Naziv
Antropologija
Puni naziv
Antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar antropologije
sveučilišna magistra antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. kritički prosuđivati i argumentirano raspraviti primjenu teorijskih koncepata u konkretnim istraživačkim primjerima i situacijama
 2. analizirati i objasniti biološke i sociokulturne procese koji utječu na razvoj pojedinih aspekata čovjeka i ljudskih zajednica
 3. smjestiti usvojena znanja o pojedinom antropološkom fenomenu u obuhvatniji društveni, povijesni i znanstveni okvir
 4. samostalno osmisliti, organizirati i provesti istraživanje u različitim poljima antropologije u skladu s adekvatnom metodologijom
 5. biti dovoljno osposobljen za komunikaciju svojih nalaza/rezultata u javnosti
 6. provesti stručnu i znanstvenu analizu i interpretaciju antropološke građe primjenjujući adekvatne metode
 7. biti sposoban uklapati mikro-istraživanja i specijaliziranije istraživačke, znanstvene i kulturne dosege u širi društveni, znanstveni pa čak i povijesni ili evolucijski kontekst
 8. kreirati učinkovita etička rješenja u provedbi istraživanja
 9. identificirati i uvažavati razlike među ljudima te odgovorno djelovati u interakciji s pojedincima i grupama
 10. razumjeti i/ili smještati pojedini antropološki fenomen, predmete ili moguća područja specijalizacije u obuhvatniji društveni, lokalni, povijesni i znanstveni okvir
 11. imati/pokušati postići što obuhvatniji pregled nad glavnim dosezima, poviješću, ostvarenjima, znanstvenim ili pragmatičnim nedostacima svoje struke
 12. jasno i argumentirano komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i drugim zainteresiranim korisnicima
 13. biti/postati sposoban donositi generalnije zaključke na područjima koja se tiču njegove struke i specijalizacije
 14. unaprijediti postojeće spoznaje i metode stručnog rada samostalnim pronalaženjem i valoriziranjem suvremenih izvora znanja
 15. proaktivno pokazivati i dokazivati relevantnost struke pri rješavanju ili oblikovanju pragmatičnih rješenja za akutne društvene probleme
 16. birati manje obrađena, nepoznata i originalna područja istraživanja i primjene svojeg znanja

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - u 1. i 2. semestru sveukupno odabrati najmanje 12 ECTS bodova - u 1. i u 2. semestru upisati najmanje 12 ECTS bodova (10647)
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - u 1. i 2. semestru sveukupno odabrati najmanje 12 ECTS bodova - u 1. i u 2. semestru upisati najmanje 12 ECTS bodova (10647)