Naziv
smjer Informatika (nastavnički)
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Informatika (nastavnički)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije informatike
magistar edukacije informatike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. analizirati i rješavati informatičke potrebe korisnika
 2. prenositi znanja, predlagati koncepte, mogućnosti i razvijati baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 3. prenositi znanja i primjenjivati različite metode uporabe i izgradnje baze podataka, projektiranja i programiranja u Internetskom okruženju
 4. vrednovati programe, valorizirati njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu
 5. koristiti, primjenjivati i prenositi znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 6. sudjelovati i osmišljavati koncepciju u vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
 7. sintetizirati, integrirati i predlagati primjenu informatičkih, informacijskih i logičkih modela u procesu jezičnog inženjeringa, računalne obrade jezika, leksikografije i strojnog i strojno potpomognutog prevođenja te prenosi u nastavni proces
 8. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 9. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 10. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 11. prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz područja te ih uključiti u nastavni plan i program

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
3.1. Kolegiji s odsjeka
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
117585 Marketing baštine
198913 Muzeologija i rodna perspektiva
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
225475 Osnove programiranja za filološka istraživanja
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
117608 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
3.1. Kolegiji s odsjeka
124330 Arhitektura muzeja
124332 Baština i razvoj
125421 Bibliografska organizacija II
124341 Interpretacija baštine
125428 Knjiga i čitanje
125430 Knjižnice i knjižnične zbirke II
125432 Knjižnično upravljanje
118064 Kulturni turizam
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
124345 Muzejska edukacija
125435 Narodne knjižnice
52664 Nastava s primjenom računala
181265 Računalna analiza teksta i podataka
124350 Sustavi za organizaciju znanja
125438 Zaštita elektroničkog gradiva
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
3.1. Kolegiji s odsjeka
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
117585 Marketing baštine
198913 Muzeologija i rodna perspektiva
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
225475 Osnove programiranja za filološka istraživanja
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
117608 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
3.1. Kolegiji s odsjeka
124330 Arhitektura muzeja
124332 Baština i razvoj
125421 Bibliografska organizacija II
124341 Interpretacija baštine
125428 Knjiga i čitanje
125430 Knjižnice i knjižnične zbirke II
125432 Knjižnično upravljanje
118064 Kulturni turizam
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
124345 Muzejska edukacija
125435 Narodne knjižnice
52664 Nastava s primjenom računala
181265 Računalna analiza teksta i podataka
124350 Sustavi za organizaciju znanja
125438 Zaštita elektroničkog gradiva
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (11790)