Naziv
smjer Srednjovjekovna
Puni naziv
Arheologija, smjer Srednjovjekovna
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar arheologije
sveučilišna magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. objasniti tehnološke, kulturne, socijalne, ekonomske i krajobrazne procese koji utječu na razvoj zajednica u srednjem vijeku
 2. argumentirano raspravljati o interpretaciji materijalne kulture, društvenog i duhovnog života, te simbolike u srednjem vijeku
 3. iznijeti kritičko mišljenje i argumentirati svoje stavove o postojećim spoznajama u srednjovjekovnoj arheologiji
 4. provoditi stručnu i znanstvenu analizu srednjovjekovne arheološke građe te valorizirati dobivene podatke
 5. primijeniti primjerenu klasifikaciju i analizu istraživanja na određenu arheološku građu iz srednjeg vijeka
 6. analizirati teorijske koncepte na kojima se temelji arheološka interpretacija te identificirati kontekst u kojem se određena teorija oformila i koristila
 7. samostalno organizirati i provoditi arheološko istraživanje
 8. osmisliti i samostalno izraditi znanstveni, stručni rad i projekt temeljen na postavljenom istraživačkom pitanju, dosadašnjim spoznajama, literaturi ili novim podacima iz srednjovjekovne arheologije
 9. primjenjivati načela dobre akademske prakse u znanstvenoj i stručnoj suradnji, te publiciranju rezultata arheoloških istraživanja srednjovjekovnih nalazišta
 10. analizirati specifičnosti određenog nalazišta, regije ili problematike u kontekstu srednjovjekovne arheologije i primijeniti adekvatnu metodologiju ovisno o tipu i cilju istraživanja
 11. objasniti moguće uzroke i mehanizme tehnoloških i socijalnih promjena u srednjem vijeku
 12. primijeniti osnovne znanstvene standarde eksperimentalne arheologije
 13. integrirati suvremene znanstvene spoznaje iz područja prapovijesne i antičke arheologije
 14. prepoznati i procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati područje za nastavak profesionalnog usavršavanja
 15. objasniti važnost primjene interdisciplinarnih znanstvenih metoda za proučavanje i interpretaciju srednjovjekovne arheološke građe

1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11095)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11096)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117927 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
251643 Arheologija eneolitika
117444 Arheologija neolitika
117450 Egejska arheologija
184172 Eksperimentalna arheologija
117453 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
170494 Istočni halštatski krug
142549 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
117471 Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu
170496 Latenska kultura u Hrvatskoj
186357 Latinski jezik za arheologe II
117477 Litička analiza
235565 Počeci simbolike i umjetnosti
132061 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
142622 Ranokršćanska arheologija
117483 Rimska klasična arheologija
235567 Rimska provincijska arheologija 1
235570 Rimska provincijska arheologija 2
235571 Rimska provincijska keramika
142663 Seminar iz kasnoantičke arheologije
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
251642 Teorijska arheologija
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11825)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (11826)
3.1. Kolegiji s odsjeka
184170 Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi
117930 Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici
125380 Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi
124242 Grčka uporabna keramika
124243 Grčki jezik za arheologe II
142609 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1
170495 Kultura polja sa žarama
124253 Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe
125384 Religioznost u prapovijesti
142626 Rim i njegove provincije
235572 Seminar iz rimske provincijske arheologije 1
124259 Terenska nastava
124261 Umjetnički obrt klasičnog razdoblja
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11705)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11706)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117927 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
251643 Arheologija eneolitika
117444 Arheologija neolitika
117450 Egejska arheologija
117453 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
170494 Istočni halštatski krug
142549 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
117471 Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu
170496 Latenska kultura u Hrvatskoj
186357 Latinski jezik za arheologe II
117477 Litička analiza
170512 Materijali i tehnologije u arheologiji
235565 Počeci simbolike i umjetnosti
132061 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
142622 Ranokršćanska arheologija
117483 Rimska klasična arheologija
235567 Rimska provincijska arheologija 1
235570 Rimska provincijska arheologija 2
235571 Rimska provincijska keramika
142663 Seminar iz kasnoantičke arheologije
170517 Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
251642 Teorijska arheologija