Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Povijest, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar edukacije povijesti
sveučilišna magistra edukacije povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. analizirati i kritički interpretirati složene povijesne fenomene, procese i strukture koristeći se primarnim i sekundarnim izvorima te historijskim konceptima prvog i drugog reda
 2. objasniti ključne spoznaje i rasprave o temama specifičnima za pojedina povijesna razdoblja
 3. analizirati različite historiografske interpretacije s obzirom na njihova kontekstualna, perspektivna i teorijsko-metodološka obilježja
 4. analizirati raznovrsne prikaze prošlosti (u masovnim i digitalnim medijima, muzejima, filmovima, književnosti, politici, novinarstvu) s obzirom na njihovu historijsku utemeljenost i razumijevanje prirode medija u kojem su predstavljeni
 5. analizirati i procijeniti funkciju (nastave) povijesti u oblikovanju individualnih i kolektivnih identiteta, kulture sjećanja te politika povijesti
 6. oblikovati usmene prezentacije, pisane i druge radove prilagođene svrsi i ciljanoj publici
 7. odabrati teorijski okvir i metodologiju istraživanja usklađene s istraživačkim pitanjem
 8. oblikovati obimniji rad temeljen na istraživanju koje uključuje analizu primarnih i sekundarnih povijesnih izvora
 9. objasniti i primijeniti temeljne koncepte, modele i strategije u učenju i podučavanju povijesti
 10. analizirati ideje i debate o učenju i podučavanju povijesti u različitim razdobljima i kontekstima
 11. oblikovati iskustva aktivnog i smislenog učenja povijesti na nastavnoj praksi
 12. planirati i pripremati nastavu povijesti u učionici i izvan učionice, koristeći raznovrsne medije i tehnologiju
 13. integrirati različite vrste formativnog i sumativnog vrednovanja, refleksije i samorefleksije u učenje i podučavanje povijesti
 14. razvijati generičke vještine (kritičko i kreativno mišljenje, rješavanje problema, razvoj projekata, upravljanje procesima te organizacijske, suradničke, komunikacijske i prezentacijske vještine) sudjelovanjem u timskom radu, nastavnoj praksi te seminarskoj, projektnoj i terenskoj nastavi
 15. demonstrirati profesionalnu etiku i predanost nastavničkom pozivu

1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 30 ECTS bodova (10701)
117678 Ekohistorija
117679 Ekonomska historija
170913 Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija i reptrezentacija
117680 Habsburška Monarhija: imperijalna baština
117682 Historijska demografija
225511 Historiografija i nacionalizam
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
117685 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
117686 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
117687 Kršćanstvo u srednjem vijeku II
184273 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
117688 Kulturna povijest
117828 Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I)
135990 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
117696 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
117697 Politička povijest
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
117698 Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
117665 Povijest Grčke i Rima I.
131879 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja
117662 Povijest Starog istoka I.
117659 Praktikum stare povijesti I.
186951 Problemi hrvatske moderne
117699 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
117700 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
117701 Srednjovjekovni latinski jezik I
117702 Srednjovjekovno plemstvo
117670 Stara povijest hrvatskih zemalja I.
117660 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10702)
4.1. Kolegiji s odsjeka
117678 Ekohistorija
117679 Ekonomska historija
117680 Habsburška Monarhija: imperijalna baština
117682 Historijska demografija
225511 Historiografija i nacionalizam
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
117685 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
117686 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
117687 Kršćanstvo u srednjem vijeku II
184273 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
117688 Kulturna povijest
135990 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
117696 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
117697 Politička povijest
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
117698 Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
131879 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja
117659 Praktikum stare povijesti I.
186951 Problemi hrvatske moderne
117699 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
117700 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
117701 Srednjovjekovni latinski jezik I
117702 Srednjovjekovno plemstvo
117660 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12699)
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 30 ECTS bodova (10701)
118160 1968. - Uzroci i posljedice
124429 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.
124414 Historijska antropologija staroga svijeta I.
125485 Hrvatska historiografija 20. stoljeća
124434 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
124435 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
124436 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
124437 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
142479 Javna povijest
124438 Kršćanstvo u srednjem vijeku I
124439 Latinska paleografija
135991 Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
124441 Mletačka Republika: imperijalna baština
124597 Osmansko Carstvo: imperijalna baština
124428 Pomoćne povijesne znanosti II.
215551 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
124447 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
124448 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
124449 Srednjovjekovni latinski jezik II
124450 Srednjovjekovno seljaštvo
124412 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
124452 Urbana povijest
124453 Vjerska povijest
124454 Vojna i vojnokrajiška povijest
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10702)
4.1. Kolegiji s odsjeka
118160 1968. - Uzroci i posljedice
125485 Hrvatska historiografija 20. stoljeća
124434 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
124435 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
124436 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
124437 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
142479 Javna povijest
124438 Kršćanstvo u srednjem vijeku I
124439 Latinska paleografija
135991 Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
124441 Mletačka Republika: imperijalna baština
124597 Osmansko Carstvo: imperijalna baština
124428 Pomoćne povijesne znanosti II.
215551 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
124447 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
124448 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
124449 Srednjovjekovni latinski jezik II
124450 Srednjovjekovno seljaštvo
124412 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
124452 Urbana povijest
124453 Vjerska povijest
124454 Vojna i vojnokrajiška povijest
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12699)
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Diplomske radionice - odabrati jednu diplomsku radionicu (12223)
4. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 30 ECTS bodova (10701)
117678 Ekohistorija
117679 Ekonomska historija
170913 Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija i reptrezentacija
117680 Habsburška Monarhija: imperijalna baština
117682 Historijska demografija
225511 Historiografija i nacionalizam
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
117685 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
117686 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
117687 Kršćanstvo u srednjem vijeku II
184273 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
117688 Kulturna povijest
117828 Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I)
135990 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
117696 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
117697 Politička povijest
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
117698 Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
117665 Povijest Grčke i Rima I.
131879 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja
117662 Povijest Starog istoka I.
117659 Praktikum stare povijesti I.
186951 Problemi hrvatske moderne
117699 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
117700 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
117701 Srednjovjekovni latinski jezik I
117702 Srednjovjekovno plemstvo
117670 Stara povijest hrvatskih zemalja I.
117660 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
5. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10702)
5.1. Kolegiji s odsjeka
117678 Ekohistorija
117679 Ekonomska historija
117680 Habsburška Monarhija: imperijalna baština
117682 Historijska demografija
225511 Historiografija i nacionalizam
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
117685 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
117686 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
117687 Kršćanstvo u srednjem vijeku II
184273 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
117688 Kulturna povijest
135990 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
117696 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
117697 Politička povijest
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
117698 Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
131879 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja
117659 Praktikum stare povijesti I.
186951 Problemi hrvatske moderne
117699 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
117700 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
117701 Srednjovjekovni latinski jezik I
117702 Srednjovjekovno plemstvo
117660 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
6. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12699)
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Diplomske radionice - odabrati diplomsku radionicu (11361)
4. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 30 ECTS bodova (10701)
118160 1968. - Uzroci i posljedice
124429 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.
124414 Historijska antropologija staroga svijeta I.
125485 Hrvatska historiografija 20. stoljeća
124434 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
124435 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
124436 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
124437 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
142479 Javna povijest
124438 Kršćanstvo u srednjem vijeku I
124439 Latinska paleografija
135991 Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
124441 Mletačka Republika: imperijalna baština
124597 Osmansko Carstvo: imperijalna baština
124428 Pomoćne povijesne znanosti II.
215551 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
124447 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
124448 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
124449 Srednjovjekovni latinski jezik II
124450 Srednjovjekovno seljaštvo
124412 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
124452 Urbana povijest
124453 Vjerska povijest
124454 Vojna i vojnokrajiška povijest
5. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10702)
5.1. Kolegiji s odsjeka
118160 1968. - Uzroci i posljedice
125485 Hrvatska historiografija 20. stoljeća
124434 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
124435 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
124436 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
124437 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
142479 Javna povijest
124438 Kršćanstvo u srednjem vijeku I
124439 Latinska paleografija
135991 Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
124441 Mletačka Republika: imperijalna baština
124597 Osmansko Carstvo: imperijalna baština
124428 Pomoćne povijesne znanosti II.
215551 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
124447 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
124448 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
124449 Srednjovjekovni latinski jezik II
124450 Srednjovjekovno seljaštvo
124412 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
124452 Urbana povijest
124453 Vjerska povijest
124454 Vojna i vojnokrajiška povijest
6. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12699)