Naziv
smjer Bibliotekarstvo
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar bibliotekarstva
sveučilišna magistra bibliotekarstva
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. Kritički tumačiti povijesni razvitak i postulate informacijskih i komunikacijskih znanosti i profesija te preispitivati mogućnosti njihovog budućeg razvoja
 2. Primijeniti osnovne znanstveno-teorijske spoznaje, spoznaje informacijskih i komunikacijskih znanosti i kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode
 3. Demonstrirati vještine pronalaska, analize, vrednovanja i primjene rezultata istraživanja u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 4. Komunicirati rezultate vlastitih istraživanja u javnom i profesionalnom kontekstu
 5. Samostalno zaključivati na temelju relevantnih izvora znanstvenih informacija
 6. Analizirati, organizirati, vrednovati i tumačiti informacije, informacijske izvore i procese
 7. Provoditi postupke formalne i sadržajne obrade dokumenata te postupke zaštite, organizacije i razvoja fizičkih i digitalnih knjižničnih zbirki u skladu sa strukovnim, pravnim i administrativnim propisima
 8. Primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije u svrhu oblikovanja i implementacije novih knjižničnih usluga
 9. Demonstrirati vodstvo i strateško planiranje u suradničkoj okolini informacijskih ustanova
 10. Identificirati informacijske potrebe pojedinaca i društva te za njihovo zadovoljenje osmišljavati, voditi, vrednovati i razvijati projekte, programe i usluge
 11. Pismeno i usmeno prezentirati rezultate vlastitih istraživanja u javnom i profesionalnom kontekstu
 12. Komentirati i kritički analizirati ideju refleksivne i aktivističke knjižničarske prakse
 13. Osmisliti plan informacijskog i medijskog opismenjavanja za različite korisnike
 14. Procijeniti ulogu, prednosti i nedostatke različitih modela razmjene znanja i informacijskog menadžmenta u ekonomiji znanja
 15. Razlikovati postupke u nakladničkim procesima te kategorije tradicionalnih i suvremenih nakladničkih proizvoda

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 67 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 67 ECTS bodova (10672)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
125422 Bibliometrija
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117585 Marketing baštine
235606 Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 67 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 67 ECTS bodova (10672)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
125422 Bibliometrija
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117585 Marketing baštine
235606 Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 67 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 67 ECTS bodova (10672)
2.1. Kolegiji s odsjeka
124330 Arhitektura muzeja
124332 Baština i razvoj
215555 Društveno korisno učenje
124338 Epistemologija informacijske znanosti
124341 Interpretacija baštine
125428 Knjiga i čitanje
125432 Knjižnično upravljanje
118064 Kulturni turizam
198914 Kvaliteta podataka
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
129219 Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1
124345 Muzejska edukacija
125435 Narodne knjižnice
181265 Računalna analiza teksta i podataka
124350 Sustavi za organizaciju znanja
60191 Umjetna inteligencija
125438 Zaštita elektroničkog gradiva