Naziv
Češki jezik i književnost
Puni naziv
Češki jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) bohemistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) bohemistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. ispravno se koristiti standardnim češkim jezikom na razini B2 po ZEROJ-u u govoru i pismu
  2. samostalno prevesti s češkog na hrvatski jezik i s hrvatskog na češki jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja
  3. objasniti temeljne lingvističke pojmove te ih primijeniti u opisu češkog jezika i u usporedbi češkog jezika s hrvatskim
  4. opisati i analizirati na hrvatskom jeziku relevantne češke književne tekstove i kulturne fenomene u povijesnom kontekstu
  5. definirati osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti te je primijeniti pri analizi i interpretaciji čeških književnih tekstova
  6. prikupiti, organizirati i interpretirati lingvističke podatke iz češkog i hrvatskog jezika te na temelju njih formulirati lingvističke generalizacije
  7. prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja češke književnosti, lingvistike, kulture i društva
  8. procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija češkog jezika i književnosti na višoj razini

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (20840)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati ukupno 6 ECTS (20878)
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - tijekom 1. i 2. semestra odabrati ukupno 4 ECTS (20842)
265513 Etika u komunikaciji
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
265426 Francuski jezik 1 - razina A2
265936 Latinski jezik 1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
265886 Osnove književne analize i interpretacije
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
265430 Ruski jezik 1 - razina A2
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
265432 Španjolski jezik 1 - razina A2
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
265434 Talijanski jezik 1 - razina A2
1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (20841)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati ukupno 6 ECTS (20878)
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - tijekom 1. i 2. semestra odabrati ukupno 4 ECTS (20842)
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
265427 Francuski jezik 2 - razina A2
265678 Korpusi u jezičnim istraživanjima
265937 Latinski jezik 2
47422 Metodologija znanstvenog rada
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
265431 Ruski jezik 2 - razina A2
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
265433 Španjolski jezik 2 - razina A2
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
265435 Talijanski jezik 2 - razina A2
265657 Uvod u estetiku