Naziv
smjer Govorništvo
Puni naziv
Fonetika, smjer Govorništvo
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije govorništva
magistra edukacije govorništva
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. objasniti pravila i strukturu pojedinih monoloških i dijaloških govorničkih vrsta
 2. objasniti i ilustrirati različite tipove argumenata i načina zaključivanja
 3. klasificirati i objasniti argumentacijske pogreške
 4. analizirati i evaluirati javni govor
 5. analizirati argumentativni diskurs i komentirati ga
 6. planirati, organizirati i provoditi tečajeve podučavanja govorničkih vještina
 7. planirati, osmisliti i provoditi nastavu predmeta Govorništvo u srednjim školama, višim i visokim učilištima
 8. procjenjivati fonetski status govornika u elektroničkim medijima
 9. izabrati i valorizirati akustičke postupke u procjeni kvalitete glasa
 10. provoditi individualne i grupne vježbe za glas i izgovor za govornike u elektroničkim medijima
 11. odrediti nastavne ciljeve te pratiti i vrednovati učenička postignuća
 12. razlikovati organsku i fonetsku sastavnicu glasa
 13. predložiti govorni stil s obzirom na govorničku strategiju kod vokalnih profesionalaca
 14. osmisliti retorički dizajn prema pravilima retoričkog raspoređivanja u elektroničkim medijima
 15. dizajnirati zaštitnu i estetsku liniju na tercnom filtru radi prevencije i poboljšanja glasove kvalitete vokalnih profesionalaca
 16. voditi vježbe za ispravljanje dikcije te osmisliti i provoditi individualne vježbe za njegu glasa i izgovora
 17. primijeniti govorničke vještine u timskom prezentiranju, odlučivanju i djelovanju
 18. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 19. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 20. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima

1. Obavezni predmeti
2. Obvezni kolegiji - u prvom i/ili 3. sem. upisati ukupno 10 ECTS bodova - u prvom i/ili 3. semestru upisati sveukupno 10 ECTS bodova (15631)
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
4. Kolegiji sa unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 3 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (11925)
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12626)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji sa unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 3 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (11925)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12626)
1. Obvezni kolegiji - u prvom i/ili 3. sem. upisati ukupno 10 ECTS bodova - u prvom i/ili 3. semestru upisati sveukupno 10 ECTS bodova (15631)
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji sa unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 3 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (11925)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12626)