Naziv
Poljski jezik i književnost
Puni naziv
Poljski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) polonistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) polonistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Prenijeti stručnjacima i laicima osnovne informacije o razvoju poljskoga društva, države, kulture i umjetnosti.

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS boda (20954)
3. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (21032)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265513 Etika u komunikaciji
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
265426 Francuski jezik 1 - razina A2
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
265428 Njemački jezik 1 - razina A2
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265886 Osnove književne analize i interpretacije
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
265430 Ruski jezik 1 - razina A2
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
265432 Španjolski jezik 1 - razina A2
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
265434 Talijanski jezik 1 - razina A2
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS boda (20955)
3. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (21032)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
265427 Francuski jezik 2 - razina A2
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265678 Korpusi u jezičnim istraživanjima
47422 Metodologija znanstvenog rada
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
265429 Njemački jezik 2 - razina A2
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
265431 Ruski jezik 2 - razina A2
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
265433 Španjolski jezik 2 - razina A2
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
265435 Talijanski jezik 2 - razina A2
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265657 Uvod u estetiku