Naziv
Lingvistika
Puni naziv
Lingvistika
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) lingvistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Definirati i primijeniti temeljne pojmove lingvističkog metajezika u opisu općih i pojedinačnih obilježja ljudskog jezika i komunikacije.
  2. Opisati i usporediti različite lingvističke teorije i modele jezičnoga opisa.
  3. Odabranom metodom prikupljati i klasificirati jezičnu građu iz tipološki različitih jezika za potrebe jezičnog opisa.
  4. Koristiti jezične resurse i jezične alate u lingvističkim istraživanjima.
  5. Identificirati društvene, kulturne, kognitivne i simboličke aspekte jezičnih i komunikacijskih pojavnosti.
  6. Opisati poredbene metode i modele opisa jezične raznolikosti i jezične promjene.
  7. Prepoznati ulogu lingvistike u interdisciplinarnim i multidisciplinarnim istraživanjima.
  8. Procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
  9. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  10. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS boda (20846)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS bodova (20851)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati 4 ECTS bodova (20850)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265513 Etika u komunikaciji
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265647 Hrvatski jezik 1
265655 Hrvatski jezik za neizvorne govornike 1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
265432 Španjolski jezik 1 - razina A2
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
265434 Talijanski jezik 1 - razina A2
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - obvezna grupa A - od 2. do 6. semestra odabrati 4 ECTS bodova (21017)
265504 Jezici svijeta
3. Izbornost struke - obvezna grupa B - od 2. do 6. semestra odabrati 4 ECTS bodova (21018)
4. Izbornost struke - obvezna grupa C - od 2. do 6. semestra odabrati 4 ECTS bodova (21019)
5. Izbornost struke - obvezna grupa D - od 2. do 6. semestra odabrati 4 ECTS bodova (21020)
6. Izbornost struke - obvezna grupa E - od 2. do 6. semestra odabrati 4 ECTS bodova (21021)
7. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS boda (20847)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
8. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS bodova (20851)
8.1. Kolegiji s odsjeka
9. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati 4 ECTS bodova (20850)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265648 Hrvatski jezik 2
265656 Hrvatski jezik za neizvorne govornike 2
265678 Korpusi u jezičnim istraživanjima
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1