Naziv
smjer Rehabilitacija slušanja i govora
Puni naziv
Fonetika, smjer Rehabilitacija slušanja i govora
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije fonetičar rehabilitator
magistra edukacije fonetičar rehabilitator
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. razlikovati suvremene klasifikacije govorno-jezičnih poremećaja i analizirati različite vrste odstupanja od urednog govorno-jezičnog razvoja
 2. identificirati zakonitosti audiološke obrade i interpretirati rezultate kliničkih dijagnostičkih postupaka
 3. provoditi funkcionalnu dijagnostiku sluha i slušanja
 4. procijeniti osnovne tehničke karakteristike i primijeniti uređaje koji se koriste u dijagnostici i rehabilitaciji sluha i slušanja
 5. integrirati znanja s područja audiološke obrade, kliničkih dijagnostičkih postupaka i funkcionalne dijagnostike
 6. preporučiti izbor određenih slušnih pomagala i pratiti njihovu uporabu
 7. pripremiti i provoditi program rehabilitacije slušanja i govora ovisno o dobi, oštećenju i pomagalu korisnika
 8. pripremiti, provesti i evaluirati postupak fonetske korekcije u materinskom ili u stranom jeziku
 9. primijeniti verbotonalnu metodu u rehabilitaciji slušanja i govora i u učenju stranih jezika
 10. pratiti i analizirati rezultate rada te ih prezentirati znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti
 11. stručno argumentirati primjenu rehabilitacijskih postupaka
 12. primijeniti suvremene znanstvene spoznaje na planiranje i provedbu rehabilitacijskih postupaka slušanja i govora
 13. primijeniti vještine učenja koje omogućuju cjeloživotno obrazovanje
 14. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 15. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 16. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 3 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (10659)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12627)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 3 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (10659)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12627)
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 3 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (10659)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12627)