Naziv
smjer Prapovijesna
Puni naziv
Arheologija, smjer Prapovijesna
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. moći napisati i objaviti znanstveno i stručno djelo
 2. argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja
 3. kritički se osvrnuti na kronološki i tipološki položaj određene građe unutar postojećih kronologija i tipologija
 4. moći prikupiti i interpretirati arheološke podatke referirajući se na aktualne spoznaje i teorije
 5. moći provesti stručnu i znanstvenu analizu arheološke građe
 6. objasniti moguće uzroke i mehanizme kulturnih i civilizacijskih promjena
 7. objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice na određenom području kroz sva arheološka razdoblja
 8. moći prezentirati stručne podatke znanstvenoj zajednici i široj javnosti
 9. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst, te prepoznavati različite tragove ljudske aktivnosti
 10. povezati i integrirati stečena znanja i vještine, te iskoristi specifične i generičke kompetencije kako bi samostalno došli do relevantnih zaključaka (suradnja sa srodnim strukama)
 11. korištenje stranim jezikom u izradi znanstvenog i stručnog rada