Naziv
Španjolski jezik i književnost
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) španjolskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Ispravno se koristiti jezičnim strukturama standardnoga španjolskog jezika na razini B2 po ZEROJ-u u govoru i pismu
  2. samostalno prevesti sa španjolskoga na hrvatski jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja
  3. protumačiti temeljne lingvističke pojmove i teorije te ih primijeniti u tumačenju španjolskoga jezika
  4. opisati i analizirati na španjolskome jeziku književna djela španjolske i hispanskoameričke književnosti i kulturne pojave u kontekstu
  5. definirati i primijeniti odgovarajuće koncepte i pojmovlje znanosti o književnosti i književne povijesti pri analizi i interpretaciji tekstova
  6. prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja hispanskih književnosti, lingvistike, kulture i društava
  7. pismeno i usmeno izlagati sadržaje na zadanu temu na španjolskom jeziku
  8. povezati znanja i vještine stečene na preddiplomskom studiju španjolskog jezika i književnosti te procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini