Naziv
smjer Informatika (istraživački)
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Informatika (istraživački)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar informacijskih znanosti
sveučilišna magistra informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. Kritički tumačiti povijesni razvitak i postulate informacijskih i komunikacijskih znanosti i profesija te preispitivati mogućnosti njihovog budućeg razvoja
 2. Primijeniti osnovne znanstveno-teorijske spoznaje, spoznaje informacijskih i komunikacijskih znanosti i kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode
 3. Demonstrirati vještine pronalaska, analize, vrednovanja i primjene rezultata istraživanja u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 4. Komunicirati rezultate vlastitih istraživanja u javnom i profesionalnom kontekstu
 5. Samostalno zaključivati na temelju relevantnih izvora znanstvenih informacija
 6. Analizirati i rješavati informatičke potrebe korisnika
 7. Prepoznati i primijeniti učinkovite principe i koncepte za razvoj aplikacija
 8. Koristiti postojeće i razviti vlastite komponente u izradi programskog rješenja
 9. Prikuplja i vrednuje izvore podataka, organizira alate, priprema resurse, provodi analizu, vizualizaciju i interpretaciju podataka.
 10. Sintetizira i implementira analitičke metode iz podatkovne znanosti i upravlja životnim ciklusom podataka.
 11. Prikuplja, organizira i izrađuje računalne resurse i primjenjuje alate za dubinsku analizu i vizualizaciju velikih količina podataka.
 12. Sintetizira metode i implementira algoritme i tehnike iz područja računalne obrade prirodnog jezika i podataka.
 13. Primijeniti pravila za utvrđivanje kvalitete podataka
 14. Izgraditi i upravljati meta-data spremištem za kvalitetu podataka
 15. Implementirati informacijska rješenja sukladno zahtjevima korisnika

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 39 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 39 ECTS bodova (10676)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
117585 Marketing baštine
235608 Metodika nastave informatike 2
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
266380 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 39 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 39 ECTS bodova (10676)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
117585 Marketing baštine
235608 Metodika nastave informatike 2
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
266380 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 39 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 39 ECTS bodova (10676)
2.1. Kolegiji s odsjeka
124330 Arhitektura muzeja
124332 Baština i razvoj
125421 Bibliografska organizacija II
215555 Društveno korisno učenje
124341 Interpretacija baštine
125428 Knjiga i čitanje
125432 Knjižnično upravljanje
118064 Kulturni turizam
198914 Kvaliteta podataka
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
235607 Metodika nastave informatike 1
124345 Muzejska edukacija
125435 Narodne knjižnice
124350 Sustavi za organizaciju znanja
125438 Zaštita elektroničkog gradiva