Naziv
Odsjek za germanistiku
Lokacija
Pročelnik
dr.sc. Slađan Turković, izv. prof.
Zamjenik pročelnika
dr.sc. Kristian Novak, izv. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Jelena Spreicer, doc.
Satničarka
mr.art. Petra Bručić

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Aida Alagić Bandov, asist. E-303 ++385 (0)1 409 2325 aalagic@ffzg.hr
dr.sc. Maja Anđel, izv. prof. E-329 4092357 mandel@ffzg.hr
dr.sc. Marijan Bobinac, red. prof. E 332 6002327 mbobinac@ffzg.hr
dr.sc. Milka Car Prijić, red. prof. E-333 600 23 60 milka.car@ffzg.hr
Tamara Crnko Gmaz, v. lekt. E 305 ++385 (0)1 409 2356 tcrnko@ffzg.hr
dr.sc. Zrinjka Glovacki Bernardi, red. prof. E-328 6002359 zgbernar@ffzg.hr
dr.sc. Franjo Janeš, v. lekt. E308 01/4092355 fjanes@ffzg.hr
Antonela Konjevod, v. lekt. E-304 4092324 akonjevo@ffzg.hr
dr.sc. Svjetlan Lacko Vidulić, red. prof. E-334 01-4092362 svidulic@ffzg.hr
Mirela Landsman Vinković, asist. E-306 ++385 (0)1 409 2357 mlandsma@ffzg.hr
Ivana Lučić Ivanuša
dr.sc. Marija Lütze-Miculinić, izv. prof. E-306 409 2357 mlmiculi@ffzg.hr
dr.sc. Christine Magerski, red. prof. E 303 50312 cmagerski@ffzg.hr
dr.sc. Kristian Novak, izv. prof. E-310 0915306951 knovak2@ffzg.hr
mr.sc. Irena Petrušić-Hluchy, v. lekt. E-306 ++385(0)1 409 2357 iphluchy@ffzg.hr
dr.sc. Velimir Piškorec, red. prof. E-311 01 6120 353 vpiskorec@ffzg.hr
Snježana Rodek, v. lekt. E-308 600 2355 srodek@ffzg.hr
dr.sc. Inja Skender Libhard, v. lekt. E-307 01/4092 356 islibhard@ffzg.hr
dr.sc. Jelena Spreicer, doc. E-303 +385 (0)1 4092325 jspreice@ffzg.hr
mr.sc. Sonja Strmečki Marković, v. lekt. E-307 01/4092356 sonjastrmecki@gmail.com
dr.sc. Aleksandra Ščukanec, izv. prof. E-311 ascukane@ffzg.hr
dr.sc. Slađan Turković, izv. prof. E-330 01/ 409 2307 sturkovi@m.ffzg.hr

Naziv Šifra
Analiza i pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika 117546
Diplomski rad na studiju Germanistike 124314
Diplomski rad na studiju Germanistike 124312
Dodirno jezikoslovlje 118012
Fonetika i fonologija suvremenoga njemačkoga jezika 52474
Germanistika u praksi 235597
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 124288
Institucije i organizacije EU 124289
Interkulturalni seminar - Književno prevođenje 161480
Iz povijesti i kulture Njemačke 1 118015
Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika I 36026
Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika II 36030
Jezične biografije 118016
Jezični praktikum I 117564
Jezični praktikum II 124290
Jezik i kultura 117565
Jezik medija u zemljama njem. govornog područja 117547
Jezik struke I 117623
Jezik struke II 124291
Književna interpretacija 80889
Književni seminar 1 - "Wiener Moderne" 118018
Književni seminar 1 - Goetheov "Faust" 235598
Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća 145551
Književni seminar 2 - Naracija krize (Kästner, Fallada) 145550
Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika 118020
Književnost i mediji 117566
Kulturološki seminar 1 - Utopija i distopija 235599
Leksičke inovacije u njemačkome 184220
Leksikologija i leksikografija 117549
Metode studiranja - jezikoslovlje 80890
Metode studiranja - znanost o književnosti 79913
Metodika nastave njemačkog jezika 170373
Metodika pismenog prevođenja 186315
Morfologija suvremenoga njemačkoga jezika 51162
Njemački - suvremenost i povijest 79914
Njemački jezik i film 215593
Njemački jezik i kazalište 184222
Njemačko-hrvatski jezični dodiri 124293
Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću 118023
Njemačko-hrvatski književni transferi 142667
Osnove jezikoslovlja 36031
Osnove književne interpretacije 36032
Osnove retorike I 147222
Osnove retorike II 102175
Planski jezici 86824
Poglavlja iz njemačke književnosti - "Dokumentarliteratur" 118024
Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku 142427
Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika 124295
Povijest kulture i umjetnosti njemačkog govornog područja 124296
Povijest njemačke književnosti 18. st. 51163
Povijest njemačke književnosti 19. st. 51166
Povijest njemačke književnosti 20. st. / I 52472
Povijest njemačke književnosti 20. st. / II 52475
Psiholingvistika 128207
Rad s udžbenicima njemačkog jezika 118026
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I 95362
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II 95363
Semantika suvremenoga njemačkoga jezika 52471
Seminar - konzultacije za diplomande 124298
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. A 79916
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. B 79917
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. A 80898
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. B 80894
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1A 79918
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1B 79919
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 A 80895
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 B 80896
Seminar za izradu završnog rada 170377
Sintaksa suvremenoga njemačkoga jezika 51165
Sintaktička analiza I 79920
Sintaktička analiza II 80897
Suvremeni njemački jezik I 95350
Suvremeni njemački jezik II 95351
Suvremeni njemački jezik III 95352
Suvremeni njemački jezik IV 95353
Školska praksa i Praktikum s metodičarom 198881
Tekstne vrste I 79921
Tekstne vrste II 230691
Teorija prevođenja 117554
Terminologije i jezici struka I 184224
Terminologije i jezici struka II 124301
Terminologije i jezici struka III 117556
Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina 118027
Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika 118029
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Proces usvajanja njemačkog kao drugog i stranog jezika 117557
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Temeljni principi i postupci podučavanja njemačkog jezika 124302
Uvod u studij njemačke književnosti 36028
Uvod u studij njemačkoga jezika 36027
Vježbe pismenog prevođenja I 117560
Vježbe pismenog prevođenja II 124307
Vježbe pismenog prevođenja III 117561
Vježbe pismenog prevođenja IV 124308

Prijediplomski studiji
  1. Germanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji

Razdoblje Naziv Opis
2021 - 2022 Međukulturni aspekti školskoga jezika Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - European Archive of Voices
2020 - 2020 Pragmalingvističko istraživanje školskoga diskursa Znanstveni
2020 - Kreativnost i konceptualna integracija u učenju i poučavanju stranih jezika i matematike – izrada i pilotiranje instrumenata Znanstveni
2020 - 2024 Zur Aktualität der Literatursoziologie Znanstveni
2019 - 2021 Arbeit an Europa e. V., European Archive of Voices
2019 - 2019 Pragmalingvističko supostavno istraživanje školskoga jezika Znanstveni
2019 - 2019 Ljetna skola Znanstveni
2019 - 2018 Studentsko putovanje
2019 - 2018 Studentsko putovanje
2019 - 2018 Studentsko putovanje
2019 - 2023 Hrvatsko jezikoslovno nazivlje Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2018 - 2018 Jezik i identitet Hrvata u Slovačkoj
2018 - 2019 Konstrukcije Drugog iz srednjoeuropske perspektive Znanstveni
2018 - 2019 Hrvatsko-austrijski bilateralni projekt Construction of the Other from the Central European Perspective Znanstveni
2018 - 2019 Das Jahr 1918 in der deutschsprachigen Presse des Habsburgerreichs Znanstveni
2018 - 2018 Pragmalingvističko istraživanje razrednoga diskursa Znanstveni
2018 - 2019 Comenius Zomercursus op locatie 2019 (Comenius ljetna škola za nederlandiste Srednje Europe 2019.)
2018 - Vlakićem kroz Europu
2018 - 2019 Izložba Deutsch-römisches Brevier (1518. – 2018.): 500 godina, 400 primjeraka, 1 obljetnica
2017 - 2017 Sommerschule Verflechtungen und Interferenzen im zentraleuropäischen Raum. Kroatische-Österreichische Sommerschule
2017 - 2017 Razredni jezik kao jezik struke u didaktici inih jezika Znanstveni
2017 - 2021 Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture (MEGAHR) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, IP-2016-06-1210
2017 - 2020 Multimodalni pristup u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (Dramsko-scenski izričaj kroz likovnost, glazbu, pokret i nove medije) Znanstveni
2016 - 2016 Višejezični rječnik razrednoga jezika Znanstveni
2016 - 2018 Razvoj kompetencija medijske pismenosti učenika osnovnih škola Znanstveni
2015 - 2019 Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, IP-2014-09-2307 POSTIMPERIAL
2015 - 2019 Postimperiale Narrative in den zentraleuropäischen Literaturen der Moderne Znanstveni
2015 - 2016 Methodologie, didactiek en toepassing van vakvertalen (Metodologija, didaktika i primjena stručnog prevođenja)
2015 - 2016 Representation of World War I in Central European Literatures Znanstveni
2015 - Zvučni atlas hrvatskih govora
2014 - 2018 Povijesne perspektive transnacionalizma i interkulturnog dijaloga u vrijeme Austro-Ugarske Znanstveni
2013 - 2016 TransStarTransStar – Ein Projekt für Europas neue Kulturmittler Znanstveni
2008 - 2016 Inszenierungen der Historie in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Facebook Odsjek za germanistiku predstavljanje Odsjeka široj javnosti https://www.facebook.com/germanistika.ffzg
Facebook grupa Katedra za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku Predstavljanje Katedre za nederlandistiku široj javnosti od 2012. godine https://www.facebook.com/groups/244385428990648
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
20182019 Dan otvorenih vrata Filozofskog fakulteta društvena mreža stranice nederlandistike (Facebook): https://www.facebook.com/photo?fbid=10156788149434526&set=g.244385428990648 ostale promocije: https://radio1.hr/filozofski-fakultet-zagrebu-petak-odrzava-dan-otvorenih-vrata/ Katedra za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku
2021 Dramska grupa Buschas Bande plakat, web stranica Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić
2021 Izložbe, filmske večeri, posjet kazališnih predstava, izlet u Graz Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić
2020 Odsjek za germanistiku na Danima otvorenih vrata FFZG-a Plakat, brošure, informativni letci Odsjek za germanistiku
2020 Dramska grupa Buschas Bande plakat, web stranica Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić
2020 Izložbe, filmske večeri, posjet kazališnih predstava, izlet u Graz Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić
2019 Dramska grupa Buschas Bande plakat, web stranica Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić
2019 Studijska putovanja web stranica Međunarodna suradnja (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, UBB Cluj-Napoca, Filozofski fakultet Novi Sad i Kragujevac, Filozofski fakultet Zagreb)
2019 Ljetna škola web stranica Međunarodna suradnja (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, UBB Cluj-Napoca, Filozofski fakultet Novi Sad i Kragujevac, Filozofski fakultet Zagreb)
2019 Ljetna škola web stranica Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić
2019 Izložbe, filmske večeri, posjet kazališnih predstava, izlet u Graz Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić
2019 Međunarodno natjecanje u diktatu za studente nizozemskog jezika plakati, društvena mrežna stranica nederlandistike (Facebook) https://www.facebook.com/photo?fbid=10154017726579526&set=g.244385428990648 Katedra za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku
2019 Europski dani jezika društvene mreže, plakati Europska komisija u suradnji s Katedrom za nederlandistiku u Zagrebu
2019 Smotra Sveučilišta u Zagrebu http://smotra.unizg.hr/fileadmin/smotra2020/index.html Sveučilište u Zagrebu
2019 Kviz o kulturi nizozemskog jezičnog područja i glazbena večer izvođača iz Nizozemske, Belgije, Surinama i Južne Afrike u Vintage Industrial Baru povodom 10 godina nederlandistike u Zagrebu radio reklame, mrežne stranice: https://www.vintageindustrial-bar.com/10-godina-nederlandistike-u-zagrebu-12-07-19-vib/ Katedra za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku
2019 Koncert prijateljstva: komorni zbog Next (Utrecht, Nizozemska) i az FFZG Concordia Discors plakati, program Katedra za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku
2019 Slavlje nizozemskog Sv. Nikole (Sinterklaasfeestje) plakat, mrežne stranice https://www.facebook.com/photo?fbid=10157562378714526&set=g.244385428990648 Studenti Katedre za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku
2019 Gostujući jezični kabaret Paulien Cornelisse mrežne stranice nederlandistike https://www.facebook.com/groups/244385428990648/permalink/2208741932554978; https://www.facebook.com/vintageindbar/photos/gm.722949904820810/2986432058094804/ Katedra za nederlandistiku, Nizozemsko veleposlanstvo u Zagrebu i Letterenfonds
2019 Božićni koncert nederlandističkog benda (studenata i predavača) mrežne stranice nederlandistike https://www.facebook.com/groups/244385428990648/permalink/2508173072611861 Odsjek za germanistiku i Katedra za nederlandistiku
2019 Izložba Sa srcem i dušom: 10 godina studija nederlandistike u Zagrebu izložba Katedra za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku
2019 „Deutsch Lehren Lernen (DLL) in SOE: Universitäre Kooperationsszenarien“ promidžba Odsjeka za germanistiku u inozemstvu: Izlaganje o aktivnostima Katedre za didaktiku nastave njemačkog jezika, Odsjeka za germanistiku; dogovori o znanstveno-nastavnoj suradnji sa sveučilištem u Jeni i Goethe-Institutom Goethe-Institut Athen, Grčka
2019 „Open Dialogue: Opportunities and Challenges in Training Future Educators” promidžba Odsjeka za germanistiku u inozemstvu: predavanje „Unterrichtssprache Englisch - Eine Sprachstandserhebung unter kroatischen EnglischlehrerInnen” (Marija Lütze-Miculinić i Mirela Landsman Vinković); prezentacija projekata Katedre za didaktiku nastave njemačkog jezika, Odsjeka za germanistiku; okrugli stol i radionice o mogućnostima suradnje sa sveučilištima u jugoistočnoj Europi Humboldt-Universität, Berlin
2018 Dramska grupa Buschas Bande plakat, web stranica Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić
2018 Studijska putovanja web stranica Međunarodna suradnja (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, UBB Cluj-Napoca, Filozofski fakultet Novi Sad i Kragujevac, Filozofski fakultet Zagreb)
2018 Izložbe, filmske večeri, posjet kazališnih predstava, izlet u Graz Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić
2018 Međunarodno natjecanje u diktatu za studente nizozemskog jezika plakati, društvena mrežna stranica nederlandistike (Facebook) https://www.facebook.com/photo?fbid=10154017726579526&set=g.244385428990648 Katedra za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku
2018 Europski dani jezika društvene mreže, plakati Europska komisija u suradnji s Katedrom za nederlandistiku u Zagrebu
2018 Smotra Sveučilišta u Zagrebu http://smotra.unizg.hr/fileadmin/smotra2020/index.html Sveučilište u Zagrebu
2018 10 godišnji jubilej „PASCH“ škole - partneri za budućnost Svečano; proglašenje OŠ Pantovčak „PASCH“ školom Pozdravni govor OŠ Pantovčak, Hercegovačka ul. 108, Zagreb
2017 Dramska grupa Buschas Bande plakat, web stranica Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić
2017 Izložbe, filmske večeri, posjet kazališnih predstava, izlet u Graz Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić
2017 Međunarodno natjecanje u diktatu za studente nizozemskog jezika plakati, društvena mrežna stranica nederlandistike (Facebook) https://www.facebook.com/photo?fbid=10154017726579526&set=g.244385428990648 Katedra za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku
2017 Europski dani jezika društvene mreže, plakati Europska komisija u suradnji s Katedrom za nederlandistiku u Zagrebu
2016 Dramska grupa Buschas Bande plakat, web stranica Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić
2016 Izložbe, filmske večeri, posjet kazališnih predstava, izlet u Graz Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić
2016 Međunarodno natjecanje u diktatu za studente nizozemskog jezika plakati, društvena mrežna stranica nederlandistike (Facebook) https://www.facebook.com/photo?fbid=10154017726579526&set=g.244385428990648 Katedra za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku
2016 Kviz povodom nizozemskog Sv. Nikole i nizozemskih običaja mrežne stranice https://www.facebook.com/groups/244385428990648/permalink/1145810152181500 Grupa za nizozemski jezik, Filološki fakultet u Beogradu u suradnji s Katedrom za nederlandistiku u Zagrebu
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2021 Nizozemski kao izborni jezik za učenike Klasične gimnazije Nizozemski jezik (predmet) Klasična gimnazija Zagreb Zagreb
2021 Nizozemska škola u Zagrebu (Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs) Suradnja s školom za nizozemske expat-ove na polju nastave i kulture Nizozemska škola (NTC), Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000 Zagreb Nizozemska škola (NTC), Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000 Zagreb
2020 Nizozemski kao izborni jezik za učenike Klasične gimnazije Nizozemski jezik (predmet) Klasična gimnazija Zagreb Zagreb
2020 Nizozemska škola u Zagrebu (Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs) Suradnja s školom za nizozemske expat-ove na polju nastave i kulture Nizozemska škola (NTC), Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000 Zagreb Nizozemska škola (NTC), Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000 Zagreb
2020 Niz godišnjih projekata s profesoricama njemačkog jezika (Nada Petrović i Ruža Tomljanović) i učenicima IV. Gimnazije u kojima studenti Odsjeka za germanistiku promoviraju uključivanje književnosti u nastavu Njemačkog jezika Književnost u nastavi njemačkog jezika; Performativni pristup u nastavi njemačkoga jezika Odsjek za germanistiku, Katedra za didaktiku nastave njemačkog jezika i IV. Gimnazija, Zagreb IV. Gimnazija, Zagreb
2020 Suradnja Odsjeka za germanistiku sa zagrebačkim gimnazijama kako bi se pobudio interes učenika za humanističke i društvene znanosti, potaknuo upis na odsječki preddiplomski studij i kako bi se pobudio interes studenata Germanistike za nastavnički rad u srednjim školama kao i interes inozemnih studenata za lektorski rad u hrvatskim srednjim školama. Kooperationsprojekt Zagreb - Karlsruhe Katedra za didaktiku nastave njemačkog jezika Odsjeka za germanistiku u suradnji s partnerskim institucijama: "Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Karlsruhe (Gymnasium)" i "ZfA - Zentralstelle für Deutsche Auslandsschularbeit International" Zagreb, Filozofski fakultet i Gimnazija Sesvete
2019 Razgovor s učenicima Gimnazije u Požegi Književna večer, Kristian Novak Gimnazija Požega Požega
2019 Razgovor s učenicima Šumarske i drvodjeljske srednje škole u Karlovcu Ruksak pun kulture, Kristian Novak Ministarstvo kulture, Srednjoškolski centar Karlovac Karlovac
2019 Razgovor sa srednjoškolcima Projekt SUKUS (Srednjoškolci u kulturnim i umjetničkim sadržajima), Kristian Novak Pazinski kolegij Pazin
2019 prisustvovanje maturanata nastavi Suvremeni njemački jezik 4 Odsjek za germanistiku i XVIII. gimnazija, Zagreb Filozofski fakultet, Zagreb
2019 Nizozemski kao izborni jezik za učenike Klasične gimnazije Nizozemski jezik (predmet) Klasična gimnazija Zagreb Zagreb
2019 Nizozemska škola u Zagrebu (Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs) Suradnja s školom za nizozemske expat-ove na polju nastave i kulture Nizozemska škola (NTC), Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000 Zagreb Nizozemska škola (NTC), Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000 Zagreb
2019 Niz godišnjih projekata s profesoricama njemačkog jezika (Nada Petrović i Ruža Tomljanović) i učenicima IV. Gimnazije u kojima studenti Odsjeka za germanistiku promoviraju uključivanje književnosti u nastavu Njemačkog jezika Književnost u nastavi njemačkog jezika; Performativni pristup u nastavi njemačkoga jezika Odsjek za germanistiku, Katedra za didaktiku nastave njemačkog jezika i IV. Gimnazija, Zagreb IV. Gimnazija, Zagreb
2019 Suradnja Odsjeka za germanistiku sa zagrebačkim gimnazijama kako bi se pobudio interes učenika za humanističke i društvene znanosti, potaknuo upis na odsječki preddiplomski studij i kako bi se pobudio interes studenata Germanistike za nastavnički rad u srednjim školama kao i interes inozemnih studenata za lektorski rad u hrvatskim srednjim školama. Kooperationsprojekt Zagreb - Karlsruhe Katedra za didaktiku nastave njemačkog jezika Odsjeka za germanistiku u suradnji s partnerskim institucijama: "Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Karlsruhe (Gymnasium)" i "ZfA - Zentralstelle für Deutsche Auslandsschularbeit International" Zagreb, Filozofski fakultet i Gimnazija Sesvete
2018 Nastup i razgovor s učenicima Sportske gimnazije u Zagrebu "S Novakom na kavi" Športska gimnazija u Zagrebu Zagreb
2018 Okrugli stol Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta u Zagrebu Filozofski fakultet, Zagreb Zagreb
2018 Okrugli stol Erasmus + završna konferencija projekta Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje, Kristian Novak Gimnazija Ivana Supeka, Zagreb Zagreb
2018 Razgovor s gimnazijalcima Kristian Novak u Prvoj sušačkoj gimnaziji Prva sušačka gimnazija Rijeka
2018 radionica za učenike 3. i 4. razreda gimnazije javni govor, Franjo Janeš Odsjek za germanistiku i IV. gimnazija, Zagreb IV. Gimnazija, Zagreb
2018 Nizozemski kao izborni jezik za učenike Klasične gimnazije Nizozemski jezik (predmet) Klasična gimnazija Zagreb Zagreb
2018 Nizozemska škola u Zagrebu (Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs) Suradnja s školom za nizozemske expat-ove na polju nastave i kulture Nizozemska škola (NTC), Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000 Zagreb Nizozemska škola (NTC), Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000 Zagreb
2018 Niz godišnjih projekata s profesoricama njemačkog jezika (Nada Petrović i Ruža Tomljanović) i učenicima IV. Gimnazije u kojima studenti Odsjeka za germanistiku promoviraju uključivanje književnosti u nastavu Njemačkog jezika Književnost u nastavi njemačkog jezika; Performativni pristup u nastavi njemačkoga jezika Odsjek za germanistiku, Katedra za didaktiku nastave njemačkog jezika i IV. Gimnazija, Zagreb IV. Gimnazija, Zagreb
2017 hospitiranje učenika 4. razreda gimnazije na lektorskim kolegijima gramatički sadržaji Odsjek za germanistiku i IV. gimnazija, Zagreb Filozofski fakultet, Zagreb
2017 Nizozemski kao izborni jezik za učenike Klasične gimnazije Nizozemski jezik (predmet) Klasična gimnazija Zagreb Zagreb
2017 Nizozemska škola u Zagrebu (Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs) Suradnja s školom za nizozemske expat-ove na polju nastave i kulture Nizozemska škola (NTC), Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000 Zagreb Nizozemska škola (NTC), Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000 Zagreb
2017 Niz godišnjih projekata s profesoricama njemačkog jezika (Nada Petrović i Ruža Tomljanović) i učenicima IV. Gimnazije u kojima studenti Odsjeka za germanistiku promoviraju uključivanje književnosti u nastavu Njemačkog jezika Književnost u nastavi njemačkog jezika; Performativni pristup u nastavi njemačkoga jezika Odsjek za germanistiku, Katedra za didaktiku nastave njemačkog jezika i IV. Gimnazija, Zagreb IV. Gimnazija, Zagreb
2016 hospitiranje učenika 4. razreda gimnazije na lektorskim kolegijima gramatički sadržaji Odsjek za germanistiku i IV. gimnazija, Zagreb Filozofski fakultet, Zagreb
2016 Nizozemski kao izborni jezik za učenike Klasične gimnazije Nizozemski jezik (predmet) Klasična gimnazija Zagreb Zagreb
2016 Nizozemska škola u Zagrebu (Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs) Suradnja s školom za nizozemske expat-ove na polju nastave i kulture Nizozemska škola (NTC), Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000 Zagreb Nizozemska škola (NTC), Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000 Zagreb
2016 Niz godišnjih projekata s profesoricama njemačkog jezika (Nada Petrović i Ruža Tomljanović) i učenicima IV. Gimnazije u kojima studenti Odsjeka za germanistiku promoviraju uključivanje književnosti u nastavu Njemačkog jezika Književnost u nastavi njemačkog jezika; Performativni pristup u nastavi njemačkoga jezika Odsjek za germanistiku, Katedra za didaktiku nastave njemačkog jezika i IV. Gimnazija, Zagreb IV. Gimnazija, Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2020 izdavanje znanstvenog časopisa Zagreber Germanistische Beiträge Svjetlan Lacko Vidulić (glavni urednik), Milka Car, Marija Lütze- Miculinić, Slađan Turković, Maja Anđel, Jelena Spreicer (članovi uredništva) Odsjek za germanistiku
2020 članstvo u uredničkom odboru znanstvenog časopisa New Philologies Svjetlan Lacko Vidulić Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Klagenfurt, Austrija
2020 članstvo u uredničkom odboru znanstvenog časopisa Umjetnost riječi Milka Car Hrvatsko filološko društvo Zagreb
2020 biblioteka Nove zagrebačke germanističke studije/Neue Zagreber germanistische Studien, knjiga 5/Band 5 Esekerski rječnik/Essekerisches Wörterbuch, autor Velimir Petrović; uredili Tihomir Engler, Zrinjka Glovacki-Bernardi Odsjek za germanistiku urednici biblioteke Svjetlan Lacko Vidulić, Zrinjka Glovacki-Bernardi Zagreb
2019 izdavanje znanstvenog časopisa Zagreber Germanistische Beiträge Svjetlan Lacko Vidulić (glavni urednik), Milka Car, Marija Lütze- Miculinić, Slađan Turković, Maja Anđel, Jelena Spreicer (članovi uredništva) Odsjek za germanistiku
2019 članstvo u uredničkom odboru znanstvenog časopisa New Philologies Svjetlan Lacko Vidulić Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Klagenfurt, Austrija
2019 članstvo u uredničkom odboru znanstvenog časopisa Umjetnost riječi Milka Car Hrvatsko filološko društvo Zagreb
2019 Suradnja Odsjeka za germanistiku i partnerske ustanove u inozemstvu: terenski istraživački rad studenata Odsjeka za germanistiku u Karlsruheu i njemačkih studenata u Zagrebu; terenski rad u zagrebačkim i njemačkim školama i hospitacije u Goethe-Institutu Pula Kooperationsprojekt Zagreb - Karslruhe Marija Lütze-Miculinić, Mirela Landsman Vinković Katedra za didaktiku nastave njemačkog jezika na Odsjeku za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb i Karlsruhe
2019 Transfer znanja i dobre prakse u cilju internacionalizacije nastave njemačkog jezika - Suradnja Odsjeka za germanistiku i partnerske ustanove u inozemstvu (München: Referat für Bildung und Sport Pädagogisches Institut Internationale Bildungskooperationen) Dialog- und Hospitationsprogramm in München Marija Lütze-Miculinić, Mirela Landsman Vinković Katedra za didaktiku nastave njemačkog jezika na Odsjeku za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu München
2018 izdavanje znanstvenog časopisa Zagreber Germanistische Beiträge Svjetlan Lacko Vidulić (glavni urednik), Milka Car, Marija Lütze- Miculinić, Slađan Turković, Maja Anđel, Jelena Spreicer (članovi uredništva) Odsjek za germanistiku
2018 članstvo u uredničkom odboru znanstvenog časopisa New Philologies Svjetlan Lacko Vidulić Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Klagenfurt, Austrija
2018 članstvo u uredničkom odboru znanstvenog časopisa Umjetnost riječi Milka Car Hrvatsko filološko društvo Zagreb
2018 Transfer znanja i dobre prakse u cilju internacionalizacije nastave njemačkog jezika - Suradnja Odsjeka za germanistiku i partnerske ustanove u inozemstvu (München: Referat für Bildung und Sport Pädagogisches Institut Internationale Bildungskooperationen) Dialog- und Hospitationsprogramm in Zagreb, Kroatien 28.10.-03.11.2018 Marija Lütze-Miculinić, Mirela Landsman Vinković Katedra za didaktiku nastave njemačkog jezika na Odsjeku za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
2017 izdavanje znanstvenog časopisa Zagreber Germanistische Beiträge Svjetlan Lacko Vidulić (glavni urednik), Milka Car, Marija Lütze- Miculinić, Slađan Turković, Maja Anđel, Jelena Spreicer (članovi uredništva) Odsjek za germanistiku
2017 članstvo u uredničkom odboru znanstvenog časopisa New Philologies Svjetlan Lacko Vidulić Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Klagenfurt, Austrija
2017 članstvo u uredničkom odboru znanstvenog časopisa Umjetnost riječi Milka Car Hrvatsko filološko društvo Zagreb
2016 izdavanje znanstvenog časopisa Zagreber Germanistische Beiträge Svjetlan Lacko Vidulić (glavni urednik), Milka Car, Marija Lütze- Miculinić, Slađan Turković, Maja Anđel, Jelena Spreicer (članovi uredništva) Odsjek za germanistiku
2016 članstvo u uredničkom odboru znanstvenog časopisa New Philologies Svjetlan Lacko Vidulić Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Klagenfurt, Austrija
2016 članstvo u uredničkom odboru znanstvenog časopisa Umjetnost riječi Milka Car Hrvatsko filološko društvo Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2021 izdavački rad: izrada udžbenika i drugih obrazovnih materijala za nastavni predmet Njemački jezik "Deutsch ist klasse! 4" udžbenik i radna bilježnica Marija Lütze-Miculinić i Jasminka Pernjek Školska knjiga, Zagreb Zagreb
2021 Izvođenje obrazovnog programa na njemačkom jeziku za učenike 1. - 3. razreda osnovne škole - promocija ranog učenja njemačkog jezika Niz radionica pod naslovom "Vlakićem kroz Europu" Mirela Landsman Vinković i Marija Lütze-Miculinić i studenti 5. godine diplomskog studija germanistike, nastavničkog smjera Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Goethe-Institut Kroatien i OŠ Tin Ujević (2018/2019), OŠ Harambašićeva (2019/2020) te OŠ Žitnjak i OŠ SSK (2020/2021) Zagreb
2021 Popularizacija dvojezične nastave i uključivanje studenata, srednjoškolskih nastavnika i učenika u akcijska istraživanja CLILiG (Content and Language Integrated Learning in German) Mirela Landsman Vinković i Marija Lütze-Miculinić i studenti 5. godine diplomskog studija germanistike, nastavničkog smjera Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, XVIII. gimnazija (Mia Marušić i Marianna Brekalo); IV. gimnazija (Maja Kolesarić i Ruža Tomljanović) Zagreb
2020 izlaganje na međunarodnom studentskom skupu Mostovi Izlaganje: O jeziku gradišćanskih Hrvata Aleksandra Ščukanec Klub studenata južne slavistike, Filozofski fakultet Zagreb Zagreb
2020 izdavački rad: izrada udžbenika i drugih obrazovnih materijala za nastavni predmet Njemački jezik "Deutsch ist klasse! 4" udžbenik i radna bilježnica Marija Lütze-Miculinić i Jasminka Pernjek Školska knjiga, Zagreb Zagreb
2020 Izvođenje obrazovnog programa na njemačkom jeziku za učenike 1. - 3. razreda osnovne škole - promocija ranog učenja njemačkog jezika Niz radionica pod naslovom "Vlakićem kroz Europu" Mirela Landsman Vinković i Marija Lütze-Miculinić i studenti 5. godine diplomskog studija germanistike, nastavničkog smjera Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Goethe-Institut Kroatien i OŠ Tin Ujević (2018/2019), OŠ Harambašićeva (2019/2020) te OŠ Žitnjak i OŠ SSK (2020/2021) Zagreb
2020 Popularizacija dvojezične nastave i uključivanje studenata, srednjoškolskih nastavnika i učenika u akcijska istraživanja CLILiG (Content and Language Integrated Learning in German) Mirela Landsman Vinković i Marija Lütze-Miculinić i studenti 5. godine diplomskog studija germanistike, nastavničkog smjera Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, XVIII. gimnazija (Mia Marušić i Marianna Brekalo); IV. gimnazija (Maja Kolesarić i Ruža Tomljanović) Zagreb
2019 kroatistički i jezikoslovni seminar Jezikoslovne rasprave Izlaganje: "Stranac je uvik stranac": Jezičnobiografski narativi žumberačkih iseljenika Aleksandra Ščukanec Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb
2019 popularizacija znanosti Noć istraživača Novak, Kristian Sveučilište u Zagrebu Zagreb
2019 cjeloživotno obrazovanje Sveučilište za treću dob - pozvano predavanje "Kako nastaje priča?" Kristian Novak Sveučilište u Rijeci Rijeka
2019 V. Studientage Goethe institut Zagreb Ivana Bašić Goethe institut Zagreb
2019 Internationale Sommerschule Lehren und Lernen Performativ: Theaterpädagogische Sprachförderung im Fremdsprachenunterricht Deutsch Ivana Bašić Ivana Bašić Zagreb
2019 Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes Klappe! - Was? Klappe, die Erste! - Filmpädagogische Sprachförderungen im Fremdsprachenunterricht Deutsch Ivana Bašić KDV
2019 popularizacija nizozemskog jezika i kulture Predavanje Jezik i kultura na nizozemskom jezičnom području Željana Pancirov Cornelisse Veleučilište "Marko Marulić" Knin
2019 izdavački rad: izrada udžbenika i drugih obrazovnih materijala za nastavni predmet Njemački jezik "Deutsch ist klasse! 4" udžbenik i radna bilježnica Marija Lütze-Miculinić i Jasminka Pernjek Školska knjiga, Zagreb Zagreb
2019 Izvođenje obrazovnog programa na njemačkom jeziku za učenike 1. - 3. razreda osnovne škole - promocija ranog učenja njemačkog jezika Niz radionica pod naslovom "Vlakićem kroz Europu" Mirela Landsman Vinković i Marija Lütze-Miculinić i studenti 5. godine diplomskog studija germanistike, nastavničkog smjera Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Goethe-Institut Kroatien i OŠ Tin Ujević (2018/2019), OŠ Harambašićeva (2019/2020) te OŠ Žitnjak i OŠ SSK (2020/2021) Zagreb
2019 Popularizacija dvojezične nastave i uključivanje studenata, srednjoškolskih nastavnika i učenika u akcijska istraživanja CLILiG (Content and Language Integrated Learning in German) Mirela Landsman Vinković i Marija Lütze-Miculinić i studenti 5. godine diplomskog studija germanistike, nastavničkog smjera Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, XVIII. gimnazija (Mia Marušić i Marianna Brekalo); IV. gimnazija (Maja Kolesarić i Ruža Tomljanović) Zagreb
2018 konferencija Višejezičnost u školi i sveučilištu Ivana Bašić Ministarstvo znanosti i obrazovanja Zagreb
2018 Vertaalworkshop Rijeka - radionica književnog prevođenja Prijevodi za 11. broj Stručnog nederlandističkog časopisa Erazmo u Beogradu (Temat: Kraljevina Jugoslavija u nizozemskom dnevnom tisku) Gioia-Ana Ulrich Knežević, Toni Bandov Grupa za nizozemske studije, Filološki fakultet u Beogradu i Letterenfonds Rijeka
2018 Izvođenje obrazovnog programa na njemačkom jeziku za učenike 1. - 3. razreda osnovne škole - promocija ranog učenja njemačkog jezika Niz radionica pod naslovom "Vlakićem kroz Europu" Mirela Landsman Vinković i Marija Lütze-Miculinić i studenti 5. godine diplomskog studija germanistike, nastavničkog smjera Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Goethe-Institut Kroatien i OŠ Tin Ujević (2018/2019), OŠ Harambašićeva (2019/2020) te OŠ Žitnjak i OŠ SSK (2020/2021) Zagreb
2017 Jahrestagung SOEGV Bilaterale Beziehungen zwischen deutschen und kroatischen Hochschulen Ivana Bašić DAAD & Inter University Centre Dubrovnik Dubrovnik
2017
2017 Vertaalworkshop Rijeka - radionica književnog prevođenja Književno prevođenje: Guido Snel - Posmrtna prebivališta Gioia-Ana Ulrich Knežević, Toni Bandov Grupe za nizozemske studije, Filološki fakultet i Katedra za nederlandistiku u Zagrebu Rijeka
2016 pozvano predavanje za nastavnike i učitelje Stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje Kristian Novak Agencija za odgoj i obrazovanje RH Rijeka, Pazin (ukupno 5 nastupa)
2016 Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes Dhoch3-Module: Fortbildungsmöglichkeiten für DaF-Lehrende Ivana Bašić KDV
2016 popularizacija nizozemske kulture Slavlje nizozemskog Sv. Nikole i kviz znanja o nizozemskoj kulturi Željana Pancirov Cornelisse Grupe za nizozemske studije, Filološki fakultet Beograd
2016 popularizacija znanosti Predavanje o Nizozemskoj i nizozemskom jeziku Željana Pancirov Cornelisse Osnovna škola Ivana Mažuranića u sklopu izborne nastave Istraživači baštine Zagreb
2016 pozvano predavanje na Međunarodnoj radionici stručnog prevođenja Vakvertalen Katedre za nederlandistiku Translators competences and translation studies at the Faculty of Humanities and Social Sciences Maja Anđel Katedra za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku u suradnji sa Sveučilištem u Leuvenu (Belgija) i Sveučilištem u Beogradu (Srbija) Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2021 Okrugli stol Dan Europe 2021. Znanje stranih jezika – zajednička europska vrijednost Stanje i perspektive u obveznom obrazovanju u Republici Hrvatskoj Aleksandra Ščukanec Hrvatska udruga profesora francuskog jezika, Veleposlanstvo SR Njemačke, Konzulat Francuske Republike, predstavnica Europske komisije, državni tajnik MZO-a… Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika platforma ZOOM
2020 Izrada ispitnih materijala i recenzija ispitnih materijala na Državnoj maturi za nastavni predmet Njemački jezik. Marija Lütze-Miculinić / AZOO Zagreb
2020 Ispitivačica iz metodike na stručnim ispitima za nastavni predmet Njemački jezik Marija Lütze-Miculinić osnovne i srednje škole u Zagrebu AZOO Zagreb
2019 Svečani pozdravni govor - 10godišnji jubilej „PASCH“ škole - partneri za budućnost Svečano proglašenje OŠ Pantovčak „PASCH“ školom Marija Lütze-Miculinić OŠ Pantovčak; Goethe-Institut Zagreb; Gradski ured za obrazovanje OŠ Pantovčak, Hercegovačka ul. 108, Zagreb Zagreb
2019 Ispitivačica iz metodike na stručnim ispitima za nastavni predmet Njemački jezik Marija Lütze-Miculinić osnovne i srednje škole u Zagrebu AZOO Zagreb
2018 Žiriranje u kategoriji društveno angažiranih dokumentaraca Movies that Matter na ZagrebDOX-u, festivalu dokumentarnog filma Kristian Novak Maja Sever, Metod Pevec ZagrebDOX Zagreb
2018 Gostovanje i razgovor sa zatvorenicima Kristian Novak Zatvor u Zagrebu (Remetinec) Zagreb
2018 Gostovanje i razgovor sa zatvorenicima Kristian Novak Luiza Bouharua Ženska kaznionica u Požegi, Udruga Skribonauti Požega
2018 Ispitivačica iz metodike na stručnim ispitima za nastavni predmet Njemački jezik Marija Lütze-Miculinić osnovne i srednje škole u Zagrebu AZOO Zagreb
2017 Ispitivačica iz metodike na stručnim ispitima za nastavni predmet Njemački jezik Marija Lütze-Miculinić osnovne i srednje škole u Zagrebu AZOO Zagreb
2016 Predstavljanje kalendara-plakata poezije za 2016. godinu posvećenog Đuki Tomerlinu-Picoku i Josipu Turkoviću Velimir Piškorec Ogranak Matice hrvatske Đurđevac Odsjek za germanistiku Đurđevac
2016 Ispitivačica iz metodike na stručnim ispitima za nastavni predmet Njemački jezik Marija Lütze-Miculinić osnovne i srednje škole u Zagrebu AZOO Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2020 pomaganje stradalima u potresu pogođenom području prikupljanje novčane pomoći za kupnju grijalica i njihova raspodjela na terenu Maarten Rombouts, Katedra za nederlandistiku, Odsjeka za germanistiku Sisak
2018 snimanje matrice za scensku viziju Legende o Picokima; redatelj Krešo Dolenčić savjetnik za đurđevečki govor i spiker Velimir Piškorec, Odsjek za germanistiku Zagreb

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2019 Konferencija "Europa im Schatten des Ersten Weltkriegs", FFZG, 28. do 31. ožujka 2019. znanstveni (međunarodni) Odsjek za germanistiku Marijan Bobinac, Jelena Spreicer, Milka Car, Svjetlan Lacko Vidulić, Christine Magerski Zagreb
2019 Ljetna škola za nederlandiste Srednje Europe 2019. društvena mrežna stranica nederlandistike (Facebook; prijave i dnevni izvještaj Škole); https://www.facebook.com/events/998306977022206 Mrežne stranice međunarodnih nederlandističkih organizacija te međunarodnih studija nederlandistike https://taalunie.org/informatie/135/zomercursussen-op-locatie https://comeniusned.eu/comenius-zomercursus-op-locatie-humoristisch-zagreb/ https://www.ned.univie.ac.at/single-new-view/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=228&cHash=3d5ec4ba0adce29b0b1b56edc9ff06e3 Katedra za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku Slađan Turković, Željana Pancirov Cornelisse, Maarten Rombouts, Toni Bandov Zagreb
2018 Konferencija "Višejezičnost u imperijima", održana u sklopu istraživačkog projekta "Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne", Zagreb 19. do 22. travnja 2018. znanstveni (međunarodni) Odsjek za germanistiku Marijan Bobinac, Jelena Spreicer, Milka Car, Svjetlan Lacko Vidulić, Christine Magerski Zagreb
2018 6. međunarodna ljetna akademija TRANS 2018. - Prevođenje u Europskom parlamentu Ljetna škola Odsjek za germanistiku Maja Anđel Dubrovnik
2016 Međunarodna radionica stručnog prevođenja Vakvertalen (1. dio radionice u Beogradu, 2. dio u Zagrebu) plakati, društvena mrežna stranica nederlandistike (Facebook) https://www.facebook.com/groups/244385428990648/permalink/1050765938352589 Katedra za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku u suradnji sa Sveučilištem u Leuvenu (Belgija) i Sveučilištem u Beogradu (Srbija) Željana Pancirov Cornelisse, Gioia-Ana Ulrich Knežević, Toni Bandov Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2020 sudjelovanje u Matičnom odboru za filologiju AZVO, Nacionalno vijeće za znanost Velimir Piškorec
2019 sudjelovanje u Matičnom odboru za filologiju AZVO, Nacionalno vijeće za znanost Velimir Piškorec
2018 sudjelovanje u Matičnom odboru za filologiju AZVO, Nacionalno vijeće za znanost Velimir Piškorec
2017 sudjelovanje u Matičnom odboru za filologiju AZVO, Nacionalno vijeće za znanost Velimir Piškorec
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2021 Milka Car Frank und Tilly Wedekind: Briefwechsel (1905-1918). Editionen in der Kritik XI. Berliner Beiträge zur Editionswissenschaft, 20, 103-109
2020 Milka Car O recepciji njemačkih klasika u Viencu. Kolo. Časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu 1, 107–112
2019 Marija Lütze-Miculinić, Zrinka Jelaska Promocija rječnika "Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika. Svezak I" Rječnik (priručnik, sveučilišni udžbenik), Hrvatsko filološko društvo, 330 str.
2018 Milka Car Saturn i melankolija. Behar. Časopis za književnost i društvena pitanja, 140, XXVII, 04/05, 24-26
2018 Milka Car Arthur Schnitzler Der Ehrentag. Editionen in der Kritik X. Berliner Beiträge zur Editionswissenschaft, 19, Weidler Buchverlag Berlin, 241–247
2018 Marijan Bobinac Žmegačeva četiri grada (V. Žmegač: Četiri europska grada) Vijenac, 625/2018
2018 Marijan Bobinac Njemački ekspresionizam Programska knjižica HNK, Zagreb, 2018/19, 22-26.
2018 Marijan Bobinac Ö.v.Horvath: Sladek, Die Bergbahn Editionen in der Kritik, X/2018
2018 Marijan Bobinac Rat kao sukob kulture i civilizacije (Th. Mann: Razmatranja nepolitičnog čovjeka) Th. Mann: Razmatranja nepolitičnog čovjeka, Zagreb 2018, 525-542.
2017 Milka Car Unterwegs-Sein. Figurationen von Mobilität im Osten Europas Spiegelungen. 1, 137-141
2017 Milka Car Svetislav Basara: Die Verschwörung der Radfahrer Spiegelungen 1, 269-272
2017 Milka Car Čežnja za jugom. Behar. Časopis za književnost i društvena pitanja, 138, XXVI, 09/10, 22-23.
2017 Milka Car Uvertira u zločinačko 20. stoljeće. Behar. Časopis za književnost i društvena pitanja, 138, XXVI, 09/10, 27-28.
2017 Milka Car Reportaža iz zaboravljenog svijeta. Zbornik Trećeg programa hrvatskog radija, 89, 184 – 187
2016 Milka Car Knjiga sjećanja, knjiga života. O romanu Pétera Nádasa. Zbornik Trećeg programa hrvatskog radija, 88, 66-72
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2022 Izlaganje na Međužupanijskom stručnom skupu za učitelje i nastavnike njemačkoga jezika Agencija za odgoj i obrazovanje Osnovna obilježja pisanoga dijela stručnoga ispita Marija Lütze-Miculinić
2022 Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu HRVATSKO DRUŠTVO ZA PRIMIJENJENU LINGVISTIKU, XXXVI. međunarodni znanstveni skup, STANDARDNI I NESTANDARDNI IDIOMI, Osijek 9. – 11. lipnja 2022. Utjecaj gledanja njemačkih televizijskih emisija na ovladanost njemačkim jezikom iz perspektive studenata germanistike Marija Lütze-Miculinić
2021 Predavanje na stručnom skupu za učitelje i nastavnike njemačkog jezika "Vrednovanje formativnih i sumativnih produktivnih vještina" AZOO (Agencija za odgoj i obrazovanje) "Jezično posredovanje u nastavi njemačkog jezika" Marija Lütze-Miculinić
2021 Državni stručni skup za učitelje i nastavnike njemačkog jezika OŠ i SŠ Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) Jezično posredovanje u svjetlu tradicije i suvremenih izazova Marija Lütze-Miculinić
2020 Zagrebački književni razgovori DHK Autonomija književnog pamćenja? Peter Handke i europski povijesni narativi Svjetlan Lacko Vidulić
2020 Predstavljanje monografije Austrijski kulturni forum Zagreb Ukrainische Avantgarde zwischen Ost und West Milka Car
2020 Tribina Goethe-Institut Zagreb Je li Europa dom? Aida Alagić
2020 Tribina Knjižara Bookara Zagreb Franz Kafka Marijan Bobinac
2020 1. festivan Ivan Kukuljević Sakcinski, Varaždinske Toplice Europski centar za darovite Hrvatska i Centar izvrsnosti za hrvatski jezik Varaždinske županije za osnovne škole Zvučni atlas hrvatskih govora Velimir Piškorec
2020 Književni petak Knjižnice grada Zagreba Tradicija i baština Ivan Ivić, Ana Anić
2020 Međunarodno natjecanje u kreativnom pisanju za studente nederlandistike Internationale vereniging voor neerlandistiek Wie ik ben is wat ik schrijf! studentica nederlandistike
2019 Tribina o izvedbi drame Mladež bez boga Tribina ZKM-a Ö. von Horvath Mladež bez boga Milka Car
2019 Predstavljanje monografije Knjižnica B. Ogrizović Vahidin Preljević: Nakon imperija Milka Car
2019 predstavljanje zbornika Austrijski kulturni forum Zagreb Postimperiale Narrative im zentraleuropäischen Raum Milka Car
2019 Predstavljanje knjige NSK Zagreb Thomas Mann: Razmatranja nepolitičnog čovjeka Marijan Bobinac
2019 Tribina ZKM Zagreb Ususret premijeri: Ö.v.Horvath: Vječni malograđanin Marijan Bobinac
2019 Stručno-znanstveni skup Hrvatski jezik u računalnom jezikoslovlju Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Zvučni atlas hrvatskih govora Velimir Piškorec
2019 Zagrebački lingvistički krug Hrvatsko filološko društvo Zvučni atlas hrvatskih govora u sjecištu ekolingvistike i dijalektologije Velimir Piškorec
2019 Jezikoslovne rasprave Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zvučni atlas hrvatskih govora u sjecištu ekolingvistike i dijalektologije Velimir Piškorec
2019 Tribina Zašto se mrzimo? Centar tolerancije Zagreb Mržnja u književnosti - okrugli stol Kristian Novak
2019 Noć istraživača Sveučilište u Zagrebu Razgovor s Tatjanom Pišković i Juditom Franković Brdar Kristian Novak
2019 Festival Ivan Kukuljević Sakcinski Centra izvrsnosti za hrvatski jezik Varaždinske županije - osnovne škole, Europski centar za darovite Hrvatska Pozvano izlaganje: Za svjetlost stvoren. O Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom i govoru nakon kojeg više ništa nije bilo isto Kristian Novak
2019 Gostujući jezični kabaret Paulien Cornelisse mrežne stranice nederlandistike https://www.facebook.com/groups/244385428990648/permalink/2208741932554978; https://www.facebook.com/vintageindbar/photos/gm.722949904820810/2986432058094804/ Katedra za nederlandistiku, Nizozemsko veleposlanstvo u Zagrebu i Letterenfonds Željana Pancirov Cornelisse, Slađan Turković, Maarten Rombouts, Gioia-Ana Ulrich Knežević i studenti
2019 Gostovanje nizozemskog pisca Arnona Grunberga Zagreb Book Festival Panel diskusija i predstavljanje prijevoda knjige: Tirza Gioia-Ana Ulrich Knežević, Toni Bandov, Željana Pancirov Cornelisse i studenti
2019 Gostujuće predavanje: Joep Leerssen Odsjek za kroatistiku; predavanje na nizozemskom u organizaciji Katedre za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku Feelgood Nationalism: The Heroic Past /(predavanje na nizozemskom: O nacionalizmu u nizozemskom jeziku i kulturi) Maarten Rombouts, Željana Pancirov Cornelisse, Toni Bandov i studenti druge i treće godine preddiplomskog studija
2019 Radionica na državnom stručnom skupu na temu Obrazovna vertikala učenja njemačkog jezika u Hrvatskoj AZOO (Agencija za odgoj i obrazovanje) Studienbegleitender Deutschunterricht: Deutsch für Journalisten und Politologen Mirela Landsman Vinković
2019 Predstavljanje projekta na "Markt der Möglichkeiten" u sklopu KDV-Tagung KDV (Kroatischer Deutschlehrerverband) Vlakićem kroz Europu (Mit der Bimmelbahn durch Europa) Mirela Landsman Vinković
2018 3. Arterija KIC Ruth Beckermann "Odsanjani" - film o korespondenciji Ingeborg Bachmann i Paula Celana Svjetlan Lacko Vidulić
2018 Izložba o C. Lucerni Filozofski fakultet C. Lucerna i njezin kulturni krug, Milka Car
2018 predstavljanje zbornika Filozofski fakultet Postimperiale Narrative im zentraleuropäischen Raum Milka Car
2018 Predstavljanje monografije Austrijski kulturni forum Zagreb Svjetlan Lacko Vidulić: Schlaglichter der Moderne Milka Car
2018 Gostujuće predavanje flamanske spisateljice Rachide Lamrabet Katedra za nederlandistiku Migrantska književnost Petra Bručić, studenti druge i treće godine preddiplomskog studija
2018 Gostovanje flamanskih pjesnika Xavier Roelens i Inge Braeckman Katedra za nederlandistiku Razgovor sa studentima Petra Bručić i studenti
2017 Predstavljanje prijevoda Anne Mitgutsch Knjižnica B. Ogrizović Kuća djetinjstva Milka Car
2017 Festival svjetske književnosti Fraktura Književna matineja Franjo Janeš
2017 Dodjela nagrada za hrvatskog pobjednika Međunarodnog studentskog diktata nizozemskog jezika 2017. Nj.E. Philippe Benoit, veleposlanik Kraljevine Belgije u Hrvatskoj Dodjela nagrada Međunarodnog studentskog diktata nizozemskog jezika 2017. Željana Pancirov Cornelisse, Slađan Turković, Maarten Rombouts i studenti
2016 predstavljanje knjige Ande Bukvić Pažin Goethe Institut : Ovo ovdje sam ja. Dnevnici njemačkih autorica oko 1800. Milka Car
2016 Književni petak Knjižnice grada Zagreba Karl Kraus - "Posljednji dani čovječanstva" Svjetlan Lacko Vidulić
2016 predstavljanje zbornika Filozofski fakultet "Den Balkan gibt es nicht. Erbschaften in Südosteuropa" (N. Baleva, B. Previšić) Svjetlan Lacko Vidulić
2016 Sudjelovanje na stručnom skupu „Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te“, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb Patnje mladoga Werthera J. W. Goethea Milka Car
2016 Predstavljanje prijevoda knjiga: Noću dolaze lisice i Skitnje do Santiaga autora Ceesa Nootebooma Muzej za umjetnost i obrt Cees Nooteboom u Zagrebu Gioia-Ana Ulrich Knežević, Željana Pancirov Cornelisse, studenti druge i treće godine preddiplomskog studija
2016 Gostujuće predavanje prof. Olf Praamstra Katedra za nederlandistiku De positie van de Nederlandse literatuur in de wereld, koloniale en postkoloniale literatuur en migrantenliteratuur Željana Pancirov Cornelisse, Gioia-Ana Ulrich Knežević i studenti
2016 Gostujuće predavanje prof. Jaap de Jong Katedra za nederlandistiku Retorica Željana Pancirov Cornelisse, Gioia-Ana Ulrich Knežević i studenti
2016 Promocija prijevoda knjige Joopa van der Horsta CLARC conference Rijeka 2016. Promocija: Propast standardnog jezika Željana Pancirov Cornelisse, Gioia-Ana Ulrich Knežević i studenti
2016 Gostovanje nizozemske lektorice Miriam Dam Katedra za nederlandistiku Jezični kviz Željana Pancirov Cornelisse i studenti
2016 Revue der kleine letteren (Revija malih književnosti) Booksa - književni klub Benelux - revija malih književnosti Željana Pancirov Cornelisse, Gioia-Ana Ulrich Knežević, Toni Bandov i studenti
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2020 Studia Croatica - portal Hrvatskih studija Razgovori sa znanstvenicima Razgovor s Kristianom Novakom Kristian Novak
2020 Podcast Bliski susreti jezične vrste s Gajem Tomašem Razgovor Što je jezik? Kristian Novak
2020 Rumunjska televizija - Njemački program Akzente https://www.youtube.com/watch?v=xSjsi_UE4DM Ivana Bašić
2020 Mrežne stranice, Podcast (nizozemska književnost) Podcast Het Verblijf. Literatuur zolang het duurt. (40. dan) Pjesma "En jij?" nizozemskog pisca Tima Krabbéa. Željana Pancirov Cornelisse
2020 Mrežne stranice https://epoha.com.hr/2020/07/28/gioia-ana-urlich-knezevic-carpe-diem/?fbclid=IwAR2bp7_05dcTbl3u6Gyg2p-lsAxSDuT_4E8WhyGscCAC0M5j1XtekUNW0bw Epoha. Portal za kulturu komuniciranja Gioia-Ana Ulrich Knežević
2019 Hrvatska televizija - Treći program Što je klasik? Pjesništvo R. M. Rilkea Milka Car
2019 Hrvatski radio - Treći program Bibliovizor Recenzije njemačkih romana Milka Car
2019 Internet - Goethe Institut Literatur im DaF-Unterricht Die Leiden des jungen Werther -- Zum Umgang mit einem Klassiker Christine Magerski
2019 Hrvatska televizija - Školski program Hrvatski jezik - Dijalelektološki atlas; ur. Ljubica Benović Zvučni atlas hrvatskih govora Velimir Piškorec
2019 Radio Sljeme Govorimo hrvatski; ur. Janos Römer Zvučni atlas hrvatskih govora Velimir Piškorec
2019 HRT Jezik i predrasude Jezična biografistika i Priče iz zaboravljenog kraja Aleksandra Ščukanec
2019 Hrvatska radiotelevizija - HRT 4 Globalna Hrvatska Povratnici između dvije domovine Irena Petrušić-Hluchy
2019 Online kulturni medij Mreža TV - Ljudi koji čine razliku https://onenastupaju.hr/2019/08/05/snaga-iznad-svega-gioia-ana-ulrich-knezevic-zivot-je-uvijek-u-nasim-rukama-pa-i-kad-ih-nemamo/ Mreža TV - Ljudi koji čine razliku Gioia-Ana Ulrich Knežević
2019 Televizija - Mreža TV Hrvatska radiotelevizija - HRT 4 (s reprizama na drugim HRT programima) Globalna Hrvatska: Međunarodna ljetna škola nizozemskog jezika u Zagrebu Željana Pancirov Cornelisse, Maarten Rombouts, Toni Bandov
2018 Hrvatska televizija - Treći program Što je klasik? F. Kafka kao klasik Milka Car
2018 HTV - Treći program Art a la carte Obitelj Mann Marijan Bobinac
2018 HR - Treći program Signatura Th. Mann: Razmatranja nepolitičnog čovjeka Marijan Bobinac
2018 Hrvatska televizija Knjiga ili život; ur. Gordan Nuhanović hrvatska najrječja iz sociolingvističke i dijalektološke perspektive; povod: knjiga Ive Žanića Jezična republika Velimir Piškorec
2018 Hrvatski radio Jezik i predrasude; ur. Irena Plejić Premec Interlingvistika Velimir Piškorec
2018 Hrvatski radio Jezik i predrasude; ur. Irena Plejić Premec Esperanto Velimir Piškorec
2018 Laudato TV prilog povodom predstavljanja knjige Priče iz zaboravljenog kraja Aleksandra Ščukanec
2018 TV 4 rijeke Žumberački zov snimka predstavljanja knjige Priče iz zaboravljenog kraja Aleksandra Ščukanec
2018 radio Međugorje Miris zavičaja gostovanje prigodom objavljivanja knjige Priče iz zaboravljenog kraja Aleksandra Ščukanec
2018 radio Jaska prilog povodom predstavljanja knjige Priče iz zaboravljenog kraja Aleksandra Ščukanec
2017 Hrvatska televizija - Treći program Što je klasik? Thomas Bernhard kao klasik Milka Car
2017 Hrvatski radio - Treći program Što je klasik? Thomas Mann - "Čarobna gora" Svjetlan Lacko Vidulić
2017 Hrvatski radio - Treći program Što je klasik? J. W. Goehte - "Patnje mladog Wethera" Svjetlan Lacko Vidulić
2017 Radio Sljeme Iz svijeta znanosti; ur. Janos Römer Zvučni atlas hrvatskih govora; esperanto Velimir Piškorec
2017 Hrvatski radio - Treći program Didov san Osobno iskustvo povratnika Irena Petrušić-Hluchy
2017 Hrvatski radio - Treći program Suvremena hrvatska proza Franjo Janeš Franjo Janeš
2016 HTV - Treći program Treća povijest Otto von Bismarck Marijan Bobinac
2016 Radio Ivanić Tko, što, zašto; ur. Višnja Canjek-Macan Ekolingvistika, baština i dijalekti Velimir Piškorec