Naziv
Nederlandistika
Puni naziv
Nederlandistika
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) nederlandistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) nederlandistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
  2. samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku;
  3. ispravno se koristiti jezičnim strukturama standardnog nizozemskog jezika u govoru i pismu;
  4. samostalno prevesti s nizozemskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na nizozemski jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja;
  5. objasniti temeljne lingvističke pojmove i terminologiju te ih primijeniti u opisu nizozemskoga jezika;
  6. opisati i analizirati relevantne književne tekstove, žanrove i kulturne fenomene u zemljama nizozemskog govornog područja u povijesnom kontekstu;
  7. izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od 17. stoljeća do suvremenosti u književnosti nizozemskog jezičnog područja;
  8. prepoznati i opisati razvoj i specifičnosti moderne i suvremene umjetnosti u Nizozemskoj te imenovati najznačajnije pravce, ključne umjetnike i umjetnička djela
  9. prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja književnosti, lingvistike, umjetnosti, kulture i društva zemalja nizozemskog govornog područja;
  10. povezati znanja i vještine stečene na preddiplomskom studiju nederlandistike te procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini.

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati ukupno 17 ECTS (20956)
3. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (21072)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265647 Hrvatski jezik 1
265655 Hrvatski jezik za neizvorne govornike 1
265936 Latinski jezik 1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (21074)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265513 Etika u komunikaciji
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265647 Hrvatski jezik 1
265655 Hrvatski jezik za neizvorne govornike 1
265936 Latinski jezik 1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265886 Osnove književne analize i interpretacije
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265555 Ukrajinski jezik 1 (za neukrajiniste)
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati ukupno 17 ECTS (20956)
3. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (21073)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265648 Hrvatski jezik 2
265656 Hrvatski jezik za neizvorne govornike 2
265937 Latinski jezik 2
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (21074)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265648 Hrvatski jezik 2
265656 Hrvatski jezik za neizvorne govornike 2
265678 Korpusi u jezičnim istraživanjima
265937 Latinski jezik 2
47422 Metodologija znanstvenog rada
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265556 Ukrajinski jezik 2 (za neukrajiniste)
265657 Uvod u estetiku