.hr
dr.sc. Etami Borjan, doc. F-330 01/4092312 eborjan@ffzg.hr
dr.sc. Morana Čale, red. prof. F301 01/4612550 mcale@ffzg.hr
dr.sc. Anadea Čupić, v. lekt. F-315 01/4092333 acupic@ffzg.hr
dr.sc. Dubravka Dubravec Labaš, v. lekt. F 330 01/4092312 ddlabas@ffzg.hr
dr.sc. Nada Filipin, doc. F-332 01/4092314 nzupanov@ffzg.hr
dr.sc. Francesca Maria Gabrielli, doc. F 303 01/4092310 fmgabrie@ffzg.hr
Marina Glavaš, v. lekt. F-331 01/4092313 maglavas@ffzg.hr
Ivana Kljaković Gašpić, v. lekt. F-331 01/4092313 ikljakovic@ffzg.hr
dr.sc. Vinko Kovačić, doc. F301 01/4092305 vkovacic@ffzg.hr
dr.sc. Maslina Ljubičić, red. prof. F 331 01/4092313 mljubici@ffzg.hr
dr.sc. Sandra Mardešić, izv. prof. F 332 01/4092314 smardesi@ffzg.hr
mr.sc. Vanda Maržić-Sabalić, v. lekt. F302 01/4092309 vmsabali@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Peruško, red. prof. F 303 01/4092310 tperusko@ffzg.hr
dr.sc. Ivica Peša Matracki, red. prof. F-332 +38516002414 ipesa@ffzg.hr
dr.sc. Luigi Piemontese, lekt. F315 01/4092333 lpiemont@ffzg.hr
dr.sc. Jagoda Poropat Darrer
dr.sc. Katja Radoš-Perković, izv. prof. F330 +38514092312 krperkov@ffzg.hr
dr.sc. Nino Raspudić, doc. F-329 01/4092311 nraspudi@ffzg.hr
Maria Rugo, lekt.
Francesca Sammartino F 302 4092309 fsammartino@ffzg.hr

Naziv Šifra
Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) 225519
Diplomski rad na studiju Talijanskog jezika i književnosti 124526
Fonetika i fonologija talijanskog jezika 36053
Fonetske vježbe iz talijanskog jezika 184932
Glotodidaktika 125577
Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma 171590
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika 125579
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219
Kazalište Carla Goldonija 170169
Latinski jezik za talijaniste 36889
Metodika nastave talijanskog jezika 117864
Morfosintaksa talijanskog jezika I 52691
Morfosintaksa talijanskog jezika II 52693
Od latinskoga do talijanskoga 125583
Osnove teorije književnosti 132040
Osnove usmenoga prevođenja 184933
Periodizacija talijanske književnosti 36050
Povijest talijanskog filma (III. skupina) 198899
Povijest talijanskog jezika 170176
Proces usvajanja drugog jezika 125319
Semantika talijanskog jezika 118221
Stručna praksa 235662
Studentska praksa 1 124522
Studentska praksa 2 128372
Suvremena talijanska povijest 51207
Suvremeni talijanski film 235663
Talijanska dijalektologija 125589
Talijanska filmska komedija (III. skupina) 118576
Talijanska književnost humanizma i renesanse (II. skupina) 225520
Talijanska književnost manirizma i baroka (II. skupina) 225521
Talijanska književnost prve polovice 20.st. 225522
Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća 145929
Talijanska leksikologija 52697
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina 171584
Talijanska pripovjedna proza u prijevodu 118222
Talijanski jezik I 1. 215567
Talijanski jezik I 2. 215568
Talijanski jezik II. 1 215522
Talijanski jezik II. 2 215523
Talijanski jezik III. 1 215524
Talijanski jezik III. 2 215525
Talijanski narodni običaji i kultura 52702
Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni (II. skupina) 225524
Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina) 225525
Teorija prevođenja 125593
Tvorba riječi 118225
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 1 215536
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 2. 215549
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 1. 215537
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 2. 215548
Uvod u studij talijanskoga jezika 36052
Varijeteti talijanskog jezika 118226
Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije 118227
Završni rad na studiju Talijanskog jezika i književnosti 70062

Prijediplomski studiji
  1. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij
  2. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji

Razdoblje Naziv Opis
2022 - 2023 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2024 Pinocchio internazionale/Pinocchio international Znanstveni / Europska unija
2021 - 2022 Prekojadranski drugi u književnosti izvedbenim umjetnostima i filmu 4 Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2022 Međukulturni aspekti školskoga jezika Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2022 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2023 Komodifikacija dijalekata i jezika u manjinskim kontekstima (KoDiMaK) Znanstveno-istraživački / Sveučilište u Zadru
2020 - 2021 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2021 Prekojadranski drugi u književnosti, izvedbenim umjetnostima i filmu 3 Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2020 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti Znanstveni
2019 - 2020 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - 2020 Prekojadranski drugi u književnosti, izvedbenim umjetnostima i filmu 2 Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - 2019 Pragmalingvističko supostavno istraživanje školskoga jezika Znanstveni
2019 - 2019 Međujezični utjecaj na percepciju i produkciju govora i jezika na primjeru hrvatskog kao većinskog i manjinskog jezika Znanstveni
2018 - 2019 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2018 - 2019 Altre storie/Other stories Znanstveni / Talijansko Ministarstvo kulture
2018 - 2019 Prekojadranski drugi u književnosti, izvedbenim umjetnostima i filmu Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2018 - 2018 Pragmalingvističko istraživanje razrednoga diskursa Znanstveni
2018 - 2019 Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri: primjer prevođenja administrativnih tekstova Znanstveni
2018 - 2018 Međujezični utjecaj na percepciju i produkciju govora i jezika na primjeru hrvatskog kao materinskog i stranog/inog jezika Znanstveni
2018 - 2018 Međujezični utjecaj na percepciju i produkciju govora i jezika na primjeru hrvatskog kao materinskog i stranog/inog jezika Znanstveni
2018 - 2018 Međujezični utjecaj na percepciju i produkciju govora i jezika na primjeru hrvatskog kao materinskog i stranog/inog jezika Znanstveni
2018 - 2019 Tečaj latiničnoga opismenjavanja za tražitelje azila i azilante Znanstveni
2018 - 2021 Govori Makarskoga primorja - dijakronija i sinkronija Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2017 - 2018 Crnogorsko-hrvatski povijesni, književni i kulturni odnosi Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2017 - 2021 Umrežavanje glazbom: promjene paradigmi u 'dugom 19. stoljeću' – od Luke Sorkočevića do Franje Ks. Kuhača NETMUS 19 Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2017 - 2017 Razredni jezik kao jezik struke u didaktici inih jezika Znanstveni
2017 - 2018 Prekojadranski drugi u književnosti i kulturi 2 Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2017 - 2018 Drugi broj časopisa studenata talijanistike "Galeotto"
2017 - 2017 Međunarodna studentska konferencija European Planning Meeting
2017 - 2018 Talijanski i hrvatski u kontaktu s drugim europskim jezicima Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2016 - 2017 Prekojadranski drugi u književnosti i kulturi Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2016 - 2016 Višejezični rječnik razrednoga jezika Znanstveni
2016 - 2017 Intertekstualne veze: franjevački ljetopisi – Andrić – suvremeni pripovjedači Znanstveni
2015 - 2017 Usporedbe talijanskih i hrvatskih varijeteta u europskom kontekstu Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2014 - 2018 Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, IP-2013-11-4785
2013 - 2015 Talijanski i hrvatski varijeteti: dodiri i usporedba Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2011 - 2016 Neurolingvistički aspekti bilingvizma Znanstveni
2007 - 2013 Preobrazbe identiteta Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2007 - 2013 Talijanski i hrvatski u kontaktu i kontrastu Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2002 - 2006 Supostavna analiza hrvatskoga i talijanskoga jezika Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
1997 - 2000 Preobrazba tradicije u modernoj i suvremenoj recepciji Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
1992 - 1995 Teorijsko istraživanje talijanske književnosti Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
1989 - 2002 Hrvatsko-talijanski književni odnosi Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2019 Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta odsječki štand, promotivni letci, ppt prezentacija s podacima i poveznicama dostupna na stranici odsjeka, kviz, talijanski slatkiši Odsjek za talijanistiku
2018 Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta odsječki štand, promotivni letci, ppt prezentacija s podacima i poveznicama dostupna na stranici odsjeka, kviz, talijanski slatkiši Odsjek za talijanistiku
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2022 Predavanje i radionica Moliški Hrvati i održavanje identiteta Hrvatska matica iseljenika - podružnica Pula i Pazinski kolegij u okviru projekta "Hrvatsko srce" Pazinski kolegij (Pazin)
2021 Radionica književnog prevođenja za srednjoškolce Prevoditeljica otkriva tajne zanata: Snježana Husić i Njegove tamne tvari Philipa Pullmana Tjedan dobre dječje knjige, Gradska knjižnica Rijeka Gradska knjižnica Rijeka
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2022 predavanje i radionica na državnom skupu za nastavnike talijankog jezika Oblikovanje i vrednovanje zadataka pisanja - predavanje Ispravljanje i vrednovanje zadataka pisanja- radionica učitelji i nastavnici talijanskog jezika Agencija za odgoj i obrazovanje Platforma Zoom
2021 predavanje i radionica za nastavnike talijanskog jezika na državnom stručnom skupu predavanje: Međukulturnost u nastavi talijanskog jezika , radionica: Primjena modela međukulturnosti u nastavi talijanskoga jezika Sandra Mardešić Agencija za odgoj i obrazovanje ZOOM platforma
2021 pozvano predavanje Interlingua Sandra Mardešić Odsjek za talijanistiku, Filozofski fakultet u Splitu Zoom platforma
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2022 Gostujuća predavanja 3 predavanja: Interlingua, Interculturalita' e linguaggio scolastico, Cultura e civilita' dr.sc. Sandra Mardešić dr.sc. Darja Mertelj, doc. Oddelek za romanske jezike in književnosti, Sveučilište u Ljubljani Ljubljana
2022 Gostujuće predavanje Hrvatska oaza „iz one bane mora”: jezik, kultura i identitet moliškohrvatske manjine Francesca Sammartino Hrvatska matica iseljenika - podružnica Pula i Filozofski fakultet u Puli Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
2022 Izlaganja sveučilišnih lektora Književno prevođenje i učenje: književnost, kultura, jezik Ana Badurina HDSL Zagreb
2022 Okrugli stol Konferencija PETRA-e mreže Ana Badurina, Iva Grgić Maroević, Vanda Mikšić, Marta Huber, Eliza Filimone, Duncan Large Sveučilište u Zadru i PETRA-e mreža Zadar
2022 Radionica književnog prevođenja Translab - laboratorij za književno prevođenje Ana Badurina DHKP i Talijanksi institut za kulturu Zagreb
2022 Gostujuće predavanje Prevođenje dječje književnosti. Primjer Pinocchijevih pustolovina Katja Radoš-Perković, Lara Holbling Matković, Anda Bukvić Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Split
2022 Radionica književnog prevođenja Translab 2021/22 - prevođenje dječjeg romana "Cole Tiger" Katja Radoš-Perković DHKP, Odsjek za talijanistiku, Talijanski institut za kulturu u Zagrebu Zagreb
2022 Predavanje na Županijskom stručnom vijeću učitelja Hrvatskoga jezika u osnovnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije Moliškohrvatska manjina: Jezik, kultura i identitet hrvatske oaze „iz one bane mora” Francesca Sammartino Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika u osnovnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije (Agencija za odgoj i obrazovanje) Microsoft Teams aplikacija (online)
2022 Predavanje na Županijskom stručnom vijeću učitelja Hrvatskoga jezika u osnovnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije Moliškohrvatska manjina: Jezik, kultura i identitet hrvatske oaze „iz one bane mora” Francesca Sammartino Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika u osnovnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije (Agencija za odgoj i obrazovanje) Microsoft Teams aplikacija (online)
2021 Laboratorij za književno prevođenje - održava se u Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu Translab - deset susreta godišnje, rad sa studentima na određenom prevodilačkom zadatku uz vodstvo i pomoć različitih mentora i stručnjaka Ana Badurina, Morana Čale, Tatjana Peruško, Snježana Husić, Katja Radoš-Perković DHKP, Odsjek za talijanistiku i Talijanski institut za kulturu u Zagrebu Zagreb
2021 Županijsko i državno natjecanje iz talijanskog jezika Snimanje zadataka za ispitivanje vještine slušanja Vanda Maržić Sabalić Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2021 predavanje za nastavnike talijanskog Predavanje: Školski jezik u razvoju međukulturne kompetencije nastavnici talijanskog jezika Županijsko vijeća za učitelje talijanskog jezika za osnovne škole Grada Zagreba i za županije kontinentalne Hrvatske Zagreb
2021 predavanje za nastavnike talijanskog jezika Strategije učenja talijanskog u osnovnoj školi Sandra Mardešić Međužupanijsko vijeće učitelja talijanskog jezika za Grad Zagreb i županije kontinentalne Hrvatske Zoom platforma
2021 predavanje za nastavnike talijanskog jezika (Istarska županija) Talijanski školski jezik (nastavnički, učenički, razredni jezik) Sandra Mardešić Županijski stručni skup za učitelje i nastavnike talijanskoga jezika, Istarska županija Zoom platforma
2021 pozvano predavanje Književno prevođenje u teoriji i praksi Ana Badurina, Željka Macan Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij Platforma Zoom
2020 Laboratorij za književno prevođenje - održava se u Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu Translab - deset susreta godišnje, rad sa studentima na određenom prevodilačkom zadatku uz vodstvo i pomoć različitih mentora i stručnjaka Ana Badurina, Morana Čale, Tatjana Peruško, Snježana Husić, Katja Radoš-Perković DHKP, Odsjek za talijanistiku i Talijanski institut za kulturu u Zagrebu Zagreb
2020 Radionice na ljetnoj školi Ljetna škola talijanskog jezika Vesna Deželjin Università Cattolica iz Milana, Università degli Studi iz Udina i Università degli studi iz Trsta Gemona del Friuli
2020 Županijsko i državno natjecanje iz talijanskog jezika Snimanje zadataka za ispitivanje vještine slušanja Vanda Maržić Sabalić Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2020 Gostujuće predavanje Suvremeni dokumentarni film i novi val u svjetskoj kinematografiji Etami Borjan Škola medijske kulture "Dr. Ante Peterlić" Zagreb
2020 Serija seminara Ljetna filmska škola Etami Borjan Filozofski fakultet u Zagrebu i University of Cincinnati Zagreb
2020 Radionica književnog prevođenja, 14 susreta s polaznicima Translab, laboratorij za književno prevođenje s talijanskog na hrvatski jezik Snježana Husić DHKPi Talijanski institut za kulturu u Zagrebu Zagreb
2019 Laboratorij za književno prevođenje - održava se u Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu Translab - deset susreta godišnje, rad sa studentima na određenom prevodilačkom zadatku uz vodstvo i pomoć različitih mentora i stručnjaka Ana Badurina, Morana Čale, Tatjana Peruško, Snježana Husić, Katja Radoš-Perković DHKP, Odsjek za talijanistiku i Talijanski institut za kulturu u Zagrebu Zagreb
2019 Radionica književnog prevođenja - održana na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Mentorski rad sa studentima na vlastitim prijevodima. Upoznavanje s osnovnim načelima književnoga prevođenja Ana Badurina DHKP i Odsjek za talijanistiku Zagreb
2019 Radionice za učitelje i nastavnike talijanskog jezika kao L2 Zadaci za ispitivanje razumijevanja čitanjem i slušanjem, razina B i razina A Marina Glavaš, Sandra Mardešić, Vanda Maržić Sabalić Agencija za odgoj i obrazovanje, Odsjek za talijanistiku, OŠ A. G. Matoša Zagreb Zagreb
2019 Radionice na ljetnoj školi Ljetna škola talijanskog jezika Vesna Deželjin Università Cattolica iz Milana, Università degli Studi iz Udina i Università degli studi iz Trsta Gemona del Friuli
2019 Županijsko i državno natjecanje iz talijanskog jezika Snimanje zadataka za ispitivanje vještine slušanja Vanda Maržić Sabalić Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2019 Poslijediplomski seminar 13th Postgraduate Course Feminisms in a Transnational Perspective Francesca Maria Gabrielli Inter-University Centre Dubrovnik
2019 Gostujuće predavanje Suvremeni dokumentarni film i novi val u svjetskoj kinematografiji Etami Borjan Škola medijske kulture "Dr. Ante Peterlić" Zagreb
2019 Radionica Formatting Film Studies: International objectives Etami Borjan Mentoring Workshop on Film Critism, Calicut University Indija
2019 Serija seminara Ljetna filmska škola Etami Borjan Filozofski fakultet u Zagrebu i University of Cincinnati Zagreb
2019 Radionica književnog prevođenja, 14 susreta s polaznicima Translab, laboratorij za književno prevođenje s talijanskog na hrvatski jezik Snježana Husić DHKPi Talijanski institut za kulturu u Zagrebu Zagreb
2019 Gostujuće predavanje Cultura, civilità e interculturalità Sandra Mardešić Katedra za italijanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Beograd
2019 Gostujuće predavanje Interlingua Sandra Mardešić Katedra za italijanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Beograd
2019 Gostujuće predavanje Linguaggio di scuola Sandra Mardešić Katedra za italijanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Beograd
2018 Laboratorij za književno prevođenje - održava se u Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu Translab - deset susreta godišnje, rad sa studentima na određenom prevodilačkom zadatku uz vodstvo i pomoć različitih mentora i stručnjaka Ana Badurina, Morana Čale, Tatjana Peruško, Snježana Husić, Katja Radoš-Perković DHKP, Odsjek za talijanistiku i Talijanski institut za kulturu u Zagrebu Zagreb
2018 Seminar usavršavanja za sveučilišne i srednjoškolske nastavnike talijanskoga jezika Il percorso di acquisizione del sistema verbale italiano L2 Ivica peša Matracki Odsjek za talijanistiku uz potporu Talijanskoga Instituta za kulturu Zagreb
2018 Radionice za učitelje i nastavnike talijanskog jezika kao L2 Zadaci za ispitivanje razumijevanja čitanjem i slušanjem, razina B i razina A Marina Glavaš, Sandra Mardešić, Vanda Maržić Sabalić Agencija za odgoj i obrazovanje, Odsjek za talijanistiku, OŠ A. G. Matoša Zagreb Zagreb
2018 Radionice na ljetnoj školi Ljetna škola kreativnog pisanja, Stara Sušica Tatjana Peruško Centar za kreativno pisanje CeKaPe Stara Sušica
2018 Radionice na ljetnoj školi Ljetna škola talijanskog jezika Vesna Deželjin Università Cattolica iz Milana, Università degli Studi iz Udina i Università degli studi iz Trsta Gemona del Friuli
2018 Županijsko i državno natjecanje iz talijanskog jezika Snimanje zadataka za ispitivanje vještine slušanja Vanda Maržić Sabalić Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2018 Poslijediplomski seminar 12th Postgraduate Course Feminisms in a Transnational Perspective Francesca Maria Gabrielli Inter-University Centre Dubrovnik
2018 Serija predavanja Etnografski i suvremeni autohtoni film Etami Borjan Summer School of Visual Anthropology Beograd
2018 Serija seminara Ljetna filmska škola Etami Borjan Filozofski fakultet u Zagrebu i University of Cincinnati Zagreb
2018 Radionica književnog prevođenja, 14 susreta s polaznicima Translab, laboratorij za književno prevođenje s talijanskog na hrvatski jezik Snježana Husić DHKPi Talijanski institut za kulturu u Zagrebu Zagreb
2018 Gostujuće predavanje Versi i beštije, ljepota i točnost: trening snage za prevodilačke dugoprugaše (s primjerima iz prakse) Snježana Husić Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Split
2017 Laboratorij za književno prevođenje - održava se u Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu Translab - deset susreta godišnje, rad sa studentima na određenom prevodilačkom zadatku uz vodstvo i pomoć različitih mentora i stručnjaka Ana Badurina, Morana Čale, Tatjana Peruško, Snježana Husić, Katja Radoš-Perković DHKP, Odsjek za talijanistiku i Talijanski institut za kulturu u Zagrebu Zagreb
2017 Radionice na ljetnoj školi Ljetna škola talijanskog jezika Vesna Deželjin Università Cattolica iz Milana, Università degli Studi iz Udina i Università degli studi iz Trsta Gemona del Friuli
2017 Županijsko i državno natjecanje iz talijanskog jezika Snimanje zadataka za ispitivanje vještine slušanja Vanda Maržić Sabalić Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2017 Poslijediplomski seminar 11th Postgraduate Course Feminisms in a Transnational Perspective Francesca Maria Gabrielli Inter-University Centre Dubrovnik
2017 Masterclass Etnografski film Etami Borjan Jaffna International Cinema Festival Sri Lanka
2017 Radionica književnog prevođenja, 14 susreta s polaznicima Translab, laboratorij za književno prevođenje s talijanskog na hrvatski jezik Snježana Husić DHKPi Talijanski institut za kulturu u Zagrebu Zagreb
2016 Laboratorij za književno prevođenje - održava se u Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu Translab - deset susreta godišnje, rad sa studentima na određenom prevodilačkom zadatku uz vodstvo i pomoć različitih mentora i stručnjaka Ana Badurina, Morana Čale, Tatjana Peruško, Snježana Husić, Katja Radoš-Perković DHKP, Odsjek za talijanistiku i Talijanski institut za kulturu u Zagrebu Zagreb
2016 Seminar za usavršavanja za sveučilišne srednjoškolske nastavnike talijanskoga jezika Apprendimento del lessico; Gesticolazione ed espressioni idiomatiche Maslina Ljubičić, Sandra Mardešić Odsjek za talijanistiku uz potporu Talijanskoga Instituta za kulturu Zagreb
2016 Radionice na ljetnoj školi Ljetna škola talijanskog jezika Vesna Deželjin Università Cattolica iz Milana, Università degli Studi iz Udina i Università degli studi iz Trsta Gemona del Friuli
2016 45. Hrvatski seminar za strane slaviste Tijelo u tekstu, tijelo teksta: Marinkovićev Kiklop Morana Čale Zagrebačka slavistička škola Dubrovnik
2016 Županijsko i državno natjecanje iz talijanskog jezika Snimanje zadataka za ispitivanje vještine slušanja Vanda Maržić Sabalić Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2016 Poslijediplomski seminar 10th Postgraduate Course Feminisms in a Transnational Perspective Francesca Maria Gabrielli Inter-University Centre Dubrovnik
2016 Radionica književnog prevođenja, 14 susreta s polaznicima Translab, laboratorij za književno prevođenje s talijanskog na hrvatski jezik Snježana Husić DHKPi Talijanski institut za kulturu u Zagrebu Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2022 Rad u Zakladi "Agostina Piccoli" (u svojstvu predsjednice) Francesca Sammartino Zaklada "Agostina Piccoli" Montemitro (Italija)
2022 Rad u udruzi KroaTarantata (u svojstvu članice) Francesca Sammartino KroaTarantata Montemitro (Italija)
2021 Rad u Zakladi "Agostina Piccoli" (u svojstvu člana) Francesca Sammartino Montemitro (Italija)
2021 Rad u udruzi KroaTarantata (u svojstvu člana) Francesca Sammartino KroaTarantata Montemitro (Italija)
2020 Politički angažman Nino Raspudić Neovisni zastupnik Sabor RH Zagreb
2020 rad u Povjerenstvu Nagrade “Josip Tabak” Društva hrvatskih književnih prevodilaca Snježana Husić DHKP Zagreb
2019 rad u Stručnom povjerenstvu za priznavanje prava samostalnih umjetnika iz književnog i književnoprijevodnog područja umjetničkog stvaralaštva Snježana Husić Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika Zagreb
2018 rad u Stručnom povjerenstvu za priznavanje prava samostalnih umjetnika iz književnog i književnoprijevodnog područja umjetničkog stvaralaštva Snježana Husić Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika Zagreb
2018 Književni prevoditelj u vašem kvartu: čitanje i susret s hospitaliziranom djecom Snježana Husić Klinika za dječje bolesti Zagreb DHKP Zagreb
2018 projekt Vlakićem po Europi OŠ Tin Ujević - Zagreb održavanje nekoliko sati nastave talijanskog učenicima nižih razreda osnovne škole studentica Franka Palada pod mentorstvom Sandre Mardešić OŠ Tin Ujević OŠ Tin Ujević Zagreb
2017 rad u Povjerenstvu za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva Snježana Husić M. Koščec, I. Šojat, M. Valent i dr. Ministarstvo kulture RH Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2019 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive znanstveni (međunarodni) Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Vinko Kovačić, Ivica Peša Matracki, Morana Čale, Katja Radoš-Perković Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2022 Recenziranje ispita za sve razine natjecanja iz talijanskog jezika Agencija za odgoj i obrazovanje Vanda Maržić Sabalić
2022 Organizatorica i koordinatorica laboratorija za književno prevođenje Translab DHKP i Talijanski institut za kulturu Ana Badurina
2022 Konsekutivno prevođenje na FEKP - Festival europske kratke priče u Zagrebu. Gostovanje talijanskog pisca Andree Bajanija FEKP - Festival europske kratke priče Katja Radoš-Perković
2022 Konsekutivno prevođenje na 50. Animafestu u Zagrebu. Gostovanje talijanskog autora Darija Sansonea. Animafest Katja Radoš-Perković
2022 Autorica projekta "Tko vam je napisao lektiru?" - ciklus od pet tribina posvećenih književnom prevođenju organiziranih u suradnji sa srednjim školama u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku Srednje škole Ana Badurina
2021 Recenziranje ispita za sve razine natjecanja iz talijanskog jezika Agencija za odgoj i obrazovanje Marina Glavaš
2021 Sadržajni recenzent za ispit državne mature za predmet Talijanski jezik Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Sandra Mardešić
2021 Članica Stručnog ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za nastavnike talijanskog jezika u osnovnim i srednjim školama Agencija za odgoj i obrazovanje Sandra Mardešić
2021 Simultano prevođenje na 19. Zagreb Film Festivalu “Spotlight Italy”: when East meets West Taijanski institut za kulturu Vanda Maržić-Sabalić
2021 Simultano prevođenje na stručnom seminaru restauratorstva i postpotresne obnove Veleposlanstvo Republike Italije i Talijanski institut za vanjsku trgovinu Vanda Maržić Sabalić
2021 Autorica projekta "Književni trenutak" - radijske emisije o književnim prijevodima Ministarstvo kulture i medija, DHKP, radio Yammat Ana Badurina
2020 Recenziranje ispita za sve razine natjecanja iz talijanskog jezika Agencija za odgoj i obrazovanje Marina Glavaš
2020 Recenzija Kataloga za maturu za ispit iz talijanskoga jezika i književnosti (škole s nastavnom na talijanskom jeziku) za šk. god. 2021./22. Agencija za odgoj i obrazovanje Katja Radoš-Perković
2020 Konsekutivno prevođenje tijekom posjeta talijanskoga ministra vanjskih poslova Hrvatskoj Veleposlanstvo Republike Italije i Talijanski institut za kulturu Vanda Maržić Sabalić
2020 Sadržajni recenzent za ispit državne mature za predmet Talijanski jezik Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Sandra Mardešić
2020 Članica Stručnog ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za nastavnike talijanskog jezika u osnovnim i srednjim školama Agencija za odgoj i obrazovanje Sandra Mardešić
2020 Sudjelovanje u izradi Pravilnika Radne skupine za dodjeljivanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti Sveučilište u Zagrebu Ivica Peša Matracki
2020 Selektorica radova za festival Festival europske kratke priče Tatjana Peruško
2020 Članica organizacijskog odbora Festival europske kratke priče Tatjana Peruško
2019 Recenziranje ispita za sve razine natjecanja iz talijanskog jezika Agencija za odgoj i obrazovanje Marina Glavaš
2019 Recenzija ispita za sve razine natjecanja iz talijanskog jezika Agencija za odgoj i obrazovanje Vanda Maržić Sabalić
2019 Konsekutivno prevođenje za Tjedan talijanske kuhinje u svijetu Agencija ICE i Veleposlanstvo Republike Italije Vanda Maržić Sabalić
2019 Konsekutivno prevođenje za Festival svjetske književnosti Predavanje prof. Vezzoli i gostovanje glazbenika Latifa bolata, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb Katja Radoš-Perković
2019 Selektorica programa o suvremenom postjugoslavenskom filmu International Film Festival of Kerala, India Etami Borjan
2019 Sadržajni recenzent za ispit državne mature za predmet Talijanski jezik Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Sandra Mardešić
2019 Članica Stručnog ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za nastavnike talijanskog jezika u osnovnim i srednjim školama Agencija za odgoj i obrazovanje Sandra Mardešić
2019 Selektorica radova za festival Festival europske kratke priče Tatjana Peruško
2019 Članica organizacijskog odbora Festival europske kratke priče Tatjana Peruško
2018 Recenziranje ispita za sve razine natjecanja iz talijanskog jezika Agencija za odgoj i obrazovanje Marina Glavaš
2018 Radna skupina za državnu maturu iz talijanskog jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Marina Glavaš
2018 Simultano prevođenje na Danu talijanskih istraživanja u svijetu Veleposlanstvo Republike Italije i Talijanski institut za kulturu Vanda Maržić Sabalić
2018 Simultano prevođenje susreta delegacija Parlamentarna dimenzija Srednjeeuropske inicijative, Hrvatski sabor, na temu Održivi turizam Vanda Maržić Sabalić
2018 Konsekutivno prevođenje za Tjedan talijanske kuhinje u svijetu Agencija ICE i Veleposlanstvo Republike Italije Vanda Maržić Sabalić
2018 Simultano prevođenje na parlamentarnoj skupštini Parlamentarna skupština parlamentarne dimenzije Srednjeeuropske inicijative, Hrvatski sabor Vanda Maržić Sabalić
2018 Simultano prevođenje Međuparlamentarne konferencije Hrvatski sabor, Uloga parlamenata u oblikovanju budućnosti hrane i poljoprivrede Vanda Maržić Sabalić
2018 Konsekutivno prevođenje gostovanja Skladateljica Ada Gentile na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Katja Radoš-Perković
2018 Članica programskog vijeća PSST! Festival nijemog filma Etami Borjan
2018 Sadržajni recenzent za ispit državne mature za predmet Talijanski jezik Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Sandra Mardešić
2018 Članica Stručnog ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za nastavnike talijanskog jezika u osnovnim i srednjim školama Agencija za odgoj i obrazovanje Sandra Mardešić
2018 sudionik radionice Određivanje pragova prolaznosti na sastavnicama ispita državne mature iz stranih jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Sandra Mardešić
2018 sudionik radionice Određivanje pragova prolaznosti na sastavnicama ispita državne mature iz stranih jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Marina Glavaš
2018 Sudjelovanje na javnoj tribini o Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje Ivica Peša Matracki
2018 Selektorica radova za festival Festival europske kratke priče Tatjana Peruško
2018 Članica organizacijskog odbora Festival europske kratke priče Tatjana Peruško
2017 Recenziranje ispita za sve razine natjecanja iz talijanskog jezika Agencija za odgoj i obrazovanje Marina Glavaš
2017 Konsekutivno prevođenje konferencije za tisak Posjet predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija Hrvatskome saboru i susret s premijerom Plenkovićem Vanda Maržić Sabalić
2017 Sadržajni recenzent za ispit državne mature za predmet Talijanski jezik Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Sandra Mardešić
2017 Članica Stručnog ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za nastavnike talijanskog jezika u osnovnim i srednjim školama Agencija za odgoj i obrazovanje Sandra Mardešić
2017 Savjetovanje o kurikularnoj reformi - Škola za život Agencija za odgoj i obrazovanje Ivica Peša Matracki
2017 Selektorica radova za festival Festival europske kratke priče Tatjana Peruško
2017 Članica organizacijskog odbora Festival europske kratke priče Tatjana Peruško
2016 Lektoriranje ispitnih materijala za državnu maturu iz talijanskoga jezika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Marina Glavaš
2016 Recenziranje ispita za sve razine natjecanja iz talijanskog jezika Agencija za odgoj i obrazovanje Marina Glavaš
2016 Simultano prevođenje na skupu Gli investimenti in Croazia - Investicije u Hrvatskoj Predstavnici hrvatskih gospodarstvenika i Savjetodavni odbor talijanskih gospodarstvenika u Hrvatskoj Vanda Maržić Sabalić
2016 Konsekutivno prevođenje tijekom službenog posjeta delegacije Republike Italije Jadransko-Jonska euroregija. Susret s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović Vanda Maržić Sabalić
2016 Organizatorica i selektorica programa talijanskog filma Motovun film festival Etami Borjan
2016 Selektorica talijanskih dokumentarnih filmova Dokukino Zagreb Etami Borjan
2016 Članica Stručnog ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za nastavnike talijanskog jezika u osnovnim i srednjim školama Agencija za odgoj i obrazovanje Sandra Mardešić
2016 Selektorica radova za festival Festival europske kratke priče Tatjana Peruško
2016 Članica organizacijskog odbora Festival europske kratke priče Tatjana Peruško
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2020 Nino Raspudić Kolumna "Kratki espresso" (teme iz politike, kulture i društva) Večernji list, izdanje petkom
2019 Nino Raspudić Kolumna "Kratki espresso" (teme iz politike, kulture i društva) Večernji list, izdanje petkom
2018 Nino Raspudić Kolumna "Kratki espresso" (teme iz politike, kulture i društva) Večernji list, izdanje petkom
2017 Nino Raspudić Kolumna "Kratki espresso" (teme iz politike, kulture i društva) Večernji list, izdanje petkom
2016 Nino Raspudić Kolumna "Kratki espresso" (teme iz politike, kulture i društva) Večernji list, izdanje petkom
2016 Tatjana Peruško Život prepun priča Tema, 1-2-3/2016, 11-12
2016 Tatjana Peruško Erri de Luca, Ispisujem materiju koja me ispisala, razgovor s autorom Tema, 1-2-3/2016, 15-16
2015 Nino Raspudić Kolumna "Kratki espresso" (teme iz politike, kulture i društva) Večernji list, izdanje petkom
2014 Nino Raspudić Kolumna "Kratki espresso" (teme iz politike, kulture i društva) Večernji list, izdanje petkom
2013 Nino Raspudić Kolumna "Kratki espresso" (teme iz politike, kulture i društva) Večernji list, izdanje petkom
2012 Nino Raspudić Kolumna "Kratki espresso" (teme iz politike, kulture i društva) Večernji list, izdanje petkom
2011 Nino Raspudić Kolumna "Kratki espresso" (teme iz politike, kulture i društva) Večernji list, izdanje petkom
2010 Nino Raspudić Kolumna "Kratki espresso" (teme iz politike, kulture i društva) Večernji list, izdanje petkom
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2022 Javne tribine DHKP Litterarum translatio: Ana Badurina Ana Badurina
2022 Javne tribine Fraktura i Kaptol boutique cinema Cinema Book Club: Mračna kći Ana Badurina
2022 Javne tribine DHKP i Noć knjige Stihom na stih Ana Badurina
2022 Javne tribine DFKP i Talijanski institut za kulturu O prevođenju: Anita Vuco Ana Badurina
2022 Izložba prijevoda DHKP Od izvornika do prijevoda Ana Badurina
2021 Proslava 700. Obljetnice Danteove smrti Talijanski institut za kulturu, Društvo Dante Alighieri i Odsjek za talijanistiku Dante 700 Morana Čale, Katja Radoš-Perković
2021 Noć knjige DHKP Prevoditeljsko-pjesnička večer Stihom na stih Snježana Husić
2021 Književno prevođenje pod lupom DHKP U prevodilačkom ringu: S. Husić i Ž. Černok Snježana Husić
2021 Javno predavanje Circolo della stampa, Trst Predstavljanje knjige L'isola di pietra Sanja Roić
2021 Kulturno ljeto u Starom Gradu Općina Stari Grad, Hvar Predstavljanje knjige Hvarski triptih Sanja Roić
2021 Javne tribine Festival svjetske književnosti Razotkrivanje: Helena Janeczek Ana Badurina
2021 Javne tribine Fraktura i Bestbook Knjiga mjeseca: M. Dijete svojega vremena Ana Badurina
2021 Stručni skup DHKP Zagrebački prevodilački susreti Ana Badurina
2021 Javna tribina - sučeljavanje prijevoda DHKP U prevodilačkom ringu: L. Holbling matković i A. Bukvić. Moderatorica: Katja Radoš-Perković Katja Radoš-Perković
2020 Zagrebački lingvistički krug Hrvatsko filološko društvo Moliškohrvatski u kontaktu i kontrastu s talijanskim - nepostojana a u hrvatskim riječima i posuđenicama Maslina Ljubičić
2020 Prijevod za književnu manifestaciju Goranovo proljeće Odabir i prijevod djela pjesnikinje Marije Borio Tatjana Peruško
2020 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2020 Noć knjige DHKP Prevoditeljsko-pjesnička večer Stihom na stih Snježana Husić
2020 U prevodilačkom ringu DHKP i Knjižnica Bogdana Ogrizovića Mate Maras i petra Pugar u prevodilačkom ringu Snježana Husić
2020 Festival svjetske književnosti Fraktura Prevodilački maraton Snježana Husić
2020 Festival svjetske književnosti - HRT 3 Fraktura Tribina Razotkrivanje - Francesca Melandri Ana Badurina
2020 Predavanje Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj Razgovor o književnom prevođenju Ana Badurina
2020 FEKP i Rijeka - europska prijestolnica kulture Hrvatsko društvo pisaca Predstavljanje spisateljice Claudije Durastanti Tatjana Peruško
2020 Kreativna Europa Program Europske unije Predstavljanje knjiga Adua Igiabe Sciego i Papina kći Darija Foa Tatjana Peruško
2020 Festival svjetske književnosti - HRT 3 Fraktura Tribina Razotkrivanje - Francesca Melandri Ana Badurina
2019 XXVI International Summer School on Religions Centro internazionale di studi sul religioso contemporaneo Lavoro e religione nei manuali di italiano come lingua straniera Dubravka Dubravec Labaš
2019 Književna tribina Istarski ogranak DHK Pula Bratulićev Fortis Sanja Roić
2019 Festival svjetske književnosti Fraktura Predstavljanje knjige pisca Nicole Lagioie Tatjana Peruško
2019 Prijevod za dramsku izvedbu Triko Cirkus Teatar Zagreb Prijevod drame Mistero buffo Darija Foa za kazališnu izvedbu Tatjana Peruško
2019 Pozvano predavanje Znanstvena knjižnica Dubrovnik O hrvatskome bezumnom nasljedovatelju Ariostova Bijesnog Orlanda (Ariostov Orlando i Vetranovićev Piligrin Morana Čale
2019 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2019 Predavanje za studente Università degli studi di Trieste Il bilinguismo in Istria Katja Radoš-Perković
2019 Noć knjige DHKP Prevoditeljsko-pjesnička večer Stihom na stih Snježana Husić
2019 Tragom prijevoda DHKP Susreti s prevoditeljima i razgovori o prevedenim djelima - moderatorica Ana Badurina
2019 Književni prevoditelj u vašem kvartu i Književni prevoditelj u vašem gradu DHKP Predstavljanje prevoditelja i njihovog rada zajednici - moderatorica Ana Badurina
2019 Forum Tomizza Umag Gradska knjižnica Umag Razgovor o knjizi S. Roić F. Tomizza i sudbina granice Sanja Roić
2019 Sajam knjige Beograd Beogradski sajam, grad Beograd Predstavljanje zbornika Josip Sibe Miličić, vreme, prostor, sudbine Sanja Roić
2019 Javno predavanje Centar za interkulturne i kulturnohistorijske studije Predstavljanje Epistolara Vladana Desnice Sanja Roić
2019 Festival Sa(n)jam knjige u Istri Udruga Sa(n)jam knjige u Istri Predstavljanje knjige Slike renesansnoga Hvara Sanja Roić
2019 Festival europske kratke priče Hrvatsko društvo pisaca Predstavljanje autora Melanije Mazzucco i Elvisa Malaja Tatjana Peruško
2019 Državni stručni skup za nastavnike i učitelje talijanskog jezika Agencija za odgoj i obrazovanje predavanja: Kratki prikaz temeljnih tipova testova jezičnog umijeća i analiza testova i određivanje tipologije teksta i razine prema ZEROJU i Analiza primjera testova državnih natjecanja Sandra Mardešić
2019 Radionica: EPOSTL / EPONAJ – Europski portfolio za obrazovanje nastavnika jezika Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Europski Centar za strane jezike Vijeća Europe Predavanje: EPOSTL at the Faculty of Humanities and Social Sciences of Zagreb, Univeristy of Zagreb Sandra Mardešić
2018 Književna tribina 69. Dubrovačke ljetne igre Onkraj Mediterana: Ranko u Dubrovniku Morana Čale
2018 Projekt Ilica Q'Art DHKP Prevoditeljski maraton Tatjana Peruško
2018 Javno predavanje Hrvatsko filološko društvo Zbog čega je usvajanje hrvatskih standardnih naglasaka italofonim govornicima teško? Vesna Deželjin
2018 Javno predavanje Sveučilište u Torinu Un'enclave italofona nella Croazia continentale Vesna Deželjin
2018 Pozvano predavanje Accademia d'Ungheria, Rim Odjeci Dantea u hrvatskoj književnosti Morana Čale
2018 Pozvano predavanje HNK I. pl. Zajca u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci Il mito dei Giganti cambiati“ u ciklusu „Kazalište i novi mediji / kako gledati Morana Čale
2018 Okrugli stol Umjetnost riječi Kompetitivni projekti' i humanistički studiji Morana Čale
2018 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2018 Projekt Ilica Q'Art DHKP Prevoditeljski maraton Snježana Husić
2018 Uberi priču! Narodna knjižnica Petar Preradović, Bjelovar Književnost za djecu Snježana Husić
2018 24. Sa(n)jam knjige u Istri Udruga Sa(n)jam knjige u Istri Prevoditelji na sceni: Translab italiano Snježana Husić, Ana Badurina
2018 Prevodilački maraton DHKP Božićni maraton - sneak peek! Snježana Husić, Tatjana Peruško
2018 Tragom prijevoda DHKP Susreti s prevoditeljima i razgovori o prevedenim djelima - moderatorica Ana Badurina
2018 Književni prevoditelj u vašem kvartu i Književni prevoditelj u vašem gradu DHKP Predstavljanje prevoditelja i njihovog rada zajednici - moderatorica Ana Badurina
2018 Festival europske kratke priče Hrvatsko društvo pisaca Predstavljanje knjige Ja sam s tobom. Brigittina priča Ana Badurina
2018 Književni klub Booksa Knjižara Booksa Predstavljanje knjige Eva spava Ana Badurina
2018 Forum Tomizza Umag Gradska knjižnica Umag Predstavljanje knjige Grešni odnosi Sanja Roić
2018 Projekt Altre storie Sveučilište u Trstu, Filozofski fakultet u Zagrebu Predstavljanje i razgovor s piscem Gabrieleom Del Grandeom Sanja Roić, Katja Radoš-Perković, Etami Borjan
2018 Noć Knjige DHKP Razgovor o romanima Elene Ferrante Tatjana Peruško, Ana Badurina
2018 Javno predavanje Knjižnica Bogdana Ogrizovića, Zagreb Predstavljanje knige O duši i tijelu teksta Morana Čale
2018 Državni stručni skup za nastavnike i učitelje talijanskog jezika Agencija za odgoj i obrazovanje predavanja: Temeljni tipovi testova jezičnog umijeća i kriteriji „dobroga testa“ i Prikaz primjerenih vrsta testova i vrste zadataka za pojedinu jezičnu djelatnost Sandra Mardešić
2017 Zagrebački lingvistički krug Hrvatsko filološko društvo Moliškohrvatski u dodiru s talijanskim: prilagodba pridjeva Maslina Ljubičić
2017 Promocija knjige Odjel za talijanske, interdisciplinarne i kulturološke studije, Sveučilište u Puli Predstavljanje knjige Polifonia plurilinguistica, interculturale e intertestuale nella produzione letteraria di Carolus Luigi Cergoly Eliane Moscarda Mirković Tatjana Peruško
2017 Javno predavanje Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica Vrapče Predavanje o Dinu Buzzatiju Tatjana Peruško
2017 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2017 Tragom prijevoda DHKP, Knjižnica Bogdana Ogrizovića Prevođenje književnosti za djecu: S. Husić i O. Doležal Snježana Husić
2017 Tragom prijevoda DHKP Susreti s prevoditeljima i razgovori o prevedenim djelima - moderatorica Ana Badurina
2017 Interliber Zagrebački Velesajam Predstavljanje knjige Priča o novom prezimenu Ana Badurina
2017 Festival europske kratke priče Hrvatsko društvo pisaca Predstavljanje spisateljice Igiabe Sciego Tatjana Peruško
2016 Proslava stote obljetnice rođenja Giorgia Bassanija Talijanski institut za kulturu u Zagrebu In occasione del centenario della nascita di Giorgio Bassani Tatjana Peruško
2016 Predavanje za studente Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Le sovrapposizioni linguistiche nell'idioma itaiano della Slavonia occidentale Vesna Deželjin
2016 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2016 Noć knjige DHKP i Translab Translab (se) predstavlja Snježana Husić, Ana Badurina
2016 10. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca DHKP Od izvornika do prijevoda Snježana Husić
2016 Tragom prijevoda DHKP Susreti s prevoditeljima i razgovori o prevedenim djelima - moderatorica Ana Badurina
2016 Festival LitLink - književna karika Hrvatsko društvo pisaca Razgovori s piscima Ana Badurina
2016 Festival svjetske književnosti Fraktura Tribina Razotkrivanje - Paolo Cognetti Ana Badurina
2016 Interliber Zagrebački Velesajam Predstavljanje knjige Genijalna prijateljica Ana Badurina
2016 Javno predavanje Talijanski institut za kulturu Predstavljanje pisca Errija De Luce Sanja Roić
2016 Festival svjetske književnosti Fraktura Razgovor s Ivanom Lovrenovićem i Giorgiom Pressburgerom Sanja Roić
2016 Forum Tomizza Umag Gradska knjižnica Umag Predstavljanje knjige Mirjamin grad Sanja Roić
2016 Sa(n)jam knjige u Istri Udruga Sa(n)jam knjige u Istri Izlaganje o Antoniju Tabucchiju Tatjana Peruško
2016 Stručno usavršavanje za nastavnike talijanskog Odsjek za talijanistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu predavanje Apprendimento del lessico Sandra Mardešić
2015 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2014 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2013 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2012 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2011 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2010 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2009 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2008 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2007 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2006 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
2005 Javne tribine KIC, Tribine grada Zagreba, Matica hrvatska Različite teme iz kulture, politike i društvenog života Nino Raspudić
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2022 Yammat FM Emisija o Napulju u sklopu EU projekta "Yammat loves Europe" O moliškohrvatskoj manjini Francesca Sammartino
2022 Yammat FM Emisija o Napulju u sklopu EU projekta "Yammat loves Europe" O napuljskom dijalektu Francesca Sammartino
2022 Vijenac br. 728 In memoriam: Nada Šoljan Ana Badurina
2022 podcast Bliski susreti jezične vrste O književnom prevođenju Ana Badurina
2022 Hrvatska radiotelevizija (HRT3) Art a la carte Nagrade za književno prevođenje Ana Badurina
2022 Hrvatski radio Kutija slova Književno prevođenje Ana Badurina
2022 Večernji list Razgovor o književnom prevođenju i DHKP-u (Božena Matijević) Ana Badurina
2022 Hrvatski radio (HR3) Era bestselera Elena Ferrante Ana Badurina
2022 Podcast Hrvatskog centra u Beču centar.melange centar.melange O moliškohrvatskoj manjini Francesca Sammartino
2022 HRT - Glas Hrvatske Na valovima staroga kraja O dodjeli kulturne nagrade Hrvatskog centra u Beču Metron 2021. Antoniju Sammartinu Francesca Sammartino
2021 Hrvatska radiotelevizija Dobro jutro Hrvatska Dante 700 Katja Radoš-Perković
2021 La Voce del Popolo intervju u novinama (razgovarala Kristina Blagoni) il traduttore costruisce ponti tra culture diverse Ana Badurina
2021 Hrvatska radio televizija Izvan formata Genijalna prijateljica Ana Badurina
2021 La Voce del Popolo intervju u novinama (razgovarala Kristina Blagoni) il traduttore costruisce ponti tra culture diverse Ana Badurina
2021 F magazin Intervju (razgovor vodio Andrija Škare) Moja godina čitanja Ana Badurina
2020 Hrvatska radiotelevizija Peti dan Različite društvene, političke i kulturne teme Nino Raspudić
2020 Podcast Bookaravision Kalendaraonica Od cjepanice do čovjeka težak je put Katja Radoš-Perković
2020 Podcast Bookaravision Kalendaraonica Šetnja kroz onostrano uz Dantea, a s Moranom Čale Morana Čale
2020 Podcast Bookaravision Kalendaraonica Rječotvorstvo - Petrarca sa Sanjom Roić Sanja Roić
2020 Podcast Bookaravision Kalendaraonica Giovanni Boccaccio sa Sanjom Roić Sanja Roić
2020 Gloria Glam, listopad 2020 Intervju Livije Čveljo s Anom Badurinom Prevoditeljica Ana Badurina: "Ferrante iznosi istine iz života koje ćemo si nerado priznati i zato ih je teško čitati" Ana Badurina
2020 Večernji list, 14. listopada 2020. Intervju Božene Matijević s Anom Badurinom Poznata prevoditeljica progovorila o poslu kojeg mnogi podcjenjuju, U Hrvatskoj postoji jedan problem Ana Badurina
2020 Portal Kulturistra, prosinac 2020 Intervju Luise Sorbone s Anom Badurinom Il mio lavoro mi porta a mediare giornalmente Ana Badurina
2020 Portal dnevnik.ba, studeni 2020 Intervju Glorije Lijanović s Anom Badurinom Elena Ferrante slavu duguje svojim tekstovima, a ne skrivenom identitetu Ana Badurina
2020 Hrvatska radio televizija Festival svjetske književnosti Razotkrivanje: Francesca Melandri Ana Badurina
2020 Hrvatska radio televizija Festival svjetske književnosti Razotkrivanje: Francesca Melandri Ana Badurina
2019 Hrvatska radiotelevizija Peti dan Različite društvene, političke i kulturne teme Nino Raspudić
2019 Jutarnji list, siječanj 2019 Intervju Pavice Knezović Belan s Anom Badurinom Ona ima moć da te usiše u vrtlog svojih priča'. Otkrivamo u čemu je tajna zavodljivosti romana talijanske spisateljice Ana Badurina
2019 Radio Student Emisija o kulturi O prijevodu dramskog teksta Mistero buffo Darija Foa i premijere Tatjana Peruško
2018 Hrvatska radiotelevizija Peti dan Različite društvene, političke i kulturne teme Nino Raspudić
2018 Hrvatska radiotelevizija - HRT3 Što je klasik Italo Calvino Tatjana Peruško
2018 Hrvatski radio - Treći program Moj Izbor voditelja Ivice Prtenjače Razgovor o književnom prevođenju Ana Badurina
2018 Novi list Intervju s autorom Flaviom Sorigom Flavio Sorigo: 'Moramo se ponovno početi nadati bratstvu svih ljudi' Ana Badurina
2018 Qui Libri - La rivista di chi legge br. 50, studeni/prosinac 2018 Intervju Serene Bedini s Anom Badurinom Ana Badurina, traduttrice croata che fa conoscere a Zagabria la cultura italiana Ana Badurina
2018 Hrvatski radio - Prvi program Između redaka Giovanni Boccaccio Sanja Roić
2018 Hrvatski radio - Prvi program Između redaka Francesco Petrarca 1. dio Sanja Roić
2018 Hrvatski radio - Prvi program Između redaka Francesco Petrarca 2. dio Sanja Roić
2018 Mreža TV One nastupaju Promicanje čitanja Snježana Husić
2018 Časopis Galeotto Intervju Borne Treska sa Sanjom Roić Intervju s prof. Sanjom Roić Sanja Roić
2017 Hrvatska radiotelevizija Peti dan Različite društvene, političke i kulturne teme Nino Raspudić
2017 Hrvatski radio - Prvi program Između redaka Giovanni Boccaccio Sanja Roić
2017 Časopis Globus Intervju Srđana Sandića s Moranom Čale Povodom izlaska knjige O duši i tijelu teksta Morana Čale
2016 Hrvatska radiotelevizija Peti dan Različite društvene, političke i kulturne teme Nino Raspudić
2016 Hrvatski radio - Treći program Jutro na Trećem Povodom smrti Umberta Eca Morana Čale
2016 Časopis Galeotto Intervju s Ivicom Peša Matracki Intervju s prof. Ivicom Peša Matracki Ivica Peša Matracki
2015 Hrvatska radiotelevizija Peti dan Različite društvene, političke i kulturne teme Nino Raspudić
2014 Hrvatska radiotelevizija Peti dan Različite društvene, političke i kulturne teme Nino Raspudić
2013 Hrvatska radiotelevizija Peti dan Različite društvene, političke i kulturne teme Nino Raspudić
2012 Hrvatska radiotelevizija Peti dan Različite društvene, političke i kulturne teme Nino Raspudić
2011 Hrvatska radiotelevizija Peti dan Različite društvene, političke i kulturne teme Nino Raspudić
2010 Hrvatska radiotelevizija Peti dan Različite društvene, političke i kulturne teme Nino Raspudić
2009 Hrvatska radiotelevizija Peti dan Različite društvene, političke i kulturne teme Nino Raspudić