Naziv
smjer Istraživački
Puni naziv
Povijest umjetnosti, smjer Istraživački
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar povijesti umjetnosti
sveučilišna magistra povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60