Naziv
Psihologija
Puni naziv
Psihologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar psihologije
sveučilišna magistra psihologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. analizirati potrebe i odrediti ciljeve psihosocijalnih usluga u području primijenjene psihologije (psihologije rada i organizacijske psihologije, kliničke i zdravstvene psihologije, predškolske i školske psihologije)
 2. kreirati i razvijati usluge i proizvode namijenjene klijentima/korisnicima, psiholozima ili drugim stručnjacima utemeljene na psihologijskim teorijama i metodama
 3. identificirati, oblikovati i provesti psiho-socijalne intervencije prikladne za postizanje postavljenih ciljeva u okruženju relevantnom za traženu uslugu
 4. primijeniti metodologijska i statistička znanja u kreiranju primijenjenih istraživanja u multidisciplinarnom kontekstu
 5. analizirati podatke istraživanja složenim kvantitativnim i kvalitativnim postupcima uz korištenje naprednih računalnih programa
 6. procijeniti i stručno interpretirati nalaze o relevantnim karakteristikama pojedinaca, grupa i organizacije prikladnim metodama (intervjuiranja, testiranja, opažanja i sl.)
 7. integrirati znanja iz različitih područja psihologije i upravljati složenim situacijama, pri čemu će rasuđivati na temelju dostupnih informacija i donositi odluke koje uključuju društvenu i etičku odgovornost
 8. evaluirati psiho-socijalne intervencije s obzirom na odabir relevantnih metoda i tehnika, pridržavanje plana i ostvarenje postavljenih ciljeva
 9. kritički analizirati i kreirati učinkovita rješenja tipičnih stručnih problema na primjerenoj etičkoj i profesionalnoj razini
 10. kritički evaluirati psihologijske spoznaje u kontekstu društvenih promjena te kreativno doprinositi razvoju struke i vlastite prakse
 11. identificirati i uvažavati razlike među ljudima te primjereno kreirati interakciju s pojedincima i grupama različitih sposobnosti, osobina i svjetonazora
 12. preuzeti osobnu odgovornost i učinkovito voditi tim stručnjaka pri rješavanju problema u složenim i promjenjivim uvjetima
 13. jasno i argumentirano komunicirati svoje zaključke i preporuke klijentima/korisnicima i stručnjacima, koristeći primjerenu stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 14. integrirati suvremene psihologijske spoznaje i spoznaje stečene iskustvenim učenjem kroz praktični rad s klijentima/korisnicima s ciljem unaprijeđenja osobnog profesionalnog razvoja
 15. unaprijediti postojeće spoznaje i metode stručnog rada samostalnim pronalaženjem i valoriziranjem suvremenih izvora znanja
 16. koristiti vještine učenja u cjeloživotnom kontekstu te preuzeti odgovornost za vlastito učenje i stručno napredovanje
 17. kritički razmatrati vlastiti rad i kompetencije te planirati sustav za osiguravanje kvalitete vlastitog profesionalnog rada

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
131602 Genetika ponašanja
142658 Kognitivni trening i rehabilitacija
184949 Linearno strukturalno modeliranje
118176 Metodički praktikum
125499 Organizacijska psihologija
118179 Osnove psihološkog savjetovanja
266234 Psihologija korisničkog iskustva
142656 Psihologija partnerskih odnosa
142680 Psihologija potrošačkog ponašanja
131607 Psihologija seksualnosti
42429 Rad u zajednici
142704 Teorija i praksa profesionalne orijentacije
184952 Upravljanje karijerom
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
125493 Aktualni problemi psihologije rada
184284 Hormoni i ponašanje
131603 Klinička neuropsihologija
125497 Metodika nastave psihologije
198884 Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli
118178 Nasilje u bliskim vezama
118179 Osnove psihološkog savjetovanja
184950 Poduzetničke vještine
118181 Psihički poremećaji - etiologija i dijagnostika
131605 Psihologija predrasuda i diskriminacije
131606 Psihologija rata i mira
198863 Psihologijska ljetna škola
160756 Psihološka procjena djece
42429 Rad u zajednici
128277 Složeni nacrti istraživanja
125503 Vojna psihologija
125504 Zdravstvena psihologija
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
131602 Genetika ponašanja
142658 Kognitivni trening i rehabilitacija
184949 Linearno strukturalno modeliranje
118176 Metodički praktikum
125499 Organizacijska psihologija
118179 Osnove psihološkog savjetovanja
266234 Psihologija korisničkog iskustva
142656 Psihologija partnerskih odnosa
142680 Psihologija potrošačkog ponašanja
131607 Psihologija seksualnosti
42429 Rad u zajednici
142704 Teorija i praksa profesionalne orijentacije
184952 Upravljanje karijerom
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
1. Obavezni kolegiji
127524 Diplomski rad na studiju Psihologije
124468 Individualni rad s mentorom
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
125493 Aktualni problemi psihologije rada
184284 Hormoni i ponašanje
131603 Klinička neuropsihologija
125497 Metodika nastave psihologije
198884 Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli
118178 Nasilje u bliskim vezama
118179 Osnove psihološkog savjetovanja
184950 Poduzetničke vještine
118181 Psihički poremećaji - etiologija i dijagnostika
131605 Psihologija predrasuda i diskriminacije
131606 Psihologija rata i mira
198863 Psihologijska ljetna škola
160756 Psihološka procjena djece
42429 Rad u zajednici
128277 Složeni nacrti istraživanja
125503 Vojna psihologija
125504 Zdravstvena psihologija
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)