Naziv
Fonetika
Puni naziv
Fonetika
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fonetike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) fonetike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Objasniti temeljne anatomske, fiziološke i kognitivne procese proizvodnje i percepcije govora.
  2. Objasniti temeljne akustičke, artikulacijske i perceptivne parametre za analizu govora.
  3. Izvesti fonetske vježbe za glas, rečeničnu prozodiju, naglaske i izgovor glasnika.
  4. Objasniti odnos govora i jezika te bioloških i društvenih osobina govornika.
  5. Pripremiti i izvesti javni govor prema retoričkim pravilima.
  6. Opisati i procijeniti kvalitetu glasa.
  7. Objasniti proces jezično-govornog razvoja i klasificirati poremećaje govornom razvoju.
  8. Objasniti temelje Verbotonalne teorije i metodike.
  9. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  10. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.

1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - tijekom studija odabrati 8 ECTS (20919)
3. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (20918)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 15 ECTS (20806)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - tijekom studija odabrati 8 ECTS (20919)
3. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (21068)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 15 ECTS (20806)
4.1. Kolegiji s odsjeka