Naziv
smjer Informatika (nastavnički)
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Informatika (nastavnički)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar edukacije informatike
sveučilišna magistra edukacije informatike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. Kritički tumačiti povijesni razvitak i postulate informacijskih i komunikacijskih znanosti i profesija te preispitivati mogućnosti njihovog budućeg razvoja
 2. Primijeniti osnovne znanstveno-teorijske spoznaje, spoznaje informacijskih i komunikacijskih znanosti i kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode
 3. Demonstrirati vještine pronalaska, analize, vrednovanja i primjene rezultata istraživanja u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 4. Komunicirati rezultate vlastitih istraživanja u javnom i profesionalnom kontekstu
 5. Samostalno zaključivati na temelju relevantnih izvora znanstvenih informacija
 6. Analizirati i rješavati informatičke potrebe korisnika
 7. Prepoznati i primijeniti učinkovite principe i koncepte za razvoj aplikacija
 8. Primijeniti pravila za utvrđivanje kvalitete podataka
 9. Objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja u nastavi informatike
 10. Objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi informatike
 11. Pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 12. Prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz područja te ih uključiti u izvedbeni kurikulum
 13. Osmisliti i izraditi nastavnu pripremu za nastavni sat informatike kroz organizacijski, stručni i metodički dio
 14. Planirati i organizirati odgovarajuće oblike formativnog i sumativnog vrednovanja ishoda učenja te prepoznati faktore koji ometaju objektivno ocjenjivanje i ublažiti njihovo djelovanje
 15. Organizirati deklarativno i proceduralno znanje za poduku i izraditi nastavne materijale primjerene učenikovim mogućnostima i nastavnom gradivu

1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
3.1. Kolegiji s odsjeka
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
117585 Marketing baštine
198913 Muzeologija i rodna perspektiva
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
266380 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
3.1. Kolegiji s odsjeka
124330 Arhitektura muzeja
124332 Baština i razvoj
125421 Bibliografska organizacija II
215555 Društveno korisno učenje
124341 Interpretacija baštine
125428 Knjiga i čitanje
125432 Knjižnično upravljanje
118064 Kulturni turizam
198914 Kvaliteta podataka
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
124345 Muzejska edukacija
125435 Narodne knjižnice
181265 Računalna analiza teksta i podataka
124350 Sustavi za organizaciju znanja
125438 Zaštita elektroničkog gradiva
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
3.1. Kolegiji s odsjeka
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
117585 Marketing baštine
198913 Muzeologija i rodna perspektiva
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
266380 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
3.1. Kolegiji s odsjeka
124330 Arhitektura muzeja
124332 Baština i razvoj
125421 Bibliografska organizacija II
215555 Društveno korisno učenje
124341 Interpretacija baštine
125428 Knjiga i čitanje
125432 Knjižnično upravljanje
118064 Kulturni turizam
198914 Kvaliteta podataka
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
124345 Muzejska edukacija
125435 Narodne knjižnice
181265 Računalna analiza teksta i podataka
124350 Sustavi za organizaciju znanja
125438 Zaštita elektroničkog gradiva
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (11790)