Naziv
Antropologija
Puni naziv
Antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) antropologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
  2. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
  3. Imenovati i objasniti temeljne teorijske pristupe i koncepte u antropologiji
  4. Identificirati, objasniti i usporediti različite metode proučavanja evolucije čovjeka te biološke i kulturne varijacije čovjeka
  5. Integrirati antropološke pristupe u istraživanja čovjeka i društva
  6. Analizirati i obraditi kvalitativne i kvantitativne podatke
  7. Imenovati, prepoznati i razmotriti etičke aspekte različitih područja antropološke djelatnosti
  8. Kompetentno sudjelovati kao suradnik u radu istraživačkih timova u području antropologije

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS boda (20828)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
3. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS bodova (20829)
1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS boda (20830)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
3. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS bodova (20829)