Naziv
Južnoslavenski studiji
Puni naziv
Južnoslavenski studiji
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Pismeno i usmeno komunicirati na jednom odabranom južnoslavenskom jeziku na razini B2 te na drugom odabranom južnoslavenskom jeziku na razini A2 po ZEROJ-u.
  2. Protumačiti temeljne lingvističke pojmove i teorijske pristupe te ih primijeniti u tumačenju južnoslavenskih jezika.
  3. Usporediti obilježja i kategorije južnoslavenskih jezika na gramatičkoj i semantičkoj razini, posebice u odnosu na hrvatski jezik.
  4. Navesti i objasniti književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u južnoslavenskim književnostima s obzirom na hrvatsku književnost.
  5. Interpretirati književne tekstove i kulturne fenomene koristeći osnovna književnopovijesna i književnoteorijska znanja.
  6. Tumačiti društveno-povijesni razvoj južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura te njihove odnose primjenom temeljnih metoda proučavanja srodnih kultura u matičnom i širem europskom okviru.
  7. Procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini.
  8. Prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja južnoslavenskih jezika, književnosti, kultura i društava.
  9. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  10. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.

1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - odabrati najmanje 6 ECTS (20807)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 12 ECTS (21094)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Strani jezik za akademske potrebe 1 - odabrati 2 ECTS (20808)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
265426 Francuski jezik 1 - razina A2
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
265432 Španjolski jezik 1 - razina A2
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
265434 Talijanski jezik 1 - razina A2
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
5. Zamjena za strani jezik / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (20809)
1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - odabrati 6 ECTS (20810)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 12 ECTS (21094)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Strani jezik za akademske potrebe 2 - odabrati 2 ECTS (20811)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
265427 Francuski jezik 2 - razina A2
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
265433 Španjolski jezik 2 - razina A2
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
265435 Talijanski jezik 2 - razina A2
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
5. Zamjena za strani jezik / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (20809)