Naziv
Odsjek za klasičnu filologiju
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Petra Matović, doc.
Zamjenik pročelnika
dr.sc. Vladimir Rezar, red. prof.
Povjerenik za kvalitetu
dr.sc. Vladimir Rezar, red. prof.
ISVU koordinatorica
(Za diplomsku razinu studija)
dr.sc. Irena Bratičević, izv. prof.
ISVU koordinator
(Za preddiplomsku razinu studija)
Teo Radić, v. lekt.
ECTS koordinator
dr.sc. Vladimir Rezar, red. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Irena Bratičević, izv. prof. F-313 01 4092 410 irena.braticevic@ffzg.hr
mr.sc. Leon Cvitić, asist. F-312 lcvitic@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Nina Čengić, doc. F-317 098/9002-982 nicengic@ffzg.hr, nicengi@ffzg.unizg.hr
Ladislav Dobrica F-319 +3851 4801 967 ldobrica@arhiv.hr
dr.sc. Neven Jovanović, red. prof. F-319 01 6002 336 neven.jovanovic@ffzg.unizg.hr
Voljena Marić, v. lekt. F-312 4092-329 vvukovic@ffzg.hr
dr.sc. Petra Matović, doc. F-314 014092332 pmatovic@ffzg.hr
Jelena Poláček Gajer, lekt. F-318 +385 1 409 2335 jpolacek@ffzg.unizg.hr
Teo Radić, v. lekt. F-318 01 4092 335 tradic@ffzg.hr
dr.sc. Vladimir Rezar, red. prof. F-319 4092236 vrezar@ffzg.hr
dr.sc. Tamara Tvrtković, izv. prof. F-313 ttvrtkov@m.ffzg.hr
mr.sc. Xanthi Zafeiraki, lekt. F-318 4092335 xzafeira@ffzg.hr
Ninoslav Zubović, v. lekt. F-317 +385 1 409 2334 nzubovic@ffzg.hr

Naziv Šifra

Prijediplomski studiji
Novi i reformirani studiji
  1. Grčki jezik i književnost , sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis
2020 - 2025 Architectural Culture of the Early Modern Eastern Adriatic - AdriArchCult Znanstveni / ERC
2020 - 2023 Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2022 Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima Infrastrukturni / Europska unija
2020 - 2020 Rukopisna djela hrvatskoga ranog novovjekovlja
2020 - 2023 Novi životi antičkih natpisa: epigrafski spoliji na području srednje Dalmacije Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2024 Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo Znanstveni
2019 - 2023 Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma (RETROGRAM) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2019 - 2021 Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije Znanstveni
2018 - 2018 Odabrana poglavlja antologije hrvatskih latinista s tekstovima i komentarima – žanrovi u renesansi
2016 - 2016 Grčko-hrvatski i hrvatsko latinski korpus Znanstveni
2016 - 2017 Latinski prijevodi Homera i Teokrita u hrvatskom i slovenskom humanizmu Znanstveni
2016 - 2016 CroALa index locorum Znanstveni
2016 - 2017 Latinska rukopisna baština u Dubrovniku
2015 - 2019 Slavonske šume kroz povijest Znanstveni
2014 - 2018 Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, IP-2013-11-4785

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Facebook Grčki kutak - Elliniki gonia Promicanje učenja modernog grčkog jezika na Odsjeku. https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Gr%C4%8Dki-kutak-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC-104525127680920/
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2017 Klasična u Močvari Poveznica: https://www.kulturpunkt.hr/content/klasicna-i-klasicari-nekad-i-danas Klasična gimnazija, Odsjek za klasičnu filologiju, Klub Močvara
0 Dani otvorenih vrata Filozofski fakultet
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2019 predavanje za učenike klasičnih gimnazija Likovi u Ilijadi i Odiseji Odsjek za klasičnu filologiju, Privatna klasična gimnazija, Zagreb Privatna klasična gimnazija, Zagreb
2019 Dani otvorenih vrata FF-a 2019 Predstavljanje studija latinskog i grčkoga jezika, radionice Filozofski fakultet (Odsjek za klasičnu filologiju) Filozofski fakultet, Knjižnica
2019 Smotra Sveučilšta u Zagrebu 2019 Predstavljanje studija latinskog i grčkoga jezika, prezentacije, plakat Sveučilište u Zagrebu i Filozofski fakultet Studentski centar, Zagreb
2019 predavanje za učenike opće gimnazije predavanje Latinski epigram kroz stoljeća Odsjek za klasičnu filologiju, Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec
2019 predavanje za učenike klasične gimnazije predavanje Boškovićev ekstemporalni epigram Odsjek za klasičnu filologiju, Klasična gimnazija Ruđera Boškovića, Dubrovnik Klasična gimnazija Ruđera Boškovića, Dubrovnik
2018 radionica za učenike klasičnih gimnazija Digitalni alati za obradu teksta Odsjek za klasičnu filologiju, Klasična gimnazija, Privatna klasična gimnazija, Zagreb Filozofski fakultet, Knjižnica
2018 "365 zašto, 365 zato" Predavanja gostujućih profesora u srednjim školama u svrhu predstavljanja studija na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofski fakultet (Odsjek za klasičnu filologiju) Varaždin, Osijek Slavonski Brod
2018 Dani otvorenih vrata FF-a 2018 Predstavljanje studija latinskog i grčkoga jezika, radionice Filozofski fakultet (Odsjek za klasičnu filologiju) Filozofski fakultet, Knjižnica
2018 Smotra Sveučilšta u Zagrebu 2018 Predstavljanje studija latinskog i grčkoga jezika, prezentacije, plakat Sveučilište u Zagrebu i Filozofski fakultet Studentski centar, Zagreb
2017 predavanje za učenike klasičnih gimnazija Homer Odsjek za klasičnu filologiju, Privatna klasična gimnazija, Zagreb Privatna klasična gimnazija, Zagreb
2016 predavanja o Aristotelu za učenike klasičnih gimnazija Aristotel i njegovo doba Odsjek za klasičnu filologiju, Klasična gimnazija, Privatna klasična gimnazija, Zagreb Klasična gimnazija i Privatna klasična gimnazija, Zagreb
2016 radionica za učenike 4. razreda gimnazije Digitalni alati za obradu teksta Odsjek za klasičnu filologiju, Klasična gimnazija, Zagreb Klasična gimnazija, Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2020 popularizacija znanosti Odiseja oko svijeta / Odyssey 'round the world Neven Jovanović, Petra Matović Sveučilište Harvard, Centar za helenske studije Internet
2019 javna predavanja Grčki dan Neven Jovanović, Xanthi Zafeiraki Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
2019 radionica Radionica o rukopisima dubrovačkih latinista Irena Bratičević Dubrovačke knjižnice – Znanstvena knjižnica Dubrovnik; Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Dubrovnik
2019 javno predavanje Rajmund Kunić u očima suvremenika Irena Bratičević Dubrovačke knjižnice Dubrovnik Dubrovnik
2019 predstavljanje knjige Predstavljanje knjige Igora Mikecina "Parmenid" Ninoslav Zubović Matica hrvatska Zagreb
2018 Popularizacija znanosti i djelatnosti Odsjeka za klasičnu filologiju Noć istraživača Neven Jovanović, Željka Salopek, Nina Čengić, Petra Matović, Ema Bakran, studenti Odsjeka za klasičnu filologiju (B. Moštak, A. Žugić, P. Soldo, Vragolović, L. Hanzen) Sveučilište u Zagrebu Zagreb
2017 javno predavanje Ruđer Bošković, umjetnik improvizacije Irena Bratičević Matica hrvatska Ogranak Dubrovnik Dubrovnik
2017 javno predavanje Epigrams and Sociability in the Eighteenth Century: The Manuscript Evidence Irena Bratičević Sveučilište Stanford, Center for Russian, East European & Eurasian Studies, SAD Stanford, California, USA
2016 radionica Radionica interkulturalne komunikacije na engleskom za studente klasične filologije Petra Šoštarić Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2022 izlaganje na stručnom skupu izlaganje "Digitalni alati u nastavi klasičnih jezika" na Županijskom stručnom vijeću nastavnika klasičnih jezika Petra Matović Županijsko stručno vijeće nastavnika klasičnih jezika Klasična gimnazija u Zagrebu
2019 prijevod kazališne predstave, Plaut, Amfitrion Neven Jovanović Kazalište slijepih i slabovidnih “Novi život” Kazalište slijepih i slabovidnih “Novi život” Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2018 Predstava Aristofanove ptice iz Kukumaglajgrada u izvedbi studenata Odsjeka za klasičnu filologiju Filozofskoga fakulteta u Zadru Odsjek za klasičnu filologiju, Zagreb Filozofski fakultet, Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2022 32. Marulićevi dani međunarodni znanstveni skup Splitski književni krug -- Marulianum Neven Jovanović, Leon Cvitić, Vladimir Rezar Split
2021 31. Marulićevi dani znanstveni (međunarodni) Odsjek za klasičnu filologiju, Marulianum - Književni krug Split Neven Jovanović, Vladimir Rezar Zagreb
2020 30. Marulićevi dani znanstveni (međunarodni) Odsjek za klasičnu filologiju, Marulianum - Književni krug Split Neven Jovanović, Vladimir Rezar Zagreb
2019 29. Marulićevi dani znanstveni (međunarodni) Odsjek za klasičnu filologiju, Marulianum - Književni krug Split Neven Jovanović, Vladimir Rezar Zagreb
2018 28. Marulićevi dani znanstveni (međunarodni) Odsjek za klasičnu filologiju, Marulianum - Književni krug Split Neven Jovanović, Vladimir Rezar Zagreb
2018 Ranonovovjekovna rukopisna baština u Hrvatskoj: artefakt, tekst, kontekst znanstveni Odsjek za klasičnu filologiju, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Irena Bratičević, Neven Jovanović, Vladimir Rezar Zagreb
2017 27. Marulićevi dani znanstveni (međunarodni) Odsjek za klasičnu filologiju, Marulianum - Književni krug Split Neven Jovanović, Vladimir Rezar Zagreb
2016 26. Marulićevi dani znanstveni (međunarodni) Odsjek za klasičnu filologiju, Marulianum - Književni krug Split Neven Jovanović, Vladimir Rezar Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2021 Predstavljanje knjige Dubrovačke knjižnice Dubrovnik Ilija Crijević: De Epidauro / O Epidauru Irena Bratičević
2019 Predstavljanje knjige Knjižnica Bogdana Ogrizovića, Zagreb Predstavljanje dva kritička izdanja hrvatskih (i dubrovačkih) latinista Damjana Beneše i Vladislava Gučetića Irena Bratičević, Neven Jovanović, Vladimir Rezar, Darko Novaković
2019 Predstavljanje knjige Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Musarum cultus Neven Jovanović, Petra Matović, Ninoslav Zubović
2019 Predstavljanje časopisa Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Gordogan 37-38 Neven Jovanović
2019 Predstavljanje knjige Matica hrvatska, Zagreb Platon/Ksenofont: Sokratova obrana Ninoslav Zubović
2018 Predstavljanje knjige Fraktura d. o. o, Zagreb Sinan Gudžević, Maksimir i Mirogoj Neven Jovanović
2018 Popularizacija znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 365 zašto – 365 zato: predstavljanje studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Neven Jovanović, Ninoslav Zubović
2018 Predstavljanje knjige Boltzmann Institute - Neo-Latin Studies, Innsbruck Neo-Latin Contexts in Croatia and Tyrol Neven Jovanović
2018 Predstavljanje knjige Marulianum - Književni krug Split Damiani Benessae Poemata Vladimir Rezar, Irena Bratičević, Darko Novaković
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2019 TV Libertas, Dubrovnik "Spjegaj mi" Rajmund Kunić i hrvatski latinisti Irena Bratičević